[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('hallituksen esitys') results in 6 hits


 
1. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan sekä seksuaalirikokset (eripainos), 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan sekä seksuaalirikokset (eripainos) / - (Lainvalmisteluosaston julkaisu ; 2), 311 p. . - Helsinki : Oikeusministeriö, 1998. - ISSN 0356-8431

ISBN 951-53-1898-X

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsproposition = law proposition = hallituksen esitys
* EU = EU = EU
* censur = censorship = sensuuri
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* faderskap = paternity = isyys
* sexualbrott = sexual crimes = seksuaalirikokset
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* barn = children = lapset
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* abort = abortion = abortti
* graviditet = pregnancy = raskaus
* incest = incest = insesti
* strafflag = criminal law = rikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): CRC;

 
2. Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning samt sexualbrott (särtryck), 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning samt sexualbrott (särtryck) / - (Lagberedningsavdelningens publikation ; 3), 311 p.. - Helsingfors : Justitieministeriet, 1998. - ISSN 0356-8431

ISBN 951-53-1899-8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* regeringsproposition = law proposition = hallituksen esitys
* EU = EU = EU
* censur = censorship = sensuuri
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* faderskap = paternity = isyys
* sexualbrott = sexual crimes = seksuaalirikokset
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* barn = children = lapset
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* abort = abortion = abortti
* graviditet = pregnancy = raskaus
* incest = incest = insesti
* strafflag = criminal law = rikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): CRC;

 
3. Piispanen, Kirsi : Poliisin tiedoksisaamisoikeudesta salassapidettäviin tietoihin, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Poliisin tiedoksisaamisoikeudesta salassapidettäviin tietoihin / Piispanen, Kirsi

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta / van Aerschot, P.; Ilveskivi, P.; Piispanen, K. (toim.), p. 29-42. - Helsinki : Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitos, 1998.

ISBN 951-45-8101-6

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* polis = police = poliisi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* EU = EU = EU
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EUROPOL = EUROPOL = EUROPOL
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* regeringsproposition = law proposition = hallituksen esitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
4. Scheinin, Martin : Ihmisarvon loukkaamattomuus valtiosääntöperiaatteena, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisarvon loukkaamattomuus valtiosääntöperiaatteena / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta / van Aerschot, P.; Ilveskivi, P.; Piispanen, K. (toim.), p. 57-70. - Helsinki : Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitos, 1998.

ISBN 951-45-8101-6

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* abort = abortion = abortti
* regeringsform = constitution act = hallituksen esitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
5. Tikka, Kari S. : Legaliteettiperiaatteesta verolain soveltamisessa, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Legaliteettiperiaatteesta verolain soveltamisessa / Tikka, Kari S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta / van Aerschot, P.; Ilveskivi, P.; Piispanen, K. (toim.), p. 71-82. - Helsinki : Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitos, 1998.

ISBN 951-45-8101-6

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallituksen esitys
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
6. Hyvönen, Veikko O. : Bruksbegränsning i gränsområdet mellan egendomsskydd och miljöskydd, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Bruksbegränsning i gränsområdet mellan egendomsskydd och miljöskydd / Hyvönen, Veikko O.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland : no. 131; femte häfte., p. 269-290. - Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland, 1995. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* regeringsproposition = law proposition = hallituksen esitys
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Eastern Germany


24.11.1999