[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('ihmisoikeusneuvosto (YK)') results in 41 hits


 
1. Lempinen, Miko : The United Nations Human Rights Council, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The United Nations Human Rights Council : the next victim of illusions and false expectations / Lempinen, Miko

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter = Nordic journal of human rights : vol. 26; nr 2., p. 182-188. - Oslo : Universitetsforlaget, 2008. - ISSN 1503-6480

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council (UN) = ihmisoikeusneuvosto (YK)

 
2. Kanninen, Heikki ... [et al.] : Puhuri käy, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Puhuri käy : muuttuva suomalainen ja eurooppalainen valtiosääntömme : Heikki Karapuu 30.12.1944-15.6.2006 / Kanninen, Heikki ... [et al.], xix, 531 p.. - Helsinki : Edita publ., 2009.

ISBN 978-951-37-5329-0

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: SISÄLLYSLUETTELO:. 1. Hannu Koskinen: Työtoveri, hyvä ystävä Heikki. 2. Tarja Halonen: lepäämäänjättämissäännöstö ja sosiaaliturva. 3. Pekka Hallberg: Muistikuvia valtiosääntöuudistuksista. 4. Ahti Rihto: Valtiollisesta kansanäänestyksestä. 5. Veli-Pekka Viljanen: Perustuslain muuttamisesta ja muuttamatta jättämisestä. 6. Leif Sevon: EU-fördragen och Åland. 7. Matti Pellonpää: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EY:n tuomioistuimen vaikutuksista Suomen valtiosäännön kannalta. 8. Tuomas Ojanen: Perus- ja ihmisoikeudet. 9. Heikki Kanninen: Euroopan yhteisön oikeuden normihierarkia ja kansallinen lainsoveltaja. 10. Niilo Jääskinen: EU ja Hohfeld. 11. Allan Rosas: Substanssidemokratia jaEU:n valtiosääntö. 12. Kaarlo Tuori: Rule of law, oikeusvaltio ja hallinto-oikeus. 13. Maija Sakslin: Euroopan unionin oikeus sosiaalisten oikeuksien turvana. 14. Pentti Arajärvi: Yksilön velvollisuuksista. 15. Kauko Sipponen: Työtaisteluoikeus perus- ja ihmisoikeutena. 16. Martin Scheinin: Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien suoja terrorismia torjuttaessa

INDEX WORDS:
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* EU-grundlag = EU constitution = EUn perustuslaki
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* FN:s människorättsråd = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ECHR;

URL http://www.edita.fi/yleinen_tietokirjallisuus

 
3. Clapham, Andrew : United Nations charter-based protection of human rights, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

United Nations charter-based protection of human rights / Clapham, Andrew

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International protection of human rights : a textbook : II : United Nations standards and mechanisms / Krause, C.; Scheinin, M. (eds.), p. 105-128. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 2009.

ISBN 978-952-12-2285-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
4. Anaya, S. James : The human rights of indigenous peoples, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The human rights of indigenous peoples / Anaya, S. James

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International protection of human rights : a textbook : II : United Nations standards and mechanisms / Krause, C.; Scheinin, M. (eds.), p. 273-300. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 2009.

ISBN 978-952-12-2285-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* ILO = ILO = ILO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki

NOTE (GENERAL): Declaration on the rights of indigenous peoples; CRC; ICCPR-1-27; ICESCR; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); American declaration on the rights of indigenous peoples;

 
5. The indigenous world 2009, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The indigenous world 2009 /, 653 p.. - Copenhagen : The Indigenous World, 2009 .

ISBN 978-87-91563-57-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: From the contents:. Part I. Country Reports:. The Circumpolar North. North America Mexico and Central America South America Australia, New Zealand and the Pacific East and South East Asia South Asia Middle East North and West Africa The Horn of Africa and East Africa Central Africa Southern Africa Part II. International processes. Part III. General information

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* inuiter = Inuits = inuiitit
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* samer = Sami = saamelaiset
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* kvinnor = women = naiset
* migration = migration = siirtolaisuus
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* implementering = implementation = toteuttaminen
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* massaker = massacre = verilöyly
* slavarbete = slave labour = orjatyö
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* folkmord = genocide = kansanmurha
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus

NOTE (GENERAL): Declaration on the rights of minorities; Framework convention on climate change; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); Nordic Sami convention;

LIBRARY LOCATION: s IWGIA

 
6. Zifcak, Spencer : United Nations reform, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United Nations reform : heading North or South? / Zifcak, Spencer - (Routledge advances in international relations and global politics), xx, 218 p.. - London : Routledge, 2009.

ISBN 978-0-415-47720-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1. The Grand Vision. 2. The Security Council. 3. The General Assembly. 4. The Human Rights Council. 5. The Use of Force in International Affairs. 6. The Responsibility to Protect. 7. Counter-Terrorism Strategy. 8. Explaining What Happened. 9. The UN’s North-South Divide. 10. Epilogue

INDEX WORDS:
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* Rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = Ihmisoikeusneuvosto (YK)
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* terrorism = terrorism = terrorismi
* counter-terrorism = counter-terrorism = terrorismin vastainen toiminta
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* NATO-bombning = NATO bombing = NATOn pommitus
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* den universella granskningen = UPR review = yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction (WMD) = joukkotuhoaseet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* nord-syddialogen = north-south dialogue = pohjoinen-etelä keskustelu

NOTE (GENERAL): UN charter; Declaration on friendly relations; UDHR;

URL http://www.routledge.com/books/United-Nations-Reform-isbn9780415477208

 
7. Kälin, Walter : The law of international human rights protection, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The law of international human rights protection / Kälin, Walter ; Künzli, Jörg, xlviii, 531 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2009.

ISBN 978-0-19-956520-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Part I: The Foundations of International Human Rights Law:. 1: Origins and Universality. 2: Notions and Sources. 3: The Legal Nature of Human Rights Obligations. 4: Scope of Application of Human Rights. 5: Basic Concepts of International Humanitarian Law. Part II: Implementation of Human Rights:. 6: Basic Principles. 7: Treaty Bodies. 8: Charter Based Bodies. Part III: Substantive Guarantees:. 9: Protection of Human Existence: Right to Life and Subsistence Rights. 10: Protection of Human Integrity: Prohibition of Ill-treatment and of Enforced Disappearance. 11: Protection of Human Identity: Prohibition of Discrimination, and Protection of Minorities. 12: Protection of Private Life. 13: Protection of the Intellectual and Spiritual Sphere. 14: Protection of the Human Person in the Economic Sphere. 15: Protection of Persons Deprived of their Liberty and Fair Trial Guarantees. 16: Protection of Participation in Political Life. 17: Protection During Migration, Forced Displacement, and Flight.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* NGO = NGO = NGO
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* rapporter = state reports = raportit
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* ICJ = ICJ = ICJ
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* ekonomiska sanktioner = economic sanctions = taloudelliset pakotteet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* tortyr = torture = kidutus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnor = women = naiset
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* äktenskap = marriage = avioliitto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* migration = migration = siirtolaisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* avvisning = non-refoulement principle = palautuskielto
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* Europeiska kommittén för sociala rättigheter = European Committee of Social Rights (ECSR) = (Euroopan) sosiaalisten oikeuksien komitea
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): UDHR; ACHPR; AMR; CAT; CEDAW; CRC; CRPD; ECHR; ECPT; Inter-American convention onthe elimination of all forms of discrimination against persons with disabilities; Inter-American convention on forced disappearance of persons; ICCPR; ICCPR-OP; ICESCR; ICESCR-OP; CEDAW; ACHPR-OP; Protocol of San salvador; ICC statute; UN charter;

URL http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199565207.do?keyword=kAlin%2C+walter&sortby=bestMatches

 
8. McBeth, Adam : International economic actors and human rights, 2010
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International economic actors and human rights / McBeth, Adam - (Routledge research in international law), xx, 364 p.. - London : Routledge, 2010.

ISBN 978-0-415-48670-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. 2. Human Rights in International Law. 3. The nature of Human Rights Obligations for Various International Actors. 4. International Trade Law and the World Trade Organization. 5. International Financial Institutions: The World Bank and the International Monetary Fund. 6. Multinational Enterprises. 7. Conclusion.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* barnarbete = child labour = lapsityö
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* ICJ = ICJ = ICJ
* IBRD = IBRD = IBRD
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* ILO = ILO = ILO
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* rättstvister = litigations = oikeusprosessit
* tolkning = interpretation = tulkinta
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WHO = WHO = WHO
* WTO = WTO = WTO

NOTE (GENERAL): Protocol of San Salvador; ACHPR; Cartagena protocol; UN charter; CAT; The worst forms of child labour (ILO convention no. 182); Convention on biological diversity; Declaration onthe right to development; ESC; CERD; ICCPR; ICESCR; Slavery convention; UDHR; Vienna convention on the law of treaties; Vienna declaration and programme of action;

URL http://www.routledge.com/books/International-Economic-Actors-and-Human-Rights-isbn9780415486705

 
9. Benedek, Wolfgang ... [et al.] : European yearbook on human rights 2009, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European yearbook on human rights 2009 / Benedek, Wolfgang ... [et al.], 302 p.. - Antwerp : Intersentia, 2009.

ISBN 978-90-5095-960-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: I. TOPICS OF THE YEAR:. 1. Vinodh JAICHAND and Markku SUKSI: 60 Years of the UDHR in Europe: Diversity within the Unity. 2. Katrin KINZELBACH: The EU Human Rights Dialogue with China and the 2008 Olympic Games. 3. Manfred NOWAK and Clare GREGORY: An Agenda for Human Rights: Processes, Outcomes, and Potential. II. EUROPEAN UNION:. 4. Wolfgang S. HEINZ and Josephine LIEBL: European Union Human Rights and CFSP Policy in 2008. 5. Veronique ARNAULT: Implementation of the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR). 6. Geoffrey HARRIS: The Role of the European Parliament in Human Rights Protection. 7. Klaus STARL: EU Policies on Racism, Xenophobia and Islamophobia. 8. William A. SCHABAS: The European Union and the Death Penalty. 9. Theodor RATHGEBER: Dialogues as a Challenge: The EU in the Human Rights Council 2007 and 2008. III. COUNCIL of EUROPE:. 10. Martina KELLER and Irene SCHMIDTMADEL 50 Years of Jurisdiction of the European Court of Human Rights: Changes, Challenges and Perspectives. 11. Wolfram KARL and Philip CZECH: The European Court of Human Rights: Some Aspects of its Jurisprudence and Practice in 2008. 12. Nina-Louisa AROLD: The Relationship Between the ECtHR and the ECJ – the Story of Two Sisters Becoming More Alike?. 13. Renate KICKER: The Council of Europe Committee for the Prevention of Torture (CPT). 14. Cedomir RADNIC and Ljiljana MIJOVIC: Bosnia and Herzegovina before the European Court of Human Rights. IV. OSCE:. 15. Jens-Hagen ESCHENBÄCHER and Bernhard KNOLL: The OSCE, Human Rights and Security in 2008. 16. Charles E. EHRLICH: Development of the OSCE Mission and the Human Rights Agenda in Kosovo. 17. Christian STROHAL: Democratic Elections and their Monitoring: Can this OSCE Success Story Be Sustained? V. CIVIL SOCIETY/NGOs/Cross-Cutting Issues:. 18. Lena BARRETT: Human Rights Defenders in Europe. 19. Nicolas Jonathan BEGER and James HIGGINS: Working for Human Rights in Brussels: Amnesty International’s EU Office. 20. András László PAP: Ethno-Racial Profiling in Law Enforcement: Concepts and Recommendations.

INDEX WORDS:
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* CFSP = CFSP = CFSP
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* inverkan = impact = vaikutus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* EU = EU = EU
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* utvecklingspolitik = development policy = kehityspolitiikka
* demokrati = democracy = demokratia
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rasism = racism = rasismi
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* hatpropaganda = hate speech = vihapropaganda
* islamofobi = islamophobia = islamofobia
* direktivet om likabehandling = racial equality directive = rodullinen tasa-arvodirektiivi
* EU = EU = EU
* NGO = NGO = NGO
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* nord-syddialogen = north-south dialogue = pohjoinen-etelä keskustelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsvetenskap = jurisprudence = oikeustiede
* offer = victims = uhrit
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* tortyr = torture = kidutus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* val = elections = vaalit
* valobservation = election observation = vaalitarkkailu
* romer = Roma = romanit
* förespråkare för mänskliga rättigheter = human rights defenders = ihmisoikeuksien puolustajat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: Iran / China / USA / Bosnia-Herzegovina / Armenia / Georgia / Russian Federation

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ICCPR; ICESCR; TEU; Treaty of Lisbon; EU charter of fundamental rights; EU guidelines on the death penalty; AMR: ICCPR-OP;

URL http://www.intersentia.be/searchDetail.aspx?back=reeks&reeksCode=&bookid=101378

 
10. Gowan, Richard : A global force for human rights, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A global force for human rights : an audit of European power at the UN / Gowan, Richard ; Brantner, Franziska, 71 p.. - London : European Council on Foreign Relations, 2008.

ISBN 978-1-906538-07-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CHAPTERS:. 1. Introduction. 2. The General Assembly: charting the decline of human rights. 3. The Human Rights Council: the EU in retreat? 4. The Security Council: trapped by the veto. 5. Strategies for the EU. 6. Recommendations : a new EU narrative at the UN. 7. Conclusion.

INDEX WORDS:
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* EU = EU = EU
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti

NOTE (GENERAL): UN charter;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

 
11. Boyle, Kevin (ed.) : New institutions for human rights protection, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

New institutions for human rights protection / Boyle, Kevin (ed.), xix, 217 p. . - Oxford : Oxford U. P., 2009.

ISBN 978-0-19-957054-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The United Nations Human Rights Council : origins, antecedents, and prospects, by Kevin Boyle. 2. The United Nations Human Rights Council, its special procedures, and its relationship with the treaty bodies : complementarity or competition?, by Nigel Rodley. 3. Reforming the UN human rights protection procedures : a legal perspective on the establishment of the universal periodic review mechanism, by Nadia Bernaz. 4. The EU Fundamental Rights Agency : genesis and potential, by Olivier De Schutter. 5. A comparative and European examination of national institutions in the field of racism and discrimination, by Isabelle Rorive. 6. Minority rights : norms and institutions, by Gudmundur Alfredsson.

INDEX WORDS:
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rasism = racism = rasismi
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* NGO = NGO = NGO
* terrorism = terrorism = terrorismi

NOTE (GENERAL): ACHPR; EU charter of fundamental rights; ICCPR; ECHR; UN charter; UDHR;

URL http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199570546.do?keyword=new+institutions+for+human+rights+&sortby=bestMatches

 
12. Holtmaat, Rikki : Women's human rights and culture, 2011
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Women's human rights and culture : from deadlock to dialogue / Holtmaat, Rikki ; Naber, Jonneke, ix, 136 p.. - Antwerp : Intersentia, 2011.

ISBN 978-94-000-0137-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Chapter 1. Introduction:. 1.1 Culture blocking the implementation of women’s human rights. 1.2 The human rights approach to culture. 1.3 Women’s human rights and the development of women. 1.4 The audience we intend to reach. Chapter 2. Women’s Human Rights:. 2.1 The normative nature and legal stature of human rights. 2.2 The human rights of women as laid down in CEDAW. 2.3 Article 5 CEDAW. 2.4 CEDAW’s commitment to changing discriminatory cultures. 2.5 The right to culture and its limits. Chapter 3. Culture and Gender:. 3.1 Culture and identity. 3.2 Culture and gender. 3.3 Essentialist approaches to culture and gender. 3.4 A special place for religion within culture?. Chapter 4. From a Firm Deadlock to a Fruitful Dialogue:. 4.1 The necessity and the boundaries of a dialogue. 4.2 Structural barriers to accepting women’s human rights. 4.3 Possible responses to the resistance against cultural change. 4.4 Some final remarks.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* NGO = NGO = NGO
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* moderskapsledighet = maternity leave = äitiysloma
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* rätt till kultur = right to culture = oikeus kulttuuriin
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)

NOTE (GENERAL): CEDAW; CERD; DEDAW; DEVAW; ECHR; ICCPR; ICESCR; UDHR; CEDAW-OP; UNESCO convention on the protection and promotion of cultural expressions;

URL http://www.intersentia.be/searchDetail.aspx?bookId=101784

 
13. Bogdandy, Armin von (ed.) : Max Planck yearbook of United Nations Law, 2010
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Max Planck yearbook of United Nations Law : volume 14 2010 / Bogdandy, Armin von (ed.) ; Wolfrum, Rüdriger, xvii, 629 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ. , 2010. - ISSN 1389-4633

ISBN 978-90-041-9421-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1. Sieber, Ulrich: Legal Order in a Global World – The Development of a Fragmented System of National, International, and Private Norms. 2. Bigi, Giulia: Joint Criminal Enterprise in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the Prosecution of Senior Political and Military Leaders: The Krajišnik Case. 3. Roscini, Marco: World Wide Warfare – Jus ad bellum and the Use of Cyber Force. 4. Suarez, Suzette V.: Commission on the Limits of the Continental Shelf. 5. Spohr, Maximilian: United Nations Human Rights Council. 6. Fernández de Casadevante Romani, Carlos: International Law of Victims. 7. López-Jacoiste, Eugenia: The UN Collective Security System and its Relationship with Economic Sanctions and Human Rights. 8. Göcke, Katja: The Case of Ángela Poma Poma v. Peru before the Human Rights Committee. 9. Tiroch, Katrin: Violence against Women by Private Actors: The Inter-American Court’s Judgment in the Case of Gonzalez et al. (“Cotton Field”) v. Mexico Neudorfer, Sonja/ Wernig, Claudia, Implementation of International Treaties into National Legal Orders: The Protection of the Rights of the Child within the Austrian Legal System. 10. Weilert, Katarina: Taming the Untamable? Transnational Corporations in United Nations Law and Practice. 11. Ioannidis, Michael: Naming a State – Disputing over Symbols of Statehood at the Example of “Macedonia”. LL.M. Thesis:. Laowonsiri, Akawat: Application of the Precautionary Principle in the SPS Agreement.

INDEX WORDS:
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* offer = victims = uhrit
* jus ad bellum = jus ad bellum = jus ad bellum
* kollektiv säkerhet = collective security = kollektiivinen turvallisuus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* barn = children = lapset
* ICJ = ICJ = ICJ
* ILO = ILO = ILO
* IMO = IMO = IMO
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* UNCTAD = UNCTAD = UNCTAD
* UNDP = UNDP = UNDP
* UNEP = UNEP = UNEP
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* WIPO = WIPO = WIPO
* WTO = WTO = WTO
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* offer = victims = uhrit
* kollektiv säkerhet = collective security = kollektiivinen turvallisuus
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* ekonomiska sanktioner = economic sanctions = taloudelliset pakotteet
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* barn = children = lapset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* försiktighetsprincipen = precautionary principle = varovaisuusperiaate
* EU = EU = EU
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* NATO = NATO = NATO
* gottgörelse = reparation = hyvitys
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto

NOTE (GENERAL): ECHR; CERD; CRC; Declaration on the rights of indigenous peoples; UN charter; ICCPR; ICESCR; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

LIBRARY LOCATION: S Max Plack yb

URL http://www.brill.nl/default.aspx?partid=227&pid=18793

 
14. Government report to Parliament on the human rights policy of Finland 2009, 2010
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Government report to Parliament on the human rights policy of Finland 2009 = Statsrådets redogörelse för Riksdagen om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna 2009 / - (Publications of the Ministry for Foreign Affairs 2009 ; 14), 196 p.. - Helsinki : Foreign Ministry = Utrikesministeriet, 2010. - ISSN 0358-1489

ISBN 978-951-724-793-1

LANGUAGE: ENG, SWE

ABSTRACT: 1. HUMAN RIGHTS IN FINLAND’S FOREIGN POLICY AND THE EXTERNAL RELATIONS OF THE EUROPEAN UNION. 2. IMPLEMENTATION OF FUNDAMENTAL AND HUMAN RIGHTS IN FINLAND.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* sexuella minoriteter = sexual minorities = seksuaaliset vähemmistöt
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* EU = EU = EU
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* ratificering = ratification = ratifiointi
* reservationer = reservations = varaumat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ESK-rättigheter = ESC rights = TSS-oikeudet
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* samer = Sami = saamelaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rasism = racism = rasismi
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* CERD Committee = CERd Committee = CERD Committee
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* WTO = WTO = WTO
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = right to use one's own language

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR; ECHR; ECPT;

LIBRARY LOCATION: S UM

URL http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=42553&contentlan=3&culture=sv-FI

 
15. Benedek, Wolfgang .... [et.al.] : European yearbook on human rights , 2011
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European yearbook on human rights : 2011 / Benedek, Wolfgang .... [et.al.], 592 p.. - Belgium : Intersentia, 2011.

ISBN 978-1-78068-026-2

LANGUAGE: ENG, FRE

ABSTRACT: Table of Contents:. I: Topics of the Year:. 1. Florence BENOÎT-ROHMER: La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dix ans après sa proclamation. 2. Manfred NOWAK, Moritz BIRK, Tiphanie CRITTIN and Julia KOZMA: UN Human Rights Council in Crisis – Proposals to Enhance the Effectiveness of the Council. II European Union: 1. Wolfgang BENEDEK: EU Action on Human and Fundamental Rights in 2010. 2. Olivier DE SCHUTTER: The New Architecture of Fundamental Rights Policy in the EU. 3. Jean Paul JACQUÉ: L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Paul GRAGL: Accession Revisited: Will Fundamental Rights Protection Trump the European Union's Legal Autonomy. 5. Jeffrey KENNER: The Court of Justice of the European Union and Human Rights in 2010 – Entering a Post-Lisbon Age of Maturity?. 6. Jonas GRIMHEDEN and Gabriel N. TOGGENBURG: A Sleeping Beauty Awakes: Criminal Law from a Fundamental Rights Perspective in the Post-Lisbon EU. 7. Theodor RATHGEBER: Much Talk but Little Vitality: The European Union in the Human Rights Council in 2010. ' 8. Koen DE FEYTER: In Defense of a EU Human Rights Guideline on Social Protection. 9. Davide ZARU: EU Reactions to Violations of Human Rights Norms by Third States. 10. Michael CERULUS: Extraterritorial Human Rights Obligations of the European Union. 11. Maria LENSU: Equality and Non-Discrimination in EU External Action. 12. Michael REITERER and Dimitri VANOVERBEKE: Japan and the Death Penalty from a European Perspective: At a Crossroad to a Changing Discourse on Human Rights? 13. Karin ARTS: The European Union, Development Cooperation and Human Rights at a Crossroads. 14. Ina MØRCK: The EU-China Human Rights Dialogue – Nothing but Talk?. 15. Maria ZUBER: Safeguarding the EU’s Interpretation of Human Rights: The European Commission’s Acquiescence to Premature Ratifications of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 16. Stefanie DÖRNHÖFER: Data Retention under Observation: Defining the Limits of Preventive Surveillance. 17. Alexander BALTHASAR, Robert MÜLLER-TÖRÖK and Alexander PROSSER: eParticipation in the Field of Administrative Law: An Austrian Initiative to Meet European Challenges. 18. Helen SHERIDAN: Assessing the Effectiveness of the EU Arms Export Control Regime in Curbing Irresponsible Arms Exports. III Council of Europe:. 19. Agnieszka SZKLANNA: The Role of Interim Measures Indicated by the ECtHR under Rule 39 for the Protection of Aliens Against Their Removal Contrary to the ECHR. 20. Yves HAECK, Clara BURBANO HERRERA and Leo ZWAAK: Strasbourg’s Interim Measures Under Fire: Does the Rising Number of State Incompliances with Interim Measures Pose a Threat to the European Court of Human Rights?. 21. Sarah BAIER: “No Significant Disadvantage” – First Case-Law on the New Admissibility Criterion Introduced by Protocol No. 14 to the European Convention on Human Rights. 22. Irina LUPUSOR: Implementation of Judgments of the European Court of Human Rights as a Tool to Establish a “Language of Law”: the Case of Moldova. 23. Rick LAWSON: Across the Universe? The Extra-Territorial Application of the European Convention on Human Rights. 24. Sarah KUMAR and Klaus STARL: Harmonizing Standards? ECRI Reporting on the Media in its Fourth Monitoring Cycle. 25. Matthias C. KETTEMANN: Ensuring Human Rights Online: An Appraisal of Selected Council of Europe Initiatives in the Information Society Sector in 2010. 26. Andreas KIEFER: Human Rights: Local and Regional Authorities in Action. IV OSCE:. 27. Christian STROHAL: Renewal or Stagnation? The OSCE and the Protection of Human Rights After the Astana Summit. 28. Clare PREECE: Tackling Islamic Radicalization in Kyrgyzstan: A Role for the OSCE?. V Civil Society/NGOs/Cross-Cutting Issues:. 29. Éamonn MAC AODHA and Kirsten ROBERTS: National Human Rights Institutions in Europe. 30. Laura VAN DEN EYNDE: The Litigation Practices of Non-Governmental Organizations before the European Court of Human Rights: An Overview. 31. Manfred NOWAK: Torture and Condition of Detention in the 21st Century: 60 Recommendations to States and the United Nations after Six Years of Experience as the UN Special Rapporteur on Torture.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* extraterritorial tillämpning = extraterritorial application = ekstraterritoriaalinen (lain) soveltaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* ratificering = ratification = ratifiointi
* vapenexport = arms export = asevienti
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* tortyr = torture = kidutus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* islam = Islam = islaminusko
* NGO = NGO = NGO
* implementering = implementation = toteuttaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* rasism = racism = rasismi
* ESK-rättigheter = ESC rights = TSS-oikeudet
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* CFSP = CFSP = CFSP
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* ECRI = ECRI = ECRI

NOTE (GENERAL): CAT; ICCPR; EU charter of fundamental rights; ECHR; European charter of local self-government; ESC; Framework convention for the protection of national minorities; CERD; ICESCR; TEU; TFEU; Lisbon treaty; UDHR;

LIBRARY LOCATION: S Euorpean yb...

URL http://www.nwv.at/doc/produkte/index.php?contpath=./details&tid=869&name=Recht&leitfarbe=FF6600

 
16. Alfredsson, Gudmundur ... [et al.] : International human rights monitoring mechanisms, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International human rights monitoring mechanisms : essays in honour of Jakob Th. Möller / Alfredsson, Gudmundur ... [et al.]. - 2. ed.. - (The Raoul Wallenebrg Institute for Human Rights Library ; vol. 35), xi, 725 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2009.

ISBN 978-90-04-16236-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Table of contents:. Preface to the First Edition. Preface to the Second Edition. PART I: THE UNITED NATIONS:. 1. Human Rights in the 21st Century Bertie, by G. Ramcharan. 2. The United Nations’ Human Rights Machinery: Developments and Challenges , by Petter F. Wille. PART II: THE TREATY-BASED SYSTEM:. 3. State Reports, by Morten Kjærum. 4. Follow-Up Activities by UN Human Rights Treaty Bodies and Special Procedures Mechanisms of the Human Rights Council – Recent Developments, by Markus Schmidt. 5. Petitions before the United Nations Treaty Bodies: Focus on the Human Rights Committee’s Optional Protocol Procedure, by Alfred de Zayas. 6. The Human Rights Committee’s Jurisprudence under Article 26 of the ICCPR: The Hidden Revolution, by Carla Edelenbos. 7. The Petition System under ICERD: An Unfulfilled Promise, by Theo van Boven. 8. CEDAW and the Optional Protocol: First Experiences, by Cees Flinterman and Ginney Liu. 9. CAT and Articles 20 and 22, by Bent Sørensen. 10. Monitoring the CRC, by Lucy Smith. 11. A Brief Look at The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, by M. Arthur Robinson Diakité. 12. Negotiating the Monitoring Mechanism for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Two Steps Forward, One Step, by Back Anna Bruce. PART III: THE RESOLUTION-BASED SYSTEM UNDER THE UN CHARTER:. 13. Five Years of Working in the UN Commission on Human Rights: Some Reflections for the Future Work of the UN Human Rights Council, by Ulrika Sundberg. 14. The Establishment of the UN Human Rights Council, by Jan Eliasson. 15. What Effect if Any Will the UN Human Rights Council Have on Special Procedures?, by Lyal S. Sunga. 16. Institutional Re-engineering for Effective Human Rights Monitoring: Proposals for the Unfinished Business under the “New” Human Rights Council, by Ibrahim Salama. 17. Urgent Action, by Sir Nigel Rodley. PART IV: THE UN SECRETARIAT:. 18. The Office of UN High Commissioner for Human Rights, by Bertie G. Ramcharan. 19. Human Rights Field Operations, by Michael O’Flaherty. 20. The United Nations Programme of Technical Cooperation in the Field of Human Rights, by Craig G. Mokhiber. 21. Mainstreaming Human Rights in the United Nations, by Zdzislaw Kedzia. PART V: THE PRINCIPLE ORGANS AND OTHER UN AGENCIES:. 22. The Security Council and Human Rights, by Jan Klabbers. 23. The International Court of Justice – Monitoring Human Rights, by Jonas Grimheden. 24. International Criminal Adjudication Bodies: To What Extent Can They Promote Human Rights Effectively in Post-Conflict Situations?, by Ilaria Bottigliero. 25. The International Criminal Tribunals, by William A. Schabas. 26. The Normative Impact of Human Rights on Programming in the UNDP, by Patrick van Weerelt and Zanofer Ismalebbe. 27. The International Labour Organization and Human Rights: Access to the ILO, by Lee Swepston. 28. Role of UNESCO in Human Rights Implementation, by Bhaswati Mukherjee. 29. The World Bank Inspection Panel, by Laurence Boisson de Chazournes. 30. Monitoring the Human Right to Adequate Food at Country Level, by Maarten Immink and Margret Vidar. 31. The Role of UNHCR in the Monitoring and Implementation of Human Rights Standards for Refugees and Other Persons of Concern, by Christoph Bierwirth. PART VI: SELECTED ISSUES:. 32. Human Rights Education Anette Faye Jacobsen. 33. United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues: A Multifaceted Approach to Human Rights Monitoring, by Elsa Stamatopoulou. 34. Minorities at the United Nations, by Asbjørn Eide. 35. Monitoring the Rights of the Internally Displaced, by Maria Stavropoulou. 36. Voluntary Reporting: The Global Compact, by Radu Mares. 37. Terrorism and Human Rights Monitoring Iain Cameron. 38. Monitoring Human Rights Obligations and the Fight against Terrorism: Whose Obligations? And Monitored How, by Martin Scheinin. 39. Indicators for Monitoring Human Rights, by Jonas Grimheden. 40. Sexual Orientation Discrimination: A Necessary and Emerging Area of United Nations Concern, by Timothy Maldoon. PART VII: THE COUNCIL OF EUROPE:. 41. Inter-State Complaints under Treaty Provisions – The Experience under the European Convention on Human Rights, by Søren C. Prebensen. 42. Control of Execution of Decisions under the European Convention on Human Rights – A Perspective on Democratic Security, Inter-governmental Cooperation, Unification and Individual Justice in Europe, by Fredrik G. E. Sundberg. 43. The European Court of Human Rights – Past, Present and Future: An Introduction to the Strasbourg Court, by Elisabet Fura-Sandström. 44. The European Convention for the Prevention of Torture, by Eric Svanidze. 45. The European Social Charter, by Regis Brillat. 46. The Council of Europe Commissioner for Human Rights, by Thomas Hammarberg and John Dalhuisen. 47. The Monitoring Procedure of the Council of Europe’s Parliamentary Assembly , by Jan Kleijssen. 48. The “Pilot-judgment” Procedure of the European Court of Human Rights , by David Thór Björgvinsson. 49. Monitoring against Discrimination and Xenophobia – The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), by Lauri Hannikainen. PART VIII: THE ORGANIZATION FOR CO-OPERATION AND SECURITY IN EUROPE:. 50. Monitoring the Human Dimension of the OSCE, by Arie Bloed. 51. Monitoring by the OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), by Eric Manton and Bernhard Knoll. PART IX: THE EUROPEAN UNION:. 52. The EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, by Rhona K. M. Smith. 53. Fundamental Rights in the EU, with Special Emphasis on the Case-law of the European Court of Justice (Luxembourg), by Allan Rosas. 54. The EU as an External Human Rights Actor, by Sybilla Fries and Allan Rosas. 55. The European Parliament as a Human Rights Monitoring Mechanism, by Ana Gomes. 56. The Fundamental Rights Agency of the European Union, by Olivier De Schutter and Valérie Van Goethem. PART X: OTHER REGIONAL MECHANISMS:. 57. Basic Facts of the Individual Complaint Procedure of the Inter-American Human Rights System, by Diego Rodríguez-Pinzón. 58. The Commission and the Court under the African Human Rights System, by Muna Ndulo. 59. Human Rights Monitoring in the Asia-Pacific Region, by Vitit Muntarbhorn. PART XI: OTHER INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS:. 60. Parliamentary Human Rights Mechanisms, by Anders B. Johnsson. 61. National Human Rights Institutions, by Brian Burdekin. 62. The Role of Bar Associations and Law Societies in the Implementation of Human Rights, by Ragnar Aðalsteinsson. 63. The Role of NGOs – An Overview, by Rachel Brett. 64. Minority Rights Group International, by Clive Baldwin. 65. Monitoring Human Rights in Post-war Bosnia and Herzegovina: The Human Rights Chamber and Its Contribution to the Establishment of Rule of Law in Post-war Bosnia and Herzegovina, by Ekkehard Strauss. PART XII: THE FUTURE:. 66. Eight Reasons Why We Need a World Court of Human Rights, by Manfred Nowak. 67. National Protection Systems, by Bertie G. Ramcharan. 68. Early Warning and Prevention, by Bertram G. Ramcharan. Jakob Th. Möller – Curriculum vitae; Index.

INDEX WORDS:
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* afrikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = African Court of Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustuomioistuin
* asyl = asylum = turvapaikka
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Commission on Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustoimikunta
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* ICJ = ICJ = ICJ
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* NGO = NGO = NGO
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* World Court of Human Rights = World Court of Human Rights = World Court of Human Rights
* rapporter = state reports = raportit
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* ILO = ILO = ILO
* implementering = implementation = toteuttaminen
* internflyktingar = internally displaced persons = maan sisäiset pakolaiset
* EU = EU = EU
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* CMW Committee = CMW Committee = CMW Committee
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* UNHCR = UNHCR = UNHCR

NOTE (GENERAL): UDHR; ACHPR; CRPD; CEDAW; ICESCR; ECHR; ESC; AMR; CERD; CAT; Migrant workers convention; CEDAW-OP; ICCPR; CRC;

URL http://www.brill.nl/international-human-rights-monitoring-mechanisms

 
17. Fastenrath, Ulrich ... [et al.] : From bilateralism to community interest, 2011
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

From bilateralism to community interest : essays in honour of judge Bruno Simma / Fastenrath, Ulrich ... [et al.], xxvi, 1346 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2011.

ISBN 978-0-19-95881-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART I : Bruno Simma: TEACHER AND JUDGE:. 1: Rosalyn Higgins: From Academic to Judge. 2: Christopher McCrudden: Speech in Honour of Bruno Simma's Election to the International Court of Justice. 3: Eric Stein: Bruno Simma, The Positivist?. 4: Gerd Westdickenberg: Bruno Simma: A Friend, an Academic Teacher and a Partner Before Court. PART II: FROM WESTPHALIA TO WORLD COMMUNITY: THEORETHICAL PERSPECTIVES ON INTERNATIONAL LAW:. 5: Andrea Bianchi: The Fight for Inclusion: Non-State Actors and International Law. 6: Ulrich Fastenrath: A Political Theory of Law: Escaping the Aporia of the Debate on the Validity of Legal Argument in Public International Law. 7: Benedict Kingsbury, Megan Donaldson: From Bilateralism to Publicness in International Law. 8: Martti Koskenniemi: The Political Theology of Trade Law: The Scholastic Contribution. 9: Andreas Paulus: Reciprocity Revisited. 10: Dirk Pulkowski: Universal International Law's Grammar. 11: Steven Ratner: From Enlightened Positivism to Cosmopolitan Justice: Obstacles and Opportunities. 12: Peter-Tobias Stoll: The WTO as a Club: Rethinking Reciprocity and Common Interest. 13: Daniel Thürer, Martin Zobl: Are Nuclear Weapons Really Legal? - Thoughts on the Sources of International Law and a Conception of the Law imperio rationis Instead of ratione imperii. PART III: THE INSTITUTIONAL DIMENSION OF COMMUNITY INTERESTS:. 14: Wolfgang Benedek: Multi-Stakeholderism in the Development of International Law. 15: Brun-Otto Bryde: Transnational Democracy. 16: James Crawford: Responsibilities for Breaches of Communitarian Norms: An Appraisal of Article 48 of the ILC Articles on Responsibility of States for Wrongful Acts. 17: Vera Gowlland-Debbas: An Emerging International Public Policy?. 18: Meinhard Hilf, Tim René Salomon: Running in Circles - Regionalism in World Trade and How It Will Lead Back to Multilateralism. 19: Wolfgang Münch: The UN Laissez Passer - Legal Reflections and Managerial Issues. 20: Hanspeter Neuhold: Legal Crisis Management: Lawfulness and Legitimacy of the Use of Force. 21: Anne Peters: The Responsibility to Protect: Spelling out the Hard Legal Consequences for the UN Security Council and its Members. 22: Pemmaraju Sreenivasa Rao: The International Community and the Developing Countries - The International Community: Factual Interdependencies. 23: Sabine von Schorlemer: Implications of the World Financial Crisis - What Role for the UN?. 24: Werner Schroeder, Andreas Th. Müller: Elements of Supranationality in the Law of International Organisations. 25: Christian J. Tams: Individual States as Guardians of Community Interests. 26: Friedl Weiss: Sketching 'Community interest' in EU Law PART IV: PLACING HUMAN RIGHTS CENTRE-STAGE:. 27: Orna Ben-Naftali: Human, All Too Human Rights: Humanitarian Ethics and the Annihilation of Sodom and Gomorrah. 28: Benedetto Conforti: The Specifity of Human Rights and International Law. 29: Bardo Fassbender: Architectural Clarity or Creative Ambiguity? - The Place of the Human Rights Council in the Institutional Structure of the United Nations. 30: Peter Hilpold: From Humanitarian Intervention to R2P: Making Utopia True?. 31: Eckart Klein: Denunciation of Human Rights Treaties and the Principle of Reciprocity. 32: Friedrich Kratochwil: Human Rights and Democracy: Is There a Place for Actual People(s)?. 33: Hisashi Owada: Human Security and International Law. 34: Alain Pellet and Daniel Müller: From Bilateralism to Community Interest - Reservations to Human Rights Treaties: Not an Absolute Evil... 35: Riccardo Pisillo Mazzeschi: The Relationship between Human Rights and the Rights of Aliens and Immigrants. 36: Eibe Riedel: New Bearings to Social Rights? - The Communications Procedure under the ICESCR. 37: Malcolm N. Shaw: Self-Determination, Human Rights and the Attribution of Territory. 38: Christian Tomuschat: Universal Periodic Review: A New System of International Law with Specific Ground Rules?. 39: Andreas Zimmermann: The Obligation to Prevent Genocide: Towards a General Responsibility to Protect?. PART IV: THE LAW-MAKING FUNCTION: THE PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW:. 40: Franz Cede, Christina Binder: Is there an Austrian Contribution to the Codification of International Law?. 41: Giorgio Gaja: A New Way for Submitting Observations on the Construction of Multilateral Treaties to the ICJ. 42: Rudolf H. Geiger: Customary International Law in the Jurisprudence of the International Court of Justice: A Critical Appraisal. 43: Gerhard Hafner: Is the Topic Responsibility of International Organizations Ripe for Codification? Some Critical Remarks. 44: Andreas Heinemann: Business Enterprises in Public International Law - The Case for an International Code on Corporate Responsibility. 45: Maurice Kamto: The Function of the Law and the Codification of the International Law in a Changing World. 46: Sir Kenneth Keith: Bilateralism and Community in Treaty Law and Practice - of Warriors, Workers and (Hook-)Worms. 47: Jan Klabbers: The Community Interest in the Law of Treaties: Ambivalent Conceptions. 48: Georg Nolte: The ILC facing the Second Decade of the Twenty-first Century. 49: Karl Zemanek: International Law Needs Development. But Where to?. PART VI: THE JUDICIAL FUNCTION: BALANCING INDIVIDUAL AND COMMUNITY INTEREST:. 50. Armin von Bogdandy, Marc jacob: The judge as law-maker: thoughts on Bruno Simma's declaration in the Kosovo opinion. 51: Enzo Cannizzaro, Beatrice I. Bonafé: Of Rights and Remedies: Sovereign Immunities and Fundamental Human Rights. 52: Olivier Corten: Judge Simma's Separate Opinion in the Oil Platforms Case: To What Extent are Armed <"Proportionate Defensive Measures>" Admissible in Contemporary International Law?. 53: Pierre-Marie Dupuy: Competition among International Tribunals and the Authority of the International Court of Justice. 54: Thomas Fleiner: The Unilateral Secession of Kosovo as Precedent in International Law. 55: Hans-Peter Folz: The Arbitration Panel for In Rem Restitution and Its Jurisprudence - Extreme Injustice in International Law. 56: Francesco Francioni: The Right of Access to Justice to Challenge Security Council's Targeted Sanctions: After-Thoughts on Kadi. 57: Jochen A. Frowein: Kosovo and Lotus. 58: Burkhard Hess: European Civil Procedure and Public International Law. 59: Carsten Hoppe: Trends and Trials - The Implementation of Consular Rights a Decade After LaGrand. 60: Robert Howse, Ruti Teitel: Global Judicial Activism, Fragmentation and the Limits of Constitutionalism in International Law. 61: Hans-Peter Kaul, Eleni Chaitidou: Balancing Individual and Community Interests - Reflections on the International Criminal Court. 62: Horst G. Krenzler, Oliver Landwehr: 'A New Legal Order of International Law': On the Relationship between Public International Law and European Union Law after Kadi. 63: Guillermo R. Moncayo, Martin Moncayo von Hase: The International Court of Justice and the Environment: The Recent Paper Mills Case. 64: Mary Ellen O'Connell: The Natural Superiority of Courts 65: Karin Oellers-Frahm: Judicial Redress of War Related Claims by Individuals: the Example of the Italian Court. s 66: Christoph Schreuer, Ursula Kriebaum: From Individual to Community Interest in International Investment Law. 67: Bernardo Sepúlveda-Amor: Diplomatic and Consular Protection: the Rights of the State and the Rights of the Individual in the LaGrand and Avena Cases. 68: Rudolf Streinz: Judicial Function: Balancing Individual and Community Interests - Does the European Court of Justice keep the balance in Kadi?. 69: Rüdiger Wolfrum: Enforcing Community Interests through International Dispute Settlement: Reality or Utopia?. PART VII: INTERNATIONAL LAW IN VARIOUS CONTEXTS:. 70: Philip Alston: Using International Law to Combat Unlawful Targeted Killings. 71: Andrea Gattini: Domestic Judicial Compliance with International Judicial Decisions: Some Paradoxes. 72: Christine Kaufmann: International Law in Recession? - The Role of International Law When Crisis Hits: Food, Finance and Climate Change. 73: Daniel-Erasmus Khan: Sailing the Wine-Dark Sea - An Unfinished Journey: Some very Preliminary Thoughts on Pirates and Other Pernicious People. 74: August Reinisch: A History of the Doctrine of Odious Debts - Serving Individual/Bilateral or Community Interests?. 75: Peter H. Sand: Environmental Damage Claims from the 1991 Gulf War: State Responsibility and Community Interests. 76: Birgit Schmidt am Busch: Privatization of Military Flights in the Mesh of International and National Law. 77: Nico Schrijver: The Impact of Climate Change: Challenges for International Law. 78: Theodor Schweisfurth: The ILC's Articles on State Responsibility and the German Federal Constitutional Court. 79: Joseph Weiler: Abraham, Jesus and the Western Culture of Justice.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* counter-terrorism = counter-terrorism = terrorismin vastainen toiminta
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* demokrati = democracy = demokratia
* diplomatiskt skydd = diplomatic protection = diplomaattinen suoja
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU = EU = EU
* folkmord = genocide = kansanmurha
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* ICRC = ICRC = ICRC
* ICJ = ICJ = ICJ
* jus cogens = jus cogens = jus cogens
* NGO = NGO = NGO
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* tolkning = interpretation = tulkinta
* användning av våld = use of force = voimakeinojen käyttö
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* WTO = WTO = WTO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* reservationer = reservations = varaumat

NOTE (GENERAL): UN charter; CAT; CAT-OP; Framework convention on climate change; ICCPR; ICESCR; Vienna convention on the law of treaties; Vienna convention on diplomatic relations; Vienna convention on consular relations;

URL http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199588817.do?keyword=from+bilateralism+to&sortby=bestMatches

 
18. Constantinides, Aristotle (ed.) : The diversity of international law, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The diversity of international law : essays in honour of Professor Kalliopi K. Koufa / Constantinides, Aristotle (ed.) ; Zaikos, Nikos, xliv, 674 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2009.

ISBN 978-90-04-18039-0

LANGUAGE: ENG, FRE

ABSTRACT: PART ONE:CONSTITUTIONALIZING THE INTERNATIONAL LEGAL SYSTEM:. 1. Observations sur la consolidation des valeurs communes en droit des gens contemporain / Christian Dominice´. 2. Les re`gles d'ordre public en droit international / Constantin P. Economide`s. 3. Constitutional problems of investor-state arbitration / Ernst-Ulrich Petersmann. PART TWO: ISSUES OF LAW-MAKING IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW:. 4. Multiculturalism and contemporary international law and law-making / Edward McWhinney. 5. The Security Council as legislator / Tullio Treves. 6. The participation of NGOs in the international regulatory function / Maria Clelia Ciciriello. PART THREE: PROLIFERATION OF DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS:. 7. Issues concerning parallel proceedings in international dispute settlement / Francisco Orrego-Vicuna. 8. The creation of the International Tribunal for the Law of the Sea as a specialized court / Hugo Caminos. 9. Reflections on dispute settlement in the light of recent arbitrations involving Eritrea / John G. Merrills. PART FOUR: UPHOLDING THE RULE OF LAW WHILE COUNTERING TERRORISM:. 10. The protection of nationals abroad : Russia's use of force in Georgia / Christine Gray. 11. State sovereignty in times of terrorism / Rafael Nieto-Navia. 12. Causes worth fighting for : is there a non-state jus ad bellum? / Frederic Megret. 13. Security and human rights : balance or fear? / Pieter van Dijk. 14. Protecting human rights vis-a`-vis 'targeted' UN Security Council sanctions / Torsten Stein. 15. Targeted anti-terrorist sanctions and their implications for international law normative and institutional coherency / Pavel Sturma and Veronika Bilkova´. 16. International law, the sharia and international terrorism : a critical assessment of the role of Pakistan in the 'war on terror' / Javaid Rehman. PART SIX:INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW: ACHIEVEMENTS AND FAILURES:. 17. Prohibited discrimination in international human rights law / Dinah Shelton. 18. Freedom of expression and the protection of private life in the case-law of the European Court of Human Rights : a field of tension / Christos Rozakis. 19. European human rights law and Turkey's violations in the occupied areas of Cyprus / Van Coufoudakis. 20. Beyond the duty to protect : expanding accountability and responsibilities of the state in combating human trafficking / Roza Pati. 21. The United Nations declaration on the Rights of Indigenous Peoples / Siegfried Wiessner. 22. Indigenous peoples' rights to their natural resources / Erika-Irene Daes. PART SEVEN: HUMAN RIGHTS:DIVERSE CHALLENGES AHEAD:. 23. Inside/outside : women and the international human rights system / Hilary Charlesworth. 24. Harmonising the individual protection regime : some reflections on the relationship between human rights and international humanitarian law in the light of the right to life / Vera Gowlland-Debbas. 25. The viability of a convention for the protection of internally displaced persons / Fausto Pocar. 26. Les droits des victimes des actes terroristes / Emmanuel Decaux. 27. The United Nations and drug policy : towards a human rights-based approach / Damon Barrett and Manfred Nowak. PART EIGHT:DEVELOPMENTS IN THE LAW OF STATE RESPONSIBILITY:. 28. La protection diplomatique : du standard minimum de traitement des e´trangers aux droits de l'homme / Mohamed Bennouna. 29. State responsibility for international crimes : a review of principles of reparation / Andre´ Nollkaemper. 30. La legitime defense a-t-elle sa place dans un code sur la responsabilite´ internationale? / Theodore Christakis and Karine Bannelier. PART NINE: CONSOLIDATING INTERNATIONAL CRIMINAL LAW:. 31. Defining genocide / William Schabas. 32. Crimes against humanity in contemporary international law / Valentin Bou. 33. Restoring the rule of law : ending official elite impunity for international crimes / Jordan Paust. 34. L'exercice de la competence de la Cour penale internationale a'l'e´gard des crimes commis au Darfour / Djamchid Momtaz. PART TEN: INTERNATIONAL LAW AND THE GLOBAL COMMONS:. 35. De la souverainete´ a` la coope´ration : l'e´mergence d'inte´re^ts collectifs / Umberto Leanza. 36. Interet collectif, lutte contre les changements climatiques et le défi de l'universalite´ / Laurence Boisson de Chazournes and Katerina Varfi. 37. The implications of the principle of sustainable development in international environmental law / Jose´ Juste-Ruiz.

INDEX WORDS:
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* aggression = aggression = agressio
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* barn = children = lapset
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* motåtgärder = countermeasures = vastatoimet
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* dödsstraff = capital punishment = kuolemanrangaistus
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* folkmord = genocide = kansanmurha
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* jus cogens = jus cogens = jus cogens
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internflyktingar = internally displaced persons = maan sisäiset pakolaiset
* NATO = NATO = NATO
* NGO = NGO = NGO
* ILO = ILO = ILO
* internationella brott = international crimes = kansainväliset rikkomukset
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* NGO = NGO = NGO
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* OAS = OAS = OAS
* PLO = PLO = PLO
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* sharia-lag = sharia law = sharia-laki
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* kvinnor = women = naiset
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* WIPO = WIPO = WIPO
* WTO = WTO = WTO
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CFSP = CFSP = CFSP
* IMF = IMF = IMF
* OAU = OAU = OAU
* ICRC = ICRC = ICRC
* afrikanska unionen = African Union = Afrikan Unioni

NOTE (GENERAL): ACHPR; ICESCR; ICC statute; ICCPR; UDHR; AMR; Framework convention on climate change; Kyoto protocol; Dayton peace agreement; ECHR; Geneva conventions; Declaration on the rights of indigenous peoples; UN trafficking protocol; Declaration on the rights of minorities; Johannes declaration of the world summit on sustainable development;

URL http://www.brill.nl/diversity-international-law

 
19. Bassiouni, M. Cherif (ed.) : New challenges for the UN human rights machinery, 2011
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

New challenges for the UN human rights machinery : what future for the UN treaty body system and the Human Rights Council procedures? / Bassiouni, M. Cherif (ed.) ; Schabas, William A., xx, 480 p.. - Antwerp : Intersentia, 2011.

ISBN 978-1-78068-055-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART I - UN TREATY BODIES - WHAT FUTURE?. Cha. 1: It's time for a World Court of Human Rights, by Manfred Nowak. Cha. 2: Periodic reporting : the backbone of the UN treaty body review procedures, by Michael O'Flaherty and Pei-Lun Tsai. Cha. 3: Streamliming the constructive dialogue : efficiency from states' perspectives, by Rachael Lorna Johnstone. Cha. 4: Onthe binding nature of the findings of the treaty bodies, by William A. Schabas. Cha. 5 :Implementing treaty body: recommendations : establilshing better follow-up procedures. Cha. 6: Accessing justice by all means: individual communications before UN treaty bodies - a case study of CERD, by Chris Maina Peter. Cha. 7: The complementary role of general comments in enhancing the implementation of treaty bodies' recommendations and views (the example of CESCR), by Aslan Abashidzw. Cha. 8: Universal suffrage and the international human rights treaty bodies: where are the women, by Alice Edwards. Cha. 9: Taking human rights from the grassroots to Geneva... and back : strengthening the relationship between UN treaty bodies and NGOs, by Philip Lynch and Ben Schokman. Cha. 10: Strenghtening of the UN treaty bodies' complaint procedures: elements for a reform agenda from an NGO perspective, by Gabriela Kletzel, Camila Barretto Maia and Monica Zwaig. PART II: THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL AT A TURNING POINT:. Cha. 1: Building a universal system for the protection of human rights: the way forward, by Olivier de Frouville. Cha. 2: Making the connection : security and human rights, by Elvira Dominguez-Redondo. Cha. 3: The work of the International Commission of Inquiry for Libya, by Philippe Kirsch. Cha. 4: What should be at the UN Human Rights Council's role in investigating genocide, war crimes and crimes against humanity?, by Lyal S. Sunga. Cha. 5: Peer review in the Mix: how the UPR transforms human rights discourse, by Constance de la Vega and Tamara N. Lewis. Cha. 6: The system of the UN special procedures: some proposals for change, by Ingrid Nifosi-Sutton. Cha. 7: The unfinished business of a special procedures system, by Tania Baldwin-Pask and Patricia Scannella.

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* World Court of Human Rights = World Court of Human Rights = World Court of Human Rights
* implementering = implementation = toteuttaminen
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* kvinnor = women = naiset
* offer = victims = uhrit
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; CERD; CEDAW; CRC; CRPD; CAT;

URL http://www.intersentia.co.uk/searchDetail.aspx?back=reeks&reeksCode=What%20Future%20for%20the%20UN%20Treaty%20Body%20System%20and%20the%20Human%20Rights%20Council%20Procedures?&bookid=102219&author=M.%20Cherif%20Bassiouni%20%28ed.%29,%20William%20A.%20Sch

 
20. Wetzel, Jan Erik (ed.) : The EU as a "Global player" in human rights?, 2011
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The EU as a "Global player" in human rights? / Wetzel, Jan Erik (ed.) - ( Routledge research in human rights law), xvi, 245 p.. - New York : Routledge, 2011.

ISBN 978-0-415-58705-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1. Introduction, Jan Erik Wetzel. PART 1: The Position of Human Rights Within the EU Framework:. 2. Assessing the EU's Position on Human Rights: Is it a Desireable One?, by Richard Burchill. 3. Monitoring and Enforcing Fundamental Rights: Can the European Union Measure Up Against Other Intrnational Organisations?, by Rhona K.M. Smith. 4. European Human Rights Law as a Multi-Layered Human Rights Regime: Preserving Diversity and Promoting Human Rights, by Marton Varju. PART 2: EU Human Rights Policies in Internationl Institutions:. 5. Inconvenient Multilateralism: The Challenges of the EU as a Player in the United Nations Human Rights Council, by Gjovalin Macaj and Joachim A. Koops. 6. The EU Commitment to International Criminal Justice: Achievements and Possibilities?, by Olympia Bekou and Marck Chadwick. 7. Human Rights in Trade: The EU's Experience with Labour Standards Conditionality and its Role in Promoting Labour Standards in the WTO, by Tamara Takacs. PART 3: The Influence of EU Human Rights Law Outside of Europe:. 8. Imperialistic Endeavour or Empty Rhetoric? Analysing the EU's Promotion of Human Rights in China Since 1989 through a 'Normative Power' Perspective, by Wenwen Shen. 9. Too Different to be Relevant? Considering the Global Influence of EU Asylum Laws and Policy wit Respect to Japan, by Emiko Nakasaka. 10. The Promotion and Protection of Human Rights during Common Security and Defence Policy Operations: In-Between a Spreading State of Mind and an Unsolved Concern, by Maria Luisia Sanchez Barrueco. PART 4: EU Human Rights Law as a Regional International Standard:. 11. The EU Competition Policy as an International Human Rights Issue, by Wolfgang Weiß. 12. Double Jeopardy in Europe: What Lessons for Global Players?, by Dawn Sedman. 13. Defining the Free PressL Recent European Case-Law on Political Free Speech, Anti-Terrorism Legislation and the Free Press, by Angus Nurse. 14. EU Equality Law: From Protecting 'Groups' to Protection of All, by Joanne Milner. 15. Conclusion, Looking to the Future: No Hubris, No False Modesty, by Geoffrey Harris.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* CFSP = CFSP = YUTP
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* åldersdiskriminering = age discrimination = ikäsyrjintä
* barn = children = lapset
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* folkmord = genocide = kansanmurha
* integration = integration = integraatio
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* NGO = NGO = NGO
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* WTO = WTO = WTO
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha

NOTE (GENERAL): Vienna convention of the law of treaties; TEU; Treaty of Nice; Treaty of Paris; TFEU; UDHR; ToA; Canadian charter of rights and freedoms; CAT; EU charter of fundamental rights; ECHR;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.routledge.com/books/details/9780415587051/

 
21. Delas, Oliver (ed.) : Liber amicorum Peter Leuprecht, 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Liber amicorum Peter Leuprecht / Delas, Oliver (ed.) ; Leuprecht, Michaela - ( Mondialisation et droit international), xii, 505 p.. - Bruxelles : Bruylant, 2012.

ISBN 978-2-8027-3481-9

LANGUAGE: FRE, ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Articles a.o.: 1. The growing scoietal dimension of our human rights agenda, by Walter Lichem. 2. Walking on non-neutral common ground, by Theo van Boven. 3. Reflections on a remarkable period of eleven years: 1986-1997, by ANdrew Drzemczewski. 4. A speaker-centred approach to linguistic rights: language as a transversal matter in the European framework convention for the protection of national minorities, by Birgitta Busch and Thomas Busch. 5. The European Court of Human Rights as European constitutional court, by Jens Meyer-Ladewig. 6. For Festschrift in honour of Peter Leuprecht, by Thomas Hammarberg. 7. The Special representative of the UN Secretary-General for Human Rights in Cambodia (2000-2005), by Margo Picken. 8. The expansion of international justice, by Antonio Augusto Cancado Trindade. 9. A step to universal abolition of the death penalty: protocol no. 6 to the European convention, by William A. Schabas. 10. "Little bear" or the rejection of refugees in the Global North, by Francois Crepeau & Leanne Holland. 11. Peter Leuprecht and Canada's ratification and implementation of international human rights treaties, by John Scratch. 12. The deans compass, by Noah Weisbord. 13. The rise of the East: a non-Western path?, by Mritiunjoy Mohanty.

INDEX WORDS:
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* den universella granskningen = UPR review = yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan neuvosto
* OSSE = OSCE = ETYJ
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* ratificering = ratification = ratifiointi
* implementering = implementation = toteuttaminen

NOTE (GENERAL): UN charter; EU charter of fundamental rights; ECHR; ECHRP-11; Framework convention for the protection of national minorities; European charter for regional or minority languages; ECHRP-6; ECHR; Canadian charter of rights and freedoms;

URL http://fr.bruylant.be/titres/125654_0_0/liber-amicorum-peter-leuprecht.html

 
22. Salinas, Ana Maria (ed.) : Counter-terrorism, 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Counter-terrorism : international law and practice / Salinas, Ana Maria (ed.) ; Samuel, Katja LH ; White, Nigel D., lxxii, 1156 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2012.

ISBN 978-0-19-960892-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Foreword, by Mary Robinson. Introduction, by 1: Katja L H Samuel and Nigel D White. PART I: COUNTER-TERRORISM AND THE RULE OF LAW FRAMEWORK:. 2: Katja L H Samuel: The Rule of Law Framework and its Lacunae: Normative, Interpretative, and/or Policy Created?. 3: Nigel D White: The United Nations and Counter-Terrorism: Multilateral and Executive Law-Making. 4: Allan Rosas: Counter-Terrorism and the Rule of Law: Issues of Judicial Control. 5: Ana María Salinas de Frías: States' Obligations under International Refugee Law and Counter-Terrorism Responses. 6: Ben Saul: Criminality and Terrorism. 7: Jelena Pejic: Armed Conflict and Terrorism: There is a (Big) Difference. 8: César Landa: Executive Power and the Use of the State of Emergency. 9: Tassaduq Hussein Jillani: Impunity and the Emerging Patterns of International Justice. 10: Colm Campbell: Beyond Radicalization: Towards an Integrated Anti-Violence Rule of Law Strategy. PART II: MULTI-DISCIPLINARY PERSPECTIVES ON THE RULE OF LAW IN ACTION:. 11: Hans Corell: The Role of the Lawyer in Shaping Responses to the Security Imperative. 12: Fernando Perpiñá-Robert: Counter-Terrorism Policy-Making from the Perspective of a Diplomat. 13: Keith Weston: Counter-Terrorism Policing and the Rule of Law: The Best of Friends. 14: Gerald Staberock: Intelligence and Counter-Terrorism: Towards a Human Rights and Accountability Framework?. 15: Thomas R Mockaitis, Charles Tucker Jr, and Augustus Invictus: The Military and the Role of Law in Counter-Terrorism. 16: Kimberly Prost: Fair Process and the Security Council: A Case for the Office of the Ombudsperson. PART III: COUNTER-TERRORISM IN PRACTICE:. 17: David Turns: Classification, Administration, and Treatment of Battlefield Detainees. 18: Nigel S Rodley: Detention as a Response to Terrorism. 19: Silvia Casale: Treatment in Detention. 20: Richard Pregent: Torture, Interrogation, Counter-Terrorism, and the Rule of Law. 21: Helen Duffy and Steve Kostas: 'Extraordinary Rendition': a Challenge for the Rule of Law. 22: Cornelis (Kees) Wouters: Reconciling National Security and Non-Refoulement: Exceptions, Exclusion, and Diplomatic Assurances. 23: Daniel Moeckli: Anti-Terrorism Laws, Terrorist Profiling, and the Right to Non-Discrimination. 24: David Kretzmer: Use of Lethal Force against Suspected Terrorists. PART IV: JUDICIAL RESPONSES:. 25: Chris Kannady, Peter Masciola, and Michel Paradis: The 'Push-Pull' of the Law of War: the Rule of Law and Military Commissions. 26: Claudia Martin: The Role of Military Courts in a Counter-Terrorism Framework: Trends in International Human Rights Jurisprudence and Practice. 27: Nuala Mole: Restricted Immigration Procedures in National Security Cases and the Rule of Law: an Uncomfortable Relationship. 28: Egbert Myjer: Human Rights and the Fight against Terrorism: Some Comments on the Case Law of the European Court of Human Rights. 29: Sergio García Ramírez: The Inter-American Court of Human Rights' Perspective on Terrorism. 30: Christina Cerna: The Role and Legal Framework of the Inter-American Commission on Human Rights in Securing Justice for Victims. 31: Ibrahima Kane: Reconciling the Protection of Human Rights and the Fight against Terrorism in Africa. 32: Rod Rastan and Olympia Bekou: Terrorism and Counter-Terrorist Responses: The Role of International Criminal Jurisdictions. 33: Ilaria Bottigliero: Realizing the Right to Redress for Victims of Terrorist Attacks. PART V: NON-JUDICIAL RESPOPNSES:. 34: Jarmo Oikarinen: Parliamentary Oversight of Counter-Terrorism Policies. 35: Michèle Coninsx: Strengthening Interstate Cooperation: The Eurojust Experience. 36: Martin A Ewi and Anton du Plessis: Criminal Justice Responses to Terrorism in Africa: The Role of the African Union and Sub-Regional Organizations. 37: Nicole El Khoury: Implementing Human Rights and Rule of Law Aspects of the UN Global Counter-Terrorism Strategy - the UNODC/TPB Experience Conclusion. 38: Conclusion

INDEX WORDS:
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* Afrikanska Unionen = African Union = Afrikan Unioni
* counter-terrorism = counter-terrorism = terrorismin vastainen toiminta
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rörelsefrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* invandring = immigration = maahanmuutto
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella brottmålsdomstolen = International Criminal Court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* jus ad bellum = jus ad bellum = jus ad bellum
* jus cogens = jus cogens = jus cogens
* jus in bello = jus in bello = jus in bello
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* torture = torture = kidutus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* offer = victims = uhrit
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): UN charter; ICJ statute; Genocide convention; Geneva conventions; ICESCR; ICCPR; Vienna convention on the law of treaties; Additional protocols to the Geneva conventions; CAT; ICTY statute; ICC statute; CRC; ECPT; ECHR; AMR; ACHPR;

URL http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199608928.do

 
23. II: UNITED NATIONS STANDARDS AND MECHANISMS, 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

II: UNITED NATIONS STANDARDS AND MECHANISMS /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International protection of human rights : a textbook / Krause, C.; Scheinin, M. (eds.). - 2. rev.ed.., p. 61-396. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 2012.

ISBN 78-952-12-2758-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 4. The United Nations and Human Rights, by Hurst Hannum. 5. United Nations Charter-Based Protection of Human Rights, by Andrew Clapham. 6. Civil and Political Rights, by Sir Nigel Rodley. 7. Economic, Social and Cultural Rights, by Eibe Riedel. 8. Torture and Enforced Disappearance, by Manfred Nowak. 9. Combating Racial and Related Discrimination, Morten Kjaerum. 10. Combating Discrimination against women, by Simone Cusack and Rebecca J. Cook. 11. Rights of the Child, by Rachel Brett. 12. Disability and Human Rights: A New Field in the United Nations, by Gerard Quinn. 13. The Human Rights of Indigenous Peoples, by S. James Anaya. 14. Refugees, Asylum-Seekers and Migrant Workers, by Jens Vedsted-Hansen. 15. The International Labour Organization and Human Rights, by Lee Swepston. 16. Human Rights, Globalization, Trade and Development, by Sia Spiliopoulou. Ckermark

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* ICJ = ICJ = ICJ
* apartheid = apartheid = rotusorto
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* skyldigheten att skydda = responsibility to protect (R2P) = velvollisuus suojella
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* Generalförsamlingen = General Assembly = Yleiskokous
* den universella granskningen = UPR review = yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* ESK-rättigheter = ESC rights = TSS-oikeudet
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* tortyr = torture = kidutus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* offer = victims = uhrit
* ovillkorliga rättigheter = non-derogable rights = ehdottomat oikeudet
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* gottgörelse = reparation = hyvitys
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* speciella åtgärder = special measures = erityistoimenpiteet
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* rasåtskillnad = racial segregation = rotuerottelu
* hatpropaganda = hate speech = vihapropaganda
* ESK-rättigheter = ESC rights = TSS-oikeudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* reservationer = reservations = varaumat
* barn = children = lapset
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* barnets bästa = best interest of the child = lapsen etu
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* ILO = ILO = ILO
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* HIV/AIDS = HIV/AIDS = HIV/AIDS
* WHO = WHO = WHO
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICCPR; ICESCR; UN charter-chap. VII; Declaration on friendly relations; CAT; CAT-OP; CEDAW; Convention on enforced disappearances; CERD; CRPD; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); Refugee convention; Migrant workers convention; ECHR;

 
24. Mares, Radu (ed.) : The UN guiding principles on business and human rights, 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The UN guiding principles on business and human rights : foundations and implementation / Mares, Radu (ed.) - (The Raoul Wallenberg Institute human rights library ; vol. 39), viii, 347 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2012. - ISSN 1388-3208

ISBN 978-90-04-21051-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1. Business and Human Rights After Ruggie: Foundations, the Art of Simplification and the Imperative of Cumulative Progress, by Radu Mares. 2. The Ruggie Rules: Applying Human Rights Law to Corporations, by John H. Knox. 3. The Development of the ‘UN Framework’: A Pragmatic Process Towards a Pragmatic Output, by Karin Buhmann. 4. Contextualising the Business Responsibility to Respect: How Much Is Lost in Translation?, by Fiona Haines, Kate Macdonald and Samantha Balaton-Chrimes. 5 Remodelling Responsible Supply Chain Management: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights in Supply Chain Relationships, by Sune Skadegaard Thorsen and Signe Andreasen. 6. Human Rights in the Supply Chain: Influence and Accountability, by Karin Lukas. 7. Responsibility to Respect: Why the Core Company Should Act When Affiliates Infringe Human Rights, by Radu Mares. 8. The Monster Under the Bed: Financial Services and the Ruggie Framework, by Mary Dowell-Jones and David Kinley. 9. Human Rights Norms for Business: The Missing Piece of the Ruggie Jigsaw – The Case of Institutional Investors, by Rory Sullivan and Nicolas Hachez. 10. Pushing the Boundaries: The Role of National Human Rights Institutions in Operationalising the ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, by Meg Brodie. 11. Ruggie’s Diplomatic Project and Its Missing Regulatory Infrastructure, by Christine Parker and John Howe. 12. Protect, Respect, Remedy and Participate: ‘New Governance’ Lessons for the Ruggie Framework, by Tara J. Melish and Errol Meidinger.

INDEX WORDS:
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* EU = EU = EU
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* lämplig bostad = adequate housing = sopiva asunto
* FN:s människorättsråd = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* internationella brott = international crimes = kansainväliset rikkomukset
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* ILO = ILO = ILO
* legitimitet = legitimacy = legitimiteetti
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* HIV/AIDS = HIV/AIDS = HIV/AIDS
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* OECD = OECD = OECD
* fackföreningar = trade unions = ammattiliitot
* CSR = CSR = CSR
* tortyr = torture = kidutus
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa

NOTE (GENERAL): ILO declaration on fundamental principles and rights at work; ICCPR; ICESCR; UN charter;

URL http://www.brill.com/un-guiding-principles-business-and-human-rights

 
25. Rechel, Bernd ... [et al.] : Migration and health in the European Union, 2011
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Migration and health in the European Union / Rechel, Bernd ... [et al.], xx, 257 p.. - Berkshire : Open University Press, 2011.

ISBN 978-033324567-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. SECTION I: INTRODUCTION:. 1. Migration and health in the European Union: an introduction, by Bernd Rechel ... et al. SECTION II : CONTEXT:. 2. Trend's in Europe's international migration, by John Salt. 3. Asylum, residency and citizenship policies and models of migrant incorporation, by Anthony M. Messina. SECTION III: Access to Health Services:. 4. The right to health of migrants in Europe, by Paola Pace. 5. Migrants' access to health services, by Marie Norredam and Allan Krasnik. SECTION IV: Monitoring Migrant Health:. 6. Monitoring the health of migrants, by Bernd Rechel, Philippa Mladovsky and Walter Deville. SECTION V: Selected Areas of Migrant Health:. 7. Non-communicable diseases, by Anton Kunst, Karien Stronks and Charles Agyemang. 8. Communicable diseases, by Tanja Wörmann and Alexander Krämer. 9. Maternal and child health - from conception to first birthday, by Anna Reeske and Oliver Razum. 10. Occupational health, by Andrés A. Agudelo-Suarez, Elena Ronda-Pérez and Fernando G. Benavides. 11. Mental health of refugees and asylum seekers, by Jutta Lindert and Guglielmo Schinina. SECTION IV: Policy Response:. 12. Migrant health policies in Europe, by Philipa Mladovsky. 13. Differences in language, religious beliefs and culture: the need for culturally responsive health services, by Sophie Durieux-Paillard. 14. Good practice in emergency care: views from practitioners, by Stefan Priebe ... [et al.]. 15. Good practice in health service provision for migrants, by David Ingleby. SECTION VII: Conclusions:. 16. The future of migrant health in Europe, by Bernd Rechel.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* migration = migration = siirtolaisuus
* asyl = asylum = turvapaikka
* medborgarskap = citizenship (EU) = kansalaisuus
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* WHO = WHO = WHO
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* Rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus

NOTE (GENERAL): ICESCR; CERD; CEDAW; Lisbon treaty; EU charter of fundamental rights-21; ToA-13;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://mcgraw-hill.co.uk/html/0335245676.html

 
26. Freedman, Rosa : The United Nations Human Rights Council, 2013
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The United Nations Human Rights Council : a critique and early assessment / Freedman, Rosa - (Routledge reseach in human rights law), xii, 330 p.. - New York : Routledge, 2013.

ISBN 978-0-415-640032-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* ILO = ILO = ILO
* NATO = NATO = NATO
* NGO = NGO = NGO
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* WHO = WHO = WHO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee

NOTE (GENERAL): UDHR; CEDAW; CERD; CRC; ECHR; ICESCR; Vienna convention on the law of treaties;

URL http://www.routledge.com/books/details/9780415640329/

 
27. Mikkelsen, Caecilie (ed.) : The indigenous world 2010, 2010
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The indigenous world 2010 / Mikkelsen, Caecilie (ed.), 631 p.. - Copenhagen : IWGIA, 2010. - ISSN 1024-0217

ISBN 978-87-91563-75-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I - country reports. PART II - International processes. PART III - General information.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* EU = EU = EU
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* samer = Sami = saamelaiset
* val = elections = vaalit
* kvinnor = women = naiset
* våld = violence = väkivalta
* barn = children = lapset
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* fattigdom = poverty = köyhyys
* social utslagning = social exclusion = sosiaalinen syrjäytyminen
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* massaker = massacre = verilöyly
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)

NOTE (GENERAL): Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); UN declaration on the rights of indigenous peoples;

LIBRARY LOCATION: S IWGIA...

URL http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0001_I__2010_EB.pdf

 
28. Wessendorf, Kathrin (ed.) : The indigenous world 2011, 2011
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The indigenous world 2011 / Wessendorf, Kathrin (ed.), 549 p.. - Copenhagen : IWGIA, 2011. - ISSN 1024-0217

ISBN 978-87-91563-97-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* inuiter = Inuits = inuiitit
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* beslutsfattande = decision making = päätöksenteko
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* migration = migration = siirtolaisuus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* fattigdom = poverty = köyhyys
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* polisvåld = police violence = poliisiväkivalta
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään

NOTE (GENERAL): UN declaration on the rights of indigenous peoples; Convention on biological diversity; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

LIBRARY LOCATION: S IWGIA...

URL http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0454_THE_INDIGENOUS_ORLD-2011_eb.pdf

 
29. Mikkelsen, Caecilie (ed.) : The indigenous world 2012, 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The indigenous world 2012 / Mikkelsen, Caecilie (ed.), 591 p.. - Copenhagen : IWGIA, 2012. - ISSN 1024-0217

ISBN 978-87-92786-15-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* val = elections = vaalit
* kvinnor = women = naiset
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* beslutsfattande = decision making = päätöksenteko
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* EU = EU = EU
* inuiter = Inuits = inuiitit
* våld = violence = väkivalta
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* narkotikahandel = drug trade = huumekauppa
* rasism = racism = rasismi
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ratificering = ratification = ratifiointi
* implementering = implementation = toteuttaminen
* barn = children = lapset
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan

NOTE (GENERAL): UN declaration on the rights of indigenous peoples; Framework convention on climate change; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

LIBRARY LOCATION: S IWGIA...

URL http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0573_THE_INDIGENOUS_ORLD-2012_eb.pdf

 
30. Odendahl, Kerstin (ed.) : German yearbook of international law, 2013
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

German yearbook of international law : volume 55, 2012 / Odendahl, Kerstin (ed.) ; Matz-Lück, Nele, 743 p.. - Berlin : Duncker & Humblot, 2013.

ISBN 978-3-428-14159-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: FORUM: The Arab Spring and International Law:. 1. Jean-Yves de Cara: The Arab Uprisings Under the Light of Intervention. 2. Javaid Rehman and Eleni Polymenopoulou: Justice After Democracy in the Arab World: Islamic Law Perspectives on Accountability. FOCUS: Disaster Preparedness and Response:. 1. David Fisher: The Future of International Disaster Response Law. 2. Walter Kälin: The Human Rights Dimension of Natural or Human-Made Disasters. 3. Sara E. Davies: Natural Disasters and the Responsibility to Protect. 4. Rebecca M. Bratspies: State Responsibility for Human-Induced Environmental Disasters. 5. Dirk Hanschel: Prevention, Preparedness and Assistance Concerning Nuclear Accidents Effective International Legal Framework or Patchwork?. 6. Markus Kotzur: European Union Law on Disaster Preparedness and Response. GENERAL ARTICLES:. 1. Rosanne van Alebeek: Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy): On Right Outcomes and Wrong Terms. 2. Marco Calisto: Jurisdictional Immunities of the State: Germany v. Italy before the ICJ from an Italian Perspective. 3. Athanasios Yupsanis: The Meaning of »Culture« in Article 15 (1)(a) of the ICESCR Positive Aspects of CESCRs General Comment No. 21 for the Safeguarding of Minority Cultures. 4. Mart Susi: The Definition of a »Structural Problem« in the Case-Law of the European Court of Human Rights Since 2010. 5. Malgosia Fitzmaurice: Indigenous Whaling and Environmental Protection. 6. Prabhakar Singh: Mercantile Metaconstitutionalism: Interpretation of the WTO Treaty and the Developing Countries. 7. Nicholas Tsagourias: Scotland: Independence and Membership of the UN and the EU. GERMAN PRACTICE:. 1. Christophe Eick: The UN Security Council and International Law in 2012. 2. Peter Wittig: Making UN Sanctions Work: Germanys Chairmanship of the Al-Qaida/Taliban Sanctions Committee of the UN Security Council. 3. Antje Siering: Germanys Contribution to the Protection of Biodiversity and Ecosystem Services by Hosting the IPBES Secretariat in the UN City of Bonn. 4. Nicholas English and Felix Bieker: Upholding Data Protection Law Against Multinational Corporations: German Administrative Measures Relating to Facebook. 5. Christoph Seidler: European Commission v. Germany: The Data Retention Directive Legal or Political Issue?. 6. Patrick Braasch: Margin of Appreciation or a Victimless Crime? The European Court of Human Rights on Consensual Incest of Adult Siblings. 7. Julia Gebhard and Johannes Fuchs: Equal (Enough), at Last? Latest ECtHR Jurisprudence in Ahrens v. Germany and Kautzor v. Germany on the Rights of Biological Fathers. 8. Rainer Grote: The ECHRs Rulings in von Hannover v. Germany (No. 2) and Axel Springer AG v. Germany: Rebalancing Freedom of the Press with the Respect for Privacy. 9. Julia Müller: The Arrest of G8 Protestors: The Contested Legitimacy of Preventive Detention. 10. Stephanie Schlickewei: Preventive Detention Revisited Before the ECtHR: O. H. v. Germany. 11. Julia Glocke: German Measures Against Islamic Extremist Organisation Upheld in Strasbourg: Hizb Ut-Tahrir and Others v. Germany. 12. Tobias Thienel: The Appointment of Public Officials, Interim Measures and Article 6 of the ECHR. 13. Hans Michael Heining and Stefan Kirchner: Private Prayer in Public Schools: The Judgment of the German Federal Administrative Court of 30 November 2011. 14. Andrea Meyer: Handling of Somali Pirates from Capture until Transfer to Kenyan Authorities in Accordance with International Law?.

INDEX WORDS:
* intervention = intervention = interventio
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* skyldigheten att skydda = responsibility to protect (R2P) = velvollisuus suojella
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* ESK-rättigheter = ESC-rights = TSS-oikeudet
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* Rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* kvinnor = women = naiset
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* naturkatastrofer = environmental disasters = ympäristötuhot
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* kärnkraftsolycka = nuclear accident = ydinonnettomuus
* EU = EU = EU
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* jus cogens = jus cogens = jus cogens
* ICJ = ICJ = ICJ
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* implementering = implementation = toteuttaminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* WTO = WTO = WTO
* självständighet = independence = itsenäisyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Myanmar / Zimbabwe / Pakistan

NOTE (GENERAL): TFEU; ICESCR-15; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ICCPR-27; Biodiversity convention;

URL http://www.duncker-humblot.de/index.php/german-yearbook-of-international-law-jahrbuch-fur-internationales-recht-75.html?q=german+yearbook+of+international+law

[Next]


24.11.1999