[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('human rights education') results in 185 hits


 
1. Rosas, Allan : UNESCO och de nya mänskliga rättigheterna, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

UNESCO och de nya mänskliga rättigheterna / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: De nya mänskliga rättigheterna - (Publikation av Finlands UNESCO-kommission = Publications of the Finnish National Commission for UNESCO ; No. 34), p. 8-15. - Helsinki : Finlands UNESCO-kommission (D), 1986. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 9807 X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar de olika aktiviteter för befrämjandet av mänskliga rättigheter som Unesco utvecklat, såsom utarbetandet av konventioner och andra normativa instrument. The article deals with the various actions for promoting human rights developed by Unesco, such as the preparation of convnetions and other normative instruments.

INDEX WORDS:
* nya mänskliga rättigheter = new human rights = uudet ihmisoikeudet
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

 
2. Eide, Asbjörn : Ihmisoikeuksien väliset suhteet ja ihmisoikeuksien opettaminen, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeuksien väliset suhteet ja ihmisoikeuksien opettaminen / Eide, Asbjörn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 43 - 61. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987 .

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa puhutaan ihmisoikeusjärjestelmästä sellaisena kuin se tällä hetkellä (1987) toimii kansainvälisellä tasolla.Kirjoittaja keskittyy YK:n järjestelmän tasolla toteutettuun järjestelmään, koska sitä pidetään yleismaailmallisesti pätevänä.Artikkelissa käsitellään ihmisoikeuksien dynamiikkaa ja sukupolvia, kansainvälistymistä, solidaarisuus- oikeuksia sekä kasvattajan roolia. Eide studies the present (1978) human rights system on an international level. He concentrates on the UN system because it is universally regarded as effective.The artice also takes up human rights dynamcis and generations of human rights, internationalization, solidarity rights and the role of the educator.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* solidaritet = solidarity = solidaarisuus

 
3. Stolpe, Christina : Hur tackla rasismen i undervisningen?, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Hur tackla rasismen i undervisningen? / Stolpe, Christina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism. - p. 101-105, p. 101-105. - Åbo ; Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988.

ISBN 951 649 466 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln pekar på de nya krav som informationssamhället ställer på undervisningens innehåll och metoder.Författaren ger också exempel på och förslag till aktiverande metoder i attitydfostran.

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
4. Lindberg, Solveig : Katedralskolan i Åbo : en ASPRO-skola, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Katedralskolan i Åbo : en ASPRO-skola / Lindberg, Solveig

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism. - p. 106-108 - Åbo ; Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988.

ISBN 951 649 466 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar de aktiviteter som bedrivits vid Katedralskolan i Åbo som en av Finlands ASPRO-skolor.Unesco startade "associated schools"-projektet efter andra världskriget.Genom detta nät av vänskolor över hela världen ville man öka den internationella förståelsen.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
5. Tönnesen, Rolf : Menneskerettighetenes skole, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Menneskerettighetenes skole / Tönnesen, Rolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism. - p. 89-100 - Åbo ; Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988.

ISBN 951 649 466 8

LANGUAGE: NOR

ABSTRACT: Författaren diskuterar undervisningen om människorättigheterna (mr) i skolan. Förkämpen för mr måste veta vad hon kämpar för, men detta är inte nog.Hon måste dessutom vara besjälad av en stark vilja till humanitet och rättvisa.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
6. Rosas, Allan : Kommission III , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kommission III : information och dokumentation / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 4., p.9-10. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of human rights (D), 1987. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln är ett referat från kommission III:s arbete under Unesco-kongressen på Malta 1987 om undervisning, information och dokumentation om mänskliga rättigheter.Kommission III behandlade information och dokumentation.I referatet behandlas kommissionens arbete samt ges några synpunkter på Unesco i allmänhet.

INDEX WORDS:
* information = information = tiedotus
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
7. Rosas, Allan : Unescon ihmisoikeuksien opettamista käsittelevä asiantuntijakokous (matka kertomus), 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Unescon ihmisoikeuksien opettamista käsittelevä asiantuntijakokous (matka kertomus) / Rosas, Allan, 9 p.. - Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1982.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Matkakertomus Unescon ihmisoikeuksien opettamista käsittelevästä asiantuntija- kokouksesta 1982 määrittelee kokouksen tarkoitusta; kertoo osanotosta ja kehityksestä Wienin kongressin jälkeen.Kerrotaan asiantuntijakokouksen loppuraportista (kertomuksen liitteenä) ja matkakertomuksen tekijän, Allan Rosasin, laatimasta tiedotteesta pohjoismaisesta yhteistyöstä ihmisoikeuksien tutkimuksen, opetuksen ja informaation alalla.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

NOTE (MEETINGS): Unescon asiantuntijakokous, Strasbourg 26-30.7.1982 (C)

 
8. Seventh regional conference of national commissions for Unesco of the European region , 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Seventh regional conference of national commissions for Unesco of the European region : final report (ENC-7) : Finlandia Hall, Helsinki, Finland 18-23 April, 1977) /, var.pag.; ill.. - Helsinki : The Finnish National Commission for Unesco (D), 1977.

ISBN 951 46 3089 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The final report from the seventh regional conference of national commissions for Unesco of the European region includes report of the plenary, reports of Commission I and II and the recommendations adopted.The annexes are the agenda, a list of participants and adresses and a message from different persons, the closing speech of the president of the conference and a list of documents.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): Seventh regional conference (UNESCO), Helsinki, (19770418), (C)

 
9. Symposium on the promotion, dissemination and teaching of fundamental human rights of refugees., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Symposium on the promotion, dissemination and teaching of fundamental human rights of refugees. / ; UNHCR - (HCR / PRO 445 No. 7), 43 p.. - Geneva : UNHCR , 1982.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This report of the symposium mentioned in the title consists of an explanation of the background, opening adresses, introductory reports and the working sessions.Included are also four annexes with conclusions and recommendations, outlines of teaching courses on the international protection of refugees, an agenda and finally a list of the participants.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* flyktingar = refugees = pakolaiset

NOTE (MEETINGS): Symposium Tokyo (1981 1207), (C)

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
10. Friedman, Julian R. (ed.) : Teaching human rights, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Teaching human rights / Friedman, Julian R. (ed.), 134 p.. - Washington, D. C. : HRI, 1981.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This volume presents a sampling of human rights courses mostly thaught in U.S. universities and law schools, but also courses thaught in Western Europe and elsewhere, and several for high school or for continuing education.Not only differnent approaches taken in universities and law schools, but also specific aspects of the field of human rights are presented.A bibliography of human rights bibliographies is also included.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
11. Harris, Robert (ed.) : The teaching of contemporary world issues, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The teaching of contemporary world issues / Harris, Robert (ed.), xiii, 198 p. . - Paris : Unesco (D), 1986.

ISBN 92 3 102356 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The present publication comprising six chapters, prepared by authors from different countries, is devided into two parts : the first five chapters furnish concrete ideas and practical suggestions for teachers on teaching of major issues facing the world today, notably of peace, disarmament, international understanding and cooperation, development, human rights and fundamental freedoms ; the last chapter deals with practical examples of education on world issues at the secondary level within Unesco's Associated Schools Project.Among the appendixes we find a recommendation concerning education for international understanding, cooperation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms, 1974 as well as the final document of the international congress on the teaching of human rights, Vienna, 1978.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

 
12. Churchill, Stacy : Teaching about world issues in Unesco associated schools, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Teaching about world issues in Unesco associated schools / Churchill, Stacy

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The teaching of contemporary world issues. - p. 105-170 - Paris : UNESCO (D), 1986.

ISBN 92 3 102356 x

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this chapter, the author has examined step by step the way in which the Unesco Associated Schools have attempted to come to grips with the question of how to improve the teaching of world issues in the classroom.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

 
13. Pfeifer, Rudolf : Teacher education : concepts and curricula, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Teacher education : concepts and curricula / Pfeifer, Rudolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The teaching of contemporary world issues. - p.91-104 - Paris : UNESCO (D), 1986.

ISBN 92 3 102356 x

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The purpose of this chapter is to review teacher education curricula and to identify opportunities for improving the knowledge, skills and attitudes needed by teachers so that they can bring world issues into their teaching.The key role that should be played by educators in pursuing the objectives and content of international global education is defined in the Unesco recomendation concerning education for international understanding, co-operation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms (1974).

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

 
14. Drubay, Andre : Educational aims, content and methods in secondary education, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Educational aims, content and methods in secondary education / Drubay, Andre

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The teaching of contemporary world issues. - p. 67-89 - Paris : UNESCO (D), 1986.

ISBN 92 3 102356 x

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This chapter relates the general objectives to secondary education and offers teachers specific methodological guidance for that level.These objectives are peace and disarmament, economic development and respect of fundamental freedoms and human rights.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

 
15. Das, R.C., Jangira, N.K. : Educational aims, content and methods at the primary - school stage, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Educational aims, content and methods at the primary - school stage / Das, R.C., Jangira, N.K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The teaching of contemporary world issues. - p. 43-65 - Paris : UNESCO (D), 1986.

ISBN 92 3 102356 x

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The primary aim of education for international understanding at the primary stage is to enhance awareness through the family and community.This chapter discusses teaching aims and objectives and examines teaching methods, out-of school experiences, the role of the classroom community and the teacher-parent relationship.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

 
16. Babanski, Yuri : The teacher's responsibility and tasks, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The teacher's responsibility and tasks / Babanski, Yuri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The teaching of contemporary world issues. - p. 19-41 - Paris : UNESCO (D), 1986.

ISBN 92 3 102356 x

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In the second chapter the author describes the aims and purpuses of school education today and gives general guidlines for teachers.He then discusses the different kinds of goals regarding world problems, that are to be thaught at different levels of education : pre-school-age children, primary-school children, secondary education and senior secondary education : where students can learn about human rights and freedoms and how to protect them.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

 
17. Adongo, Ambrose A : Major issues facing the world today , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Major issues facing the world today : the implications for education / Adongo, Ambrose A

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The teaching of contemporary world issues. - p. 1-17 - Paris : UNESCO (D), 1986.

ISBN 92 3 102356 x

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this first chapter the author, besides discussing different aspects of development : efforts through the United Nation and social and economic development; peace and disarmament and the role of teachers and their organizations, also takes a look at the human rights : the definition of human rights and implications for education.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

 
18. Some suggestions on teaching about human rights., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Some suggestions on teaching about human rights. / ; UNESCO, 155 p.. - Paris : Unesco, 1978.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book represents an attempt to make a brief and preliminary summing up of practical experience which may help to organize and carry out effective programmes of teaching about human rights and to break new new ground in this field by devising improved approaches, methods and materials.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

 
19. Rubin, Susanne : En obegriplig värld , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

En obegriplig värld : om u-länder i högstadieböcker / Rubin, Susanne ; Sohlberg, Christina, 236 p.. - Stockholm : SIDA (D), 1982.

ISBN 51 586 2014 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
20. Levin, Leah : Menschenrechte ; Fragen & Antworten, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menschenrechte ; Fragen & Antworten / Levin, Leah, 90 p. :ill. - Wien : Löcker Verlag (D), 1983.

ISBN 3 85409 056 0

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä

NOTE (GENERAL): Also published in english "Human Rights ; Questions & Answers", ISBN 92 3 101957 0, and in finnish "Ihmisoikeudet ; kysymyksiä ja vastauksia", ISBN 951-95590-3-5;.UN Charter; UDHR

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS 1 ex (fi.)

 
21. Austee, Margaret J. : Statement on behalf of the Secretary-General of the United Nations, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Statement on behalf of the Secretary-General of the United Nations / Austee, Margaret J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Folterverbot sowie Religions- und Gewissensfreiheit im Rechtsvergleich = The prohibition of torture and freedom of religion and conscience : comparative aspects / Matscher, F. (ed.) - ( Schriften des Österreichischen Instituts für Menschenrechte = Publications of the Austrian Human Rights Institute ; No. 2), p. 11-14. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990.

ISBN 3 88357 083 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* AIDS = AIDS = AIDS

NOTE (GENERAL): UDHR ; CAT

 
22. Ihmisoikeudet Suomessa , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ihmisoikeudet Suomessa : raportti Suomen Unesco-toimikunnan Espoossa 8.-9.12.1988 järjestämästä seminaarista "Ihmisoikeudet Suomessa" / - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 49), iv, 124 p.. - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta (D), 1990. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 47 3625 7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ECHR

 
23. Liikanen, Pirkko : Ihmisoikeuskasvatus , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeuskasvatus : työryhmän raportti / Liikanen, Pirkko

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Ihmisoikeudet Suomessa : raportti Suomen Unesco toimikunnan Espoossa 8.-9.12.1988 järjestämästä seminaarista Ihmisoikeudet Suomessa. - p. 99-106 - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 49) - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta (D), 1990. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 47 3625 7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR;

 
24. Rosas, Allan : Unesco ja ihmisoikeuskasvatus, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Unesco ja ihmisoikeuskasvatus / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Ihmisoikeudet Suomessa : raportti Suomen Unesco toimikunnan Espoossa 8.-9.12.1988 järjestämästä seminaarista Ihmisoikeudet Suomessa. - p. 85-90 - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 49) - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta (D), 1990. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 47 3625 7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
25. Abrahamsson, Birgitta : Ett projekt i Katedralskolan i Åbo, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ett projekt i Katedralskolan i Åbo / Abrahamsson, Birgitta

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Ihmisoikeudet Suomessa : raportti Suomen Unesco toimikunnan Espoossa 8.-9.12.1988 järjestämästä seminaarista Ihmisoikeudet Suomessa. - p. 78-84 - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 49) - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta (D), 1990. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 47 3625 7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
26. Pettman, Ralph : Teaching for human rights , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Teaching for human rights : activities for schools / Pettman, Ralph - Richmond : Hodja Educational Resources Co-operative Ltd., 1984.

ISBN 0 949575 20 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rasism = racism = rasismi
* familj = family = perhe
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* barn = children = lapset

 
27. International congress on the teaching of human rights : working papers and recommendations, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International congress on the teaching of human rights : working papers and recommendations /, 259 p.. - Paris : UNESCO, 1980.

ISBN 92 3 101781 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* flyktingar = refugees = pakolaiset

NOTE (MEETINGS): Thirtieth anniversary of the universal declaration of human rights, Vienna, (19780912), (C).

NOTE (GENERAL): På pärmen : The teaching of human rights

 
28. Andersen, Niels.Chr. (et.al.) : Flygtninge : et tvaerfagligt undervisningsmateriale for gymnasiet og HF m.v., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Flygtninge : et tvaerfagligt undervisningsmateriale for gymnasiet og HF m.v. / Andersen, Niels.Chr. (et.al.), 284 p.. - Köbenhavn : Dansk flygtningehjaelp, 1984.

ISBN 8788148289

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* asyl = asylum = turvapaikka
* avkolonisering = decolonization = siirtomaavallan purkaminen
* båtflyktingar = boat people = venepakolaiset
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* NGO = NGO = NGO
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet 1 ex

 
29. Buller W.E. : Perestroika and international law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perestroika and international law / Buller W.E., vi, 330 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0792304837

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
30. Eide, Asbjörn : Frontiers of human rights education, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Frontiers of human rights education / Eide, Asbjörn ; Thee, Marek, 148 p.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1983.

ISBN 82 00 06 776 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* NGO = NGO = NGO

[Next]


24.11.1999