[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='ihmisoikeusloukkaukset' results in 730 hits


 
1. Vaikka Chilen tilanne..., 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Vaikka Chilen tilanne... /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 8., p. 61. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1979. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Vaikka Chilen tilanne ei viime aikoina ole ollut sanomalehtien etusivuilla, sotilasdiktatuurin jatkuminen ja ihmisoikeuksien rikkominen on edelleen kansainvälisen yhteisön mielenkiinnon kohteena.Kansainvälisen painostuksen ja solidaarisuustyön ansiosta sotilasjuntta on joutunut vähentämään avointa terroripolitiikkaansa.Artikkelissa selostetaan myös kansainvälisen Chile-komission ja YK:n panos juntan rikosten tutkimisessa. Even if the events in Chile has not reached the front pages recently, the continuation of the regime of the military junta and the violations of human rights are still objects for international interest.Thanks to international pressure and solidarity work, the military junta has had to reduce the use of open terror.The author also gives a report of the work of the International Chile Commission and the UN investigations of the crimes of the junta.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* terror = terror = terrori
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

 
2. Chilen juntan rikoksia, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Chilen juntan rikoksia /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 113. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Chilen juntan rikoksia tutkiva kansainvälinen komissio kokoontui laajennettuun sihteeristökokoukseen Helsingörissä 7-9.12.1979, mihin osallistui 20 komission jäsentä kahdestatoista maasta sekä lisäksi chileläinen valtuuskunta. Kokouksessa käsiteltiin m.m. tämän vuoden joukkopidätyksiä ja kuolemantapauksia kadonneiten henkilöiden kohtaloa ja äskettäin löytyneitä joukkohautoja sekä Chilen taloudellista ja sosiaalista kehitystä. The international commission investigating the crimes of the military junta in Chile met for an extended secretariat meeting in Helsingör, Sweden, on December 7-9, 1979.Twenty members from 12 countries met with a Chilean delegation. Subjects of discussion were, inter alia, mass arrests, killings, fate of missing persons, recently found mass graves, and Chile's economic and social development.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

 
3. Chilen juntan rikoksia tutkiva kansainvälinen komissio, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Chilen juntan rikoksia tutkiva kansainvälinen komissio /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 91-92. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1981. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Chilen juntan rikoksia tutkiva kansainvälinen komissio kokoontui ns. laajennettuun sihteeristökokoukseen Roomassa 28-30.11.1980.Kokoukseen osallistui n. 25 komission jäsentä sekä lisäksi chileläinen valtuuskunta ja italialaisia isäntiä.Istunnossa kuultiin asiantuntijoiden raportteja ja chileläisiä todistajia.Aiheina olivat Chilen yleistilanne sekä uusi perustuslaki ja sen hyväksymiseksi järjestetty kansanäänestys. The international commission investigating crimes of the military junta in Chile was summoned for a so-called extended secretary meeting in Rome, October 28-30, 1980.Twenty-five members of the commission met with a Chilean delegation and Italian hosts.During the sessions reports by experts were read and statements were given by Chilean wintesses.The topics discussed were the general state of matters in Chile, the new constitution and the referendum held for approval of the constitution.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

 
4. Krause, Catarina : Peru och det internationella skyddet av mänskliga rättigheter, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Peru och det internationella skyddet av mänskliga rättigheter / Krause, Catarina ; Vainio, Kristiina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kehitysyhteistyö ja ihmisoikeudet : piloottitutkimus / Rosas, A.; Krause, C.; Vainio, K. - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No. 286), 23 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1989. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 597 4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I bilagan behandlas Perus officiella människorättspolitik i första hand genom att redogöra för landets internationella och nationella människorättsförpliktelser.Dessutom behandlas vissa aspekter på den nuvarande regeringens inställning till människorättskränkningar.Den faktiska människorättssituationen berörs i huvuddrag.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Peru / South America / Latin America : 6448 / 6400

NOTE (GENERAL): Bilaga till pilotundersökningen "Utvecklingssamarbete och de mänskliga rättigheterna"

 
5. Ramcharan, B.G. (ed.) : The right to life in international law, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to life in international law / Ramcharan, B.G. (ed.) - ( International studies in human rights ; No.3), 371 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 3074 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The work includes articles on the concept and dimensions of the right to life; the drafting history on the right to life; the satisfaction of survival requirements; the inter-relationship between the right to life and the right to development and between the right to life and the right to peace; genocide and mass killings; peremptory norms of jus cogens; protection of the right to life by law and by other means; arbitrary deprivation of life; international legal standards on capital punishment and international measures against arbitrary or summary killings by goverments.

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
6. Thoolen, Hans : Human rights missions , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights missions : a study of the fact-finding practice of non-govermental organizations / Thoolen, Hans ; Verstappen, Berth - ( International studies in human rights ; No.7), 184 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 347 3364 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: A quantitative analysis of fact-finding missions and on-site investigations of non-govermental organizations into human rights violations.In order to provide for this accumulated information the authors studied 340 NGO reports on such missions.

INDEX WORDS:
* NGO = NGO = NGO
* fact finding missions = fact finding missions = fact finding missions
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* OAS = OAS = OAS
* ILO = ILO = ILO
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
7. Drai, Raphael (ed.) : Multinationales, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Multinationales / Drai, Raphael (ed.) - (Publications de léinstitut universitaire de hautes etudes internationales Geneve), 220 p.. - Paris : Presses Universitaires de France (D), 1984.

ISBN 2 905 04901 4

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Léouvrage analyse si on peut etudier léaction des multinationales sous léangle essentiellement des droits de léhomme, céest-a-dire si céest possible pour léindividue de se proteger contre les menace des multinationales.Une question analyse est aussi celle si les violations des droits de léhomme par les multinationales sont-elles toujours commises avec la connivence de léetat dans lequel elles operent ou grace a son impuissance.Les quatre etudes de léouvrage séefforcent déutiliser léapproche des droits de léhomme.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
8. Sandoz, Yves ... (et al.) : Léapplication du droit international humanitaire, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Léapplication du droit international humanitaire / Sandoz, Yves ... (et al.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Les dimensions internationales du droit humanitaire. - p. 299-348 - Paris : Pedone (D), 1986.

ISBN 2 223 00160 5

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Le quatrieme partie du livre parle : de la nuise en oeuvre du droit international et de la responsabilite en cas de violations du droit international humanitaire.

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
9. Amnesty International report,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Amnesty International report / - London : Amnesty International Publications

LANGUAGE: ENG SERIES STARTED: 1975

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* tortyr = torture = kidutus
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): AI annual report 1974 / 75 ISBN: 0-900058-12-9.AI report 1975-76ISBN:0-900058-31-5.AI report 1979 ISBN:0-900058-98-6.AI report 1978 ISBN:0-900058-81-1.AI report 1980 ISBN: 0-86210-020-8.AI report1981 ISBN: 0-86210-040-2.AI report 1982 ISBN: 0-86210-048-8.AI repor t 1984: financial supplement ISBN: 0-86210-071-2.AI report 1986 ISBN: 0-86210-106-9.AIreport 1987 ISBN: 0-86210-125-5 with financial supplement AI report 1988 ISBN:0-86210-143-3. AI report 1989 ISBN: 0-86210-171-9.AI report 1991 ISBN:0-86210-196-4.AI årsrapport 1983 ISBN:91-85040-85-1.AI årsrapport 1984 ISBN:91-7780-017-6.AI årsrapport 1985 ISBN: 91-7780-032-X.AI årsrapport 1986 ISBN:91-7780-072-9.AI årsrapport 1988 ISBN: 91-7780-085 0.AI report 1989, ISBN: 0-86210-171-9;.AI report 1990 ISBN: 0-86210-177-8;.AI report 1995 ISBN: 0-86210-245-6.AI report 1991 ISBN:0-86210-196-4;.AI report 1992 ISBN: 0-86210-210-3;.AI report 1993 ISBN: 0-86210-222-7;.AI report 1994 ISBN: 0-86210-230-8.AI report 1996 : ISBN: 0-86210-260-X AI report 1997 : ISBN: 0-86210-267-7.

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: AI

 
10. Schmid, Alex P. : Research on gross human rights violations , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Research on gross human rights violations : a programme / Schmid, Alex P.. - 2nd. enl. ed., v, 243 p.. - Leiden : C.O.M.T, University of Leiden, 1989.

ISBN 90 71042 28 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book contains seven PIOOM projects.PIOOM stands for : the interdisciplinary Research Project on Root Causes of Humnan Rights Violations. PIOOM is a private Dutch initiative, founded 1988 and appealing for national and international academic communties to muster their resources for a major joint effort to provide new insights into the terminants of gross human rights violations (,GHRV).The book examines the reporting of human rights, it contains a comparative analysis of the sitation in Latin America, it analysis the violator and the role of the legal apparatus.Latin American States and Third World States are examined.

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

 
11. Chomsky, Noam : The Washington connection and third world fascism, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Washington connection and third world fascism / Chomsky, Noam ; Herman, Edward S. - (The political economy of human rights ; No. 1), 441 p.. - Boston : South End Press, 1979.

ISBN 0 89608 090 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This book examines the relations between the United States and the Third World. It concentrates on the fact, that is, the neocolonial system ruled mainly by terror and serving the interests of a small elite, and the belief, that is, the ideological pretense according to which USA furthers democracy and human rights throughout the world, though it may occasionaly end in the pursuit of this objective.The book examines the global plicies of the USA, their institutional basis in the domestic society and its mechanisms of propaganda. Latin-America, Indochina, Indonesia, Thailand, Philippines, Pakistan and Burundi are examined in the book.

INDEX WORDS:
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* folkmord = genocide = kansanmurha
* massaker = massacre = verilöyly
* terror = terror = terrori
* massaker = massacre = verilöyly
* tortyr = torture = kidutus
* jordreform = land reform = maareformi
* indianer = Indians = intiaanit

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / South America / Central America / Indonesia / Thailand / Korea, Republic of / Philippines / Central Africa / Latin America : 6357

 
12. Colombia besieged , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Colombia besieged : political violence and state responsibility / ; WOLA, 142 p. : ill.. - Washington, D. C. : WOLA, 1989.

ISBN 0 929513 11 8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The purpose of this Wola study is both to draw from those many reports by international organizations on the human rights situation in Colombia, synthesizing the salient elements of consencus among them about the character of the human rights problem in contemporary Colombia, and to reflect upon the overall trends and directions of the Colombian human rights situation.

INDEX WORDS:
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Colombia / South America / Latin America : 6425 / 6400

 
13. Turkey : brutal and systematic abuse of human rights , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Turkey : brutal and systematic abuse of human rights / ; Amnesty International , 73 p. : ill.. - London : Amnesty International, 1989.

ISBN 086210 161 1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: For years Amnesty International has been concerned about extensive violations of human rights in Turkey in all areas of its mandate : prisoners of conscience,unfair trials of political prisoners, the use of torture and the death penalty.Most notable is the widespred use of torture.This report elaborates on the legal system which allows for human rights abuses on a large scale.

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* tortyr = torture = kidutus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
14. The real reason, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The real reason : brief submitted to the Inter-parliamentary Union Mission to investigate the violation of human rights of Malaysian parliamentarians /, 131 p.. - Petaluing Jaya : Democratic action party (D), 1988.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The democratic action party has compiled this book as a brief for the visiting representatives of the Human Rights Comittee of the Inter-Parliamentary Union CIPO.It is to aquaint them with the facts about the serious violations of human rights in Malaysia in general, and with the violation in Ochtober 1987 of the rights of five elected parlamentarians from the DAP (party im opposition) in particular.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Malaysia : 7536

NOTE (GENERAL): Operation Lalaug ISA Arrests, October 27, 1978

 
15. Somalia, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Somalia : a government at war with its own people : testimonies about the killings and the conflicts iin the north : an Africa Watch report / ; Africa Watch ; Africa Watch, 268 p.. - New York : Africa Watch Comittee, 1990.

ISBN 0929692330

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This report is publishing at a time when the pattern of abuses that characterized northern Somalia is becoming "normal" in the central and southern regions.The indiscriminate use of deadly force, massacres, the looting of private homes and the rape of women by soldiers that accompany arrests and house-to-house searches are in Hiram, Gallkayo, and Kismayo the government's response to any hint of resistance.

INDEX WORDS:
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Somalia / East Africa : 5257

 
16. El Salvador,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

El Salvador : human rights dismissed : a report on 16 unresolved cases / ; Lawyers Committee for Human Rights, 84 p.. - New York : Lawyers Comittee for Human Rights

ISBN 0934143129

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This report updates an earlier study by the Lawyers Comittee, Justice Devied, which was published in march of 1985.The 12 cases examined in that report, as well as the case of the four U.S. churchwomen, are updated, and three recent cases have been added as well.Part I of this report coveres individual cases. Part II examines violence against groups of civilians.

INDEX WORDS:
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* massaker = massacre = verilöyly
* NGO = NGO = NGO
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* journalister = journalists = lehtimiehet
* gerilla = guerrilla = sissiliike
* tortyr = torture = kidutus

GEOGRAPHICAL TERMS: El Salvador / Central America / Latin America : 6231 / 6200

 
17. Angola violations of the laws of war by both sides , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Angola violations of the laws of war by both sides : an Africa Watch report / ; Africa Watch, 148 p.. - New York : The Africa Watch Comittee, 1989.

ISBN 0929692195

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This is a preliminary report about the violations of the rules of war in Angola by the government of Angola and by UNITA.It is not a study of civil liberities.This report focuses on the years 1987-1988 and is based on the testimonies of Angolan refugees obtained by Africa Watch in Zaire and Zambia.

INDEX WORDS:
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Angola / Southern Africa / Central Africa : 5412 / 5400

 
18. Zimbabwe , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Zimbabwe : a break with the past : human rights and political unity : an Africa Watch report / ; Africa Watch, 109 p.. - New York : The Africa Watch Comittee, 1989.

ISBN 0929692322

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This report briefly rewiews the history of human rights before independence and in the early 1980s.Its principal focus is on the period since December 1987, when the two main political parties the Zimbabwe African Notional Union -Patriotic Front (ZANU-PF) and the Zimbabwe African People's Union (ZAPU) concluded a unity agreement which prepared the way for an end to the Matabeleland conflict.The report rewiews the application of an amnisty in 1988 for armed opponents of the government, as well as members of the security forces imprisoned for human rights abuses.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Zimbabwe / Southern Africa : 5467

 
19. Democracy in South Korea , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Democracy in South Korea : a promise unfulfilled : a report of human rights in the Republic of Korea 1980-1985 /, iv, 188 p.. - New York : The International League for Human Rights, 1985.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This report is designed to focus attention on the Republic of Korea at a critical juncture in the coutry's history.The report's first chapter provides a brief introduction to Korean history and government.Chapter two rewiews plitical developments during the period of transition from the Park to the Chun regimes.Chapter three describes South Korea's international human rights obligations.Chapter four examines the restrictions of the press by the government of the Republic of Korea.Chapter five covers restrictiopns on labour union and workers rights.Chapter six reports on the mechanisms that are being used to curl political dissent , particulary those effecting the politically active South Korean universities.Chapter seven rewiews United States policy toward South Korea.Chapter eight provides an overwiew that conciders in a general manner a number of issues pertaining to suspect for human rights in the Republic of Korea during the 1980's.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* demokrati = democracy = demokratia
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Republic of Korea : 7144

 
20. Ronzitti, Natalino : Rescuing nationals abroad through military coercion and intervention on grounds of humanity, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rescuing nationals abroad through military coercion and intervention on grounds of humanity / Ronzitti, Natalino, XIX, 216 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 9024731356

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book examines interventionfor protecting nationals abroad and humanitarian intervention through use of force violating the sovereignty of the state. Those cases in which entry in foreign termitory has taken place with the temporary or permanent consent of the territorial sovereign are olso examined, so as, intervention outside national jurisdiction and particulary within the framework of the law of the sea. The post.-UN charter doctrinal elebate and a number of cases are brought up.

INDEX WORDS:
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

 
21. Dominiguez, Jorge I. (ed.) : Enchancing global human rights, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Enchancing global human rights : (1980s project "Council on Foreign Relations) / Dominiguez, Jorge I. (ed.), 270 p.. - New York : McGran-Hill Book Co (D), 1979.

ISBN 0070173982

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: These studies of the emerging international sensitivity to violations of human rights of the spectrum of potential violations and of procedures that might be putin train to reduce or eliminate them, are part of a stream of studies comissioned by the 1980s Project of the Councilon Foreign Relations.The purpose of the project is to examine important polotical and economic problems not only individually but in relationship to one another.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

 
22. Drczemczewski, Andrew : The council of Europe and the issue of incorporation, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The council of Europe and the issue of incorporation / Drczemczewski, Andrew

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 12 (2)), p.127-132. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): ECHR

 
23. Fox, Donald T. : Inter-American Commission on Human Rights finds United States in violation., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Inter-American Commission on Human Rights finds United States in violation. / Fox, Donald T.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82(1)., p. 601-603. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* intervention = intervention = interventio
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* internationell juridisk auktoritet = international judicial authority = kansainvälinen oikeusauktoriteetti
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Americas : 6357 / 6000

NOTE (GENERAL): AMR; AMR-2; ADRD

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
24. Leich, Marian Nash : Contemporary practice of the U.S. relating to international law , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Contemporary practice of the U.S. relating to international law : human rights : convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment / Leich, Marian Nash

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 806-808. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kränkningar = violations = loukkaukset
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): CAT;

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
25. Bastid, Suzanne : La mise en oeuvre d'un recours concernant les droits de l'homme dans le domaine relevant de la competence de l'Unesco., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La mise en oeuvre d'un recours concernant les droits de l'homme dans le domaine relevant de la competence de l'Unesco. / Bastid, Suzanne

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 45-58. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

 
26. Fitzmaurice, Gerald : Some reflections on the European convention on human rights., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Some reflections on the European convention on human rights. / Fitzmaurice, Gerald

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 203-220. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR; ICCPR; Nuremburg Charter; ECHR-45

 
27. Nikamaa-Berg, Sirkku : De nordiska ländernas röstningsbeteende i Förenta Nationernas generalförsamling i frågor angående mänskliga rättigheter., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

De nordiska ländernas röstningsbeteende i Förenta Nationernas generalförsamling i frågor angående mänskliga rättigheter. / Nikamaa-Berg, Sirkku, 143 p.. - Åbo : Statsvetenskapliga institutionen, 1987.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Följande redogör först för mänskliga rättigheter i olika samhällssystem, varefter hon redogör för FN:s arbete för de mänskliga räyyigheterna, varefter hon redogör för de nordiska ländernas röstningsbeteende i FN i frågor angående mänskliga rättigheter.

INDEX WORDS:
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* NGO = NGO = NGO
* FN = UN = YK
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* röstande = voting = äänestäminen
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* apartheid = apartheid = rotusorto

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu (master's thesis), Åbo Akademi, Institutionen för statskunskap, (1987)

 
28. June four , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

June four : a chronicle of the Chinese democratic uprising (T) /, 171 p. :ill. . - Faylletteoille : University of Arkansas Press (D), 1989.

ISBN 1 55728 140 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* folkmord = genocide = kansanmurha

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic : 7117

 
29. Obradovic, Konstantin : Que faire face aux violations du droit humanitaire , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Que faire face aux violations du droit humanitaire : quelques reflexions sur le role possible du CICR / Obradovic, Konstantin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 483-494. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* ICRC = ICRC = ICRC

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
30. Regeringsstödda mord (T), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Regeringsstödda mord (T) /, 80 p. ; ill. - Stockholm : Amnesty International, 1983.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* politiska mord = political murders = poliittiset murhat
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: Central America / South East Asia / Latin America : 6200 / 7500

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: organizations

[Next]


24.11.1999