[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('human rights') results in 4196 hits


 
1. Eriksson, Lars D. : ETYK-laki , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

ETYK-laki : Suomen oikeuskulttuurin mittari? / Eriksson, Lars D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : Nr. 4., p. 281-286. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskunnallinen yhdistys, 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ns.Etyk-lain hyväksyminen (567 / 85) oli kirjoittajan mukaan oikeudellinen skandaali.Lain tarpeellisuutta ei ollut selvitetty, sen suhde ihmisoikeuksiin ja kansalaisoikeuksiin oli jäänyt selvittämättä ja lain poliisille antamat mahdollisuudet puuttua näihin oikeuksiin jäivät eduskuntakäsittelyn jälkeenkin täysin täsmentämättä. Artikkelissa käsitellään mm. seuraavat asiat : 1). lakiesityksen puuttelinen valmistelu 2). lakiesityksen juridinen kritiikki 3). lakiesityksen tarpeellisuus sekä lopuksi 4). vertailu Ruotsiin. According to the author the passing of the CSCE law (567 / 85) was a judicial scandal.The need for such a law had never been outlined, its relation to human rights and civil rights had never been investigated, and the authority given the police to act within this law remained totally unclarified despite the parliamentary proceedings. The article deals with: 1) the inadequate preparation of the bill 2) judicial critizism of the bill 3) the need for such a bill 4) a comparison to Sweden

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Hannikainen, Lauri : KSSE-förklaringen ur folkrättens synvinkel , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

KSSE-förklaringen ur folkrättens synvinkel = The principles of security and co-operation in Europe from the point of view of international law / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 112., p. 361-376. - Helsinki : Juridiska Föreningen i Finland (D), 1976. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar KSSE-slutdokumentets centrala del, nämligen förklaringen rörande principer för förbindelserna mellan deltagande stater.Den redogör för förklaringens tio principer, av vilka sju är desamma som FN-deklarationen rörande de mänskliga rättigheterna.Till slut redogörs för KSSE-förklaringens rättsliga betydelse. The article dels with the central point of the CSCE Final Act, namely the declaration concerning the principles for the relations between member states. The article gives an account of the 10 principles of the Declaration, seven of which are identical to the UN Declaration of the Human Rights.Finally, the legal consequence of the CSCE Declaration is discussed.

INDEX WORDS:
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): UDHR UF: Universal Declaration of Human Rights

 
3. Ihmisoikeuksien suojelusta (oikeudellinen elämä), 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeuksien suojelusta (oikeudellinen elämä) /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 272-273. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitus kertoo toisesta ihmisoikeustutkimuksesta, opetusta ja tiedotusta käsittelevästä seminaarista, joka järjestettiin Turun Yliopiston ja Åbo Akademin toimesta Turussa 6.-9. kesäkuuta 1982. The study reports on the second human rights research - the seminar on teaching and information arranged by Turun Yliopisto and Åbo Akademi, June 6-9, 1982.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* samarbete = co-operation = yhteistyö

 
4. Tala, Jyrki : Mitä vahinkoa olisi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Mitä vahinkoa olisi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä / Tala, Jyrki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 284-286. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja arvostelee Lauri Lehtimajan artikkelia Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä seuraavissa kohdissa: 1).Vallansiirto suomalaiselta lainsäätäjältä kansainväliselle toimielimelle 2). tuomarisoitumisen eteneminen 3). perusoikeusajattelun vinoutuminen. The author criticizes Lauri Lehtimäki's article on joining the European Convention of Human Rights.He focuses on three points: 1) the shift of power fron Finnish legislators to international organs 2) the concentration of power to courts 3) the distortion of the basic rights notion

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; (European convention on human rights USE ECHR)

 
5. Rontu, Helge : Demokraattisten lakimiesten maailmanliitto 30-vuotias, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Demokraattisten lakimiesten maailmanliitto 30-vuotias / Rontu, Helge

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 6., p. 34-36. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1977. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: IADL perustettiin Pariisissa 1946.Sen päätehtävänä on ollut ihmisoikeuksien puolustaminen.Erityisen tärkeäksi katsottiin siirtomaajärjestelmän purkamisen ja kansallisen itsemääräämisoikeuden puolesta taistelu.Artikkeli esittelee IADL:n työtä 30 vuoden aikana. IADL was founded in Paris in 1946.It's main task has been to defend human rights.The demolition of the colonial system and the fighting for self-government were regarded as matters of special importance.This article reviews the work of IADL during 30 years.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* avkolonisering = decolonization = siirtomaavallan purkaminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

 
6. Oikeus ja politiikka I., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeus ja politiikka I. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 201-202. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee Suomen mahdollista liittymistä Euroopan Neuvostoon.Jäsenyys edellyttäisi, että Suomi liittyisi Euroopan ihmisoikeussopimukseen.Artikkelissa esitetään Suomen mahdollisesta liittymisestä seuraavia hyötyja ja haittoja. Finland possibly joins the Council of Europe.A membership would require that Finland joins also the European Convention on Human Rights.The article presents advantages and disadvantages of a membership.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
7. Lehtimaja, Lauri : Suomen linja ja Strasbourgin hyssyttelyt, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen linja ja Strasbourgin hyssyttelyt / Lehtimaja, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 3., p. 281-283. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee Suomen mahdollista liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen.Kirjoittaja arvostelee eri käsityksiä siitä että liittyminen loukkaisi kansallisvaltion itsemääräämisoikeutta ja vaatii rehellisyyttä argumentoihin. The author discusses Finland's potential joining to the European Convention on Human Rights.He criticizes different opinions which say that a joining would violate the right to national self-determination.Honest argumentation is needed.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
8. Saario, Voitto : Human rights and the Helsinki Accords, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights and the Helsinki Accords : Belgrade and beyond / Saario, Voitto

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 116., p. 159-167. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1980. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The Final Act of the Helsinki Conference on Security was morally and politically compelling but not legally binding.In international law non-legal agreements, resolutions and declarations have a great significance by strengthening its impelementation and interpreting its rules.The Final Act is divided into three baskets.The participating states declared to continue the discussion by organizing meetings, the first one was held in Belgrade in 1977, Madrid will be the next meeting place.

INDEX WORDS:
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

LIBRARY LOCATION: privaträtt

 
9. Saario, Voitto : The international protection of human rights, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The international protection of human rights / Saario, Voitto

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 114., p.465-472. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1978. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article starts from the Universal Declaration of Human Rights (adopted 10.12.1948).The declaration has achieved a unique status among international instruments.Furthermore, the International Covenant on Economic, Social and Cultural rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, which were adopted 16.12.1966.At the same time, the Optional Protocol to the latter Covenant was adopted.The article discusses alternative methods which have been experimented with -in order to implement international protection of human rights

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationellt skydd = international protection = kansainvälinen suojelu

 
10. Rotkirch, Holger : FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna : ett slag i luften? = UN-conventions on human rights / Rotkirch, Holger

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 77., p.331-353. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1969. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln upptar diskussionen om mänskliga rättigheter efter andra världskriget, utg. från den inter-amerikanska kongressen om krigs- och fredsproblem som hölls i Chapultepec, Mexico i mars 1945, som utmynnade i den första mellanstatliga deklarationen om de mänskliga rättigheterna.Artikeln redogör i övrigt för utarbetandet av FN:s deklaration och konventionen om mänskliga rättigheter.Dessutom redogörs för tilläggsprotokollet och den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. The author looks at human rights after World War II with regard to the Inter-American Congress on War and Peace held in Chapultepec, Mexico in March 1945.The congress resulted in the first international declaration of human rights.The article also gives account of the drafting of the UN Declaration and Convention on Human Rights.Also the Additional Protocol and the European Convention on Human Rights are discussed.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Mexico / Latin America : 6243

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHR; ICESCR USED FOR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

 
11. Helsingin Yliopiston ylioppilaskunta (oikeudellinen elämä), 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Helsingin Yliopiston ylioppilaskunta (oikeudellinen elämä) /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p.69-70. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitus kertoo 10.7.1981 vanhalla ylioppilastalolla järjestetystä "Chile-oikeudenkäynnistä", jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomiota maan nykyiseen tilanteeseen ja sotilasjuntaan 8-vuotiseen vallassaoloon, joka perustuu oikeudellisestikin kestämättömille perusteille."Tuomiossa" puhutaan m.m.Chilen ihmisoikeusloukkauksista. The paper reviews the "Chile trial" held at Vanha Ylioppilastalo in Helsinki, July 10th, 1981.The purpose of the trial was to draw attention to Chile's present situation and the 8-year-old rule of the military junta, the power of which is based on sustainable legal grounds.In the "verdict" violations against human rights in Chile are discussed.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

 
12. Hannikainen, Lauri : Ihmisoikeudet Etyk-järjestelmässä, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeudet Etyk-järjestelmässä / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 6., p. 202-215. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1977. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selvitetään 1) ETYK-in päätösasiakirjan kansainvälisoikeudellinen velvoittavuus 2) ihmisoikeuksien kunnoittaminen päätösasiakirjassa ja 3) puuttumattomuusperiaate (non intervention) ja ihmisoikeudet kansainvälisessä oikeudessa ja 4) ETYK-päätösasiakirjan tulkinta. The article discusses 1) the obligation of the CSCE Final Act with respect to international law 2) the respect of human rights 3) the principle of non-intervention and human rights in international courts 4) the interpretation of the CSCE Final Act

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
13. Suomi ja Euroopan Neuvosto, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomi ja Euroopan Neuvosto /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p.313. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selostetaan julkista keskustelua Suomen ja Euroopan Neuvoston suhteista sekä Suomen jäsenyysmahdollisuudesta. The article gives an account of the public debate on Finland's relation to the Council of Europe and Finland's chances to become a member of the Council.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
14. Vaikka Chilen tilanne..., 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Vaikka Chilen tilanne... /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 8., p. 61. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1979. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Vaikka Chilen tilanne ei viime aikoina ole ollut sanomalehtien etusivuilla, sotilasdiktatuurin jatkuminen ja ihmisoikeuksien rikkominen on edelleen kansainvälisen yhteisön mielenkiinnon kohteena.Kansainvälisen painostuksen ja solidaarisuustyön ansiosta sotilasjuntta on joutunut vähentämään avointa terroripolitiikkaansa.Artikkelissa selostetaan myös kansainvälisen Chile-komission ja YK:n panos juntan rikosten tutkimisessa. Even if the events in Chile has not reached the front pages recently, the continuation of the regime of the military junta and the violations of human rights are still objects for international interest.Thanks to international pressure and solidarity work, the military junta has had to reduce the use of open terror.The author also gives a report of the work of the International Chile Commission and the UN investigations of the crimes of the junta.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* terror = terror = terrori
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

 
15. Ihmisoikeuksien kansainvälistä suojelua, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeuksien kansainvälistä suojelua /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 13., p. 75-76. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1984. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ihmisoikeuksien kansainvälistä suojelua on kuluneen talven aikana käsitelty Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta ry:n ja Demokraattisten Lakimiesten järjestämässä luentosarjassa.Kirjoituksessa selostetaan Euroopan ihmisoikeuskomissio ja sittemmin ihmisoikeustuomioistuimessa Ruotsia vastaan v:sta 1975 saakka vireillä ollut juttu, jossa ihmisoikeustuomioistuin katsoi Ruotsin loukanneen Euroopan ihmisoikeuskonvention säännöksiä omistusoikeuden suojasta ja ihmisoikeuksien turvaamiseen liittyvistä prosessuaalisista takeista. During last winter the international protection of human rights was discussed in a series of lectures arranged by Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta ry (Human Rights and Civil Liberties) in co-operation with Democratic Lawyers.The article delas with a case which was taken to the European Commission of Human Rights where it has been pending in the European Court of Human Rights as a case against Sweden.The European Court of Human Rights found Sweden guilty of violating the regulations of the European Convention on Human Rights, particularly the regulations on the protection of private property and the processional guarantees of the protection human rights.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): Seikkaperäinen selostus tapauksesta ja sen käsittelyn kulusta on Svensk juristtidning'in numerossa 6-7 / 1983 ECHR; ECHRP-1-1;

 
16. Chilen juntan rikoksia, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Chilen juntan rikoksia /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 113. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Chilen juntan rikoksia tutkiva kansainvälinen komissio kokoontui laajennettuun sihteeristökokoukseen Helsingörissä 7-9.12.1979, mihin osallistui 20 komission jäsentä kahdestatoista maasta sekä lisäksi chileläinen valtuuskunta. Kokouksessa käsiteltiin m.m. tämän vuoden joukkopidätyksiä ja kuolemantapauksia kadonneiten henkilöiden kohtaloa ja äskettäin löytyneitä joukkohautoja sekä Chilen taloudellista ja sosiaalista kehitystä. The international commission investigating the crimes of the military junta in Chile met for an extended secretariat meeting in Helsingör, Sweden, on December 7-9, 1979.Twenty members from 12 countries met with a Chilean delegation. Subjects of discussion were, inter alia, mass arrests, killings, fate of missing persons, recently found mass graves, and Chile's economic and social development.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

 
17. Ihmisoikeus rauhaan, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeus rauhaan /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 15., p. 386-387. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1986. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ihmisoikeus rauhaan oli Helsingin Yliopistolla 22-25.10.1986 järjestetyn III kansainvälisen rauhanyliopistotapahtuman eli TIPU:n tunnuksena.TIPU:n järjestäjänä oli Helsingin rauhanyliopistotoimikunta, jossa oli mukana yliopiston opettajia, tutkijoita, muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita. Peace - a human right, was the motto of the 3rd international Peace University (TIPU) held at Helsingin Yliopisto, October 22-25, 1986.The arranger was the Peace University Committee of Helsingin Yliopisto.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* fred = peace = rauha
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

NOTE (MEETINGS): Kansainvälisen rauhanyliopistotapahtuma (TIPU), Helsinki, (19861022), (C)

 
18. Matikainen, Jaana : Suomi ja vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset - valmisteluista voimassaolon, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomi ja vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset - valmisteluista voimassaolon / Matikainen, Jaana

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 410-423. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa (Helsingin Yliopistossa) on vastikään valmistunut tutkimus, jossa on tarkastettu Suomen osallistumista kansainväliseen lainsäädäntöyhteistyöhön käyttämällä esimerkkinä YK:n vuoden 1966 ihmisoikeussopimuksia.Tutkimusta varten on käyty läpi saatavilla ollutta ulkoministeriön asiakirja-aineistoa, joka on syntynyt Suomen osallistumisesta YK:n ihmisoikeusyleissopimusten valmisteluun ja näiden sopimusten allekirjoittamisen ja ratifioimisen valmistelun myötä. The Legal Politics Research Institute at Helsisngin Yliopisto has recently concluded a project on Finnish participation in international legislation cooperation.For comparison the project used 1966 UN human rights conventio ns.The researchers have used documents produced in connection to Finnish participation in the drafting, signing and ratification of UN human rights general conventions.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR

 
19. Lehtimaja, Llauri : Ihmisoikeudet säädösvalmisteluissa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeudet säädösvalmisteluissa / Lehtimaja, Llauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 419-423. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa selvitetään ihmisoikeuskäsitteen symboliarvoa, joka on kaiken kritiikin yläpuolella.Kuka haluaisi kieltää ihmisiltä heidän oikeutensa.Mutta tähän kommentaattorien yksimielisyys päättyykin. Ihmisoikeuksista on kuluneena vuonna kuultu paljon erilaisia mielipiteitä ja kuvaan kuuluu, että myös keskustelun tasosta on oltu eri mieltä.Kirjoituksessa selvitetään ihmisoikeuksien oikeudellistuminen, ihmisoikeuksien vaikutustavat y.m. The writer discusses the symbolic value of the human rights concept which stands above all criticism.Who would want to deny someone's rights? However, this is where the consensus of the critics ends.Human rights have raised a lot o various opinions, also concerning the standard of debate.The article gives an account of the legalization of human rights, their effects, etc.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
20. von Kreitor, Nikolaj-Klaus : Folkrätt, statssuveränitet och mänskliga rättigheter, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Folkrätt, statssuveränitet och mänskliga rättigheter / von Kreitor, Nikolaj-Klaus

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p.238-246. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln redogör författaren för utvecklingen av diskussionen om mänskliga rättigheter, FN:s grundande, olika modeller för föhållandet mellan inhemsk jurisdiktion, icke-intervention och mänskliga rättigheter, för att senare gå närmare in på den fjärde modellen ("supranationell logik"). The author gives an account of the progress of the human rights discussion, the foundation of the UN, various models of the relation between Finnish jurisdiction, non-intervention and human rights.Then he takes a closer look at the fourth model ("supranational logic").

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti

 
21. Scheinin, Martin : Ihmisoikeuksista ja Euroopan Neuvostosta, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeuksista ja Euroopan Neuvostosta / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 13., p. 407-412. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja suhtautuu torjuvasti Suomen liittymiseen Euroopan Neuvostoon, mutta toisin argumententein kuin es.Tala (Oikeus 1987:3 s. 284-286).Eräs argumentti on, että EN on yksi läntisen blokin organisaatiosta, joka ylläpitää kahtiajakoa "itään" ja "länteen".Suomen ei tulisi tiivistää sitoutumistaan läntiseen blokkiin, joten EN:oon ei pitäisi liittyä niin kauan kuin tämä asiaintila vallitsee.Kirj. esittää Talan argumentit liittymistä vastaan, kommentoi niitä ja esittää oman näkökannan Euroopan neuvoston liittymisestä.Jyrki Tala kommentoi artikkelin s. 413-414. The author does approve of a Finnish membership of the Council of Europe, but he uses other arguments than, e.g.Tala (Oikeus 1987:3 pp. 284-286).One argument is that the Council of Europe is an organization of the western block and thus a preserver of the distinction east-west.Finland should not become mor e dependent on the west, therefore not either join the Council of Europe as long as this state prevails.The author presents Tala's arguments against a membership, and then he presents his own views.Jyrki Tala comments on the article on pp. 413-414.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
22. Ihmisoikeuksien juhlaa., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeuksien juhlaa. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 442-443. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistuksen 40-vuotisjuhla pidettiin Espoon Hanasaaressa 8-9.12.1989, Suomen Unesco-toimikunnan järjestämänä.Seminaariin liittyi YK:n Geneven toimiston pääjohtajan Jan Mårtenssonin luento 7.12.1989. Seminaarissa käsiteltiin suomalaisen ihmisoikeuskäsityksen kehittymistä (syrjinnästä suvaitsevaisuuteen), kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja Suomen lainsäädännön välistä suhdetta, ihmisoikeuskasvatusta ja ihmisoikeuksista tiedottamista. The 40th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights was held in Espoo, Hanasaari, December 8-9, 1989.The arranger was the Finnish Unesco Commission.At the seminar the Managing Director of the UN office in Geneva, Jan Mårtensson, read a paper.The development of the Finnish human rights concept (from discrimination to tolerance), the relation between international human rights norms and Finnish legislation, human rights education and dissemination are topics which were discussed at the seminar.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Hanasaari, (19891207), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR

 
23. Amnesty International, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Amnesty International /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 224. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1981. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Amnesty International on ihmisoiekuksien puolesta toimiva, yhden asian liike, joka kiinnittää huomiota eri puolilla maailmaa tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin.Järjestön perusideologia nojautuu YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeussopimukseen sekä sen sisältöä täsmentäviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.Järjestön kannalta tärkein on v. 1976 voimaantullut kansalais- ja muita poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus, jossa ihmisoikeuksien julistuksessa ilmaistuville tavoitteille annetaan juridinen sitovuus.Kirjoituksessa selostetaan Uruguayn tapahtumat vuodesta 1969 eteenpäin. Amnesty International, which fights for human rights, is a one-interest movement that pays attention to human rights violations in various parts of the world.The basic ideology of the organization is based on the UN Universal Declaration of Human Rights, and international human rights conventions modifying the UN Declaration.From Amnesty Internationals point of view, the most important convention is the 1976 Convention on Civil and Political Rights where the objectives expressed in the human rights Declaration are given a legal commitment.The author reports on the situation in Chile from 1969 onwards.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* NGO = NGO = NGO
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

NOTE (GENERAL): UHR; ICCPR

 
24. Helminen,Marjut (ed.) : Kansainväliset ihmisoikeudet, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen,Marjut (ed.) ; Lång, K. J. (ed.), 372 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987.

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja on valtaosaltaan oikeustieteilijöiden puheenvuoroista koottu. Tarkoitusena on käyttää sitä oikeustieteelliseen, sosiaalipolitiikan ja muussa yhteiskuntatieteellisessä opetuksessa.Tämä ihmisoikeuksien perusteos on koottu 15 eri artikkelista.Artikkeleiden kirjoittajat ovat: Tapio Waris, Liisa Nieminen, Asbjorn Eide, Lauri Hannikainen, Heikki Karapuu, Lars D. Eriksson,-Martin Scheinin, P.O.Träskman, Harto Hakovirta, Matti Pellonpää, Olavi Sulkunen, Kevät Nousiainen, Kalle Justander, Allan Rosas, Anja-Riitta Ketokoski, Marjut Helminen. The book is basically a compilation of social science scholars' addresses.The intention is to use it in the teaching of legal science, social science, social politics and other social sciences.This elementary work is compiled of 15 articles.The authors are: (see Finnish abstract above).

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet

 
25. Hannikainen, Lauri : Valtionsisäinen vs. kansainvälinen toimivalta ihmisoikeuskysymyksissä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Valtionsisäinen vs. kansainvälinen toimivalta ihmisoikeuskysymyksissä / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 62 - 82. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987 .

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitus pyrkii selvittämään, missä määrin kansainvälinen valtionyhteisö ja toiset valtiot saavat kansainvälisen oikeuden mukaan puuttua siihen, miten valtio kohtelee kansalaisiaan. The author tries to clarify to what extent the international state community and other states can interfere in other states' treatment of their citizens.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu

 
26. Varis, Tapio : Ihmisoikeuksien perusehdot , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeuksien perusehdot : rauha, turvallisuus ja kehitys / Varis, Tapio

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 11 - 18. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987 .

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja käsittelee artikkelissaan ihmisoikeuksien kehittymistä ja tarkastelee "rauha"-, "turva"-, ja "kehitys"- käsitteitä.Artikkeli antaa yleiskuvauksen tämän päivän ihmisoikeustilanteesta. The author studies the development of human rights, and he looks at the concepts "peace", "security", and "development".The article gives a general view of the human rights situation today.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
27. Rosas, Allan : Rättigheter och traktater, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Rättigheter och traktater : mänskliga rättigheter och finländsk konventionspolitik / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, K. (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A. ; Publikation nr. 5), p. 10-21. - Turku : Åbo Akademi (D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Översiktens tyngdpunt är på globala konventioner som tillkommit inom FN:s ram, konventioner som utarbetats inom FN:s fackorgan behandlas helt kort.Även problematiken kring Finlands icke-deltagande i det västeuropeiska mänskorätts- samarbetet tangeras. The survey focuses on global UN conventions.Conventions prepared in UN special agencies are dealt with very briefly.Also Finland's non-participation in the Western Europe human rights co-operation is discussed.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Universal : 8222 / 0

 
28. Myntti, Kristian (ed.) : Finländska mänskorättsperspektiv, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, Kristian (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Serie A. ; Publikation nr.5), 117 p.. - Åbo / Turku : Åbo Akademi(D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: SWE, FIN

ABSTRACT: Boken innehåller artiklar som utgör reviderade versioner av inlägg som framlades vid Oikeustieteen päivät-Juridikens dagar 4-5.9 1986 i Åbo.Dessutom har professorerna Allan Rosas och Tore Modeen tillställt kompletterande bidrag. Artiklarna dryftar frågan om förverkligandet av de mänskliga och medborgerliga rättigheterna i Finland.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Oikeustieteen päivät-juridikens dagar, Åbo, (19860904), (C)

 
29. Scheinin, Martti : Näkokohtia Suomen terroristilainsäädännöstä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Näkokohtia Suomen terroristilainsäädännöstä / Scheinin, Martti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, K. (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A. ; no. 5), p. 44-69. - Turku : Åbo Akademi (D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan Suomessa säädettyä erityislainsäädäntöä sekä vireillä olevia (1986) lainsäädäntö hankkeita terrorismin ehkäisemiseksi. Päähuomio kohdistuu vuoden 1985 ns.ETYK-turvalakiin. The article deals with the Finnish special legislation and the legislation in progress (1986) concerning the prevention of terrorism.The main emphasis is placed on the so-called temporary security act (1985) applicable during the CSCE .

INDEX WORDS:
* terrorister = terrorists = terroristit
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
30. Lehtimaja, Lauri : Ihmisoikeudet juristin näkökulmasta, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeudet juristin näkökulmasta / Lehtimaja, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, K. (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Serie A. ; No. 5), p. 1-9. - Turku / Åbo : Åbo Akademi (D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään ihmisoikeuksia noin yleisesti, juristin rooleja, ihmisoikeuksien juridisoimisen ongelmia, ihmisoikeuksia ja arkijuridiikkaa sekä todetaan ihmisoikeuskeskustelun auttavan juristia selvittämään päämääriään ja tekemään niihin perustuvia rationaaleja arvovalintoja. The article deals with human rights in general, the different roles of a lawyer, juridical problems of concerning human rights and everyday jurisprudence and human rights.In the article it is also suggested that the discussion about human rights helps lawyers to clarify their goals and to make rational decisions based on these goals.

INDEX WORDS:
* jurister = lawyers = lakimiehet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

[Next]


24.11.1999