[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='havsrättskonferens' results in 7 hits


 
1. Roth, Berlin : Den nya havsrätten, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Den nya havsrätten / Roth, Berlin - (UD informerar ; No.2), 23 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1984. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Olika havsrättlisga problem har under senare år blivit mycket uppmärksammade, bland annat i samband med gränstvisten som Sverige haft med ett par av våra grannländer.Förliggande broschyr avser att ge en kortfattad informationom havsrättens huvudinnehåll efter det att FN:s tredje havsrättskonfererens avslutas med antagandet av 1982 års FN-konvention om havsrätten.

INDEX WORDS:
* havsrättskonferens = maritime law = merioikeuskonferenssi
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
2. Rätten till havet, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rätten till havet / ; Utrikesdepartementet - (UD informerar ; No. 2), 24 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1977. - ISSN 0347-5298

ISBN 9174960008

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Sedan FN:s tredje havsrättskonferens inleddes i New York i december 1973 har ytterligare fyra sessioner av konferensen ägt rum utan att dessa lett fram till några påtagliga resultat.Inför havsrättskonferensens femte seession i New York i maj i år har vi funnit det angeläget att söka ge en aktuell bild av förhandlingslaget och peka på de huvudlinjen som med största sannolikket kommer att prägla en eventuell framtid havsrättskonvention.

INDEX WORDS:
* havsrättskonferens = maritime law = merioikeuskonferenssi
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
3. Tanja, Gerard J. : The legal determination of international maritime boundaries , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The legal determination of international maritime boundaries : the progressive development of continental shelf, EFZ and EEZ law / Tanja, Gerard J. - (T.M.C. Asser Instituut, Hague), 360 p.. - Deventer : Kluver Law and Taxation Publishers, 1990.

ISBN 90 6544 478

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* havsrättskonferens = maritime law = merioikeuskonferenssi
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* miljö = environment = ympäristö
* säkerhet = security = turvallisuus
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Greece / Turkey / Tunisia / Libya USED FOR Libyan Arab Jamahiriya / Guinea / North Africa / West Africa : 8227 / 8248

NOTE (GENERAL): Convention on the continental shelf

 
4. Seibold, Eugen (et.al.) : Research, international law and the sea in man's future., 1983
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Research, international law and the sea in man's future. / Seibold, Eugen (et.al.) - (Impact of science on society ; No. 3 / 4), 504 p.. - Paris : Unesco, 1983. - ISSN 0019-2872

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationellt samarbete = international co-operation = kansainvälinen yhteistyö
* havsrättskonferens = maritime law = merioikeuskonferenssi
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* kommunikation = communication = viestintä
* forskning = research = tutkimus
* miljö = environment = ympäristö
* militär = military = sotaväki
* ekologi = ecology = ekologia
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: India : 7425

NOTE (GENERAL): Convention on the law of the sea

 
5. Wolf, Francis : L'organisation internationale du travail et la convention des Nations Uniones sur le droit de la mer., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'organisation internationale du travail et la convention des Nations Uniones sur le droit de la mer. / Wolf, Francis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 1027-1036. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* territoriella rättigheter = territorial rights = alueelliset oikeudet
* havsrättskonferens = maritime law = merioikeuskonferenssi

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
6. Bernaerts, Arnd : Bernaerts guide to the 1982 United Nations Convention on the law of the sea, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bernaerts guide to the 1982 United Nations Convention on the law of the sea : including the text of the UN convention and final text / Bernaerts, Arnd, xiv, 363 p.. - Couldson : Fairplay publ., 1988.

ISBN 1 870093 151

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* havsrättskonferens = maritime law = merioikeuskonferenssi
* vattenförorening = pollution of water = vesien saastuminen
* fiske = fishing = kalastus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

 
7. Theutenberg, Bo Johnson : Folkrätt och säkerhetspolitik., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Folkrätt och säkerhetspolitik. / Theutenberg, Bo Johnson, 595 p.. - Stockholm : Norstedt, 1986.

ISBN 91 1 867 872 6

LANGUAGE: SWE, ENG

INDEX WORDS:
* havsrättskonferens = maritime law = merioikeuskonferenssi
* islam = islam = islaminusko
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): Convention on the law of the sea;UN charter;


24.11.1999