[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='handikappade' results in 373 hits


 
1. Torrelli, Maurice : La protection internationale des droits de l'enfant , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La protection internationale des droits de l'enfant : travaux du Centre d'etude et de recherche de droit international et de relations internationales de l'Academie de droit international, la Haye 1979 / Torrelli, Maurice, 218 p. . - Paris : UNESCO (D), 1983.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: L'etude cherche a donner un caractere obligatoire aux droits de l'enfant, proclames par des textes néayant pour le moment que valeur declatoire. Les essaies de l'etude analysent les questions suivantes : recherches sur les sources internationales des droits de l'enfant, sur le statut des parties en relation et recherches sur l'enfant et les systemes de valeurs.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ECHR-14; AMR; CERD; Declaration on the rights of the child;

 
2. SIDA (D) : Att göra mycket kostar lite , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Att göra mycket kostar lite : rehabilitering av handikappade i u-land / SIDA (D), 28 p. : ill.. - Stockholm : SIDA, 1987.

ISBN 91 586 0057 4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Skriftens syfte är att ge en allmän beskrivning av situationen för de handikappade i tredje världen och redovisa vad som görs för att förbättra förhållandena för handikappade från olika håll, främst från Sverige.Orsakerna till handikapp behandlas, likaså katastrofen i Bhopal, FN:s arbete på området samt biståndet genom SIDA etc.

INDEX WORDS:
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* FN = UN = YK

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
3. Sayers, Robert : Resettling refugees , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Resettling refugees : the Dutch model / Sayers, Robert

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Reluctant hosts : Europe and its refugees / Joly, D.; Cohen, R. (eds.) - (Research in ethnic relations series), p. 19-37. - Aldershot : Avebury, 1989.

ISBN 0 566 0710 6 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* handikappade = disabled persons = vammaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

 
4. Hannikainen, Lauri (toim.) : Eettiset säännöt, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Eettiset säännöt / Hannikainen, Lauri (toim.), 198 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1993.

ISBN 951-650-142-7

LANGUAGE: FIN, SWE, ENG

INDEX WORDS:
* etik = ethics = etiikka
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* journalister = journalists = lehtimiehet
* barn = children = lapset
* konsumentens rättigheter = consumer's rights = kuluttajan oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* handikappade = disabled persons = vammaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. UN - Human Rights Committee : Conviction for reorganizing the dissolved fascist party / communication v. Italy inadmissible, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Conviction for reorganizing the dissolved fascist party / communication v. Italy inadmissible / UN - Human Rights Committee

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 5 (2-4)., p. 191-219. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rapporter = state reports = raportit
* fascism = fascism = fasismi
* indianer = Indians = intiaanit
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy / Canada : 8233

NOTE (GENERAL): ICCPR

 
6. Luckhaus, Linda : Payment for caring, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Payment for caring : a European solution / Luckhaus, Linda

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 526-537. - London : Sweet & Maxwell, 1986. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* EG = EC = EY
* kvinnor = women = naiset

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
7. The treatment of disabled persons in social security and taxation law, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The treatment of disabled persons in social security and taxation law / ; Human Rights Commission - (Occasional paper ; No.11), 149 p.. - Canberra : AU; Australian Government publ. service, 1986. - ISSN 0810-0314

ISBN 0 644 04812 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* beskattning = taxation = verotus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* exploatering = exploitation = hyväksikäyttö
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia : 9012

NOTE (GENERAL): ICCPR; Declaration on the rights of the child

 
8. Andreassen, Bård-Anders (ed.) : Funksjonshemmedes menneskerettigheter,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Funksjonshemmedes menneskerettigheter : en seminarrapport : a human rights publication / Andreassen, Bård-Anders (ed.) - (Publikasjon ; No. 10), 110 p.. - Oslo : Institutt for Menneskerettigheter - ISSN 0804-0672

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* etik = ethics = etiikka
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; Declaration on the rights of disabled persons; Declaration of Helsinki; Declaration of Tokyo

 
9. Toman, Jiri : Quasi-legal standards and guidelines for protecting human rights, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Quasi-legal standards and guidelines for protecting human rights / Toman, Jiri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Guide to international human rights practice / Hannum, H. (ed.); International Human Rights Law Group. - 2nd. ed.., p. 192-210. - Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 1992.

ISBN 0 8122 1410 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* implementering = implementation = toteuttaminen
* fångar = prisoners = vangit
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* tortyr = torture = kidutus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka

NOTE (GENERAL): Declaration on the rights of disabled persons; Declaration on the elimination of intolerance and discrimination based on religion or belief

 
10. Despouy, Leandro : Les droits de l'homme et l'invalidit, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Les droits de l'homme et l'invalidit / Despouy, Leandro - (Droits de l'homme ; 6) - New York : United Nations, 1993. - ISSN 1014-5702

ISBN 92-1-254095-3

LANGUAGE: FRE SERIES STARTED: 1988

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset

NOTE (GENERAL): Apartheid Convention; UDHR

LIBRARY LOCATION: IMR

 
11. Jacobs, Roger B. : Employment discrimination and the handicapped, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Employment discrimination and the handicapped : some new teeth for a "paper tiger" - the rehabilitation act of 1973 / Jacobs, Roger B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Howard law journal : 23(3). : Howard University of Law, 1980.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United States / North America : 6357 / 6300

LIBRARY LOCATION: ÅAB, HeinOnline Law Journal Library

 
12. Barnes, Colin : Disabled people in Britain and discrimination, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Disabled people in Britain and discrimination : a case for anti-discrimination legislation / Barnes, Colin, xix, 264 p.. - London : University of Calgary Press, 1991.

ISBN 1-895176-08-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

 
13. Handikapp, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handikapp : välfärd: rättvisa / ; Socialdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; v. 46), 636 p.. - Stockholm : Allmänna Förlaget, 1991 . - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-10796-1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* EG = EC = EY
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / USA : 8246

 
14. Weissbrodt, David : The right to life during armed conflict, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The right to life during armed conflict : disabled peoples' international v. United States / Weissbrodt, David ; Andrus, Beth

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard international law journal : 29., p. 59-83., 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* OAS = OAS = OAS
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Grenada / United States / North America / Caribbean countries : 6134 / 6357 / 6300 / 6100

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; UDHR; ICCPR; AMR; ADRD

LIBRARY LOCATION: ÅAB, HeinOline Law Journal Library

 
15. Despouy, Leandro : Human rights and disabled persons, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human rights and disabled persons / Despouy, Leandro ; Centre for Human Rights - (Human rights study series ; 6), iv, 43 p.. - New York : United Nations, 1993. - ISSN 1014-5680

ISBN 92-1-154090-9

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E. 92. xiv.4

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* EG = EC = EY
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR; UDHR; CRC; ECHR;

 
16. Section II (C), 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Section II (C) : Equality rights of disabled persons - Canadian and international perspectives /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the twenty-first century : a global challenge / Mahoney, K.E.; Mahoney, P. (eds.), p. 167-217. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1993.

ISBN 0-7923-1810-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are: 1. Introduction. by the editors. 2. Equality Rights for Persons with Disabilities - Canadian and International Perspectives. by David Lepofsky. 3. Before AIDS, Beyond AIDS: Human Rights of People With Contagious Diseases. by Katarina Tomasevski. 4. The Rights of Mentally Handicapped Persons in Japan. by Niall Mac Dermot.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* AIDS = AIDS = AIDS
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms;

 
17. Hepple, Bob (ed.) : Discrimination, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Discrimination : the limits of law / Hepple, Bob (ed.) ; Szyszak, Erika M. (ed.) - (Studies in labour and social law), xi, 481 p.. - London : Mansell, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* invandring = immigration = maahanmuutto
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* religiös diskriminering = religious discrimination = uskonnollinen syrjintä
* feminism = feminism = naisasialiike
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: India / Northern Ireland / Malaysia / USA

NOTE (GENERAL): Social charter; ICCPR; UDHR;

 
18. Human Rights in Tajikistan, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human Rights in Tajikistan : in the wake of civil war /, 63 p.. - New York : Helsinki Watch, 1993.

ISBN 1-56432-119-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* återvändare = returnees = paluumuuttajat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation / USA / Uzbekistan / Afghanistan

LIBRARY LOCATION: IMR

 
19. Information paper, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Information paper /, 25 p.. - Geneva : UNHCR, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* handikappade = disabled persons = vammaiset

NOTE (GENERAL): Refugee convention; UN-charter

 
20. Resettlement guidelines, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Resettlement guidelines /, var. pag.. - Geneva : UNHCR, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* kvinnor = women = naiset
* tortyr = torture = kidutus
* handikappade = disabled persons = vammaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
21. Ihmisoikeuksien maailmankonferenssi Wien 14.-25.6.1993, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Ihmisoikeuksien maailmankonferenssi Wien 14.-25.6.1993 / - (Publications of the Advisory Board for International Human Rights Affiars ; No. 7), 49 p.. - Helsinki : Ministry for Foreign Affairs, 1994. - ISSN 0789-6166

ISBN 951-47-9358-7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* befrämjande av mänskliga rättigheter = promotion of human rights = ihmisoikeuksien edistäminen
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* tortyr = torture = kidutus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* EG = EC = EY
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): CRC; CEDAW;

 
22. Kent, Ann : Between freedom and subsistence , 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Between freedom and subsistence : China and human rights / Kent, Ann, xiii, 293 p.. - Oxford : Oxford University Publications, 1993.

ISBN 0-19-585519-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* demokrati = democracy = demokratia
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ADRD; ECHR;

 
23. Jokinen, Anneli : Handikappades rättigheter som en människorättsfråga, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Handikappades rättigheter som en människorättsfråga / Jokinen, Anneli

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter: nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : 11(4)., p. 389-394. - Oslo : Scandinavian Press, 1993. - ISSN 1234-5678

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* NGO = NGO = NGO
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): UDHR; CEDAW; CRC;

 
24. Blackburn, Robert (ed.) : Rights of citizenship, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights of citizenship / Blackburn, Robert (ed.) - (Citizenship and the law), ix, 338 p.. - London : Mansell, 1993.

ISBN 0-7201-2124-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Gender blindness or justice engendered?, by Katherine O'donovan. 2. Citizenship and privacy, by Patrick Birkinshaw. 3. Rights and health care, by Margaret Brazier. 4. The right to vote, by Robert Blackburn. 5. Citizenship and employment, by Keith Ewing. 6. Citizenship and housing, by Martin Partington. 7. The right to racial equality, by Geoffrey Bindman. 8. Administrative justice, by John McEldowney. 9. The disabled citizen, by Trevor Buck. 10. Personal liberty, by Andrew Ashworth. 11. Towards educational rights, by Julian Lonbay. 12. Lawyers and the courts, by Robin White. 13. Nationality and immigration, by Andrew Nicol. 14. Citizenship and freedom of expression, by Conor Gearty. 15. Citizenship and the honours system, by Robert Blackburn. 16. Public law, sovereignty and citizenship, by Paul Craig

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rasism = racism = rasismi
* EG = EC = EY
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* ILO = ILO = ILO
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
25. Naisten oikeuksien sopimuksen toteuttaminen Suomessa, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Naisten oikeuksien sopimuksen toteuttaminen Suomessa : Suomen toinen määräaikaisraportti CEDAWille 1992 /, var. pag.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1992.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* romer = Roma = romanit
* samer = Sami = saamelaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* våldtäkt = rape = raiskaus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* prostitution = prostitution = prostituutio
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): CEDAW;

 
26. Newman, Frank : Introduction, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Introduction / Newman, Frank

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and disabled persons : essays and relevant human rights instruments / Degener, T.; Koster-Dreese, Y. (eds.) - ( International studies in human rights ; vol. 40), p. 3-8. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-3298-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; CRC: CERD; CEDAW; CAT;

 
27. Degener, Theresia : Disabled persons and human rights, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Disabled persons and human rights : the legal framework / Degener, Theresia

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and disabled persons : essays and relevant human rights instruments / Degener, T.; Koster-Dreese, Y. (eds.) - ( International studies in human rights ; vol. 40), p. 9-39. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-3298-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* FN = UN = YK
* ILO = ILO = ILO
* WHO = WHO = WHO
* mentalt störda = mentally disabled persons = mieleltään häiriintyneet
* kvinnor = women = naiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* EU = EU = EU
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen

NOTE (MEETINGS): Equalization of opportunities, proceedings of the 3rd world congress of disabled peoples' international, Vancouver, Canada, [19920421-19920426], [C]

NOTE (GENERAL): CRC; CEDAW; ICESCR-13; Refugee convention; ECHR-14; ICCPR-16; ACHPR;

 
28. Hendriks, Aart : The significance of equality and non-discrimination for the protection of the rights and dignity of disabled persons, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The significance of equality and non-discrimination for the protection of the rights and dignity of disabled persons / Hendriks, Aart

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and disabled persons : essays and relevant human rights instruments / Degener, T.; Koster-Dreese, Y. (eds.) - ( International studies in human rights ; vol. 40), p. 40-62. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-3298-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ICJ = ICJ = ICJ
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR-26; ICESCR; ECHR-14;

 
29. Lindqvist, Bengt : Standard rules in the disability field - a new United Nations instrument, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Standard rules in the disability field - a new United Nations instrument / Lindqvist, Bengt

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and disabled persons : essays and relevant human rights instruments / Degener, T.; Koster-Dreese, Y. (eds.) - ( International studies in human rights ; vol. 40), p. 63-68. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-3298-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* FN = UN = YK

NOTE (MEETINGS): Speech given at the conference "Beyond normalization - towards one society for all", [19940601-19940603], [C]

 
30. Quinn, Gerard : The international covenant oncivil and political rights disability, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The international covenant oncivil and political rights disability : a conceptual framework / Quinn, Gerard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and disabled persons : essays and relevant human rights instruments / Degener, T.; Koster-Dreese, Y. (eds.) - ( International studies in human rights ; vol. 40), p. 69-93. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-3298-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR

[Next]


24.11.1999