[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='hijacking' results in 16 hits


 
1. Broms, Bengt : Yhdistyneet kansakunnat ja lentokonekaappausten estäminen, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Yhdistyneet kansakunnat ja lentokonekaappausten estäminen / Broms, Bengt

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 68., p.816-829. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1970.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa määritellään ensin lentokonekaappausten suorittajat, sen jälkeen tarkastellaan YK:n toimintaa lentokonekaappausten estämiseksi ja 1969 yleiskokouksen käsittelyä: eri valtioiden suhtautumista lentokonekaappauksiin sekä yleiskokouksen päätöslauselmaa.

INDEX WORDS:
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Sundberg, Jacob W. F. (ed.) : Part two, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part two : international crimes : crimes of terror violence (chapt. 4) / Sundberg, Jacob W. F. (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International criminal law : vol.I : crimes. - p. 439-504 - Dobbs Ferry, N.Y. : Transnational publ.(D), 1986.

ISBN 0 941320 28 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In chapter four of the second part of the book, the main subject is crimes of terror violence.The author examines a vide range of crimes such as piracy, hijacking, kidnapping and hostage taking, and kidnapping of diplomatic personnel.The five appendixes include the convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation; international convention against the taking of hostages; convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents and the convention for the prevention and punishment of terrorism.

INDEX WORDS:
* förbrytelser = offences = rikkomukset
* kidnappning = kidnapping = kidnappaus
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* pantfångar = hostages = panttivangit

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
3. Wardlaw, Grant : Political terrorism , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Political terrorism : theory, tactics and counter-measures / Wardlaw, Grant, 218 p.. - Cambridge : Cambridge U.P., 1986.

ISBN 0521 27147 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The aim of this work is to outline the important considerations of policy which confront a democratic state in trying to combat terrorism and at the same time remain democratic.Part one of the book attempts to provide the reader with a comprehensive introduction to the definition, history, theory, operation, and effects of terrorism as an essential background to policy analysis.In part two some selected problems in the response to terrorism are examined.

INDEX WORDS:
* terrorism = terrorism = terrorismi
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* pantfångar = hostages = panttivangit
* PLO = PLO = PLO

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
4. Alexander Yonah (ed.) : Legislative responses to terrorism., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Legislative responses to terrorism. / Alexander Yonah (ed.) ; nanes, Allan S. - (International studies on terrorism), xi, 327 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3213 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terrorism = terrorism = terrorismi
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus

 
5. Johnson, Chalmers : Terror, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Terror / Johnson, Chalmers

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and world order / Said, A. A. (ed.) , p. 47-55. - New Brunswick : Transaction books, 1978.

ISBN 0 87855 718

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* terror = terror = terrori

NOTE (GENERAL): Hague conventions;Convention on the prevention and punishment of crimes against diplomats;OAS convention to prevent and punish acts of terrorism.

 
6. Franck, Thomas : Parfiry's proposition , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Parfiry's proposition : the role of legitimacy and exculpatoon in combating terrorism / Franck, Thomas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 149-195. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* internationellt samarbete = international co-operation = kansainvälinen yhteistyö
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* terminologi = terminology = terminologia
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* aggression = aggression = aggressio
* våld = violence = väkivalta

NOTE (GENERAL): International civil aviation organization (ICAO).International convention against taking hostages / European convention on the suppression of terrorism

 
7. Rosenne, Shabtai : The International convention against the taging of hostages, 1979., 1980
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The International convention against the taging of hostages, 1979. / Rosenne, Shabtai

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Israel yearbook on human rights. - p. 109-156 - ( ; No. 10) - Tel Aviv : s.n., 1980.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terrorism = terrorism = terrorismi
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* kidnappning = kidnapping = kidnappaus

 
8. Lambert, Joseph J. : Terrorism and hostages in international law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Terrorism and hostages in international law : a commentary on the hostages convention 1979 / Lambert, Joseph J., xxxv, 418 p.. - Cambridge : Grotius publ., 1990.

ISBN 0 949009 46 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* tortyr = torture = kidutus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* asyl = asylum = turvapaikka
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* terrorism = terrorism = terrorismi
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): International convention against the taking of hostages; UDHR; ICCPR; Geneva conventions; Refugee convention;Additional protocols to the Geneva conventions; UN charter; Genocide convention; Hague conventions; Vienna convention on the law of treaties;

 
9. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 16832/90 by Oleg Kozlov against Finland / ; European Commission of Human Rights, 13 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USSR : 8222 / 8150

NOTE (GENERAL): ECHR-3-6-27

 
10. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17811/91 by Mihail Varfolomejiv against Finland /, 11 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Estonia / USSR : 8222 / 8150

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-18-27

 
11. Riila, Anu : The Varfolomeyev case, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The Varfolomeyev case : the application of asylum and extradition provisions in Finnish state practice in relation to a 1990 hijacking incident / Riila, Anu

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finnish yearbook of international law (FYBIL) : 1993 : vol. IV, p. 387-422. - Helsinki : Ius Gentium Association, 1993. - ISSN 0786-6453

ISBN 951-95253-7-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* klagomål/besvär = complaints = valitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USSR / Estonia

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; Declaration onterritorial asylum, Refugee convention; Protocol relating to the status of refugees; ICESCR; CAT; European convention on extradition

 
12. Bailey, Sydney D. : The UN Security Council and human rights, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The UN Security Council and human rights / Bailey, Sydney D., xiii, 181 p.. - New York : St. Martin's Press, 1994.

ISBN 0-333-62982-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

NOTE (GENERAL): UN charter; Hague conventions; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions (I)

 
13. Träskman, P.O. : Ne punire, sed dedere., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ne punire, sed dedere. : en redogörelse för det finsk-sovjetiska kaparavtalet av år 1974 / Träskman, P.O.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Juridiska föreningens tidskrift : 6. , p. 473-510. - Helsinki : Juridiska Föreningen i Finland, 1978.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlämning = extradition = luovuttaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USSR / Europe : 8022 / 8050 / 8000

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

 
14. O'Brien, John : International law, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

International law / O'Brien, John. - repr.., cix, 861 p.. - London : Cavendish publ., 2002.

ISBN 1-85941-630-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The Nature and History of Public International Law. 2. International Law and the Modern World. 3. The Sources of International Law. 4. International Law and Municipal Law. 5. The Subjects of International Law. 6. Recognition of States and Governments. 7. Territory. 8. Jurisdiction. 9. Sovereign Immunity. 10. Diplomatic and Consular Relations. 11. The Law Relating to Treaties. 12. The Law of State Responsibility. 30. 13. The Law of the Sea. 14. Air Law and Space Law. 15. The International Law of Human Rights. 16. Human Rights: The Regional Framework. 17. International Environmental Law. 18. State Succession. 19. International Economic Law. 20. The Peaceful Settlement of Disputes Between States. 21. International Law and the Use of Force by States. 22. The United Nations. 23. International Institutions. 24. The Law of Armed Conflict.

INDEX WORDS:
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* ICJ = ICJ = ICJ
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* ICRC = ICRC = ICRC
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* barn = children = lapset
* statssuccession = state succession = valtioseuraanto
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* sexturism = sex tourism = seksimatkailu
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* etik = ethics = etiikka
* feminism = feminism = naisasialiike
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* OSSE = OSCE = ETYJ
* kvinnor = women = naiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* IMF = IMF = IMF
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* IBRD = IBRD = IBRD
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* NATO = NATO = NATO
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* OECD = OECD = OECD
* EU = EU = EU
* WEU = WEU = WEU
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* indianer = Indians = intiaanit
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* slaveri = slavery = orjuus
* feminism = feminism = naisasialiike
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* terrorism = terrorism = terrorismi
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* WTO = WTO = WTO
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö

NOTE (GENERAL): UN charter; ECHR; ECPT; ESC; ICCPR; ICESCR; Rio declaration;

URL http://www.cavendishpublishing.com/search.asp

 
15. Arnold, Roberta : The ICC as a new instrument for repressing terrorism, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The ICC as a new instrument for repressing terrorism / Arnold, Roberta - ( International and comparative criminal law series), xviii, 382 p.. - Ardsley, NY : Transnational Publ., 2004.

ISBN 1-57105-328-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* aggression = aggression = aggressio
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* terrorism = terrorism = terrorismi
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* asyl = asylum = turvapaikka
* folkmord = genocide = kansanmurha
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* ICRC = ICRC = ICRC
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* NATO = NATO = NATO
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* rasism = racism = rasismi
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

NOTE (GENERAL): IMT charter; Convention on terrorism bombing; Convention on the financing of terrorism; The statute of the ICC; Friendly relations declaration; Geneva conventions; Genocide convention; Hague convention (1970); Inter-American convention against terrorism; Draft code of crimes against the peace and security of mankind; Montreal convention; Refugee convention; Vienna convention on the law of treaties; Treaty of Versailles;

URL http://www.transnationalpubs.com/showbook.cfm?bookid=10261&userid=22209078

 
16. Oduntan, Gbenga : Sovereignty and jurisdiction in the airspace and outer space, 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sovereignty and jurisdiction in the airspace and outer space : legal criteria for spatial delimitation / Oduntan, Gbenga - (Routledge rersearch in international law), xxxiv, 369 p.. - New York : Routledge, 2012.

ISBN 978-0-415-56212-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Preliminary Considerations: Sovereignty, Jurisdiction and Control in International Law. 2. Aspects of Sovereignty and Jurisdiction Over the Seas. 3. Aspects of Sovereignty and Jurisdiction in Polar Regions and in Antarctica. 4. The Legal Status of the Airspace. 5. Jurisdiction Over Crimes in the Airspace and on Board Aircraft. 6. Jurisdiction and Control in the Airspace Over International Spaces. 7. Sovereignty and Trespass in Territorial Airspace. 8. Jurisdiction and Control in Outer Space. 9. Legality of The Common Heritage of Mankind Principle in Space Law. 10. Utilisation Regime Over Space Based Resources: Analogies from the International Seabed Regime and Antarctica. 11. Jurisdiction and Control Rationae Instrumenti and Rationae Personnae in Outerspace. 12. Aspects of Sovereignty and Jurisdiction in the Delimitation of the Seas.

INDEX WORDS:
* rymdforskning = space research = avaruustutkimus
* rymdturism = space tourism = avaruusturismi
* terrorism = terrorism = terrorismi
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* ICJ = ICJ = ICJ
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rymdrätt = space law = avaruusoikeus

NOTE (GENERAL): Geneva convention on the continental shelf; Geneva convention on the territorial sea; Tokyo convention; Vienna convention on consular relations; Charter of economic rights and duties of states; Montreal convention;

URL http://www.routledge.com/books/details/9780415562126/


24.11.1999