[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('handel med organ') results in 2 hits


 
1. Kimpimäki, Minna : Ihmiskauppa kansallisena ja kansainvälisenä ongelmana, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmiskauppa kansallisena ja kansainvälisenä ongelmana / Kimpimäki, Minna

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : vsk. 97; no. 8., p. 1188-1201. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1999. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* barnarbete = child labour = lapsityö
* ILO = ILO = ILO
* slaveri = slavery = orjuus
* handel med kvinnor = trafficking in women = naiskauppa
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* sexturism = sex tourism = seksiturismi
* handel med organ = sale of human organs = elinkauppa

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

 
2. prep. for UNICEF by Rachel Hodgkin : Implementation handbook for the convention on the rights of the child, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Implementation handbook for the convention on the rights of the child / prep. for UNICEF by Rachel Hodgkin ; Newell, Peter, xix, 681 p.. - Geneva : United Nations. UNICEF, 1997.

ISBN 92-806-3337-6

LANGUAGE: ENg

DOCUMENT SYMBOL: E.97.XX.SWZ.2

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* adoption = adoption = adoptio
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* narkotika = drugs = huumeet
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* handel med organ = sale of human organs = elinkauppa
* barnhandel = child trafficking = lasten hyväksikäyttö
* tortyr = torture = kidutus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* rapporter = state reports = raportit

URL http://www.unicef.org/pubsgen/implementation-handbook/


24.11.1999