[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='havsrätten' results in 235 hits


 
1. Koskenniemi, Martti : Merenpohjainvestointien väliaikainen suoja , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Merenpohjainvestointien väliaikainen suoja : katsaus YK:n III merioikeuskonferenssin II päätöslauselman toteuttamiseen / Koskenniemi, Martti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 84(3)., p.379-406. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1986.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan pioneer investment protection (PIP) -järjestelmän sisältöä ja taustaa sekä merenpohjainvestointien suojaamista koskevien neuvottelujen nykytilaa.Samalla pyritään arvioimaan PIP -järjestelmän elinmahdollisuuksia ja merkitystä merioikeusyleissopimuksen mukaisen merenpohjan hyväksikäyttöjärjestelmän perustamisessa.

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
2. Tuomi, Osmo : Itämeri ja sen lähialueet Varsovan liiton turvallisuusjärjestelmässä, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Itämeri ja sen lähialueet Varsovan liiton turvallisuusjärjestelmässä / Tuomi, Osmo - (ARNEK ; No.4), var.pag.:ill.. - Helsinki : ARNEK (D), 1986. - ISSN 0781-9922

ISBN 951 46 9980 7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Julkaisussa käsitellään Itämeren ja sen lähialueiden merkitystä Varsovan liiton turvallisuusjärjestelmälle.Siinä todetaan että poliittiset näkökohdat ovat tärkeitä koska Itämeri on osa kahden erilaisen poliittisen järjestelmän, sosialismin ja kapitalismin rajamaastoa.Talouteen ja turvallisuuteen liittyvät seikat vaikuttavat suoraan toisiinsa alueen taloudellisen merkityksen kautta; sotilaallisessa mielessä lähes koko Itämeri on Varsovan liiton ylivoimaisten voimien hallitsema.

INDEX WORDS:
* säkerhet = security = turvallisuus
* havsrätten = maritime law = merioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Anand, R.F : Origin and development of the law of the sea , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Origin and development of the law of the sea : history of international law / Anand, R.F - (Publications on Ocean Development ; No. 7), 242 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 2617 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This work examines the history of international law, particularly the law of the sea, as it developed in Asia over the ages.The author argues that the role of non-European countries in this field has largely been underestimated.

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Asia : 7000

NOTE (GENERAL): A series of studies on the international, legal, institutional and policy aspects of the ocean development

 
4. Buergenthal, Thomas (ed.) : Contemporary issues in international law, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Contemporary issues in international law : essays in honor of Luis B. Sohn / Buergenthal, Thomas (ed.). - VIII, 571 p. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984 .

ISBN 3 88357 040 0

LANGUAGE: GER, SPA, GER

ABSTRACT: The three broad categories dealed with in these essays are : the law of international organizations, law of the sea and related environmental issues and international human rights.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* asyl = asylum = turvapaikka
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus

NOTE (GENERAL): AMR; ECHR; Geneva conventions; UN charter

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
5. Joutsi, Liisa : Pohjoisten merialueiden turvallisuuspoliittinen tilanne, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pohjoisten merialueiden turvallisuuspoliittinen tilanne / Joutsi, Liisa - ( ARNEK ; No. 1), 93 p. : ill.. - Helsinki : ARNEK (D), 1989. - ISSN 0781-9927

ISBN 951 47 2312 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella erilaisia turvallisuuspoliittisen tilanteen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, joista etusijalle nostetaan turvallisuuspoliittisten ja strategisten intressien analysointi, varsinkin suurvaltapoliittiselta kannalta tarkastettuna.Toinen painopistealue liittyy pohjoisiin merialueisiin rajoittuvien pienten valtioiden eli n.s. rannikkovaltioiden käsityksiin tilanteesta pohjoisilla merialueilla.

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

 
6. Llehto, Marja : Itämeren turvallisuusjärjestelmä erityisesti oikeudellisen säännöstön kehityksen kannalta., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Itämeren turvallisuusjärjestelmä erityisesti oikeudellisen säännöstön kehityksen kannalta. / Llehto, Marja - (ARNEK ; No. 3), var.pag.. - Helsinki : ARNEK (D), 1986. - ISSN 0781-9927

ISBN 951 46 9979 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Itämeren turvallisuusjärjestelmää erityisesti oikeudellisen säännöstön kehityksen kannalta.Päähuomio kiinnitetään niihin oikeudellisiin velvoitteisiin normeihin ja poikkeusnormeihin, joihin voidaan pitää turvallisuusregiimin ilmentyminä ja jotka siis rajoittavat Itämeren sotilaallista käyttöä ja suojaavat sen alueellista luonnetta.

INDEX WORDS:
* säkerhet = security = turvallisuus
* havsrätten = maritime law = merioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

 
7. United Nations Convention on the law of the sea 1982, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United Nations Convention on the law of the sea 1982 : a commentary /, lxv; 467 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This is the first of a multi-volume series intended to supply a non-speculative commentary on the United Nations Convention on the law of the sea.The main resource of information is the Third United Nations Conference on the Law of the Sea ("Unclos III").Among different views of the above mentioned law we especially find, conservation and management of the living resources of the high seas and different aspects of protection and preservation of the marine environment.

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
8. Ronzitti, Natalino : Rescuing nationals abroad through military coercion and intervention on grounds of humanity, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rescuing nationals abroad through military coercion and intervention on grounds of humanity / Ronzitti, Natalino, XIX, 216 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 9024731356

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book examines interventionfor protecting nationals abroad and humanitarian intervention through use of force violating the sovereignty of the state. Those cases in which entry in foreign termitory has taken place with the temporary or permanent consent of the territorial sovereign are olso examined, so as, intervention outside national jurisdiction and particulary within the framework of the law of the sea. The post.-UN charter doctrinal elebate and a number of cases are brought up.

INDEX WORDS:
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

 
9. Rosenne, Shabtai : The meaning of authentic text in modern treaty law, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The meaning of authentic text in modern treaty law / Rosenne, Shabtai

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 759-784. - Berlin : Springer - Verlag (D), 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* havsrätten = maritime law = merioikeus

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties

 
10. Sinclair, sir Ian : The International Law Commission, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The International Law Commission / Sinclair, sir Ian - (Hersch Lauterpacht Memorial Lecture Series.University of Cambridge. ; No. 7), 177 p.. - Cambridge : Grotius publ. ltd., 1987.

ISBN 0 949009 10 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; Declaration of Paris; UN charter 13(1); Declaration on the rights and duties of states;

 
11. Brownlie, Ian : Principles of the public international law., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Principles of the public international law. / Brownlie, Ian. - 4th ed.., xlviii, 748 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1990.

ISBN 0 19 82 56396

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

NOTE (GENERAL): UN Charter

 
12. Ronzitti N. : The law of naval warfare : a collection of agreements with commentaries, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The law of naval warfare : a collection of agreements with commentaries / Ronzitti N., xviii, 888 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 90 247 3652 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Convention relative to the status of enemy merchant ships at the outbreakof hostilities;Convention relative to the conversion of merchant ships into warships;Convention relative to the laying of automatic submarine contact mines; Convention respecting bombardments by naval forces in time of war

 
13. Buller W.E. : Perestroika and international law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perestroika and international law / Buller W.E., vi, 330 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0792304837

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
14. Gehring, Thomas; Jachtenfuchs, Markus : Haftung und Umfelt : Interessenkonflikte im internationalen Weltraum-, Atom- und Seerecht, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Haftung und Umfelt : Interessenkonflikte im internationalen Weltraum-, Atom- und Seerecht / Gehring, Thomas; Jachtenfuchs, Markus - (Völkerrecht und Internationale Politik ; No. 7), 296 p.. - Frankfurt am Main : Lang, 1988.

ISBN 3 631 40341 0

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* naturkatastrofer = environmental disasters = ympäristötuhot
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* förorening = pollution = saastuminen
* oljeförorening = oil pollution = öljysaaste
* kärnkraft = nuclear power = ydinvoima
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

LIBRARY LOCATION: IRIS

BIBLIOGRAPHY: Literaturliste

 
15. Bloed, A. (ed.) : Forty years International Court of Justice : jurisdiction, equity and equality , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Forty years International Court of Justice : jurisdiction, equity and equality / Bloed, A. (ed.) ; van Dijk, Pieter (van), 177 p.. - Utrecht : Europa Instituut, 1988.

ISBN 90 72642 01 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* ICJ = ICJ = ICJ

BIBLIOGRAPHY: Selected bibliography

 
16. Tanja, Gerard J. : The legal determination of international maritime boundaries , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The legal determination of international maritime boundaries : the progressive development of continental shelf, EFZ and EEZ law / Tanja, Gerard J. - (T.M.C. Asser Instituut, Hague), 360 p.. - Deventer : Kluver Law and Taxation Publishers, 1990.

ISBN 90 6544 478

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* havsrättskonferens = maritime law = merioikeuskonferenssi
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* miljö = environment = ympäristö
* säkerhet = security = turvallisuus
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Greece / Turkey / Tunisia / Libya USED FOR Libyan Arab Jamahiriya / Guinea / North Africa / West Africa : 8227 / 8248

NOTE (GENERAL): Convention on the continental shelf

 
17. Butler, William E. (ed.) : The non-use of force in International Law., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The non-use of force in International Law. / Butler, William E. (ed.), 250 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 0 7923 0293 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* aggression = aggression = aggressio
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* ekonomi = economy = talous
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* FN = UN = YK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Nicaragua / Grenada / Lebanon / United Kingdom / South Africa / Central America / Latin America : 6245 / 6357

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICCPR; ECHR;Vienna convention on the law of treaties; Declaration on commonwealth principles; Treaty on Antarctica; UN convention on the law of the sea; Nuclear test ban treaty; The 3rd Line Convention

 
18. Kolesnik, D.N. (ed.) : Self-defence., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Self-defence. / Kolesnik, D.N. (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The non-use of force in international law / Butler, W. E. (ed.), p. 153-202. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 0 7923 0293 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* aggression = aggression = aggressio
* säkerhet = security = turvallisuus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICCPR; ECHR; Treaty on Antarctica; UN convention on the law of the sea; Nuclear test ban treaty.

 
19. Dinstein, Yoram (ed.) : International law at a time of perplexity , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Yoram (ed.) ; Tabory, Mala Cassoc, xxxiii, 1056 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG, FRE, SPA

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* tortyr = torture = kidutus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* FN = UN = YK
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* ILO = ILO = ILO
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; UN charter; ACHPR; AMR; ECHR; CERD; ICCPR; Geneva conventions; Hague conventions; Genocide convention; CAT;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
20. Oldie, L.F.E. : Terrorism, privacy and the nyon agreements., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Terrorism, privacy and the nyon agreements. / Oldie, L.F.E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 225-248. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terminologi = terminology = terminologia
* terrorister = terrorists = terroristit
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* gerilla = guerrilla = sissiliike

NOTE (GENERAL): Convention on the hih seas;United Nations convention on the law of the sea (UNCLOS convention);Hague conventions

 
21. Green, Leslie : Terrorism and the law of the sea., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Terrorism and the law of the sea. / Green, Leslie

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 249-271. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terrorism = terrorism = terrorismi
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* terminologi = terminology = terminologia
* internationella brott = international crimes = kansainväliset rikkomukset
* PLO = PLO = PLO

GEOGRAPHICAL TERMS: New Zealand / Egypt / United States / North Africa : 9021 / 5325

NOTE (GENERAL): Greepeace / Achille Laura / U.S. v.PalmerConvention on the law of the sea

 
22. Nelson, L.D.M. : Certain aspects of the legal regime of the high seas., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Certain aspects of the legal regime of the high seas. / Nelson, L.D.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 519-538. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* säkerhet = security = turvallisuus
* territoriella rättigheter = territorial rights = alueelliset oikeudet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

NOTE (GENERAL): Convention on the law of the sea; Geneva convention on the high sea.

 
23. Riphagen. W. : Techniques of delimitation in International River Law., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Techniques of delimitation in International River Law. / Riphagen. W.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 635-660. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* ekonomi = economy = talous
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti

NOTE (GENERAL): Central Rhine Navigation CommissionConvention on the law of the sea;Rhine navigation treaty

 
24. Vignes, Daniel : La conformite au droit de la mer des lignes de base droites tracees par le Canada au Nord du toeme parallele Nord., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La conformite au droit de la mer des lignes de base droites tracees par le Canada au Nord du toeme parallele Nord. / Vignes, Daniel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 1005-1020. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* territoriella rättigheter = territorial rights = alueelliset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

 
25. Wolf, Francis : L'organisation internationale du travail et la convention des Nations Uniones sur le droit de la mer., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'organisation internationale du travail et la convention des Nations Uniones sur le droit de la mer. / Wolf, Francis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 1027-1036. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* territoriella rättigheter = territorial rights = alueelliset oikeudet
* havsrättskonferens = maritime law = merioikeuskonferenssi

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
26. Lehto, Marja : Restrictions on military activities in the Baltic Sea, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Restrictions on military activities in the Baltic Sea : a basis for a regional regime / Lehto, Marja

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish yearbook of international law : vol. II (1991) / Pellonpää, M. (ed.) - (FYBIL ; No. 2), p. 38-65. - Helsinki : Ius Gentium r.y., 1991. - ISSN 0788-4397

ISBN 951 95 253 43

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* oskadlig genomfart = innocent passage = viaton kauttakulku
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* havsrätten = maritime law = merioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / Sweden / Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Convention on the law of the sea

 
27. Brown Scott, James (ed.) : The reports to the Hague conferences of 1899 and 1907 being the official explanatory and interpretative commentary accompanying the draft conventions and declarations submitted to the conferences by several commissions charged with preparing them together with the texts of the final acts, conventions and declarations as signed and of the principal proposals offered by the delegations of the various powers as well as of other documents laid before commissions., 1917
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The reports to the Hague conferences of 1899 and 1907 being the official explanatory and interpretative commentary accompanying the draft conventions and declarations submitted to the conferences by several commissions charged with preparing them together with the texts of the final acts, conventions and declarations as signed and of the principal proposals offered by the delegations of the various powers as well as of other documents laid before commissions. / Brown Scott, James (ed.) - (Publications of the Carnegie Endowment for International Peace), xxxii, 940 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1917.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* havsrätten = maritime law = merioikeus

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Geneva conventions

 
28. International Court of Justice, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International Court of Justice : passage through the Great Belt : (Finland v. Denmark) : memorial of the Government of the Republic of Finland /, 190 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* ICJ = ICJ = ICJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Denmark : 8222 / 8220

NOTE (GENERAL): Additionally : Maps and annexes to the Memorial of the Government of the Republic of Finland, 300 p.

 
29. Ngantcha, Francis : The right of innocent passage and the evolution of the international law of the sea, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right of innocent passage and the evolution of the international law of the sea : the current regime of free navigation in coastal waters of third states / Ngantcha, Francis, viii, 224 p.. - London : Pinter, 1990.

ISBN 0 86187 851 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* oskadlig genomfart = innocent passage = viaton kauttakulku

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Geneva (1986), (T)

 
30. Churchill, R.R. : The law of the sea., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The law of the sea. / Churchill, R.R. ; Lowe, A. V.. - 2nd rev. ed.., xxxviii, 370 p.. - Manchester : Manchester U.P., 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* oskadlig genomfart = innocent passage = viaton kauttakulku
* vattenförorening = pollution of water = vesien saastuminen

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Law of the sea conventions;

[Next]


24.11.1999