[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='hälsovård' results in 458 hits


 
1. Scheper-Hughes, Nancy (ed.) : Child survival , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Child survival : anthropological perspectives on the treatment and maltreatment of children / Scheper-Hughes, Nancy (ed.) - (Culture, illness and healing ; No. 11), 396 p.. - Dordrecht : D.Reidel Publishing co.(D), 1987.

ISBN 1 55608 02 8 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This volume represents an attempt to situate reproduction, child treatments, and child survival within its broadest possible framework, one that takes into account bio-evolutionary, demographic, economic, moral, political and ideological constraints on individual and collective behaviors toward children.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* abort = abortion = abortti
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* födelsekontroll = birth control = syntyvyydensäännöstely
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* incest = incest = insesti
* barnamord = infanticide = lapsen murha
* barn = children = lapset

 
2. Jackson, Dorothy : Twa women, twa rights in the Great Lakes region of Africa, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Twa women, twa rights in the Great Lakes region of Africa / Jackson, Dorothy - (MRG report), 40 p.. - London : Minority Rights Group, 2003.

ISBN 1-904584-11-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* äktenskap = marriage = avioliitto
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* AIDS = AIDS = AIDS
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* våldtäkt = rape = raiskaus
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* utsatta grupper = vulnerable groups = riskialttiit ryhmät

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; CERD-1; CEDAW-2-5-7-10-14-16; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ACHPR; ACHPR-OP; Convention concerning discrimination in respect of employment and occupation (ILO convention no. 111);

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s MRG

 
3. Sjukvården i krig , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sjukvården i krig : betänkande av utredningen om sjukvården i krig / ; Socialdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 83), 199 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1978. - ISSN 0375-250 X

ISBN 91 38 04452 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Utredningen om sjukvården i krig (USIK) har haft sin främsta uppgift att utreda ansvaret för och ledningen av sjukvården i krig.I direktiven angavs : - att sjukvårdens fredsresurser i största möjliga utsträckning skall användas i krig - att den i fred gällande sjukvårdslagstiftningen bör utgöra grunden gör de bestämmelser som skall gälla i krig - att ett enhetligt ansvar för verksamheten i fred och krig bör eftersträvas

INDEX WORDS:
* krig = war = sota
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
4. Hernandez Castillo, Rosalva Aida : The other word, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The other word : women and violence in Chiapas before and after acteal / Hernandez Castillo, Rosalva Aida, 151 p.. - Copenhagen : IWGIA, 2001. - ISSN 0105-4503

ISBN 87-90730-43-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* folkmord = genocide = kansanmurha
* graviditet = pregnancy = raskaus
* kvinnor = women = naiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* massaker = massacre = verilöyly
* hälsovård = health care = terveydenhoito

 
5. Spicker,Stuart; Ingman,Stanley; Lawson,Ian (eds.) : Ethnical dimensions of geriatric care : value conflicts fopr the 21th century, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ethnical dimensions of geriatric care : value conflicts fopr the 21th century / Spicker,Stuart; Ingman,Stanley; Lawson,Ian (eds.) - (Philosophy and medicine ; No. 25), xxxiii, 297 p.. - Dordrecht : Reidel, 1987.

ISBN 1556080271

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* geriatri = geriatrics = geriatria
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* självmord = suicide = itsemurha

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / United Kingdom : 6357 / 8251

 
6. Bergman, Pia : A revolution even for women, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

A revolution even for women / Bergman, Pia

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - p. 20-30 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* revolution = revolution = vallankumous
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Ethiopia / East Africa : 5227

 
7. Svensson, Gloria Macias : The 16-hour workday, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The 16-hour workday / Svensson, Gloria Macias

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - p. 56-67 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* kulturell identitet = cultural identity = kulttuuri-identiteetti
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Guinea-Bissau / West Africa : 5532 / 5500

 
8. Lagerström, Birgitta : Knowledge for survival, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Knowledge for survival / Lagerström, Birgitta

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - p. 92-101 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Zimbabwe / Southern Africa : 5467

 
9. Svensson, Birgitta : The Cultivators, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Cultivators / Svensson, Birgitta

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - p. 126-137 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Zambia / Southern Africa : 5466 / 5400

 
10. Hannan-Andersson, Carolyn : The impossible equation, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The impossible equation / Hannan-Andersson, Carolyn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - Himmelstrand, Karin ; Bickham, Noella.. - p. 138-153 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Tanzania / East Africa : 5264

 
11. Himmelstrand, Karin : Head of the family, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Head of the family / Himmelstrand, Karin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - Himmelstrand, Karin ; Bickham, Noella.. - p. 154-171 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* familj = family = perhe
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Kenya / East Africa : 5234

 
12. Legislative responses to AIDS , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Legislative responses to AIDS / ; with an introduction by Jonathan M. Mann and Seu S. Fluss ; WHO, 296 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 0 7923 0128 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* WHO = WHO = WHO
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* AIDS = AIDS = AIDS
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

 
13. Rosner, Vilmos : Human rights and social security., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights and social security. / Rosner, Vilmos

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in today's Hungary / Katona Soltesz, M. (ed.). - p. 355-379 - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): UDHR;

 
14. Laiden, Gerald E. (ed.) : International handbook of the ombudsman, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International handbook of the ombudsman : evolution and present function / Laiden, Gerald E. (ed.), 190 p.. - Westport : Greenwood Press, 1983.

ISBN 0 313 22685 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* demokrati = democracy = demokratia
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* medling = mediation = välitysmenettely
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* fångar = prisoners = vangit

 
15. Mailick, Mildred : The ombudsman in health care institutions in the United States., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The ombudsman in health care institutions in the United States. / Mailick, Mildred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International handbook of the ombudsman : evolution and present function / Laiden, G. E. (ed.), p. 121-128. - Westport : Greenwood Press, 1983.

ISBN 0 313 22685 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: United States : 6357

NOTE (GENERAL): Patent's bill of rights.

 
16. Khmer rouge abuses along the Thai-Cambodian border, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Khmer rouge abuses along the Thai-Cambodian border / ; Asia Watch, 42 p.. - New York : Asia Watch Committee, 1989.

ISBN 0 929 692 16 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* avrättningar = executions = teloitukset
* läger = camps = leirit
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* slaveri = slavery = orjuus
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Cambodia : 7520

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. Harvesting oppression, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Harvesting oppression : forced Haitian labour in the Dominican sugar industry : an Americas Watch report / ; Americas Watch, 70 p.. - New York : The Americas Watch Committee, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* barnarbete = child labour = lapsityö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Haiti / Dominican Republic / Caribbean Countries / Latin America : 6138 / 6129

LIBRARY LOCATION: IMR

 
18. Reinventing civil society, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Reinventing civil society : Poland's quiet revolution : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 101 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1986 .

ISBN 0 938 579 82 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* censur = censorship = sensuuri
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

LIBRARY LOCATION: IMR

 
19. Prison conditions in India, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in India : an Asia Watch report / ; Asia Watch, 38 p.. - New York : The Asia Watch Committee, 1991.

ISBN 0 929692 92 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelser = prisons = vankilat
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* tortyr = torture = kidutus
* kvinnor = women = naiset
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: India : 7425

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. Prison conditions in Czechoslovakia , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Czechoslovakia : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 38 p.. - New York : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 1 56432 003 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelser = prisons = vankilat
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Czechoslovakia : 8119

LIBRARY LOCATION: IMR

 
21. Diarra, Abibou : Children's health in Mali and the prerequisites for promotion, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children's health in Mali and the prerequisites for promotion / Diarra, Abibou - (Helsingin Yliopisto: Kehitysmaainstituutti: Report ; No. 19), 99 p.. - Helsinki : University of Helsinki, 1991.

ISBN 951 45 5785 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Mali : 5540

 
22. Donnelly, Jack : Assessing national human rights performance, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Assessing national human rights performance : a theoretical framework / Donnelly, Jack ; Howard, Rhoda

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 10(3)., p. 214-248. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1988. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR

 
23. Bequaert Holmes, Helen : Rights over one's own body, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Rights over one's own body : a women-affirming health care policy / Bequaert Holmes, Helen ; Rae Petersen, Susan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 3(2)., p. 71-87. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1981 . - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* feminism = feminism = naisasialiike
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* kvinnor = women = naiset

NOTE (MEETINGS): United Nations Mid-Decade World Conference for women: equality, development and peace, Copenhagen, (19900714), (C)

 
24. Garcia, Ana Isabel : Mujeres centroamericanas, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mujeres centroamericanas : ante la crisi, la guerra y el proceso de paz / Garcia, Ana Isabel ; Gomariz, Enrique - (Tendencias estructurales: informacion estadistica por sexo ; No. 1), 455 p.. - San José : FLASCO, 1989.

ISBN 9977 68 010 8

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Costa Rica / El Salvador / Guatemala / Honduras / Nicaragua / Central America : 6226 / 6231

 
25. Baccino-Astrada, Alma : Lääkintähenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet aseellisissa selkkauksissa, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lääkintähenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet aseellisissa selkkauksissa / Baccino-Astrada, Alma, 58 p.. - Helsinki : Suomen Punainen Risti, 1991.

ISBN 951 96172 3 X

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit

 
26. Feldbrugge case: 1. decision of 27th February 1985 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 29th May 1986., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Feldbrugge case: 1. decision of 27th February 1985 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 29th May 1986. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 99), 47 p.. - Köln : Carl Heymann, 1986.

ISBN 3 452 20711 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-6 (1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
27. Population and human rights. , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Population and human rights. / ; Department of International Economic and Social Affairs, x, 230 p.. - New York : United Nations, 1990.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: ST / ESA / SER.R / 107

INDEX WORDS:
* befolkning = population = väestö
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* abort = abortion = abortti
* fertilitet = fertility = hedelmällisyys
* AIDS = AIDS = AIDS
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the Expert Group Meeting on Population and Human Rights, Geneva, (19890403), (c).

LIBRARY LOCATION: UN library

 
28. Tuomarla, I. (ed.) : Kohtauspaikkana Suomi , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kohtauspaikkana Suomi : pakolaistyötä käytännössä / Tuomarla, I. (ed.) ; Tamminen-Levä, Eila ; Sosiaalihallitus, 223 p.: ill.. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1989.

ISBN 951 861 245 5

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Refugee Convention

 
29. Prison conditions in Mexico, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Mexico : an Americas Watch report / ; Americas Watch, 72 p.. - New York : Americas Watch Committee, 1991.

ISBN 0 929692 71 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* fångar = prisoners = vangit
* fängelser = prisons = vankilat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* kvinnor = women = naiset
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* korruption = corruption = korruptio

GEOGRAPHICAL TERMS: Mexico / Latin America : 6243

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. Prison conditions in Brazil, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Brazil : an Americas Watch report / ; Americas Watch, 40 p.. - New York : Americas Watch Committee, 1989.

ISBN 0 929692 20 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fångar = prisoners = vangit
* tortyr = torture = kidutus
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Brazil / South America / Latin America : 6420 / 6400

LIBRARY LOCATION: IMR

[Next]


24.11.1999