[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='income' results in 4 hits


 
1. Suomalainen toimeentuloturva, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomalainen toimeentuloturva /, 93 p.. - Helsinki : Eduskunnan sosiaalivaliokunta, 1986.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Eduskunnan sosiaalivaliokunnan perustoimeentulotyöryhmän tehtävänä oli laatia selvitys perustoimeentuloturvan puutteista ja mahdollisuuksista luoda kattava perustoimeentuloturvan kokonaisuus sekä tehdä asiaa koskevia ehdotuksia.

INDEX WORDS:
* socialhjälp = social assistance = sosiaaliavustus
* inkomst = income = tulot

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Eduskunnan sosiaalivaliokunnan seminaari 19861203 : Helsinki (C)

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
2. Schermers, Henry G. : The international protection of the right of property, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The international protection of the right of property / Schermers, Henry G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 565-580. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationellt skydd = international protection = kansainvälinen suojelu
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* inkomst = income = tulot
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1

 
3. World development report 1990., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

World development report 1990. / ; World Bank, xii, 260 p.: ill.. - Oxford : Oxford U. P., 1990.

ISBN 0 19 52 0851 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* fattigdom = poverty = köyhyys
* inkomst = income = tulot
* de fattiga = the poor = köyhät
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

NOTE (GENERAL): På pärmen: Poverty

BIBLIOGRAPHY: Selected bibliography

 
4. Arajärvi, Pentti : Toimeentuloturvan oikeellisuus, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Toimeentuloturvan oikeellisuus / Arajärvi, Pentti - (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia ; 68), xxxv, 468 p.. - Helsinki : KELA, 2002. - ISSN 1238-5050

ISBN 951-669-602-3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. 1. Johdanto : tutkimusasetelma. 2. Näkökohta hyvinvoinnin ulottuvuuksista ja tutkimuksen rajaus. 3. Toimeentuloturvan oikeellisuuden yleinen perusta. 4. Toimeentuloturvan aineellinen oikeellisuus. 5. Toimeentuloturvan menettelyllinen oikeellisuus. 6. Toimeentuloturvan lainsäädäntörakenteellinen oikeellisuus. 7. Epilogi. 8 SUMMARY : The flawlessness of income security legislation : Finnish legislation on income security in relation to the constitution, with particular reference to constitutional rights, human rights and EU law

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* EU = EU = EU
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* inkomst = income = tulot
* adoption = adoption = adoptio
* pension = pension = eläke
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* graviditet = pregnancy = raskaus
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (THESIS): Dr.iur. (thesis), University of Helsinki, 2002, [T]

NOTE (GENERAL): ECHR; EU charter of fundamental rights; ESC; Limburg principles; ICCPR;

URL http://193.209.217.5/in/internet/suomi.nsf/NET/181102163049PB?OpenDocument


24.11.1999