[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='hätätilalainsäädäntö' results in 37 hits


 
1. Modeen, Tore : Undantagslagstiftningen och dess målsättningar, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Undantagslagstiftningen och dess målsättningar / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p.130-131. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln diskuterar Teuvo Pohjalainens avhandling "Kansalaisten perusoikeudet ja poikkeuslainsäädäntö" (Tammerfors 1980). Avhandlingens uppgift är att utröna målsättningarna med undantagslagstiftningen rörande medborgarnas fri- och rättigheter samt denna lagstiftnings betydelse för olika befolkningsgrupper. The author discusses Teuvo Pohjalainen's thesis "Kansalaisten perusoikeudet ja poikkeuslainsäädäntö" (The citizens' basic rights and martial law) (Tampere, 1980).The aim of the thesis is to outline the objectives of martial legislation in view of citizens' freedoms and rights, and to discern consequences for various population groups.

INDEX WORDS:
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Scheinin, Martti : Ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suoja Suomessa kriisioloissa ja kriiseihin varauduttaessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suoja Suomessa kriisioloissa ja kriiseihin varauduttaessa / Scheinin, Martti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lukeeko hätä lakia / Tuori, K.; Scheinin, M. (eds.), p. 155-193. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1988. - ISSN 0785-4129

ISBN 951 454865 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja erittelee kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja kansallisen perusoikeusjärjestelmän suhdetta suomalaisessa hätätilaoikeudessa, hän pyrkii vertailemaan perusoikeus- ja ihmisoikeussuojan ulottuvuutta ja institutio- naalisia ratkaisuja sekä osoittaa kansallisen perusoikeusjärjestelmän kehittämistarpeita.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat".

 
3. Rosas, Allan : Kansallinen hätätila ja kansainvälinen oikeus - komenttipuheenvuoro, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kansallinen hätätila ja kansainvälinen oikeus - komenttipuheenvuoro / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lukeeko hätä lakia? / Tuori, K.; Scheinin, M. (eds.) - (Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja, D (Oikeuden rajat; 2) ; No. 5), p. 147-154. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1988. - ISSN 0785-4129

ISBN 951 454865 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan yhtäältä kansainvälisoikeudellisten normien ja toisaalta kansallisen hätätilalainsäädännön asemaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeusnormiston väliin jäävässä harmaassa vyöhykkeessä.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
4. Tiihonen, Seppo : Sotatilan säädäntö ja hätäoikeus autonomian lopulta toiseen maailmansotaan, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Sotatilan säädäntö ja hätäoikeus autonomian lopulta toiseen maailmansotaan / Tiihonen, Seppo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lukeeko hätä lakia? / Tuori, K.; Scheinin, M. (eds.) - (Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja, D ; No. 5), p. 65-94. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1988. - ISSN 0785-4129

ISBN 951 454865 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Atrikkelissaan S.Tiihonen seuraa hätätilalainsäädännön kehitystä autonomian ajalta toiseen maailmansotaan.Käydään läpi kriisijärjestelyiden tausta, lainsäädännön muutoksia, oikeudellista perustaa sekä poikkeusjärjestelyiden ominaisuuksia.

INDEX WORDS:
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* krigstillstånd = belligerency = sotatila

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat".

 
5. Tuori, Kaarlo : Hätätilaoikeus teoriassa ja käytännössä, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Hätätilaoikeus teoriassa ja käytännössä / Tuori, Kaarlo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lukeeko hätä lakia? / Tuori, K.; Scheinin, M. (eds.) - (Julkisoikeuden laityoksen julkaisuja, D ; No. 5), p. 1-64. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1988. - ISSN 0785-4129

ISBN 951 454865 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa kytketään toisiinsa valtiosääntäoikeudellinen ja historiallinen tarkastelutapa; esimerkkitapauksina hätätilaoikeuden käytännöstä ja teoriasta ovat itsenäisyysajan Suomi ja Weimarin Saksa.

INDEX WORDS:
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat"

 
6. Rytkölä, Antero : Hätäoikeutta ilman hätäoikeuden nimeä : Vaasan senaatti 1918, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Hätäoikeutta ilman hätäoikeuden nimeä : Vaasan senaatti 1918 / Rytkölä, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lukeeko hätä lakia? / Tuori, K.; Scheinin, M. (eds.) - (Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja, D ; No. 5), p. 95-102. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1988. - ISSN 0785-4129

ISBN 951 454865 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja keskittyy Vaasan senaatin ns. ulkovaltiosääntöisen hätätilaoikeuteen tukeutuneeseen toimintaan v. 1918.

INDEX WORDS:
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat"

 
7. Tuori Kaarlo (ed.) : Lukeeko hätä lakia, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lukeeko hätä lakia / Tuori Kaarlo (ed.) ; Scheinin, Martin - (Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja, D ; No. 5), 215 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D) , 1988. - ISSN 0785-4129

ISBN 951 454865 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen Akatemian tutkimusprojekti "Oikeuden rajat" järjesti toukokuussa 1987 hätätilaseminaarin.Seminaarissa pyrittiin yhdistämään eri näkökulmia hätätilan ongelmiin: valtiosääntö- ja kansainvälisoikeudellinen, historiallinen ja politologinen näkökulma.Teoksen runkona ovat seminaarissa pidetyt alustukset. Artikkeleiden kirjoittajat Kaarlo Tuori, Seppo Tiihonen, Antero Ryhtölä, Lauri Hannikainen, Allan Rosas, Martin Scheinin ja Matti Wiberg.

INDEX WORDS:
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: universal / Finland : 0 / 8222

NOTE (GENERAL): Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat"

 
8. Rosas, Allan : Model national laws on emergency situations, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Model national laws on emergency situations / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 3., p.6-7. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of Human Rights (D), 1987. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article deals with the needs and form of a checklist of elements of protection (which should be taken into account when preparing national legislative measures for emergency situations) to be made.

INDEX WORDS:
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
9. Parlamentaarisen sotatilalakikomitean mietintö , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Parlamentaarisen sotatilalakikomitean mietintö = Betänkande avgivet av parlamentariska kommitten för lagen om krigstillstånd / - (Komiteamietintö = Kommitte'betänkande ; No. 56), 296 p.. - Helsinki : Puolustusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1988. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 1228 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Julkaisu sisältää hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen puolustustilalaiksi.Laki korvaisi vuonna 1930 sotatilasta annetun lain sekä eräitä muita sen soveltamiseen tai muutoin sodan ajan toimintaan liityviä säädöksiä.Julkaisuun sisältyy myös selvitys yhteiskunnan toiminnasta poikkeusoloissa, sotatilalainsäädännön soveltamisesta sekä selostus ihmisoikeuksista Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa samoin kuin katsaus sotatilaa koskevaan ulkomaiseen lainsädäntöön.

INDEX WORDS:
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Kitz,Heinz-Eberhard : Die Notstandsklausel des Art. 15 der Europäischen Menschenrechtkonvention., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Die Notstandsklausel des Art. 15 der Europäischen Menschenrechtkonvention. / Kitz,Heinz-Eberhard - (Schriften zum Völkerrecht ; No. 76), 105 p.. - Berlin : Dunker & Humblot, 1982.

ISBN 3 428 051181

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* ICRC = ICRC = ICRC
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

NOTE (GENERAL): ECHR-15; ICCPR-2OP;

 
11. Buergenthal, Thomas : To respect and to ensure , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

To respect and to ensure : state obligations and permissible derogations / Buergenthal, Thomas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 72-91. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* territoriella rättigheter = territorial rights = alueelliset oikeudet
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* reservationer = reservations = varaumat
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; AMR

 
12. "Lawless" case (merits) : judgment of 1st July 1961., 1961
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"Lawless" case (merits) : judgment of 1st July 1961. / - (Publications of the European Court of Human Rights. Series A : Judgments and decisions. ; No. 3), 67 p.. - Köln : Carl Heymann, 1961.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* IRA = IRA = IRA
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* terrorism = terrorism = terrorismi
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* tillintetgöra friheter och rättigheter = destruction of rights and freedoms = tehdä tyhjäksi jokin oikeus tai vapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland / United Kingdom : 8231 / 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-7-15-17

LIBRARY LOCATION: IMR

 
13. Hannikainen, Lauri : International monitoring of respect for human rights norms during public emergencies in Europe, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International monitoring of respect for human rights norms during public emergencies in Europe / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perspectives of an All-European system of human rights system : the role of the Council of Europe, the CSCE and the European Community / org. by Poznan Human Rights Centre - (All-European human rights yearbook ; No. 1), p. 117-128. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991.

ISBN 3 88357 098 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagslag = emergency act = hätätilalaki
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Proceedings and recommendations of an international conference, Poznan, Poland, (19901008), (c)

NOTE (GENERAL): ICCPR; ACHPR; ECHR; ECPT; Geneva conventions;

 
14. Warbrick, Colin : The European convention on human rights and the prevention of terrorism, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The European convention on human rights and the prevention of terrorism / Warbrick, Colin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 32., p. 82-119. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1983. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terrorism = terrorism = terrorismi
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-8-9-10-11;

 
15. Marcus, Gilbert : Fanning revolution, unrest and violence, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fanning revolution, unrest and violence : a case study of censorship under the emergency / Marcus, Gilbert

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights yearbook : No. 2., p. 125-136. - Cambridge MA : Harvard Law School, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

 
16. Hannikainen, Lauri : Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, Lauri ; Hanski, Raija ; Rosas, Allan, ix, 179 p. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* självständighet = independence = itsenäisyys
* intervention = intervention = interventio
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* ICRC = ICRC = ICRC
* tortyr = torture = kidutus
* judar = Jews = juutalaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* fångläger = prison camps = vankileirit
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; Refugee convention; CAT; ECHR; Hague conventions; ICCPR; ICESCR; ESC

 
17. Hannikainen, Lauri : Implementing of international humanitarian law in Finnish law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementing of international humanitarian law in Finnish law / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, L.; Hanski, R.; Rosas, A. (eds.), p. 114-145. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ICRC = ICRC = ICRC
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* folkmord = genocide = kansanmurha
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ICCPR; ECHR; Paris Peace Treaty; CAT;

 
18. Korff, Douwe : The Diplock courts in Northern Ireland, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The Diplock courts in Northern Ireland : a fair trial : an analysis of the law, based on a study commissioned by Amnesty International / Korff, Douwe - ( SIM special ; no. 3), 115 p.. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human Rights, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* terrorister = terrorists = terroristit
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Northern Ireland : 6239

NOTE (GENERAL): This issue contains an extensive analysis of the law pertaining to the Diplock courts in Northern IrelandECHR

 
19. China, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

China : repression in Tibet : appeal cases /, 13 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förtryck = repression = sortotoimet
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* tortyr = torture = kidutus
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* censur = censorship = sensuuri
* studenter = students = opiskelijat
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

TIME PERIOD: 1989-1991

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic / Tibet : 7117 / 7151

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
20. United Kingdom, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United Kingdom : Northern Ireland = fair trial concerns in Casement Park trials / - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Western Europe : 8251 / 8200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
21. Kortmann, Constantijn A.J.M. : The Kingdom of the Netherlands , 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Kingdom of the Netherlands : an introduction to Dutch constitutional law / Kortmann, Constantijn A.J.M. ; Bovend' Eert, Paul P.T., xxiv, 196 p.. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publications., 1993.

ISBN 90-6544-712-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* EG = EC = EY
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): Text of the constitution; ECHR; ICCPR;

 
22. Sri Lanka summary of human rights concerns, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sri Lanka summary of human rights concerns /, 9 p.. - London : Amnesty International, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Sri Lanka / South Asia : 7447 / 7400

LIBRARY LOCATION: IMR

 
23. Sri Lanka balanccing human rights & security, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sri Lanka balanccing human rights & security : abuse of arrest & detention powers in Colombo /, 25 p.. - London : Amnesty International, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* tortyr = torture = kidutus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Sri Lanka / South Asia : 7447 / 7400

LIBRARY LOCATION: IMR

 
24. Sri Lanka, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sri Lanka : new emergency regulations /, 17 p.. - London : Amnesty International, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sri Lanka / South Asia : 7447 / 7400

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
25. Myanmar human rights developments July to December 1993, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Myanmar human rights developments July to December 1993 /, 16 p.. - London : Amnesty International, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* UNHCR = UNHCR = UNHCR

GEOGRAPHICAL TERMS: Myanmar (Burma) / South East Asia : 7516 / 7500

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
26. United Kingdom, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United Kingdom : political killings in Northern Ireland /, 48 p.. - London : Amnesty International, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Northern Ireland / Europe : 8051 / 8039 / 8000

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
27. Northern Ireland, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Northern Ireland : continued abuses by all sides / - (Human Rights Watch : Helsinki ; 6(4)), 10 p.. - New York : Human Rights Watch, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* paramilitära styrkor = paramilitary forces = puolisotilaalliset joukot

GEOGRAPHICAL TERMS: Northern Ireland / United Kingdom / Europe : 8039 / 8051 / 8000

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Saudi Arabia, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saudi Arabia : unwelcome "guests" : the plight of Iraqi refugees /, 30 p.. - London : Amnesty International, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* tortyr = torture = kidutus
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* ICRC = ICRC = ICRC
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit

LIBRARY LOCATION: IMR

 
29. The 81st International Labour Conference, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The 81st International Labour Conference : Amnesty International's concerns relevant to the Committee on Application of Standards /, 17 p.. - London : Amnesty International, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* censur = censorship = sensuuri
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. Scheinin, Martin : Är kränkningar av mänskliga rättigheter en oundgänglig del av KSSE-processen?, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Är kränkningar av mänskliga rättigheter en oundgänglig del av KSSE-processen? / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : 32., p. 89-97. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1986. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* administrativ makt = administrative power = hallinnollinen valta
* polis = police = poliisi

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR;

[Next]


24.11.1999