[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='hyvinvointivaltio' results in 202 hits


 
1. Pylkkänen, Anu : Naiset ja hyvinvointivaltio, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naiset ja hyvinvointivaltio / Pylkkänen, Anu

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 110-112. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Naistutkimuksen kuuma teoreettinen kysymys tuntuu tällä hetkellä olevan se, voidaanko naiset yleistää yhdeksi luokaksi tai ryhmäksi, jolla on enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä, ja voidaanko tutkimuksessakaan puhua erityisestä naisnäkökulmasta.Naiset ja valta-teoksessa tunnutaan lähtevän siitä, että hyvinvointivaltiossa huolenpitotyön organisointi ja resurssien jakautuminen on niin järjestelmällisesti sukupuoleen sidottua, että on perusteltua puhua naisista ryhmänä.(Naiset ja valta: naisnäkökulmia "hyvinvointivaltioon".Toim.Aino Saarinen, Eva Hänninen-Salmelin ja Marja Keränen). The present hot theoretical question in women's research seems to be whether women can be generalized into one class or group which has more uniting than separating things in common; is it plausible to talk about a separate women's perspective?

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Clients or co-producers, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Clients or co-producers : the changing role of citizens in social services /, 233 p.. - Helsinki : The National Board of Social Welfare in Finland, 1989.

ISBN 951 47 2185 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* konsumentens rättigheter = consumer's rights = kuluttajan oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Tuori, Kaarlo : Kriittinen oikeuspositivismi, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kriittinen oikeuspositivismi / Tuori, Kaarlo, xvi, 363 p.. - Porvoo : Werner Söderström Lakitieto, 2000.

ISBN 951-670-025-X

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
4. Pelkonen, Veli (ed.) : Hyvinvointioikeus, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Hyvinvointioikeus / Pelkonen, Veli (ed.), 242 p.. - Jyväskylä : Gummerus, 1993 .

ISBN 951-777-094-4

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. K.J. Lång : Subjektiiviset oikeudet, perusoikeudet ja niiden vaikutus TSS-oikeuksiin. 2. Martin Scheinin : Edellyttävätkö kansainväliset ihmisoikeussopimukset subjektiivisia oikeuksia?. 3. Kaarlo Tuori : Sosiaali- ja terveydenhuollon lainssädäntöstrategiat. 4. Markku Lehto : Muuttuko sosiaalipolitiikka. 5. Raija Julkunen : Palveluvaltio ja sosiaaliset oikeudet. 6. Olli Kangas : Suomi Pohjoismaisena hyvinvointivaltiona.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic Countries : 8222 / 8002

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC;

 
5. Pekkarinen, Jukka : Suomalaisen hyvinvointivaltion vaiheet, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomalaisen hyvinvointivaltion vaiheet / Pekkarinen, Jukka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : 22(4)., p. 329-335. - Helsinki, 1993.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Western Europe : 8222 / 8200

 
6. Kliemt, Hartmut : On justifying a minimum welfare state, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

On justifying a minimum welfare state / Kliemt, Hartmut

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Constitutional political economy : v. 4(2)., p. 159-172. - Fairfax, VA : Center for Study of Public Choice, 1993. - ISSN 1043-4062

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

LIBRARY LOCATION: Finnish University of Turku

 
7. Iivonen, Jyrki (ed.) : The future of the nation state in Europe, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The future of the nation state in Europe / Iivonen, Jyrki (ed.), ix, 252 p.. - Aldershot : Edward Elgar Publications, 1993.

ISBN 1-85278-740-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. PART I CONCEPTS AND DEFINITIONS. 1. Introduction: Nation states in Europe, by Jyrki Livonen. 2. Nation State : some basic concepts and definitions, by Paavo Väyrynen. 3. Nationalism and the development of European societies, by Ernest Gellner. 4. Patriotism and nationalism, by Aira Kemiläinen. PART II HISTORICAL PROCESSES. 5. The three hegemonies of historical capitalism, by Giovanni Arrighi. 6. The nation state and nationalism state with different forms of technology, by Erik Allardt. PART III DIFFERENT CONTEXTS OF NATION STATE. 7. The future of national cultures in Europe, by Jaan Kaplinski. 8. A prospective view on the european nation state and unification, by Ali Kazancigil. 9. The decline of sovereignty : legal perspectives, by Allan Rosas. 10. Territory, nation state and nationalism, by Raimo Väyrynen. PART IV REGIONAL PROCESSES. 11. German national consciousness and the nation state, by Thomas R. Henschel. 12. Civil society in Russia?, by Risto Alapuro. 13. Nationalism, nation state and prospects of democratization on Eastern Europe, by Maté Szabo.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* eskimåer = Eskimos = eskimot
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* romer = Roma = romanit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* samer = Sami = saamelaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Eastern Europe

NOTE (GENERAL): TEU;

 
8. Pierson, Christopher : Beyond the welfare state?, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Beyond the welfare state? : the new political economy of welfare / Pierson, Christopher. - repr. 1992., vii, 248 p.. - Cambridge : Polity Press, 1991.

ISBN 0-7456-0466-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* feminism = feminism = naisasialiike
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* invandring = immigration = maahanmuutto
* social rättvisa = social justice = sosiaalinen oikeudenmukaisuus
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC;

 
9. Coenen, Harry (ed.) : Work and citizenship in the new Europe, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Work and citizenship in the new Europe / Coenen, Harry (ed.) ; Leisink, Peter (ed.), xii, 254 p.. - Aldershot : Edward Elgar publications., 1993.

ISBN 1-85278-739-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Work and citizenship in the new Europe, by Peter Leisink and Harry Coenen. 2. Modern poverty and second-class citizenship, by Godfried Engbersen. 3. Citizenship and the underclass, by Robert Moore. 4. Welfare, work and training for the unemployed in Britain: a historical review, by John Jacobs. 5. Citizenship and the modern welfare state. Social integration, competence and the reciprocity of rights and duties in social policy, by Romke van der Veen. 6. Citizenship and the organization of work under "Perestroika", by Gregory Andrusz. 7. Citizenship and the right to work in Bulgaria, by Dimitrina Dimitrova and Stefan Dimitrov. 8. Unification, solidarity and equality. Dilemmas of trade union strategies in Germany, by Jens Bastian. 9. With every pair of hands you get a free brain, by Stephen Heycock. 10. Participation and autonomy at work: a segmented privilege, by Peter Leisink and Leni Beukema. 11. The concept of work in the trade unions. Towards a debate on economic rights, by Harry Coenen. 12. Labour force participation, citizenship and solidarity: Towards a dynamic for social renewal, JaquesVilrokx. 13. A non-productivist design for social policies, by Claus Offe.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* fattigdom = poverty = köyhyys
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* perestrojka = perestroika = perestroika

GEOGRAPHICAL TERMS: Bulgaria / Germany / The Netherlands / USSR / United Kingdom

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
10. Drzewicki, Krzysztof (ed.) : Social rights as human rights, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Social rights as human rights : a European challenge / Drzewicki, Krzysztof (ed.) ; Krause, Catarina (ed.) ; Rosas, Allan (ed.), 319 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1994.

ISBN 951-650-316-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* NGO = NGO = NGO
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* EU = EU = EU
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* demokrati = democracy = demokratia
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* implementering = implementation = toteuttaminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* social rättvisa = social justice = sosiaalinen oikeudenmukaisuus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* ratificering = ratification = ratifiointi
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Poland / Finland

NOTE (MEETINGS): This book emanates from the second Finnish-Polish Human Rights symposium, held in Gdansk-Sopot in December 1991, (C)

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICCPR; ICCPR-OP; ICESCR; ESC; Geneva conventions; ECHR; ILO constitution; Charter-77; Social charter; CDE; CEDAW; ECHRP-1

 
11. Drzewicki, Krzysztof : Social rights in a United Europe, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Social rights in a United Europe / Drzewicki, Krzysztof ; Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Social rights as human rights : a European challenge / Drzewicki, K.; Krause, C.; Rosas, A. (eds.), p. 11-22. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1994.

ISBN 951-650-316-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Finland

NOTE (MEETINGS): Second Finnish-Polish human rights symposium, Gdansk-Sopot, December 1991, (C)

 
12. Kautta, Mikko : Eurooppalainen hyvinvointikunta, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Eurooppalainen hyvinvointikunta : sosiaali- ja terveyspalvelut Alankomaissa, Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa / Kautta, Mikko ; Kärkkäinen, Kirsi, 131 p.. - Helsinki : Suomen Kuntaliitto, 1993.

ISBN 951-598-073-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* EES = EEA = ETA
* EU = EU = EU
* socialvård = social welfare = sosiaalihuolto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / United Kingdom / France / Germany / The Netherlands

 
13. Wade, William : Administrative law, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Administrative law / Wade, William ; Forsyth, Christopher. - 7th ed.., lxxxi, 1039 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1994.

ISBN 0-19-876310-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti

 
14. Jewell, Jeffrey (ed.) : The changing constitution, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The changing constitution / Jewell, Jeffrey (ed.) ; Oliver, Dawn (ed.). - 3rd ed.., xxii, 470 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1994.

ISBN 0-19-825855-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* invandring = immigration = maahanmuutto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; TEU; ECHR;

 
15. Rautanen, Kimmo : Europeiska Gemenskapen - den sociala dimensionen, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Europeiska Gemenskapen - den sociala dimensionen / Rautanen, Kimmo - ( Europakompendium ; 4), 37 p.. - Åbo Akademi : Fortblidningscentralen vid ÅA, 1994.

ISBN 951-650-374-8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* sociala dimensionen = social dimension = sosiaalinen ulottuvuus
* EU = EU = EU
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic countries

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
16. Freedom and economic growth, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Freedom and economic growth : a virtuous cycle? /, 73 p.. - Uppsala : Department of Government, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* demokrati = democracy = demokratia
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* jordreform = land reform = maareformi
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

NOTE (MEETINGS): Democracy's victory and crisis : Nobel symposium, Uppsala University, [19940827-19940830], [C]

 
17. Drzewicki, Krzysztof : Implementation of social and economic rights in Central and Eastern Europe transforming from planned economy to market economy, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Implementation of social and economic rights in Central and Eastern Europe transforming from planned economy to market economy / Drzewicki, Krzysztof

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic journal of international law : vol. 64; no. 3., p. 373-384. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

NOTE (MEETINGS): The 10th Nordic symposium on human rights, Copenhagen, [19941121-19941124], [C]

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC

 
18. Rosas, Allan : The Nordic welfare model, 1994
  The Nordic welfare model : moving from welfare "from above" towards a system based on rights / Rosas, Allan - (Nordic journal of international law ; vol. 64: no. 3), p. 369-371. - Copenhagen, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (MEETINGS): The 10th Nordic symposium on human rights, Copenhagen, [19941121-19941124], [C]

 
19. Part 2, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part 2 : political processes and public policies /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Equality politics and gender / Meehan, E.; Sevenhuijsen, S. (eds.), p. 104-192. - London : SAGE, 1991.

ISBN 0-8039-8483-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Is this what we wanted : positive action as issue perversion, Joyce Outshoorn. 2. Agendas and egalité professionelle : symbolic policy at work in France, by Amy Mazur. 3. Equality or marginalization : the repeal of protective legislation, by Jennifer Jarman. 4. Women and equality in the Irish civil service, by Evelyn Mahon. 5. Welfare state, gender politics and equality policies : women's citizenship in the Scandinavian welfare states, by Birte Siim

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* moderskapsledighet = maternity leave = äitiysloma
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

 
20. Twine, Fred : Citizenship and social rights, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Citizenship and social rights : the interdependence of self and society / Twine, Fred, vi, 197 p.. - London : SAGE, 1994.

ISBN 0-8039-8614-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* EG = EC = EY
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

NOTE (GENERAL): Charter-77; Social charter

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
21. Culpitt, Ian : Welfare and citizenship, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Welfare and citizenship : beyond the crisis of the welfare state / Culpitt, Ian - (Politics and culture), x, 222 p.. - London : SAGE, 1992.

ISBN 0-8039-8618-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
22. Turner, Bryan (ed.) : Citizenship and social theory, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Citizenship and social theory / Turner, Bryan (ed.). - repr.. - (Politics and culture), xiv, 194 p.. - London : SAGE, 1994.

ISBN 0-8039-8612-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Contemporary problems in the theory of citizenship, by Brian S. Turner. 2. Citizenship in the modern West, by Barry Hindess. 3. Citizenship, class inequality and resentment, by J. M. Barbalet. 4. Citizenship in a liberal society, by Peter Saunders. 5. Cultural foundations of modern citizenship, by Stephen Kalberg. 6. Psychology and citizenship : identity and belonging, by John Shotter. 7. The fragile ethical vision of civil society, by Adam B. Seligman. 8. Outline of the theory of human rights, by Bryan S. Turner.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* djurens rättigheter = animals' rights = eläinten oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
23. van Steenbergen, Bart : The condition of citizenship, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The condition of citizenship / van Steenbergen, Bart - (Politics and culture), vii, 180 p.. - London : SAGE, 1994.

ISBN 0-8039-8882-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The condition of citizenship : an introduction, by Bart van Steenbergen. 2. The changing quality of citizenship, by Ralf Dahrendorf. 3. Citizenship and national identity, by Jürgen Habermas. 4. Four conceptions of citizenship, by Herman van Gunsteren. 5. Citizenship and theiInner-city ghetto poor, by Williams Julius Wilson. 6. Citizenship, work and welfare, by Hans Adriaansens. 7. Marriage and the boundaries of citizenship, by Ursula Vogel. 8. Civil citizenship against social citizenship, by Nancy Fraser and Linda Gordon. 9. Citizenship and civil society in Central Europe, by Attila Agh. 10. The making of global citizenship, by Richard Falk. 11. Towards a global ecological citizen, by Bart van Steenbergen. 12. Postmodern culture/modern citizens, by Bryan S. Turner.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kvinnor = women = naiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* demokrati = democracy = demokratia
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EU = EU = EU
* migration = migration = siirtolaisuus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

URL http://www.sagepub.co.uk/

 
24. Part one : introductory, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Part one : introductory /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Principles of justice and the law of the European Union / Paasivirta, E.; Rissanen, K. (eds.) - (Social sciences ; vol. 1), p. 1-30. - Brussels : European Commission, 1995.

ISBN 2-87263-139-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Kirsti Rissanen: Opening of the seminar. 2. Ilkka Niiniluoto : Principles of justice, law and welfare society. 3. Hannu T. Klami : Comments on the notion of justice.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* social rättvisa = social justice = sosiaalinen oikeudenmukaisuus

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the Helsinki seminar, Hanasaari, Helsinki, Finland, [19941017-19941019], [C]

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
25. Kymlicka, Will : Multicultural citizenship, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Multicultural citizenship : a liberal theory of minority rights / Kymlicka, Will, 280 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1995.

ISBN 0-19-827949-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* folkmord = genocide = kansanmurha
* HCNM = HCNM = HCNM
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rasism = racism = rasismi
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* kvinnor = women = naiset
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Finland / Sweden

NOTE (GENERAL): European charter for regional or minority languages; CEDAW; CERD; Declaration on the rights of minorities

 
26. Held, David : Democracy and the global order, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Democracy and the global order : from the modern state to cosmopolitan governance / Held, David, xii, 324 p.. - Cambridge : Polity Press, 1995.

ISBN 0-7456-0056-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* demokrati = democracy = demokratia
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* autonomi = autonomy = autonomia
* NIEO = NIEO = UKTJ
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU = EU = EU
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ICJ = ICJ = ICJ
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

NOTE (GENERAL): ECHR; Nuremberg charter; UN charter; ICCPR; UDHR;

 
27. Wilhelmsson, Thomas (toim.) : Euroopan integraatio ja sosiaalinen sopimusoikeus, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan integraatio ja sosiaalinen sopimusoikeus / Wilhelmsson, Thomas (toim.) ; Kaukonen, Katariina (toim.), xiv, 577 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1993.

ISBN 951-640-685-8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The articles are:. 1. Thomas Wilhelmsson : Sosiaalinen sopimusoikeus ja Euroopan integraatio. 2. Pekka Kosonen : Hajautuva hyvinvointivaltio, yhdentyvä Eurooppa. 3. Juha Häyhä : Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus, oikeusvaltion vai hyvinvointivaltion sopimusoikeutta?. 4. Nevenko Misita : Towards "Consumer law proper" - on some aspects of the Brussels and Rome conventions. 5. Marko Mononen : Kohtuuttomat sopimusehdot EY:n ja Suomen kuluttajaoikeudessa - ja ymmärtämisen vaikeus. 6. Jyrki Tala : Luottojen sääntely, heikomman suoja ja EY-integraatio. 7. Johan Bärlund : Matkanjärjestäjän vastuu suhteessa matkustajaan EY:n matkapakettidirektiivin mukaan. 8. Katarina Petrell : Mainonnan ihmiskuva ja sukupuolten välinen tasa-arvo. 9. Satu Paasilehto : Vakuutus, kuluttaja ja valvonta - harmonisoinnin ongelma. 10. Klaus Viitanen : Kuluttajien oikeuksien toteutuminen ja Euroopan yhteisö 11. Niklas Bruun : Työsopimus ja EY. 12. Marjut Salokannel : Luovan työn tekijöiden suojasta yhdentyvässä Euroopassa. 13. Laura Kalliomaa-Puha : Sosiaalisia julkisia hankintoja? - EY:n julkisten hankintojen direktiivit. 14. Satu Paasilehto ja Juha Pöyhönen : Oikeus ja kohtuus.

INDEX WORDS:
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* EU = EU = EU
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / United Kingdom / Germany

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
28. Spyropoulos, Philippos C. : Constitutional law in Hellas, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Constitutional law in Hellas / Spyropoulos, Philippos C., 172 p.. - Hague : Kluwer, 1995.

ISBN 90-411-0074-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* val = elections = vaalit
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EG = EC = EY
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* tortyr = torture = kidutus
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

NOTE (GENERAL): ECHR; Genocide convention; CERD; ICESCR; CEDAW; CAT; CRC; ESC; ECPT;

 
29. Spyropoulos, Philippos : Constitutional law in Hellas, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Constitutional law in Hellas / Spyropoulos, Philippos, 172 p.. - Hague : Kluwer, 1995.

ISBN 90-411-0074-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* demokrati = democracy = demokratia
* val = elections = vaalit
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* integritet = integrity = koskemattomuus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* kyrka och stat = church and state = kirkko ja valtio
* abort = abortion = abortti
* censur = censorship = sensuuri
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självständighet = independence = itsenäisyys
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* katoliker = Catholics = katoliset
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

NOTE (GENERAL): ECHR

 
30. Conference on equality between women and men in a changing Europe, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Conference on equality between women and men in a changing Europe / ; Steering Committee for Equality between Women and Men, 229 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1994.

ISBN 92-871-2518-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The themes were:. 1. Strategies for equality between women and men as a prerequisite for democracy. 1.1 The consequences of political changes for the position of women : analysis, strategies and methods. 1.2. The consequences of social and economic changes in Europe for the position of women : analysis, strategies and methods. 1.3. Strengthening human rights, in particular the freedom of choice for women and men in matters relating to sexual behaviour and reproduction

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* abort = abortion = abortti
* graviditet = pregnancy = raskaus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* EG = EC = EY
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* val = elections = vaalit
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* fertilitet = fertility = hedelmällisyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland / Belgium

NOTE (MEETINGS): Proceedings, Poznan (Poland), [19920331-19920402], [C]

NOTE (GENERAL): CEDAW; ECHR-2

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

[Next]


24.11.1999