[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('inferior court') results in 1 hits


 
1. Bruun, Niklas (ed.) : OIKEUSTURVA, OIKEUSAPU JA ALIOIKEUSUUDISTUS, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

OIKEUSTURVA, OIKEUSAPU JA ALIOIKEUSUUDISTUS / Bruun, Niklas (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 13., p. 27-40. - HELSINKI : SUOMEN DEMOKRAATTISET LAKIMIEHET & OIKEUS- JA YHTEISKUNTATIETEELLINEN YHD.( D), 1984. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Vuonna 1973 toteutettiin oikeusapujärjestelmä Suomessa.Tällöin uudistettiin laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä (87 / 1973) ja säädettiin laki yleisestä oikeusaputoiminnasta (88 / 1973).Tämän jälkeen ei ole paljon keskustelua käyty julkisuudessa. Kirjoittaja pyrkii selvittämään, mistä vaikeneminen johtuu, sekä mikä on oikeusavun laajuus ja tila nykyisin.Artikkelin toisena tarkoituksena on pyrkiä oikeusapujärjestelmämme tulevien kehityssuuntien kriittiseen tarkasteluun mm. vireillä olevan alioikeusuudistushankkeen valossa. In 1973 the legal assistance system was put into effect in Finland.The Law of Free Trial was reformed (87 / 1973) and the Law of Common Legal Aid was passed. Since then there has been very little public discussion about this matter.The author tries to account for the reasons why the issue has not been discussed and outlines the need for legal assistance today.The other aim of the article is to try to critically examine future trends of the development of the Finnish legal system.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* underrätt = inferior court = alioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222


24.11.1999