[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='indier' results in 2 hits


 
1. Ginwala, Frene : Indian South Africans, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Indian South Africans / Ginwala, Frene - (MRG report ; No. 34), 20 p.. - London : Minority Rights Group, 1985.

ISBN 0 946690 29 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* indier = Indians = intialaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

 
2. Olsson, Torvald : Sjakalerna, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sjakalerna : nomader i kastsamhällets utkant = Studie av sjakalerna och de f.d. oberörbara kasternas sociala organisation, religion och utvecklingsproblem / Olsson, Torvald ; Werth, Lukas, 183 p.. - Stockholm : Föreningen Fjärde Världen, 1990.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* tamiler = Tamils = tamilit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* indier = Indians = intialaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* religion = religion = uskonto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* diskriminering = discrimination = syrjintä


24.11.1999