[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='hätätila' results in 502 hits


 
1. Tuori, Kaarlo : Miten oikeusjärjestyksemme varautuu tulevaisuuden kriiseihin, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Miten oikeusjärjestyksemme varautuu tulevaisuuden kriiseihin / Tuori, Kaarlo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 15., p. 341-346. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1986. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa määritellään mitä hätätilaoikeudella tarkoitetaan.Tämän jälkeen tarkastellaan minkälaisia poikkeusvaltuuksia nykyiset hätätilat sallivat. Lopuksi käydään läpi mistä ajankohtaisista hätätilalakihankkeista on kysymys. The article defines the meaning of emergency law, and then gives an account of the various emergency laws.Finally, a summery of topical emergency laws is given.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Puheenvuoro III rauhanyliopistotapahtuman ammattialakohtaisten rauhanryhmien seminaarissa Helsingissä, (19861025), (C)

 
2. Rosas, Allan : Kansallinen hätätila ja kansainvälinen oikeus - komenttipuheenvuoro, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kansallinen hätätila ja kansainvälinen oikeus - komenttipuheenvuoro / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lukeeko hätä lakia? / Tuori, K.; Scheinin, M. (eds.) - (Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja, D (Oikeuden rajat; 2) ; No. 5), p. 147-154. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1988. - ISSN 0785-4129

ISBN 951 454865 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan yhtäältä kansainvälisoikeudellisten normien ja toisaalta kansallisen hätätilalainsäädännön asemaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeusnormiston väliin jäävässä harmaassa vyöhykkeessä.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
3. Hannikainen, Lauri : Kansallisen hätätilan sääntely kansainvälisessä oikeudessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kansallisen hätätilan sääntely kansainvälisessä oikeudessa / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lukeeko hätä lakia? / Tuori, K.; Scheinin, M. (eds.) - (Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja, D ; No: 5), p. 103-145. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1988. - ISSN 0785-4129

ISBN 951 454865 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa luodaan yleiskatsaus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten hätätilan varalta sisältämiin määräyksiin sekä niiden tulkintaan ja soveltamiskäytäntöön.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

NOTE (GENERAL): Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat"

 
4. Visa, Sakari : Poikkeusoloihin varautuminen, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Poikkeusoloihin varautuminen / Visa, Sakari

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Suomen turvallisuuspolitiikan käsikirja / Kosti Huuhka ...(et al.). - p. 142-146 - (Maan puolustustiedotuksen suunnittelukunnan julkaisuja ; No.1) - Helsinki : Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta; Valtion painatuskeskus, 1982.

ISBN 951 25 0216 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan mahdollisia poikkeusolojen varautumisen toimenpiteitä, poikkeusolojen määrittelyä, keskeisiä vaikutuksia, varautumisen yleisiä periaatteita sekä väliportaan hallinnon ja paikallishallinnon järjestelyjä poikkeusoloissa.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Takacs, Albert : Rules of constitutional importance of emergency situations and measures in the Hungarian Peopleés Republic, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Rules of constitutional importance of emergency situations and measures in the Hungarian Peopleés Republic / Takacs, Albert

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes du droit constitutionnel hongrois, p.115-135. - Budapest : Institut des sciences juridiques et politiques de léAcademie des sciences de Hongrie (D), 1987.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: There are two main areas of emergency action: the constitutional organs empowered to take decisions in time of emergency, and the organs of state administration empowered to introduce emergency measures.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): Rapports nationaux prepares pour le II e Congres mondial de léAssociation internationale de droit constitutionnel (Paris, Aix-en-Provence, 1987)

 
6. African conference on the rule of law , 1961
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

African conference on the rule of law : Lagos, Nigeria January 3-7, 1961 : a report on the proceedings of the conference /, 181 p.. - Geneve : International Commission of Jurists, 1961.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: A report on the proceedings of the African Conference on the Rule of Law, consisting of 194 judges, practising lawyers and teachers of law from 23 African nations as well as 9 countries of other continents.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* demokrati = democracy = demokratia

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Nigeria : 5000 / 5548

NOTE (MEETINGS): Conference in Lagos, Nigeria, (19610103), (C)

LIBRARY LOCATION: IMR

 
7. Faundez-Ledesma, Hector : La proteccion de los derechos humanos en situaciones de emergencia, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La proteccion de los derechos humanos en situaciones de emergencia / Faundez-Ledesma, Hector

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Contemporary issues in international law : essays in honor of Louis B. Sohn / Buergenthal, T. (ed.), p. 101-126. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984.

ISBN 3 88357 040 0

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

 
8. Chowdhury, Roy : Rule of law in a state of emergency , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rule of law in a state of emergency : the Paris minimum standards of human rights in a state of a emergency / Chowdhury, Roy, xiv, 290 p.. - London : Pinter publ.(D), 1989.

ISBN 0 86187 737 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The background of the ILA research project for developing minimum human rights norms in a state of emergency is examined.The structure of this book follows precisely the format of the ILA's Paris report.The comments under each section of the report are meant for experts in the jurisprudence of international human rights.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

 
9. Fiedler, Wilfried... (et al.) : Chapter two : institutional development, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Chapter two : institutional development / Fiedler, Wilfried... (et al.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rights, institutions and impact of international law according to the German basic law : the contributions of the Federal Republic of Germany to the 2. World Congress of the International Association of Constitutional LawStarck, C.(ed.). - p. 93-174 - (Studien und Materialen zur Verfassungsgerichtsbarkeit ; No. 37) - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft (D), 1987.

ISBN 3 7890 1374 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Chapter two consists of: 1.Wilfried Fiedler: The stengthening of the executive in the contemporary constitutional system. 2.Mainhard Schröder: Inflation of legal rules. 3.Knut Ipsen: States of emergency. 4.Wolfgang Graf Vitzthum: Citizens participation in state functioning.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
10. States of emergency , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

States of emergency : their impact on human rights / ; International Commission of Jurists, iii; 477 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1983.

ISBN 92 9037 019 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this study of states of emergency undertaken by the Commission of Jurists, over 15 countries are selected which have had experienced states of emergency in the 1960's and 1970's.The section covers differnt kinds of emergency under different regimes and in different regions.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Canada / Colombia / Eastern Europe / Ghana / Greece / India / Malaysia / Northern Ireland / Peru / Syrian Arab Republic / Thailand / Turkey / Uruguay / Zaire / South America / Latin America / Central Africa / West Africa

NOTE (GENERAL): OAS charter; AMR; Geneva conventions; ECHR; ACHPR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
11. Bindman, Geoffrey (ed.) : South Africa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

South Africa : human rights and the rule of law / Bindman, Geoffrey (ed.) ; International Commission of Jurists, 159 p.. - London : Pinter publishers (D), 1988.

ISBN 0 86187 979 1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: With increasing reports of the tensions and repression of blacks in South Africa, the International Commission of Jurists decided to send a mission to South Africa.Their terms of reference were to examine the degree of compliance in S.A. with international human rights law as embodied in the Universal declaration of human rights and other relevant instruments.The particular subjects they considered were trade union rights, the repeal of the pass laws and other discriminatory legislation, the independence of judges and lawyers, the security system, the treatment of children under the legal system, the state of education, freedom of speech and political activity, legal services in rural areas and human rights in the homelands.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

 
12. Instituto Interamericano de Derechos Humanos : Revista IIDH, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Revista IIDH / Instituto Interamericano de Derechos Humanos - (Publicaciones del Instituto Interamericano de Derechos Humanos ; No. 3), 267 p.. - San Jose : IIDH, 1986. - ISSN 1015-5074

LANGUAGE: SPA, ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Americas / Europe / South America / Central America / Latin America : 6000 / 8000

NOTE (GENERAL): ECHR-7-15; AMR

 
13. Frostell, Katarina : Nordisk lagstiftning om undantagsförhållanden i ljuset av FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Nordisk lagstiftning om undantagsförhållanden i ljuset av FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter / Frostell, Katarina - Åbo : Rättvetenskapliga institutionen, 1988.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Avhandlingens syfte är att genom kontrastering av internationella och nationella normer belysa hur undantagsförhållandena regleras i Norden samt hur de eventuellt m.h.t. folkrättsliga regler borde regleras.Avhandligens syfte kommer att konkretiseras genom speciellt följande frågeställningar : 1.Vilka funktioner har de centrala statsorganer under undantagsförhållanden samt under införandet av desamma ? 2.I vilken utsträckning kan medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter inskränkas under undantagsförhållanden ?

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i offentlig rätt (master's thesis), Åbo Akademi, 1988

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
14. Drzemczewski, Andrew Z : Un Etat en violation de la convention europeenne des droits de l'homme , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Un Etat en violation de la convention europeenne des droits de l'homme : l'execution inteme des decisions des institutions de Strasbourg / Drzemczewski, Andrew Z

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 149-158. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* kränkningar = violations = loukkaukset
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6,-7,-8,-15,-32,-50,-52,-53,-65

 
15. Ergec, Rusen : Les droits de l'homme a l'epreuve des circonstances exceptionelles , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Les droits de l'homme a l'epreuve des circonstances exceptionelles : etude sur l'article 15 de la convention europeenne des droits de l'homme / Ergec, Rusen - (Collection de droit international ; centre de droit international de l'institut de sociologie de l'Universite Libre de Bruxelles ; No. 19), xv, 427 p.. - Bruxelles : Emile Bruglaut, 1987.

ISBN 2 8004 0932 0

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-15

 
16. de Deus Pinheiro Farinha, Joao : L'article 15 de la convention, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'article 15 de la convention / de Deus Pinheiro Farinha, Joao

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 521-529. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* krig = war = sota
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-15;-19

 
17. In desperate straits, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

In desperate straits : human rights in Peru after a decade of democracy and insurgency : August 1990 : an Americas Watch report /, iii, 115 p.. - New York : Americas Watch Committee, 1990.

ISBN 0 929692 640

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* tortyr = torture = kidutus
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: Peru / South America / Latin America : 6448 / 6400

LIBRARY LOCATION: IMR

 
18. Human rights in Peru after president Garcia's first year : an American Watch Report, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Peru after president Garcia's first year : an American Watch Report /, ii,119 p.. - New York : The Americas Watch, 1986.

ISBN 0938579258

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* upplopp = riot = mellakka

GEOGRAPHICAL TERMS: Peru / South America / Latin America : 6448 / 6400

 
19. Kitz,Heinz-Eberhard : Die Notstandsklausel des Art. 15 der Europäischen Menschenrechtkonvention., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Die Notstandsklausel des Art. 15 der Europäischen Menschenrechtkonvention. / Kitz,Heinz-Eberhard - (Schriften zum Völkerrecht ; No. 76), 105 p.. - Berlin : Dunker & Humblot, 1982.

ISBN 3 428 051181

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* ICRC = ICRC = ICRC
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

NOTE (GENERAL): ECHR-15; ICCPR-2OP;

 
20. Herczegh, Geza : General principles of law and the international legal order., 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

General principles of law and the international legal order. / Herczegh, Geza. - 129 p. - Budapest : Akademiai Kiado, 1969.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* FN = UN = YK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* ICRC = ICRC = ICRC
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet

NOTE (GENERAL): UN charter;Geneva conventions;Hague conventions

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
21. Rosas, Allan : Democracy and human rights., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Democracy and human rights. / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in a changing East-West perspective / Rosas, A.; Helgesen, J. (eds.); Gomien, D. (collab.) - (TAPRI studies in International Relations.), p. 17-57. - London : Pinter publ., 1990.

ISBN 0 86187 131 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* kvinnor = women = naiset
* demokrati = democracy = demokratia
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

NOTE (MEETINGS): Papers from a workshop held in Turku / Åbo, org. by TAPRI, (19871200), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ICCPR; ADRD; AMR; OAS charter; ACHPR; Convention on the political rights of women; Convention on the elimination of all forms of discrimination againstwomen (CEDAW); CRC;

 
22. "Lawless" case (merits) : judgment of 1st July 1961., 1961
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"Lawless" case (merits) : judgment of 1st July 1961. / - (Publications of the European Court of Human Rights. Series A : Judgments and decisions. ; No. 3), 67 p.. - Köln : Carl Heymann, 1961.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* IRA = IRA = IRA
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* terrorism = terrorism = terrorismi
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* tillintetgöra friheter och rättigheter = destruction of rights and freedoms = tehdä tyhjäksi jokin oikeus tai vapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland / United Kingdom : 8231 / 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-7-15-17

LIBRARY LOCATION: IMR

 
23. Case of Ireland v.United Kingdom : 1. decision of 29th April 1976 ; 2. judgment of 18th January 1978., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Ireland v.United Kingdom : 1. decision of 29th April 1976 ; 2. judgment of 18th January 1978. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 25), 141 p.. - Köln : Carl Heymann, 1978.

ISBN 3 452 18459 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* IRA = IRA = IRA
* terrorism = terrorism = terrorismi
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland / United Kingdom : 8231 / 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-1-3-5(1,2,3,4)-6-14-15-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
24. Soering case : 1. decision of 26th January 1989 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Soering case : 1. decision of 26th January 1989 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 7th July 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 161), 83 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21644 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* fångar = prisoners = vangit
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA / West Germany : 8251 / 6357

NOTE (GENERAL): ECHR-3-6(1)-6(3)-13-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
25. Weeks case : judgment of 5th October 1988 (Article 50) ; case of Brogan and others : 1. decision of 23 March 1988 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 29th November 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Weeks case : judgment of 5th October 1988 (Article 50) ; case of Brogan and others : 1. decision of 23 March 1988 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 29th November 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 145), 69 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21475 3

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1,2,3,4,5)-13-15-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
26. Digest of Strasbourg , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Digest of Strasbourg : case-law relating to the European Convention on Human Rights : vol. 4 (Articles 13-25)9 / ; Council of Europe, xviii, 455 p.. - Köln : Carl Heymann, 1985.

ISBN 3 452 19406 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

NOTE (GENERAL): ECHR-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25

 
27. Romania: aftermath to the June violence in Buckarest, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Romania: aftermath to the June violence in Buckarest : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 25 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* armé = army = armeija
* demonstrationer = demonstrations = mielenosoitukset
* fångar = prisoners = vangit
* polis = police = poliisi
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: Romania : 8143

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Conflict in Soviet Union, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Conflict in Soviet Union : black January in Azerbaidzhan : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 51 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1991.

ISBN 1 56 432 027 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* avrättningar = executions = teloitukset
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / Azerbaijan : 8150

LIBRARY LOCATION: IMR

 
29. Human rights watch world report 1990, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights watch world report 1990 : an annual review of developments and the Bush administration's policy on human rights worldwide / - (Human Rights Watch), 1, 552 p.. - New York : Human Rights Watch, 1991. - ISSN 1054-948X

ISBN 0 929692 83 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* gerilla = guerrilla = sissiliike
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. Bossuyt, Marc : The United Nations and civil and political rights in Chile, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The United Nations and civil and political rights in Chile / Bossuyt, Marc

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 27., p. 462-471. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1978. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile : 6424

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR-15;

[Next]


24.11.1999