[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='ihmisarvo' results in 376 hits


 
1. Arponen, Markku : Ammattieettisistä ongelmista tuomarin tehtävissä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ammattieettisistä ongelmista tuomarin tehtävissä / Arponen, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p.42-44. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja lähtee siitä, että tuomioistuimen tehtävä on antaa oikeusturvaa ja oikeussuojaa.Kaikissa oloissa on säilytettävä kansalaisten luottamus tuomioistuimen puolueettomuuteen.Kirj. antaa esimerkkejä kansalaisten oikeusturvan parantamiseksi. Seuraavaksi selvitetään mitä ihmisarvo ammattieettisesti tarkoittaa. The author argues that the court should give legal security and legal protection .Under all circumstances the citizen's confidence in the non-partiality of the court must be preserved.The writer gives examples for improvements of the citizens' legal security, and defines the concept "human dignity" in terms of professional ethics.

INDEX WORDS:
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* domare = judges = tuomarit
* yrkesetik = professional ethics = ammattietiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Dorsey, Grauh : Agora, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Agora : McDougal - Lasswell redux : the McDougal-Lasswell proposal to build a world public order / Dorsey, Grauh

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 41-51. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* demokrati = democracy = demokratia
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus

NOTE (GENERAL): UDHR

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
3. Pond, Chris : The right to an adequate standard of living., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to an adequate standard of living. / Pond, Chris

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the United Kingdom / Sieghart, P. (ed.), p. 71. - London : Pinter publishers, 1988.

ISBN 0861877500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* betald semester = paid leave = maksettu loma
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR

 
4. Knowski, Maciej : The protection of the rights and freedoms of citizens by the commissioner for citizens rights., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The protection of the rights and freedoms of citizens by the commissioner for citizens rights. / Knowski, Maciej

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 83-92. - Helsinki : Finnish Lawyers Publ. Comp., 1990.

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* fångar = prisoners = vangit
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

 
5. Baker, C. Edwin : Human liberty and freedom of speech., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human liberty and freedom of speech. / Baker, C. Edwin, viii, 385 p.. - Oxford : Oxford U.P., 1989.

ISBN 019 505 777 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* censur = censorship = sensuuri
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* pornografi = pornography = pornografia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* feminism = feminism = naisasialiike
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
6. Said, Abdul Aziz (ed.) : Human rights and world order., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and world order. / Said, Abdul Aziz (ed.), 170 p.. - New Brunswick : Transaction books, 1978.

ISBN 0 87855 718 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* kommunism = communism = kommunismi
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* terrorism = terrorism = terrorismi
* migration = migration = siirtolaisuus
* ekonomi = economy = talous
* säkerhet = security = turvallisuus
* etik = ethics = etiikka
* NGO = NGO = NGO
* barn = children = lapset

 
7. Said, Abdul Aziz : Persuing human dignity., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Persuing human dignity. / Said, Abdul Aziz

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and world order / Said, A. A. (ed.) , p. 1-21. - New Brunswick : Transaction books, 1978.

ISBN 0 87855 718

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* kommunism = communism = kommunismi
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* mänsklighet = humanity = ihmisyys
* filosofi = philosophy = filosofia
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* historia = history = historia
* ILO = ILO = ILO
* OAS = OAS = OAS
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / USSR : 6357 / 8150

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; CERD;Declaration of Mexico;Genocide convention.

 
8. Törö, Karoly : Protection of the personality within the Hungarian legal system., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Protection of the personality within the Hungarian legal system. / Törö, Karoly

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in today's Hungary / Katona Soltesz, M. (ed.). - p. 87-109 - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* rätt till namn = right to name = oikeus nimeen
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* människovärde = human dignity = ihmisarvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

 
9. Eide, Asbjörn : Linking human rights and development, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Linking human rights and development : aspects of the Norwegian debate / Eide, Asbjörn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights, development and foreign policy : Canadian perspectives / Brecher, I. (ed.), p. 5-30. - Halifax : The Institute for Research on Public Policy, 1989.

ISBN 0 88645 101 9

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway / South Africa : 8240 / 5458

NOTE (GENERAL): UDHR; ADRD;

 
10. Hennelly, Alfred (ed.) : Human rights in the Americas, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in the Americas : the struggle for consensus / Hennelly, Alfred (ed.) ; Langan, S.J. ; Langan, John, 13, 291 p.. - Washington D.C. : Georgetown U.P., 1982.

ISBN 0 87840 400 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religion = religion = uskonto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* kyrka = church = kirkko
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* implementering = implementation = toteuttaminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

 
11. Lahti, Raimo : Ihmisarvon toteuttaminen, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisarvon toteuttaminen / Lahti, Raimo. - p. 17-21 - (Kymenlaakson kesäyliopiston julkaisuja ; No. 1) - Kouvola : Kymenlaakson kesäyliopisto, 1989.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* människovärde = human dignity = ihmisarvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
12. Hintikka-Holmström, Ghita : Could the right to die be a human right?, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Could the right to die be a human right? / Hintikka-Holmström, Ghita

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Enlightenment, rights, revolution : a collection of Finnish papers edited for the 14th World Congress of the IUR / Kangas, U. - (Publications of the Department of Jurisprudence and Comparative Law ; No. 8) , p. 171-183. - Helsinki : University of Helsinki, 1989.

ISBN 951 45 5034 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* rätt att dö = right to die = oikeus kuolla

NOTE (MEETINGS): Conference, Edinburg, (19890817), (C)

 
13. Enders, Christoph : Die Menschenwürde und ihr Schutz vor gentechnologischer Gefährdung, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Die Menschenwürde und ihr Schutz vor gentechnologischer Gefährdung / Enders, Christoph

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 13 (7)., p. 241-253. - Kehl am Rhein; N.P.Engel Verlag, 1986. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* människovärde = human dignity = ihmisarvo

 
14. Riedel, Eibe H. : Gentechnologie und Embryonenschutz als Verfassungs- und Regelungsproblem, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Gentechnologie und Embryonenschutz als Verfassungs- und Regelungsproblem / Riedel, Eibe H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 13(16)., p. 469-478. - Kehl am Rhein; N.P.Engel Verlag, 1986. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* människovärde = human dignity = ihmisarvo

 
15. Den gravida kvinnan och fostret , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Den gravida kvinnan och fostret : två individer : om fosterdiagonstik : om sena aborter : slutbetänkande av utredningen om det / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 51), 137 p.. - Stockholm : Almänna förlaget, 1989. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10371 0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* fosterdiagnostik = foetal diagnostics = sikiödiagnostiikka
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* graviditet = pregnancy = raskaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): With an English summary.

 
16. Gasser, Hans-Peter : A measure of humanity in internal disturbances and tensions : proposal for a Code of Conduct., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

A measure of humanity in internal disturbances and tensions : proposal for a Code of Conduct. / Gasser, Hans-Peter. - p. 38-58

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International review of the Red Cross : 28. - Geneva : ICRC, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänsklighet = humanity = ihmisyys
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Off-print; Geneva conventions; ECHR; AMR; ICCPR; ACHPR; UDHR;

 
17. Wetlesen, Jon : In herent dignity as a ground of human rights a dialogical approach., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

In herent dignity as a ground of human rights a dialogical approach. / Wetlesen, Jon

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Revolution and human rights : Maihofer, W. ; Sprenger, G. (eds.). - p. 98-114 - (Archives for philosophy of law and social philosophy (ARSP). ; No. 14) - Stuttgart : Steiner, 1990.

ISBN 3 515 05612 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 14th World Congress in Edinburgh, (19890817), (c).

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; UDHR; ECHR; ADRD; ACHPR;

 
18. Graefrath, Bernhard : Menschenrechte und internationale kooperation , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menschenrechte und internationale kooperation : 10 Jahre Praxis des internationalen Menschenrechtskomitees / Graefrath, Bernhard - (Staats- und rechtstheoretische Studien. ; No. 19), 285 p.. - Berlin : Akademie-Verlag, 1988. - ISSN 0138-5208

ISBN 3 05 000646 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* folkmord = genocide = kansanmurha
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): CERD; CEDAW; ECHR; UN charter; ICCPR; ICESCR; Vienna convention on the law of treaties;

 
19. Annual report of the Inter-American Commission on Human Rights 1988-1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Annual report of the Inter-American Commission on Human Rights 1988-1989. / ; Inter-American Commission on Human Rights, 252 p.. - Washington D.C. : Organization of American States. General Secretariat, 1989.

ISBN 0 8270 2892 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* indianer = Indians = intiaanit
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Cuba / Chile / El Salvador / Guatemala / Haiti / Nicaragua / Paraguay / Suriname / Central America / South America / Caribbean Countries / Latin America : 6127 / 6424

NOTE (GENERAL): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (ILO convention no. 107; ILO convention 107; AMR; ICCPR-2OP; ICESCR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. Humana iura, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Humana iura : suplemento de derechos humanos / - (Persona y derecho), var.pag. . - Pamplona : Universidad de Navarra, 1991. - ISSN 0211-4526

LANGUAGE: SPA

ABSTRACT: . No. 1 publ. in 1991. No. 2 publ. in 1992. No. 3 publ. in 1993. No. 5 publ. in 1995; no. 10 (2000);

INDEX WORDS:
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Spain / Honduras / Central America / Latin America : 8245 / 6200

NOTE (GENERAL): AMR; ECHR; AMR-1-44-45-46;

 
21. World directory of minorities, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

World directory of minorities : (Longman international reference) / ; Minority Rights Group [=MRG], xvi, 427 p.. - Westgate House : Longman, 1991.

ISBN 0 582 03619 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* indianer = Indians = intiaanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* romer = Roma = romanit
* judar = Jews = juutalaiset
* samer = Sami = saamelaiset
* maorer = Maori people = maorit
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR (full text); ICCPR; ADRD; AMR; Genocide convention; The Canadian charter of rights and freedoms, Convention on indigenous populations; CERD; ACHPR; UN draft declaration of principles for indigenous rights (full text);

SHELF CODE: REF

 
22. Donnelly, Jack : Universal human rights in theory and practice, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Universal human rights in theory and practice / Donnelly, Jack, x, 295 p.. - Ithaca : Cornell U.P., 1989.

ISBN 0 8014 9570 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* tortyr = torture = kidutus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): UDHR; ACHPR; ICCPR; ICESCR; CAT;

 
23. Suppnowich, Christnie : The concept of socialist law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The concept of socialist law / Suppnowich, Christnie, 14, 195 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1990.

ISBN 0 19 825246 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* socialism = socialism = sosialismi

 
24. Byre, Angela D. (ed.) : International human rights law in the Commonwealth Caribbean, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International human rights law in the Commonwealth Caribbean / Byre, Angela D. (ed.) ; Byfield, Beverley - (International studies in human rights ; No. 14), 13, 398 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

ISBN 90 247 3785 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Latin America

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6; AMR;

 
25. Welch, Claude E. (ed.) : Asian perspectives on human rights, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Asian perspectives on human rights / Welch, Claude E. (ed.) ; Leary, Virginia A., 7, 310 p.. - Boulder : Westview Press, 1990.

ISBN 0 8133 1014 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* kaster = castes = kastit
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* exploatering = exploitation = hyväksikäyttö
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* NGO = NGO = NGO
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ACHPR; CERD; ECHR; ICCPR-2OP;

 
26. Daly, Dennis : The right to life and human dignity:Caribbean experiences, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to life and human dignity:Caribbean experiences / Daly, Dennis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights law in the Commonwealth Caribbean / Byre, A.D.;Byfield, B. (eds.). - p. 141-151 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

ISBN 90 247 3785 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* människovärde = human dignity = ihmisarvo

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Caribbean countries / Jamaica / Latin America : 6357 / 6100

NOTE (GENERAL): UDHR-3;

 
27. Dolle, Sally : The right to life and human dignity under the European convention, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to life and human dignity under the European convention / Dolle, Sally

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights law in the Commonwealth Caribbean / Byre, A.D.; Byfield, B. (eds.). - p. 152-169 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

ISBN 90 247 3785 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-2-26-27

 
28. Bwinham, Margaret : The right to life and human dignity: a U.S. perspective, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to life and human dignity: a U.S. perspective / Bwinham, Margaret

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights law in the Commonwealth Caribbean / Byre, A.D.; Byfield, B. (eds.). - p. 170-177 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

ISBN 90 247 3785 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* fångar = prisoners = vangit
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
29. (publ. by) The Initiative for Human Rights in Kurdistan : Documentation of the International Conference on Human Rights in Kurdistan, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Documentation of the International Conference on Human Rights in Kurdistan / (publ. by) The Initiative for Human Rights in Kurdistan, vii, 236 p.. - Bremen : Initiative for Human Rights in Kurdistan, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* kurder = Kurds = kurdit
* EG = EC = EY
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey / Kurdistan

NOTE (MEETINGS): Conference Hochschule Bremen, (19890414), (C)

 
30. Berger, Fred R. (ed.) : Freedom, rights and pornography, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom, rights and pornography : a collection of papers / Berger, Fred R. (ed.) ; Russell, Bruce (ed.) - (Philosophical study series ; No. 50), 22, 220 p.. - Dordrecht : Kluwer, 1991.

ISBN 0 7923 1034 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* feminism = feminism = naisasialiike
* pornografi = pornography = pornografia
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* rasism = racism = rasismi

[Next]


24.11.1999