[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='ilmaisuvapaus' results in 1521 hits


 
1. Holbrock, Wallace F. : Legal basis of rights and liberties in the United States of America., 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Legal basis of rights and liberties in the United States of America. / Holbrock, Wallace F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 108., p. 437-448. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1972. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: rights may be divided into three groupings : freedom of expression, personal liberty and civil rights.Freedom of expression includes freedom of speech, of the press, freedom of assembly and freedom of religion.Personal liberty is assured by such rights as habeas corpus, protection from searches, trial by jury, right to legal counsel.Civil rights concern the prevention of discrimination among citizens for reason of race, religion or colour.The legal basis for these rights on the national level is found in the Constitution adopted in 1791 which are known as the Bill of Rights.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA use also UNITED STATES : 6357

 
2. Eduskunnan oikeusasiamies, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Eduskunnan oikeusasiamies /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 114. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Eduskunnan oikeusasiamies on 28.12.1979 antanut päätöksen lehtien katumyyntiä koskevassa asiassa.M.m.Demokraattiset Lakimiehet oli kiinnittänyt oikeusasiamiehen huomiota siihen, että Helsingin kaupungin elimet ja poliisi olivat pyrkineet estämään poliittisten julkaisujen ja nuorisolehtien myymisen kaduilla ja toreilla.Oikeusasiamies katsoo, ettei kantelussa tarkoitettujen painotuotteiden myymisen kaduilla ja toreilla ole tarvinnut hakea lupaa. The Parliamentary Ombudsman made a resolution on December 12, 1979 concerning th e street sales of newspapers and magazines.The Democratic Lawyers have drawn th e PO's attention to the fact that the authorities in Helsinki had tried to preve nt the selling of political publications and youth magazines in streets and mark et places in Helsinki.The PO states that the selling of the kind of publication s which the complaint concerns does not require permission.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Lehtilä, Erkki : Sananvapaus ihmisoikeutena , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sananvapaus ihmisoikeutena : sananvapauden tarkastelu perinteisten porvarillisten ihmisoikeuskäsitysten valossa / Lehtilä, Erkki ; Tyni, Kari - ( Tiedotusopin laitos : julkaisuja : Sarja A = Department of journalism and mass communication : publications : Series A. ; No. 45), 168 p.. - Tampere : University of Tampere (D), 1981. - ISSN 0358-4585

ISBN 951 44 1096 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkielma käsittelee sananvapautta osana ihmisoikeuksia.Ensimmäisessä jaksossa tutkitaan ihmisoikeuksia varhaisen porvarillisen yhteiskunnan oikeuksina, toisessa jaksossa ihmisoikeuksia tarkastellaan kansainvälisen tason oikeuksina, kolmannessa keskitytään varsinaiseen sananvapauteen. The study treats freedom of expression as a human right.In the first part the human rights are dealt with as rights of early burgeoisie society.The second part sees the human rights as international rights.In the third part the focus is on actual freedom of expression.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (THESIS): Pro gradu-tutkielma (master's thesis)

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
4. Viljanen, Veli-Pekka : Kansalaisten yleiset oikeudet , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansalaisten yleiset oikeudet : tutkimus suomalaisen perusoikeuskäsityksen muotoutumisesta autonomikaudella ja itsenäisyyden ensi vuosina / Viljanen, Veli-Pekka - (Suomalaisen oikeusajattelun perusteet (SOAP).Julkaisuja. ; No.5) , 246 p.. - Turku : Turun Yliopisto (D), 1986. - ISSN 0781 1411

ISBN 951 642 874 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten suomalaisen perusoikeuskäsityksen keskeiset oikeudelliset rakennepiirteet muotoutuivat, täsmentyivät ja vakiintuivat autonomian aikana ja itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosina.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Suontausta, Tauno : Sananvapaus ja kirjallisuus, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sananvapaus ja kirjallisuus / Suontausta, Tauno

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 64 (1)., p.20-29. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1966.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Lähtökohtana YK:n yleiskokouksen 10.12 1948 hyväksymän ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus artikkelissa tarkastellaan sananvapautta ja kirjallisuutta.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): UDHR;

 
6. Jyränki, Antero : Näkökohtia Suomen perusoikeusjärjestelmästä, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Näkökohtia Suomen perusoikeusjärjestelmästä / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 66(8)., p.977-1002. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1968.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitelmassa Antero Jyränki käsittelee perusoikeuksien kehitystä, mistä ne saivat alkuunsa, perusoikeusjärjestelmää Suomessa, sen kehitys ja muuttuminen, perusoikeudet käsitteenä, perusoikeuksien sisällön määrittelyä.A.Jyränki käy myös läpi joitakin eri perusoikeuksia mm. omaisuuden turvaa ja sana- ja painovapautta.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
7. Pinto, Roger : La liberte déinformation et déopinion en droit international, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La liberte déinformation et déopinion en droit international / Pinto, Roger - (Collection Etudes juridiques comparatives et internationales), 420 p.. - Paris : Economica, 1984.

ISBN 2 71 78 0714 4

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: L'auteur presente une synthese du droit international de léinformation portant en particuliere léattention a léexamen des "cas" et des situations concretes. Il y presente la convention Europeenne,le droit regional americain et africain, la libertes déinformation et déopinion dans les Conventions universelles et les regles coutumieres et pour terminer il presente le statut du correspondant etranger et les agences mondiales déinformation.

INDEX WORDS:
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): AMR; ECHR; ACHPR;

 
8. Barendt, Eric : Freedom of speech., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of speech. / Barendt, Eric. - repr.., x xii, 344 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1989.

ISBN 0 19 825603 5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this book the lagal questions in the context of fundamental free speech principles is discussed and a defaild account of the law in the various jurisdictions is given.The book is written from a British standpoint, but the United States case law, the German case law and the decisions of the European Commission and Court of Human Rights are also treated.

INDEX WORDS:
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA / West-Germany : 8251 / 6357

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
9. Blumenwitz, Dieter : Meinungs- und Informationsfreihet, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Meinungs- und Informationsfreihet / Blumenwitz, Dieter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte in den Staaten des Warschauer Paktes : Bericht der unabhängigen Wissenschaftlerkommission / Brunner, G. (ed.), p.66-97. - Köln : Bundesanzeigen (D), 1988.

ISBN 3 88784 158 1

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: Das viertes Kapitel des Buchs, Meinungs- und Informationsfreiheit redet uber der völkerechtlichen Rahmen fur Äusserungs-, Informations- und Pressefreiheit, Grundsatz des freien Informationsflusses, Möglichkeiten zur Einschränkung innerstaatliche Rechtslage und Praxis zur verfassungsrechtlichen Verankerung der Äusserungs-, Informations- und Pressefreiheit, Relativierung der Äusserungs-und Pressefreiheit, struktur des Medienwesens, Beschränkungen der Presse- und Informationsfreiheit im einzelnen ; und Bewertung.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe : 8100

 
10. Hersch, Jeanne (prep. by) : Birthright of man, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Birthright of man / Hersch, Jeanne (prep. by), 589 p. : ill.. - Paris : UNESCO (D), 1969.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The aim of this collection of texts was to assemble a collection anticipating the philosophy implicit in the Universal Declaration of 1948, nothing published after that date has been included.The quotations are drawn from a wide variety of traditions and periods which would illustrate how human beings everywhere, throughout the ages and all over the world, have asserted and claimed the birthright of man

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* slaveri = slavery = orjuus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
11. Hidén, Mikael : Sananvapautta ja järjestyksenpitoa , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Sananvapautta ja järjestyksenpitoa : huomiota perusoikeussuojan ja kunnallisen säädösvallan suhteesta eräiden tapausten valossa / Hidén, Mikael

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu Paavo Kastari 1907.13/11.1977. - p. 67-82 - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.C-sarja ; No.15) - Helsinki : Suomen lakimiesyhdistys (D), 1978.

ISBN 951 9068 805

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tässä luvussa tarkastellaan eräitä tapauksia jotka vuosina 1976-77 esiintyi Helsingissä.Eräät henkilöt myivät poliittisiksi mielipidelehdiksi luonnehdittavia painokijoituksia Helsingin kaduilla.Seuraavassa rajoitetaan tarkastelemaan tapausten juridisessa arvioinnissa keskeisiä kysymyksiä perusoikeuksien ulottovuudesta ja perusoikeuksien käyttöä koskevasta säätelykompetenssista.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
12. Veenhoven, Willem A. (ed.) : Case studies on human rights and fundamental freedoms , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. five / Veenhoven, Willem A. (ed.), 582 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1975.

ISBN 9 0 247 1779 5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article consists of 20 parts:. 1. David E. Schmitt : Discrimination and conflict in Northern Ireland... 2. Winifred Crum Ewing : Human Rights in Northern Ireland. 3. Maurice M.Roumani : The case of the Jews from Arab countries : a neglected issue. 4. N. J.C olletta : Malaysia's forgotten people : education, cultural identity and socio-economic mobility among South Indian plantation workers. 5. Constantina Safilios-Rotschild : sex discrimination : theory and research. 6. William J.Wilson : The changing context of American race relations : urban blacks and structural shifts in the economy. 7. Chris Mullard : Racism in Britain : Management concepts, 1948-1975. 8. Stanley Meisler : Holocaust in Burundi, 1972. 9. Anthony Mascarenhas : Bangladesh : a profile of 20th century genocide. 10. Rudolf O. de la Garza : Mexican Americans in the United States : the evolution of a relationship. 11. Lawrence Schlemmer : Institutionalised inequality and differentiation : an evoluation of race discrimination in South Africa. 12. Cas de Villiers : Colour discrimination and policy evolution in South Africa. 13. Allan C. Ornstein : Affirmative action and American universities. 14. Marshall W. Murphree and Donald G.Baker : Racial discrimination in Rhodesia. 15. Pierre Naudin : The violation of human rights in Uganda. 16. A. C. W van der Vet : Dutch tolerance on trial : Holland on the brink of conflict. 17. The International Leage for the Rights of Man : the violation of human rights in India. 18. Rounaq Jahan : Women in Bangladesh. 19. John Scali ; Philip Hoffman ; Daniel Patrick Moynihan ; and Leonard Garment : the United Nations and human rights : the American viewpoint.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* indianer = Indians = intiaanit
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* judar = Jews = juutalaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Central Africa

 
13. States of emergency , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

States of emergency : their impact on human rights / ; International Commission of Jurists, iii; 477 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1983.

ISBN 92 9037 019 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this study of states of emergency undertaken by the Commission of Jurists, over 15 countries are selected which have had experienced states of emergency in the 1960's and 1970's.The section covers differnt kinds of emergency under different regimes and in different regions.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Canada / Colombia / Eastern Europe / Ghana / Greece / India / Malaysia / Northern Ireland / Peru / Syrian Arab Republic / Thailand / Turkey / Uruguay / Zaire / South America / Latin America / Central Africa / West Africa

NOTE (GENERAL): OAS charter; AMR; Geneva conventions; ECHR; ACHPR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. Bindman, Geoffrey (ed.) : South Africa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

South Africa : human rights and the rule of law / Bindman, Geoffrey (ed.) ; International Commission of Jurists, 159 p.. - London : Pinter publishers (D), 1988.

ISBN 0 86187 979 1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: With increasing reports of the tensions and repression of blacks in South Africa, the International Commission of Jurists decided to send a mission to South Africa.Their terms of reference were to examine the degree of compliance in S.A. with international human rights law as embodied in the Universal declaration of human rights and other relevant instruments.The particular subjects they considered were trade union rights, the repeal of the pass laws and other discriminatory legislation, the independence of judges and lawyers, the security system, the treatment of children under the legal system, the state of education, freedom of speech and political activity, legal services in rural areas and human rights in the homelands.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

 
15. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of international law , 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

African yearbook of international law : vol 10 / Yusuf, Abdulqawi (ed.), viii, 776 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2004.

ISBN 90-04-13872-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: The Ghost of Berlin Still Haunts Africa! The ICJ Judgment on the Land and Maritime Boundary Dispute Between Cameroon and Nigeria, by Nsongurua J. Udombana. 2. The Interplay Between Environmental Protection and Human and Peoples’ Rights in International Law, by Federico Lenzerini. 3. Diversion of International Watercourses Under International Law, by Mohamed S. Amr. 4. The Interplay Between the Right to Development and the Protection of the Environment: Patterns and Instruments to Achieve Sustainable Development in Practice, by Massimiliano Montini. 5. The Protection of Copyrights and Related Rights in Africa: Challenges to Protection in the Internet Age, by Robin Ramcharan & Mpazi Sinjela. 6. Etude sur l’occupation et sur l’Article 47 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : le degré d’intangibilité des droits en territoire occupé, by Robert Kolb. 7. La liberté d’aller et venir dans la sous-région du Golfe de Guinée, by Léopold Donfack Sokeng. 8. La Déclaration de l’Organisation internationale du Travail du 18 juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail : une technique juridique singulière de relance des conventions fondamentales, by Mouloud Boumghar. 9. The Cairo-Arusha Principles on Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences: Developing the Frontiers of the Principle of Universal Jurisdiction, by Edward Kwakwa. 10. Quelques réflexions sur la communauté internationale, by Robert Kolb. 11. Chronique des activités de la Cour internationale de Justice en 2001, by Ludivine Tamiotti. 12. Chronique de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda (1995-2002), by Roland Adjovi & Florent Mazeron.

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* CEDAW Committee = CEDAw Committee = CEDAW Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* folkmord = genocide = kansanmurha
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* FAO = FAO = FAO
* folkmord = genocide = kansanmurha
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ICJ = ICJ = ICJ
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* IMF = IMF = imf
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* OAU = OAU = OAU
* interima åtgärder = interim measures = väliaikaiset toimenpiteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso

GEOGRAPHICAL TERMS: Algeria / Argentina / Australia / Austria / Bangladesh / Belgium / Burundi / Cambodia / Cameroon / Canada / Congo / Croatia / Cyprus / Czechoslovakia / Egypt / Ethiopia / Finland / France / Germany / Ghana / Guinea / Hungary / Israel / Italy / Japan / Jordan / India / Philippines / Chile / Canada / Kenya / Korea / Lesotho / Madagascar / Malawi / Mauritius / Morocco / Nepal / Netherlands / New Zealand / Niger / Nigeria / Pakistan / Poland / Portugal / Rwanda / Sierra Leone / Singapore / Slovakia / South Africa / Somalia / Spain / Sudan / Syria / Taiwan / Thailand / Togo / Turkey / USA / Uruguay / Viet Nam / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of child; Protocol on the rights of women in Africa; AMR; ICESCR; ICCPR; Vienna convention on the law of treaties; UN charter; UDHR; Declaration on friendly relations; Rio declaration; Stockholm declaration on the human environment;

URL http://www.brill.nl/m_catalogue_search.asp?sub=6&converted_subtitle=african+%3CAND%3E+yearbook&subtitle=african+yearbook

 
16. The year of the lie, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The year of the lie : censorship and disinformation in the Peoples Republic of China 1989 / - (Article 19 censorship reports), 76 p.. - London : ARTICLE 19, 1989.

ISBN 1870798317

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: UDRH - 19

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* censur = censorship = sensuuri

GEOGRAPHICAL TERMS: China : 7117

NOTE (GENERAL): UDHR-19;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. Writers and readers in support of Salman Rushdie, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Writers and readers in support of Salman Rushdie : world statement /, 82 p.. - London : International committee of defence of Salman Rushdie and his publishers; ARTICLE 19, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

LIBRARY LOCATION: IMR

 
18. In the shadows of Buendia, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

In the shadows of Buendia : the mass media and censorship in Mexico /, 107 p.. - London : ARTICLE 19 (D), 1989.

ISBN 1870798260

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Five years after the death of the prominent Mexican investigative journalist Manuel Buendia, reporters in Mexico are still victims of assassinations and attack.As with Buendia, the circumstances of many such assassinations and murders remain unsolved.The disturbing increase of the number of killings of journalists in Mexico (over forty in the past two decades andd four recorded in 1988) continues to be the single most serious challange to freedom of the press in the country. Article 19 also examines other serious issues affecting the exercise and protection of freedom of expression in present day Mexico, including the methods by which the written press and the media are manipulated and controlled, the economics of the censorship, the position of foreign correspondents, censorship of the visual arts and political controls on the church.The study details the important but inconclusive debate on the "Right to Information" and the accusation of biased reporting during the 1988 election campaign.Concentration of ownership, particularly as it affects the television industry, is explored in the light of the questions it raises for Mexican democracy.

INDEX WORDS:
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* censur = censorship = sensuuri
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Mexico / Latin America : 6243

NOTE (GENERAL): UDHR-19

LIBRARY LOCATION: IMR

 
19. Freedom of information and expression in Hong Kong, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of information and expression in Hong Kong : a commentary by ARTICLE 19 on the report submitted to the Human Rights Commitee by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland /, 36 p.. - London : Recearch and information Centre on Censorship, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic : 7117

 
20. The crime of Blasphemy: why it should be abolished., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The crime of Blasphemy: why it should be abolished. /, 22 p.. - London : International committee for the defence of Salman Rushdie and his publishers; ARTICLE-19, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

 
21. Bernstein, Herbert : West Germany, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

West Germany : free press and national security : reflections on the Spiegel case / Bernstein, Herbert

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p. 547-561. - Baltimor, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
22. Abraham, Henry J. : Freedom and the Court , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom and the Court : civil rights and liberities in the United States / Abraham, Henry J.. - 4. ed.., XVI, 443 p. :tab.. - New York : Oxford U.P.(D), 1982.

ISBN 0195029615

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* allmänna friheter = general freedoms = yleiset vapaudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
23. Sieghart, Paul (ed.) : Human rights in the United Kingdom, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in the United Kingdom / Sieghart, Paul (ed.), 193 p.. - London : Pinter Publishers (D), 1988.

ISBN 0 86187 750 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rasrelationer = race relations = rotusuhteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR; ECHR;

 
24. Opsahl, Torkel : FN:s Komite for menneskerettighetene , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

FN:s Komite for menneskerettighetene : aktuelle utviklingstrekk / Opsahl, Torkel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut ; No. 82), p. 54-72. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607),(C)

NOTE (GENERAL): ICCPR, UDHR, UDHR-19

 
25. Hailbronner, Kay : Die Einschränkung von Grundrechten in einer demokratischen Gesellschaft , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Einschränkung von Grundrechten in einer demokratischen Gesellschaft : zu den Schraukenvorbehalten der Europäischen Menschenrechtskonvention / Hailbronner, Kay

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 359-386. - Berlin : Springer-Verlag, 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECMR-10; ICCPR-12

 
26. Prisoners of conscience in the USSR , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prisoners of conscience in the USSR : their treatment and conditions : an Amnesty International report / ; Amnesty International, 217 p. :ill.. - London : Amnesty International, 1980.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fångar = prisoners = vangit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* arbetsläger = labour camps = työleirit
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
27. Kleinwächter, Wolfgang : The birth of Article 19 ; a UN twin concept, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The birth of Article 19 ; a UN twin concept / Kleinwächter, Wolfgang

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights, communication and culture / Norden-Streng, K.Kleinwächter, W. (eds.). - p. 35-60 - (Department of Journalism and Mass Communication, Publications, Series B ; No. 28) - Tampere : University of Tampere, 1989. - ISSN 0358-4151

ISBN 951 44 2471 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* FN = UN = YK

NOTE (MEETINGS): Report of the Leipzig-Tampere seminar on confidence-building in the non-military field, Tampere, (19881130), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR-19; UN Charter

 
28. Nordenstreng, Kaarle (ed.) : Human rights, communication and culture, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights, communication and culture / Nordenstreng, Kaarle (ed.) ; Kleinwächter, Wolfgang - (Department of Journalism and mass communication, Publications, Series B. ; No. 28), 113 p.. - Tampere : University of Tampere, 1989. - ISSN 0358-4151

ISBN 951 44 2471 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt att kommunicera = right to communicate = oikeus kommunikaatioon
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): Report of the second Leipzig-Tampere seminar on confidence building in the non-military field, Tampere, (19881130), (C)

NOTE (GENERAL): UDRH-19 ; ICCPR; ICESCR; ICCPR-OP;

 
29. Nowak, Manfred : Artikel 10 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 10 MRK / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 441 480. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-10

 
30. Zahle, Henrik : Menneskerettigheder, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menneskerettigheder / Zahle, Henrik - (Dansk forfatningsret ; No. 3), 249 p.. - Köbenhavn : Christian Ejlers (D), 1989.

ISBN 87 7241 6769

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR

[Next]


24.11.1999