[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('human rights conventions') results in 149 hits


 
1. Tala, Jyrki : Mitä vahinkoa olisi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Mitä vahinkoa olisi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä / Tala, Jyrki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 284-286. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja arvostelee Lauri Lehtimajan artikkelia Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä seuraavissa kohdissa: 1).Vallansiirto suomalaiselta lainsäätäjältä kansainväliselle toimielimelle 2). tuomarisoitumisen eteneminen 3). perusoikeusajattelun vinoutuminen. The author criticizes Lauri Lehtimäki's article on joining the European Convention of Human Rights.He focuses on three points: 1) the shift of power fron Finnish legislators to international organs 2) the concentration of power to courts 3) the distortion of the basic rights notion

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; (European convention on human rights USE ECHR)

 
2. Perttunen, Juhani : Kansainväliset ihmisoikeussopimukset, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset / Perttunen, Juhani

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 4., p. 11-16. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1975. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli selvittää yksilön oikeuksia koskevien sännösten kehitystä, m.m ILO:N sopimiuksia, Pariisin rauhansopimus, YK:n peruskirja, San Fransiscon konferenssi 1949, ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 1948, eurooppalainen yleissopimus 1950, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus. The article gives an account of the development of the regulations on the rights of the individual, inter alia, the ILO conventions, the Paris Peace-Treaty, the UN Charter, the San Francisco Conference in 1984, the Convention on Economic, Social and Cultural Rights and the Convention on Civil and Political Rights.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; ECHR; ICCPR USED FOR International Covenant on Civil and Political Rights; ICESCR USED FOR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;

 
3. Rotkirch, Holger : FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna : ett slag i luften? = UN-conventions on human rights / Rotkirch, Holger

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 77., p.331-353. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1969. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln upptar diskussionen om mänskliga rättigheter efter andra världskriget, utg. från den inter-amerikanska kongressen om krigs- och fredsproblem som hölls i Chapultepec, Mexico i mars 1945, som utmynnade i den första mellanstatliga deklarationen om de mänskliga rättigheterna.Artikeln redogör i övrigt för utarbetandet av FN:s deklaration och konventionen om mänskliga rättigheter.Dessutom redogörs för tilläggsprotokollet och den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. The author looks at human rights after World War II with regard to the Inter-American Congress on War and Peace held in Chapultepec, Mexico in March 1945.The congress resulted in the first international declaration of human rights.The article also gives account of the drafting of the UN Declaration and Convention on Human Rights.Also the Additional Protocol and the European Convention on Human Rights are discussed.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Mexico / Latin America : 6243

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHR; ICESCR USED FOR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

 
4. Kourula, Pirkko : The treaties and state practice in the process of norm-creation, with reference to American State practice concerning human rights, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

The treaties and state practice in the process of norm-creation, with reference to American State practice concerning human rights / Kourula, Pirkko , xiii, 103 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto = University of Helsinki (D), 1976.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Multilateral standard-creating treaties are at the present time widely used as means of regulating, developing and modifying relations between different social, economic and legal systems.The present paper studies the role of these treaties in the process of norm-creation of international law.The study is divided into three parts: a general chapter on the role of treaties, a chapter on the method adopted by the International Court of Justice in the North Sea Continental Shelf Cases, and a chapter on the practice of the organs of the United States towards human rights treaties.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* ICJ = ICJ = ICJ

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (THESIS): Thesis (licentiate) - Univeristy of Helsinki : Department of International Law, [19770000], [T]

LIBRARY LOCATION: University of Helsinki : Department of International Law

 
5. Donner, Ruth : Human rights conventions and other instruments, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights conventions and other instruments / Donner, Ruth

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The regulation of nationality in international law / Donner, R. - (Commentationes Scientiarium Socialium ; no. 21), p. 143 - 178. - Helsinki : Finnish Society of Sciences and Letters (D), 1983. - ISSN 0355-256X

ISBN 951 653 117 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author discusses human rights conventions and other instruments and whether the development of the so-called human rights law has affected international law concerning nationality.This in chapter IV.

INDEX WORDS:
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Helsinki, 19831102 (T)

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR;

 
6. Matikainen, Jaana : Suomi ja vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomi ja vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset : raportti Suomen osallistumisesta kansainväliseen lainsäädäntäyhteistyöhön / Matikainen, Jaana - ( Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No. 17), 90 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = Research Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1988. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 118 7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The report deals with the participation of Finland in international legislative activities.The case of the 1966 United Nations Conventions on human rights is taken as an example.First, the participation of Finland in the drafting and adoption of these conventions is described.Second, the report deals with the national drafting and decisionmaking progress in the ratification and implementation of these conventions.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary: Finland and the 1966 Human Rights Conventions: a report of Finland's participation and cooperation on the drafting of International law ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
7. Kuosma, Tapio : Ihmisoikeudet , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeudet : Suomen suuntana Strasbourg = Human rights in Finland : heading for Strasbourg / Kuosma, Tapio

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 4., p.48-51. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet (D), 1988. - ISSN 0501-1659 ; 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa annetaan perustietoa ja näkökohtia Euroopan yleissopimuksesta. Käydään läpi yleissopimuksen lähtökohdat ja täytäntöönpanon valvonta; ihmisoikeuksien ja perusvapauksien subjektit; yksilön oikeudet ja vapaudet; sopimusvaltioille ja viranomaisille asetetut velvoitteet; ihmisoikeustuomioistuimen kokoonpano.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
8. Scheinin, Martin : Finland till Europarådet?, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Finland till Europarådet? / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 2., p.45-46. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter (D), 1988. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln dryftas Finlands regerings och riksdags handlingar ifråga om anslutningen till Europarådet, främst med hänblick på människorättsaspekten.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
9. Rosas, Allan : Vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset Suomessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset Suomessa / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.73-80. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan vuoden 1966 ihmisoikeussopimusten asemaa Suomen oikeudessa, yleissopimukset ja Suomen lainsäädäntöä, Euroopan ihmisoikeussopimusta sekä ihmisoikeusnormien asemaa lainvalmistelussa.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
10. Scheinin, Martin : Ihmisoikeudet ja lainsäätäjä, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeudet ja lainsäätäjä / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.81-90. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään ihmisoikeussopimusten vaikutusta lainsäätäjän toiminnassa, sopimusten rajoituksia ja poikkeamista sekä lyhyt selostus sopimusten suorasta sovellettavuudesta.Lisäksi tarkastellaan ihmisoikeussopimusten vaikutusta perusoikeusuudistuksessa ja perustuslakivaliokunnan kannanottoa 1988.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR

 
11. Scheinin, Martin : Tietopaketti Suomen ihmisoikeustilanteesta , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tietopaketti Suomen ihmisoikeustilanteesta = Finland's human rights situation - an information package / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 1., p.33-36. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti (D), 1987. - ISSN 0501-1659 ; 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli on arvostelu Klaus Törnuddin kirjasta: Finland and the International Norms of Human Rights.Kirjassa käydään läpi tärkeimpien ihmisoikeusasiakirjojen sääntelemät oikeudet.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICESCR; ICCPR;

 
12. Scheinin, Martin : The status of the covenant on civil and political rights in Finland, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The status of the covenant on civil and political rights in Finland / Scheinin, Martin ; The Danish Centre for Human Rights

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human rights (ISHR) ; No.12), p.195-202. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article deals mainly with the status of the International Covenant on Civil and Political Rights in Finnish law and to a lesser extent with the status of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.First the author presents the incorporation and legal status of the Covenant in Finnish law, then the presentation is problematized.The latter part of the article includes perspectives for research (and change).

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR;

 
13. Andrews, J.A. : Introduction, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Introduction / Andrews, J.A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in criminal procedure : a comparative study / Andrews, J. A. (ed.) - (United Kingdom Comparative Law Series ; No.6), p.8-16. - The Hague : Martinus Nijhoff publ.; Kluver, 1982.

ISBN 90 247 2552 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The introduction is a discussion of the way in which rights are protected under the European Convention on Human Rights and who carries the final responsibility for ensuring the observance of human rights.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
14. The role of human rights in international law, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The role of human rights in international law /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Kansanoikeus - ius gentium : No. 5., p.78-85. - Helsinki, 1988. - ISSN 0780-959X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Föreläsningen är en överblick över de dokument innehållande mänskliga rättigheter alltifrån Magna Carta till Universal declaration of human rights och European convention of human rights.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): The issue is a lecture in the 1987 Summer Seminar on International law.(C)

NOTE (GENERAL): ECHR, UDHR; Magna Carta;

 
15. Kuosma, Tapio : Ikkunat auki Strasbourgiin , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ikkunat auki Strasbourgiin : Euroopan ihmisoikeussopimus pääpiirteittäin / Kuosma, Tapio

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 87(2)., p. 133-143. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1989.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa pyritään antamaan yleiskatsauksellinen kokonaiskuva ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemista koskeva Euroopan yleissopimuksen sisällöstä ja lähtökohdasta.Tarkastuskohteena ovat ihmisoikeuksien ja perusvapauksien subjektit, sopimuksen täytäntöönpanon valvonta, lisäpöytäkirjat sekä Euroopan neuvosto ja Suomi.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
16. Rodley, Nigel : On the necessity of United States ratification of the International Human Rights Conventions, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

On the necessity of United States ratification of the International Human Rights Conventions / Rodley, Nigel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: U.S. ratification of the human rights treaties : with or without reservations / Lillich, R. B. (ed.), p.3-19. - Charlottesville : University U.P. of Virginia (D), 1981.

ISBN 0 8139 0881 7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this chapter different views of United States ratification of international human rights conventions are examined, beginning with the disadvantages of nonparticipation.Further on discussing the advantages of participation; the optional protocol, american convention, and the convention on the elimination of all forms of racial discrimination; and declarations, understandings and reservations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR ; Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD);AMR;

 
17. Buergenthal, Thomas : The American Convention on Human Rights, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The American Convention on Human Rights / Buergenthal, Thomas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: U.S. ratification of the human rights treaties : with or without reservations / Lillich, R. B. (ed.), p.47-53. - Charlottesville : University U.P. of Virginia, 1981.

ISBN 0 8139 0881 7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author expresses his view on the ratification of the convention on human rights.He also discusses how the american convention differs in many respects from other human rights treaties discussed by members of the conference.

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Central America / South America / Latin America : 6357 / 6200

NOTE (GENERAL): AMR;

 
18. Mäenpää, Olli : Euroopan ihmisoikeussopimus ja oikeusturvan takeet hallintoasioissa , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Euroopan ihmisoikeussopimus ja oikeusturvan takeet hallintoasioissa = The European convention on human rights and the guarantees for legal protection in public administration / Mäenpää, Olli

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 87(3)., p. 281-318. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1989. - ISSN 0356-7206

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ihmisoikeussopimusten sisältämien ja kotimaisten oikeusturvaperiaatteiden suhde voidaan yleensä ymmärtää toisiaan täydentäviksi.Kirjoittaja keskittyy pääasiassa hyvälle hallintolainkäytölle asettuviin kansainvälisiin (tai ainakin Eurooppalaisiin) mittapuihin.Kirjoittaja tarkastelee ensin näitä hyvän hallintolainkäytön keskeisimpiä osatekijöitä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan kannalta.Tämän jälkeen hän selvittelee, missä viranomaisasioissa ja missä menettelyvaiheissa näitä vaatimuksia on artiklan nykyisen tulkintalinjan mukaan noudatettava.Soveltamisalan tarkastelua vasta sopimusmääräysten materiaalisen sisällön erittelyn jälkeen puoltaa erityisesti kaksi seikkaa, joista toinen on laadullis-sisällöllinen, toinen taas enemmänkin muodollinen.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
19. Pellonpää, Matti : Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus Suomen näkökulmasta, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus Suomen näkökulmasta = The European Convention on Human Rights from a Finnish point of view / Pellonpää, Matti - ( Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu ; No. 21), 316 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö (D), 1989. - ISSN 0356-8431

ISBN 9514721918

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Julkaisu on perusselvitys Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja Suomen lainsäädännön välisistä suhteista Suomen mahdollista sopimukseen liittymistä silmälläpitäen.Esityksessä on pyritty seuraamaan sekä Suomen lainsäädäntöä että Euroopan Neuvoston ihmisoikeuselinten käytäntöä marraskuun 1988 loppupuolelle asti. Ennen sopimuksen yksittäisiä oikeuksia koskevien määräysten tarkastelua on syytä luoda yleisluontoisempi katsaus sopimuksen merkitykseen ja siitä Suomelle aiheutuvaan problematiikkaan.Tässä tarkoituksessa esitetään jaksossa (II) joitakin yleisiä näkökohtia sopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden luonteesta ja valtionsisäisestä voimaansaattamisesta sekä tarkastellaan sopimuksella perustetun kansainvälisen valvontajärjestelmän pääpiirteitä.Sen jälkeen käydään läpi sopimuksen ja sitä täydentävien pöytäkirjojen takaamat oikeudet erityisesti suhteessa Suomen lainsäädäntöön (jaksot III-VII) lopussa (jakso VIII) esitetään yhteenvedonomaisesti Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja Suomen lainsäädännön väliset ristiriidat ja tärkeimmät potentiaaliset ongelmakohdat.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Arvostelu kirjasta sisältyy Oikeus -lehden numerossa 1 / 1989, s. 93-95 olevaan Martin Scheinin artikkeliin "Kunnon selvitys osasta Suomen ihmisoikeusongelmia". = A thorough survey of some Finnish human rights problems ECHR;

 
20. Europarådet, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Europarådet : en vägledning = The Council of Europe : an introduction / ; Utrikesministeriet - (Utrikesministeriets publikationer ; No. 3), 49 p.. - Helsingfors : Utrikesministeriet, 1989. - ISSN 0358-1489

ISBN 951472383X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Denna publikation är skriven innan Finland anslöt sig till Europarådet. Avsikten med publikationen är att presentera grundfakta om Europarådet i dess he lhet -de viktigaste organen, arbetsformerna samt Finlands deltagande i organisat ionens arbete.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Also published in FinnishECHR;

 
21. Äimä, Marina : Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja yleensäkin kansainvälisten sopimusten lainsäädännölle asettamat uudet vaatimukset, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja yleensäkin kansainvälisten sopimusten lainsäädännölle asettamat uudet vaatimukset = New demands on the legislation according to the European convention and human rights conventions in general / Äimä, Marina

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 7., p. 970-983. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys (D), 1989. - ISSN 0356-7206

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry. järjesti yhdessä Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kanssa aiheesta seminaarin 22.5. 1989. Alustusten jälkeen käydyssä keskustelussa todettiin että ihmisoikeuskysymykset ovat ajankohtaisia myös poliittiselta kannalta, jolta kannalta ihmisoikeudet, demokratia ja politiikka liittyvät toinen toisiinsa. Seminaarissa käsiteltiin m.m. seuraavat kysymykset: -Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen Suomen lainsäädännölle aiheuttamia muutosvaatimuksia. - Aiheesta Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen vaikutukset lainsäädäntöön. - Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen vaikutus Ruotsin sisäiseen oikeuskehitykseen.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
22. Brownlie, Ian : Basic documens on human rights, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Basic documens on human rights / Brownlie, Ian, X, 505 p.. - Oxford : Clarendon Press (D), 1981.

ISBN 0198761252

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The object of this work is to provide a useful collection of sources on human rights in the forum of a handbook.Omission of items included in three first edition has been necessary in order to make room for certain significant materials which have emerged in recent years.The new appearances include the final act of the Helsinki Conference, the United Nations Declaration on Protection from Torture and the judgment of the European Court on Human Rights in the Sunday Times case. The contents are. Part one: Standard-setting by the United Nations Organization. Part two: Implemetation and standard-setting in conventions sponsored by the United Nations. Part three: Contribution of the international labour organization. Part four: Contribution of the United Nations educational, scientific and cultural organization. Part five: European institutions and conventions. Part six: Latin American developments. Part seven: Developments in Africa and Asia. Part eight: The concept of equality. Part nine: Trade and development.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
23. Pelkonen, Heli : Mänskliga rättigheter i Norden, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, Heli ; Rosas, Allan - (Meddelanden från stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ; No. 82), 172 p.. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: SWE, NOR

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607),(C)

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
24. Eriksson, Anne-Christine : Utredning om FN-koventionernas status i de nordiska länderna, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Utredning om FN-koventionernas status i de nordiska länderna / Eriksson, Anne-Christine ; Gustafs, Gunilla

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ; No. 82), p. 153-172. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607), (C)

NOTE (GENERAL): ICCPR, ICESCR; ICCPR-OP;

 
25. Rehof, Lars Adam : Development assistance from the point of wiew of human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Development assistance from the point of wiew of human rights / Rehof, Lars Adam

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human rights studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights. human rights. ; No. 12 (2)), p. 7-24. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ICCPR; CAT;

 
26. Zander, Michael : The British experience , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The British experience : their effort to have the European convention on human rights / Zander, Michael

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 12 (2)), p. 143-151. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
27. van Dijk, P. : Dutch experience with European convention in Domestic law, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Dutch experience with European convention in Domestic law / van Dijk, P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 12 (2)), p.133-142. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationell status = domestic status = valtionsisäinen oikeusasema
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
28. Evrigenis, Dimitrios : L'interaction entre la dimension internationale et la dimension nationale de la convention europeenne des droits de l'homme , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'interaction entre la dimension internationale et la dimension nationale de la convention europeenne des droits de l'homme : notions autonomes et effet direct / Evrigenis, Dimitrios

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 193-202. - Berlin : Springer-Verlag, 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
29. Suy, Erik : Droit des traites et droits de l'homme, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Droit des traites et droits de l'homme / Suy, Erik

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 935-947. - Berlin : Springer - Verlag (D), 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; UDHR; ICCPR; ICESCR;

 
30. Ganshof van der Meersch, W. J. : Reflexions sur les restrictions a l'exercise des droits de l'homme dans la jurisprudence de la cour europeenne de Strasbourg, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Reflexions sur les restrictions a l'exercise des droits de l'homme dans la jurisprudence de la cour europeenne de Strasbourg / Ganshof van der Meersch, W. J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 263-280. - Berlin : Springer - Verlag (D), 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR

[Next]


24.11.1999