[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('independent and impartial tribunal') results in 231 hits


 
1. Kalima, Kai : Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet (HM 2#), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet (HM 2#) / Kalima, Kai

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 177-180. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen hallitusmuodossa tuomiovallan käyttäminen on uskottu pysyville, riippumattomille tuomioistuimille.Riippumattomuus merkitsee paitsi itsenäisyyttä muihin valtioelimiin nähden, myös ehdotonta objektiivisuutta. Hallintoasioissa ylintä tuomiovaltaa käyttää KHO, jonka asemasta on säädetty perustuslain ohella m.m. laissa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.Artikkelissa selostetaan 1) tuomiovallanjakoteoria 2) KHO:n rooli erotuomarina ja 3) KHO valikoi oikeustieteestä. The Finnish Constitution gives the judicial power to permanent, independent courts.Independence of courts does not only mean independence in relation to other state organs, it also requires an unconditional objectivity.In administrative matters the Supreme Administrative Court (Korkein hallinto-oikeus) exeercises the supreme judicial power according to the Constitution and the Law of Supreme Administrative Courts.The article gives an account of the 1) theory of distribution of power 2) arbitrator role of the Supreme Administrative Court 3) Supreme Administrative Court and legal science

INDEX WORDS:
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Holopainen, Toivo : Näkökohtia korkeimman hallinto-oikeuden asemasta ja toimivallasta, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Näkökohtia korkeimman hallinto-oikeuden asemasta ja toimivallasta / Holopainen, Toivo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 13., p. 55-60. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1984. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa kirj. lähtee siitä että KHO on viime aikoina joutunut tulilinjalle.Monet hallinnon edustajat ja oikeustieteilijät ovat kohdistaneet tähän ankaraa kritiikkiä (Kalima Oikeus-lehdessä 1983:3, Klami Kanavassa 1983:8).Kalima mainitsee rakennuslain mukaiset poikkeusluvat ja kunnan toimialan, Klami niiden lisäksi ulkomaisten taiteilijoiden verotuksen. Artikkelissa tarkastellaan lähinnä KHO:n asemaa tehtävien ja toimivallan kannalta. The author argues that the Supreme Administrative Court (Korkein hallinto- oikeus) recently has been in the firing line.Several of its representatives, in addition to legal scholars, have severely criticized the Supreme Administrative Court(Kalima in Oikeus(1983:8).Kalima criticizes the provisional permits in the Law of Construction and the municipal's field of activities.Kla mi criticizes the tax on visiting artists.The article concentrates on the Supreme Administrative Court's position in view of its duties and authority.

INDEX WORDS:
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Mäenpää, Olli : Euroopan ihmisoikeussopimus ja oikeusturvan takeet hallintoasioissa , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Euroopan ihmisoikeussopimus ja oikeusturvan takeet hallintoasioissa = The European convention on human rights and the guarantees for legal protection in public administration / Mäenpää, Olli

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 87(3)., p. 281-318. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1989. - ISSN 0356-7206

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ihmisoikeussopimusten sisältämien ja kotimaisten oikeusturvaperiaatteiden suhde voidaan yleensä ymmärtää toisiaan täydentäviksi.Kirjoittaja keskittyy pääasiassa hyvälle hallintolainkäytölle asettuviin kansainvälisiin (tai ainakin Eurooppalaisiin) mittapuihin.Kirjoittaja tarkastelee ensin näitä hyvän hallintolainkäytön keskeisimpiä osatekijöitä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan kannalta.Tämän jälkeen hän selvittelee, missä viranomaisasioissa ja missä menettelyvaiheissa näitä vaatimuksia on artiklan nykyisen tulkintalinjan mukaan noudatettava.Soveltamisalan tarkastelua vasta sopimusmääräysten materiaalisen sisällön erittelyn jälkeen puoltaa erityisesti kaksi seikkaa, joista toinen on laadullis-sisällöllinen, toinen taas enemmänkin muodollinen.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
4. Leigh, Monroe : Judicial decisions, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial decisions : decision of the European Court of Human Rights : case of Lightow and others / Leigh, Monroe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 425-427. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): ECHR-6-13-14; ECHRP-1-1

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
5. Kopetzki, Christian : Artikel 5 und 6 MRK (VfGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 und 6 MRK (VfGH) / Kopetzki, Christian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 207-300. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

 
6. Nowak, Manfred : Artikel 5 und 6 (VWGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 und 6 (VWGH) / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 301-314. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

 
7. Ermacora, Felix : Artikel 6 MRK (OGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 6 MRK (OGH) / Ermacora, Felix

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 329-364. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-6

 
8. Sperduti, Giuseppe : L'Article 6 de la Convention Europeenne des droits de l'homme et des decisions administratives affectant des droits de caractere civil, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'Article 6 de la Convention Europeenne des droits de l'homme et des decisions administratives affectant des droits de caractere civil / Sperduti, Giuseppe

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 813-818. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* administration = förvaltning = hallinto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6

 
9. van Dijk, Pieter : The interpretation of "civil rights and obligations" by the European court hum an rights , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The interpretation of "civil rights and obligations" by the European court hum an rights : one more step to take / van Dijk, Pieter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 131.143. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* internationell rättsskipning = international jurisdiction = kansainvälinen oikeudenkäyttö
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* tolkning = interpretation = tulkinta
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR-6,-13,14

 
10. "Lawless" case (merits) : judgment of 1st July 1961., 1961
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"Lawless" case (merits) : judgment of 1st July 1961. / - (Publications of the European Court of Human Rights. Series A : Judgments and decisions. ; No. 3), 67 p.. - Köln : Carl Heymann, 1961.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* IRA = IRA = IRA
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* terrorism = terrorism = terrorismi
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* tillintetgöra friheter och rättigheter = destruction of rights and freedoms = tehdä tyhjäksi jokin oikeus tai vapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland / United Kingdom : 8231 / 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-7-15-17

LIBRARY LOCATION: IMR

 
11. Delcourt case, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Delcourt case : judgment of 17th January 1970 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 11), 21 p.. - Köln : Carl Heymann, 1970.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomi = economy = talous
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
12. Case of Engel and others, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Engel and others : 1. decision of 1 October 1975; 2. judgment of 8 June 1976; 3. judgment of 23 November 1976 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 22), 71 p.. - Köln : Carl Heymann, 1977.

ISBN 3 452 18279 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1)-5(4)-6(1,2,3)-10-11-14-15-17-18-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
13. "Wemhoff" case : judgment of 27th june 1968., 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"Wemhoff" case : judgment of 27th june 1968. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 7), 40 p.. - Köln : Carl Heymann, 1968.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* ekonomi = economy = talous
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. Winterwerp cases : judgment of 24th October 1979., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Winterwerp cases : judgment of 24th October 1979. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 33), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18747 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1)-5(4)-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
15. Airey case : judgment of 9th October 1979., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Airey case : judgment of 9th October 1979. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 32), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18719 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland : 8231

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8-13-14-26-27(2)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
16. Case of Luedicke, Belkacem et Koc : judgment of 28th November 1978., 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Luedicke, Belkacem et Koc : judgment of 28th November 1978. / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 29), 27 p.. - Köln : Carl Heymann, 1979.

ISBN 3 452 18566 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6,-14

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. König case : 1. decision of 23rd April 1977; 2. judgment of 28th June 1978., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

König case : 1. decision of 23rd April 1977; 2. judgment of 28th June 1978. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 27), 52 p.. - Köln : Carl Heymann, 1978.

ISBN 3 452 18526 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* yrkesetik = professional ethics = ammattietiikka
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
18. Case of Ireland v.United Kingdom : 1. decision of 29th April 1976 ; 2. judgment of 18th January 1978., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Ireland v.United Kingdom : 1. decision of 29th April 1976 ; 2. judgment of 18th January 1978. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 25), 141 p.. - Köln : Carl Heymann, 1978.

ISBN 3 452 18459 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* IRA = IRA = IRA
* terrorism = terrorism = terrorismi
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland / United Kingdom : 8231 / 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-1-3-5(1,2,3,4)-6-14-15-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
19. Winterwerp case : judgment of 27th November 1981 (Article 50)., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Winterwerp case : judgment of 27th November 1981 (Article 50). / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 47), 8 p.. - Köln : Carl Heymann, 1982.

ISBN 3 452 19121 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. Buchholz case : judgment of 6th May 1981., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Buchholz case : judgment of 6th May 1981. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 42), 22 p.. - Köln : Carl Heymann, 1981.

ISBN 3 452 18992 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-3-6-8-12;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
21. Deweer case : judgment of 27th February 1980., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Deweer case : judgment of 27th February 1980. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 35), 34 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18807 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1,2,3)-26,-50; ECHRP-1-1

LIBRARY LOCATION: IMR

 
22. Guzzardi case : judgment of 6th November 1980., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Guzzardi case : judgment of 6th November 1980. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 39), 64 p.. - Köln : Carl Heymann, 1981.

ISBN 3 452 18917 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-3-5(1)-6-8-9-25-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
23. Pakelli case: judgment of 25th April 1983., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pakelli case: judgment of 25th April 1983. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 64), 21 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19554 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1,3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
24. Ben Yaacoub case : judgment of 27th November 1987 ; Case of H. v.Belgium : 1. decision of 23rd October 1986 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 30th November 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ben Yaacoub case : judgment of 27th November 1987 ; Case of H. v.Belgium : 1. decision of 23rd October 1986 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 30th November 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 127), 64 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 21197 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-48

LIBRARY LOCATION: IMR

 
25. Case of Albert le Compte: 1. decision of 28th May 1982; 2. judgment of 10th February 1983; 3. decision of 10th February., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Albert le Compte: 1. decision of 28th May 1982; 2. judgment of 10th February 1983; 3. decision of 10th February. / - (Publication of the European Court of Human Rights.Serie A: Judgments and Series A : Judgments and decisions. ; No. 58), 29 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19493 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-3-6-11

 
26. Case of H. v.France : judgment of 24th October 1989 ; case of Chichlian and Ekindjian., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of H. v.France : judgment of 24th October 1989 ; case of Chichlian and Ekindjian. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 162), 53 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21773 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): ECHR-6-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
27. Piersack case: judgment of 1st October 1982., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Piersack case: judgment of 1st October 1982. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 53), 17 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19353 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Soering case : 1. decision of 26th January 1989 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Soering case : 1. decision of 26th January 1989 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 7th July 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 161), 83 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21644 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* fångar = prisoners = vangit
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA / West Germany : 8251 / 6357

NOTE (GENERAL): ECHR-3-6(1)-6(3)-13-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
29. Bricmont case ; judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bricmont case ; judgment of 7th July 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 158), 52 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21642 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* jurister = lawyers = lakimiehet
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Canada : 8214 / 6322

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-6(3)-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. Union alimentaria Sanders sa case : judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Union alimentaria Sanders sa case : judgment of 7th July 1989. / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 157), 25 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21641 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Spain : 8245

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

[Next]


24.11.1999