[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='hembygdsrätt' results in 20 hits


 
1. Dahlman, Nils : Den åländska självstyrelsen och vissa särdrag i densamma , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Den åländska självstyrelsen och vissa särdrag i densamma = The self-government of Aaland and some of its characteristics / Dahlman, Nils

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 116., p. 195-209. - Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland (D), 1980. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln redogör för självstyrelsens bakgrund, tillkomst och uppbyggnad.Därefter redogörs för Ålands självstyrelseorgan, åländsk hembygdsrätt m.m. The article gives an account of the background and structure of the self- government of the Åland Islands, the organs of self-government, domiciliary rights of Åland, etc.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands USE ALSO Åland Islands

NOTE (MEETINGS): Föredrag hållet vid Juridiska Föreningens i Finland årsmöte (19791213), (C)

 
2. Hannikainen, Lauri : Finland, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Finland : Åland Islands / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Constitutions of the countries of the world / Blaustein, A. P.;, iii-265 p.. - Dobbs Ferry, N. Y. : Oceana publ., 1993.

ISBN 0-379-00278-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* språkliga rättigheter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* grundlagsutskottet = constitutional law committee = perustuslakivaliokunta
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; CDE; CRC;

LIBRARY LOCATION: VIB

SHELF CODE: Åland

 
3. Jansson, Gunnar : Introduction, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Introduction / Jansson, Gunnar ; Northern Institute for Environmental and Minority Law, University of Lapland

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Autonomy and demilitarisation in international law : the Åland Islands in changing European context / Hannikainen, L.; Horn, F. (eds.), p. 1-8. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0271-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* EU = EU = EU
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (MEETINGS): Papers presented at a seminar held at Åland Folk High School, June 1993

NOTE (GENERAL): Convention relation to the non-fortification and neutralisation of the Aaland Islands; Convention; Convention on the demilitarisation and neutralisation of the Åland Islands;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
4. Palmgren, Sten : The autonomy of the Åland Islands in the constitutional law of Finland, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The autonomy of the Åland Islands in the constitutional law of Finland / Palmgren, Sten ; Northern Institute for Environmental and Minority Law, University of Lapland

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Autonomy and demilitarisation in international law : the Åland Islands in a changing Europe / Hannikainen, L.; Horn, F. (eds.), p. 85-97. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0271-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (MEETINGS): Papers presented at a seminar held at Åland Folk High School, June 1993

LIBRARY LOCATION: IMR

 
5. Myntti, Kristian : The right of domicile in the Åland Islands in the light of human rights treaties and the European integration process, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right of domicile in the Åland Islands in the light of human rights treaties and the European integration process / Myntti, Kristian ; Scheinin, Martin ; Northern Institute for Environmental and Minority Law, University of Lapland

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Autonomy and demilitarisation in international law : the Åland Islands in a changing Europe / Hannikainen, L.; Horn, F. (eds.), p. 131-150. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0271-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* NF = LN = KL
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* val = elections = vaalit
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* militärtjänst = military service = sotapalvelus
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* kommunal folkomröstning = municipal referendum = kunnallinen kansanäänestys
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (MEETINGS): Papers presented at a seminar held at Åland Folk High School, June 1993

NOTE (GENERAL): ICCPR-25-26; ICESCR; ECHR; CRC; ECS; CDE; ECHRP-3-14;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. Fagerlund, Niklas : The special status of the Åland Islands in the European Union, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The special status of the Åland Islands in the European Union / Fagerlund, Niklas ; Northern Institute for Environmental and Minority Law, University of Lapland

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Autonomy and demilitarisation in international law : the Åland Islands in a changing Europe / Hannikainen, L.; Horn, F. (eds.), p. 189-256. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0271-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* EES = EEA = ETA
* EFTA = EFTA = EFTA
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* ratificering = ratification = ratifiointi
* ECJ = ECJ = ECJ
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kommunalval = municipal elections = kunnallisvaalit
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko
* utträde = withdrawal = vetäytyminen
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (MEETINGS): Papers presented at a seminar held at Åland Folk High School, June 1993

NOTE (GENERAL): Art.227 (EC); TEU;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
7. Hofmann, Rainer : Conclusions, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Conclusions / Hofmann, Rainer ; Northern Institute for Environmental and Minority Law, University of Lapland

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Autonomy and demilitarisation in international law : the Åland Islands in a changing Europe / Hannikainen, L.; Horn, F. (eds.), p. 281-296. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0271-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (MEETINGS): Papers presented at a seminar held at Åland Folk High School, June 1993

NOTE (GENERAL): Convention on the demilitarisation of the Aaland Islands; UN charter; Art.-8-177 (EC);

LIBRARY LOCATION: IMR

 
8. Rosas, Allan : Finnish nationality law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Finnish nationality law / Rosas, Allan ; Suksi, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Nationality laws in the European Union = Le droit de la nationalité dans l'Union Européenne / Nascimbene, B. (ed.), p. 267-308. - Milano : Giuffre editore [Butterworths], 1996.

ISBN 88-14-06139-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Schengen convention; ICCPR; Agreement between Finland and the United States of America on the exemption of military obligations of certain persons possessing the citizenship of both countries; Refugee convention; Convention on the nationality of married women; European convention on extradition; CERD; TEU; CEDAW; Finnish nationality act (full text);

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
9. Suksi, Markku : The Åland Islands in Finland, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The Åland Islands in Finland / Suksi, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Autonomies locales, intégrité territoriale et protection des minorités : colloque international, Lausanne, 25-27 avril 1996 : Local self-government, territorial integrity and protection of minorities, international colloquium, 25-27 April 1996 / in cooperation with European Commission for Democracy through Law of the Council of Europe (Venice Commission) - (Publications of the Swiss Institute of Comparative Law ; 29), p. 193-220. - Zürich : Schulthess, 1996.

ISBN 3-7255-3542-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EU = EU = EU
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
10. Local self-government, territorial integrity and protection of minorities, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Local self-government, territorial integrity and protection of minorities / - (Science and technique of democracy ; no. 16), 339 p.. - Strasbourg : Council of Europe. European Commission for Democracy throgh Law, 1996.

ISBN 92-871-3173-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Opening session:. 1. Minority rights : a remedy for international conflict, by Jean-marc Boulgaris. FIRST WORKING SESSION : "The situation in certain Western countries":. 1. The Åland Islands in Finland, by Markku Suksi. 2. The situation in Italy, by Sergio Bartole. 3. The situation in Spain, by Miquel Roca Junyent. 4. The situation in Belgium, by Jean-Claude Scholsem. 5. The situation in Switzerland, by Joseph Voyame. 6. The situation in Canada, by Gerald A. Beaudoin. 7. A note on the Faroe Islands - home rule case, by Arni Olafsson. SECOND WORKING SESSION: "The situation in certain Central and Eastern European countries":. 1. The Russian Federation and atonomy : a preliminary perspective, by Nicolai Vitruk. 2. Territorial autonomy in Ukraine - the case of Crimea, by Serhiy Holovaty. 3. The rights and autonomy of the national minorities in Slovenia, by Anton Bebler. 4. The situation in Moldova, by Alexei Barbaneagra. 5. The thno-national effects of territorial delimitation in Bosnia and Herzegovina, by Joseph Marko. 6. Local and national minority self-government in Hungary, by Janos Bathory. 7. Autonomy, human rights and protection of minorities in Central and Eastern Europe, by Fernand de Varennes. THIRD WORKING SESSION:. 1. The OSCE and international guarantees of local self-government, by John Packer. 2. Territorial integrity of states, minority protection and guarantees for autonomy arrangements : approaches and roles of the United Nations, by Asbjörn Eide. 3. Which international guarantees of local self-government? Council of Europe work, by Ferdinando Albanese. FINAL REPORT : Local self-government, territorial integrity and protection of minorities, by Giorgio Malinverni.

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* FN = UN = YK
* OSSE = OSCE = ETYJ
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* autonomi = autonomy = autonomia
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* EU = EU = EU
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* katalaner = Catalans = katalonialaiset
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tatarer = Tatars = tataarit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* ungrare = Hungarians = unkarilaiset
* italienare = Italians = italialaiset
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Spain / Canada / Faroe Islands / Russian Federation / Belgium / Ukraine / Slovenia / Moldova / Hungary / Central Europe / Eastern Europe

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands Crimea

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the UniDem seminar organised in Lausanne on 25-27 April 1996 in co-operation with the Swiss Institute of Comparative Law

NOTE (GENERAL): ECHR; Canadian charter of rights and freedoms; Framework convention for the protection of national minorities; European charter on regional or minority languages; ICCPR-7; Declaration on the rights of minorities; Proposal for the protection of minorities; Copenhagen declaration; European charter of regional self-government;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
11. Hannikainen, Lauri : Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellinen asema, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellinen asema / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Encyclopedia iuridica fennica : suomalainen oikeustietosanakirja : 6. osa / Wirilander, J. (puh.joht.) ... [et al.] - ( Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja C-sarja ; no. 29), p. 3-9. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1998. - ISSN 0356-7222

ISBN 951-855-141-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi
* NF = LN = KL
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* EU = EU = EU
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* beskattning = taxation = verotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

 
12. Beijar, Kristina ... [et al.] : Ett land två språk - den finländska modellen, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ett land två språk - den finländska modellen / Beijar, Kristina ... [et al.], 103 p.. - Esbo : Schildts förlag, 1998.

ISBN 951-50-0892-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
13. Scheinin, Martin : III: YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Liikkumisvapaus (PL 9), 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

III: YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Liikkumisvapaus (PL 9) / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 295-332. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* kidnappning = kidnapping = kidnappaus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ICCPR; Schengen convention; UDHR-14; Refugee convention; CAT; CRC-9-11-22; TEU; ToA; ECHRP-4-4;

 
14. Loughlin, John : Insular regions and European integration, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Insular regions and European integration : Corsica and the Åland Islands compared / Loughlin, John ; Daftary, Fairmah - (ECMI report ; 5), 78 p.. - Flensburg : European Centre for Minority Issues, 1999.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Historical background to Corsica and to the Åland Islands. 2. Helsinki preamble to the seminar : the situation of linguistic minorities in Finland. 3. Introductory session : general considerations on the question of autonomy. 4. Session one: Models of regional socio-economic development appropriate for Island regions. 5. Session two : The European dimension : Island representation and inter-regional cooperation. 6. Session three : Language, culture and identity. 7. Session four : Regional institutions for the 21st century : reconciling political culture and political structure. 8. Final session : Corsica and the Åland Islands compared.

INDEX WORDS:
* europeiska dimensionen = European dimension = Eurooppa-ulottuvuus
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* autonomi = autonomy = autonomia
* nationalism = nationalism = nationalismi
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (MEETINGS): Conference, Helsinki and Mariehamn, Åland Islands, Finland, [19980825-19980830], [C]

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s ECMI

 
15. Hannikainen, Lauri : Examples of autonomy in Finland, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Examples of autonomy in Finland : the territorial autonomy of the Åland Islands and the cultural autonomy of the indigenous Saami people / Hannikainen, Lauri, 22 p,. - Rovaniemi : University of Lapland. Northern Institute for Environmental and Minority Law, 2001.

LANGUAGE: END

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självständighet = independence = itsenäisyys
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* autonomi = autonomy = autonomia
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* EU = EU = EU
* beskattning = taxation = verotus
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Norway / Russian Federation

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); Framework convention for the protection of national minorities; European charter for regional or minority languages;

 
16. Hannikainen, Lauri : Autonomy in Finland, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Autonomy in Finland : the territorial autonomy of the Åland Islands and the cultural autonomy of the Åland Islands and the cultural autonomy of the indigenous Saami peoples / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Baltic yearbook of international law : vol. 2, 2002 / Ziemele, I. (ed.-in-chief), p. 175-198. - Hague : Kluwer Law, 2002.

ISBN 90-411-1959-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* autonomi = autonomy = autonomia
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* beskattning = taxation = verotus
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
17. Bring, Ove : Ålands självstyrelse under 80 år, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålands självstyrelse under 80 år : erfarenheter och utmaningar / Bring, Ove, 119 p.. - Mariehamn, Åland : Ålands landskapsstyrlese, 2002.

ISBN 951-8946-83-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: INNEHÅLL:. 1. Inledning : den pågående framtidsdebatten. 2. En folkrättslig historik. 3. Autonomin bekräftad : 1951 års självstyrelseregim. 4. Autonomi och nationalitetsskydd i omvandling. 5. Demilitariseringen och självstyrelsen. 6. Ålandsöverenskommelsen och EU : sedvanerättslig regim under tryck. 7. ALternativ för framtiden.

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
18. Beijar, Kristina ... [et al.] : Life in two languages - the Finnish experience, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Life in two languages - the Finnish experience / Beijar, Kristina ... [et al.] , 97 p.. - Helsingfors : Schildts, 1997.

ISBN 951-50-0780-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självständighet = independence = itsenäisyys
* autonomi = autonomy = autonomia
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
19. Spiliopoulou Åkermark, Sia : Den åländska hembygdsrätten, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Den åländska hembygdsrätten : rapport från seminariet 'Hembygdsrätt, näringsrätt, medborgarrätt - hörnstenar i den åländska självstyrelsen i Helingfors den 14 juni 2007' / Spiliopoulou Åkermark, Sia, 139 p.. - Mariehamn : Ålands Lagting & Ålands fredsinstitut, 2007.

ISBN 978-952-5265-20-0

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: ARTIKLAR:. 1. Pauliine Koskelo: Högsta domstolens roll i behörighetsfrågor mellan riket och Åland. 2. Sia Spiliopoulou Åkermark: Hembygdsrättens framväxt: från Ålandsöverenskommelsen till 1951 års självstyrelselag och idag?. 3. Jouko Kinnunen: Fri rörlighet för människor och företag: en förutsättning för Ålands utveckling?. 4. Anna-Lena Sjölund: Förvärv av åländsk hembygdsrätt på ansökan. 5. Rhodri C. Williams: Excluding to Protect: Land Rights and Minority Protection in International Law. 6. Gunnar Jansson: Sammanfattande kommentarer. 7. Peter Lindbäck: Reflektioner och diskussion.

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Åland Islands

URL https://www.peace.ax/images/stories/pdf/hembygdsratt.pdf

 
20. Spiliopoulou Åkermar, Sia : The right of domicile on Åland, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right of domicile on Åland : a report from the seminar The right of domicile, the right of trade, citizens' rights - cornerstones of Åland's autonomy / Spiliopoulou Åkermar, Sia, 143 p.. - Mariehamn : The Åland Islands Peace Institute & The Åland Parliament, 2009.

ISBN 978-952-5265-32-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* migration = migration = siirtolaisuus
* autonomi = autonomy = autonomia
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Åland Islands

URL http://www.peace.aland.fi/images/stories/pdf/hembygdsratt.pdf


24.11.1999