[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='hälsovårdsservice' results in 97 hits


 
1. Lahti, Raimo : Oikeusturvasta terveydenhuollossa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeusturvasta terveydenhuollossa / Lahti, Raimo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 143-149. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tarkasteltaessa yksilön oikeusturvan toteutumista terveydenhuollossa on syytä erottaa kaksi henkilöryhmää: potilaat ja terveydenhuoltohenkilöstö.Se, miten toiseen näistä ryhmistä kuuluvien oikeusasemaa säännellään, vaikuttaa tavallisesti myös toiseen ryhmään kuuluvien oikeusasemaan.Kirjoituksessa selostetaan terveydenhuollon oikeusturvajärjestelmän kehitys Suomessa, Pohjoismaisiin ja muihin läntisen Euroopan maihin verrattuna.Sosiaali- ja terveyshallinnon oikeussuojakomitean ja terveysviranomaisten kaavailemien lainuudistusten tueksi voidaan viitata ulkomaisiin esikuviin. When looking at the realization of the legal protection in health services two separate categories should be distinguished; the patients and the personnel.A change in the legal position of one of the categories will also influence the other category's legal position.The article gives an account of the development of the legal protection system on health services in Finland compard to the Nordic countries and other Western Europe countries.When outlining the law reforms the Legal Protection Committee of the Social and Health Board and the health authorities can refer to foreign models.

INDEX WORDS:
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Terveydenhuollon oikeussuojatoimikunnan mietintö II , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Terveydenhuollon oikeussuojatoimikunnan mietintö II : ehdotus laiksi potilaan oikeuksista = Betänkande avgivet av kommissionen för frågor om rättsskydd inom hälsovården II : förslag till lag om patienters rättigheter / - ( Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.65), 136 p.. - Helsinki : Sosiaaali-ja terveysministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = State printing centre, 1982. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 5761 6

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: Mietinnössä selvitetään, miltä osin potilaan oikeuksia koskeva voimassa oleva lainsäädäntö on kehittämisen tarpeessa ottaen huomioon kansainvälinen kehitys. Tämän mukaisesti toimikunta on laatinut ehdotuksen laiksi potilaan oikeuksista.

INDEX WORDS:
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Torrelli, Maurice : La protection du medecin dans les conflits armes., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La protection du medecin dans les conflits armes. / Torrelli, Maurice

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 581-602. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
4. Solf, Waldemar A. : Development of the protection of the wounded, sick and shipwrecked under the protocols additional to the 1949 Geneva Conventions, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Development of the protection of the wounded, sick and shipwrecked under the protocols additional to the 1949 Geneva Conventions / Solf, Waldemar A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 237-248. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
5. Eberlin, Philippe : La modernisation de la signatisation protectriceet les communications des unites et noyens de transport sanitaires., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La modernisation de la signatisation protectriceet les communications des unites et noyens de transport sanitaires. / Eberlin, Philippe

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge = Studies and essays on international humanitarian law and Red Cross principles / Swinarski, C. (ed.), p. 47-76. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
6. Knowski, Maciej : The protection of the rights and freedoms of citizens by the commissioner for citizens rights., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The protection of the rights and freedoms of citizens by the commissioner for citizens rights. / Knowski, Maciej

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 83-92. - Helsinki : Finnish Lawyers Publ. Comp., 1990.

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* fångar = prisoners = vangit
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

 
7. Politische Implikationen und Probleme einer nationalen patientenrechtsgesetzgebu ng, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Politische Implikationen und Probleme einer nationalen patientenrechtsgesetzgebu ng : Erfahrungen in Finnland /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Einführung in die Patientenrechtspolitik / Pichler, J.W. (ed.). - p. 74-85 - (Schifter zur Rechtspolitik ; No. 3) - Wien : Böhlau, 1990.

ISBN 3 205 05359 1

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

 
8. Remo Bissio, Roberto(ed.) : Third world guide 91/92, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Third world guide 91/92 / Remo Bissio, Roberto(ed.), 612 p.. - Montevideo : Instituto del Tercer Mundo, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* ekonomi = economy = talous
* fattigdom = poverty = köyhyys
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: REF

 
9. Human development indicators, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Human development indicators /, p. 125-183. - New York : UNDP, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* läs- och skrivkunnighet = literacy = luku- ja kirjoitustaito
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon

 
10. Baccino-Astrada, Alma : Lääkintähenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet aseellisissa selkkauksissa, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lääkintähenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet aseellisissa selkkauksissa / Baccino-Astrada, Alma, 58 p.. - Helsinki : Suomen Punainen Risti, 1991.

ISBN 951 96172 3 X

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit

 
11. Compendium of EC Employment and Social Security Law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Compendium of EC Employment and Social Security Law /, xiv, 1079 p.. - London : Butterworths, 1990.

ISBN 0 406 045 054

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka

 
12. Prison conditions in Czechoslovakia, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Czechoslovakia : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 153 p.. - New York, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto

GEOGRAPHICAL TERMS: Czechoslovakia : 8119

 
13. A social portrait of Europe, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A social portrait of Europe /, 142 p.. - Brussels : ECSC-EEC-EAGC, 1991.

ISBN 92 826 1747 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

 
14. Human development report 1991, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human development report 1991 / ; UNDP, x, 202 p.. - New York : Oxford U.P., 1991.

ISBN 0 19 507147 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undernäring = malnutrition = aliravitsemus
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* barn = children = lapset
* läs- och skrivkunnighet = literacy = luku- ja kirjoitustaito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* nord-syddialogen = north-south dialogue = pohjoinen-etelä keskustelu
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Human development

 
15. Human development report 1992, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human development report 1992 / ; UNDP, xi, 216 p.. - New York : Oxford U.P., 1992.

ISBN 0 19 50773 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undernäring = malnutrition = aliravitsemus
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* barn = children = lapset
* läs- och skrivkunnighet = literacy = luku- ja kirjoitustaito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* nord-syddialogen = north-south dialogue = pohjoinen-etelä keskustelu
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Human development report

 
16. Junqueira, Carmen : The Aripuana Park and the Polonoroeste Programme, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The Aripuana Park and the Polonoroeste Programme / Junqueira, Carmen ; Mindlin, Betty - (IWGIA document ; No. 59), 101 p.. - Copenhagen : International Work Group for Indigenous Affairs, 1987. - ISSN 0105-4503

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* indianer = Indians = intiaanit

 
17. Hasenau, Michael : Setting norms in the United Nations system, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Setting norms in the United Nations system : the draft conventions on the protection of rights of all migrant workers and their families in relation to ILO standards on migrant workers / Hasenau, Michael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : V. 28(2)., p. 133-158. - Geneva : International Organization for Migration = IOM, 1990. - ISSN 0020-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
18. Yusuf, Omer Abdi : Somalina Suomessa, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Somalina Suomessa / Yusuf, Omer Abdi, 52 p.. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö : Pakolaistoimisto, 1992.

ISBN 951 47 6254 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* somalier = Somalis = somalit
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Somalia / East Africa : 8222 / 5257

 
19. Economic and social aspects of population ageing in Kerala, India, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Economic and social aspects of population ageing in Kerala, India /, 56 p.. - New York : United Nations, Department of Economic and Social Development, 1992 .

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto

 
20. Vogel-Polsky, Eliane : What future is there for a social Europe following the Strasbourg summit?, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

What future is there for a social Europe following the Strasbourg summit? / Vogel-Polsky, Eliane

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Industrial law journal : No. 19., p. 65-80. - London : Sweet & Maxwell, 1990. - ISSN 0305-9332

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* arbetsmiljö = working environment = työympäristö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): Communitý charter of fundamental social rights; Art. 100A-118A-118B (EEC)

LIBRARY LOCATION: ÅAB, HeinOline Law Journal Library

 
21. Eberlie, R.F. : The new health and safety legislation of the European Community, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The new health and safety legislation of the European Community / Eberlie, R.F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Industrial law journal : vol. 19(2). , p. 81-96. - s.l. : s.n., 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): Art.1-118A (EEC); Social charter

LIBRARY LOCATION: ÅAB, HeinOnline Law Journal Library

 
22. Nuttall, Mark : Greenland, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Greenland : emergence of an Inuit homeland / Nuttall, Mark

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Polar peoples : self-determination and development / Minority Rights Group (ed.), p. 1-28. - London : MRG, 1994.

ISBN 1-873194-51-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* eskimåer = Eskimos = eskimot
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys

LOCAL INDEX: Greenland

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark

 
23. Woman's right to health, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Woman's right to health : the application of article 12 of the Women's antidiscrimination convention in the Netherlands /, 52 p.. - Hague : The Ministry of Health. Welfare and Sport. Social Policy Department, 1998.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka

NOTE (GENERAL): CEDAW;

 
24. Domb, F. : Human rights and war reparation, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Human rights and war reparation / Domb, F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Israel yearbook on human rights 1993; vol 23, p. 77-110. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994. - ISSN 0333-5925

ISBN 0-7923-2581-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* ICJ = ICJ = ICJ
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* implementering = implementation = toteuttaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Iraq / Viet Nam

NOTE (GENERAL): UN charter; Additional protocols (I) to the Geneva conventions; ICESCR; ESC; ACHPR; CERD;

 
25. Zimbabwe, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Zimbabwe : financing health services / - (A World Bank country study), xvii, 84 p.. - Washington, D. C. : The World Bank, 1992. - ISSN 0253-2123

ISBN 0-8213-1900-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* AIDS = AIDS = AIDS
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: Southern Africa

 
26. II. Selected economic, social and cultural rights, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

II. Selected economic, social and cultural rights /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Economic, social and cultural rights : a textbook / Eide, A.; Krause, C.; Rosas, A. (eds.), p. 89-242. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-3277-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The right to an adequate standard of living including the right to food, by Eide, Asbjorn. 2. The right to housing, by Leckie, Scott. 3. Health rights, by Tomasevski, Katarina. 4. The right to property, by Krause, Catarina. 5. The right to social security, by Scheinin, Martin. 6. The right to work and rights in work, by Drzewicki, Krzysztof. 7. The right to education, by Nowak, Mandred. 8. The right to human rights education, by Alfredsson, Gudmundur. 9. Cultural rights as individual human rights, by Eide, Asbjorn.

INDEX WORDS:
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* rätt till kultur = access to culture = oikeus kulttuuriin
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* EU = EU = EU
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* AIDS = AIDS = AIDS

NOTE (GENERAL): ICESCR-11; Declaration on the rights of minorities; CDE; ACHPR; AMR; UN charter; ECHRP-1-1; ICCPR; SEA; TEU; CRC-27; CEDAW; CERD-5; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries, (ILO convention no. 169);

 
27. Godfrey, Nancy : International aid and national health policies for refugees, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

International aid and national health policies for refugees : lessons from Somalia / Godfrey, Nancy ; Mursal, Husein H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of refugee studies : vol. 3; no. 2., p. 110-134. - Oxford : Oxford U. P., 1990. - ISSN 0951-6328

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: East Africa

 
28. Part two, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Part two : the Occupied Territories and the intifada - the socio-economic transformation of Palestinian refugees and non-refugees /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of refugee studies : vol. 2; no. 1., p. 55-162. - Oxford : Oxford U. P., 1989. - ISSN 0951-6328

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. ECONOMIC SURVIVAL AND DEVELOPMENT:. 1. The political economy of resistance in the Occupied Territories, by George T. Abed. 2. Obstacles to opportunities, by Hisham Awartani. HEALTH CONDITIONS:. 1. Health conditions and medical care, by Jumana Odeh. HOUSING:. 1. Housing conditions in the refugee camps of the West Bank, by Hisham Jabr. EDUCATION:. 1. Problems of UNRWA school education and vocational training, by Friedhelm Ernst. 2. Informal education programmes, by AHmed M. Baker. 3. Formal education in UNRWA, by Saba Arafat. COMMUNITY ORGANIZATION AND SOCIAL CHANGE:. 1. Non-governmental organizations and Palestine : the politics of money, by Khalil Nakhleh. 2. Popular/mass movement in the Community, by Mustafa Barghouti. 3. Community development under occupation : an alternative strategy, by Eileen Kuttab. 4. Palestinian women in the uprising : from followers to leaders, by Rita Giacaman. 5. The effects of occupation on women and young peoples - some examples, by Mary Khass. 6. An overview of social conditions in the refugee camps, by Ziad Abu Amer. 7. Some aspects of law and practice in the Occupied Territories, by Paul Hunt. 8. UNRWA and the Occupied Territories, by Angela Williams.

INDEX WORDS:
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* intifada = intifada = kansannousu
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* kvinnor = women = naiset
* NGO = NGO = NGO
* islam = Islam = islaminusko
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine) / Israel : Gaza

NOTE (MEETINGS): Palestinian refugees and non-refugees in the West Bank and Gaza Strip, [19880708-19880710], [C]

NOTE (GENERAL): UDHR

 
29. Lewinter, Myra : Elderly Turkish immigrants access to and future use of health and social services in Copenhagen, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Elderly Turkish immigrants access to and future use of health and social services in Copenhagen / Lewinter, Myra ; Gezgin, Kerin ; Kesmez, Selim S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : vol. 32; no. 4 vol. 31; no. 2/3., p. 499-512. - Geneva : International Orgnaization for Migration = IOM, 1994. - ISSN 0200-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* turkar = Turks = turkkilaiset
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto

 
30. Getches, David H. : Cases and materials on federal Indian law, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cases and materials on federal Indian law / Getches, David H. ; Wilkinson, Charles F. - (American casebook series), lv, 880 p.. - St. Paul, Minn. : West Publishing, 1986.

ISBN 0-314-99700-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* indianer = Indians = intiaanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* barn = children = lapset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

[Next]


24.11.1999