[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='inkeriläiset' results in 10 hits


 
1. Hanski, Raija : The second world war, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The second world war / Hanski, Raija

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, L.; Hanski, R.; Rosas, A. (eds.), p. 41-101. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* kvinnliga fångar = women prisoners = naisvangit
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* ockupation = occupation = miehitys
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* fångläger = prison camps = vankileirit
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* ICRC = ICRC = ICRC
* judar = Jews = juutalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USSR / Sweden / Germany : 8222

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Geneva conventions; Paris Treaty of peace

 
2. Invandrare & minoriteter, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare & minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 1., p.2-37. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1994. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are a.o.:. 1. Matti Similä : På väg uppåt. 2. Carl-Ulrik Schierup, Sven Paulson, Aleksandra Ålund : Arbetets etniska delning. 3. Wuokko Knocke : Kulturens mångfald. 4. Heli Henriksson Vasara : Finsk läslust. 5. Magdalena Jaakkola : Förändringar i tolerans. 6. Eric de Geer : Ingermanländarna. 7. Roland randefelt : Etnisk rensning enligt sovjetisk modell.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* finnar = Finns = suomalaiset
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / Finland / Sweden / Russian Federation

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Karelia

 
3. Invandrare och minoriteter, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 2., p. 2-39. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1994. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. Karmela Liebkind : Mellan etnicitetens Skylla och assimilationes Charybris. 2. Irene Molina, Mekonnen Tesfahuney : Som man frågar, får man svar. 3. Anders Lange : Om forskning, fiske och fadäser. 4. Charles Westin : Kritiker har ett ansvar. 5. Michael Williams : Det gömda perspektivet. 6. Gunnar Jervas : Sken och verklighet. 7. Lars-Erik Borgegård : Frivilligt flyktingmottagande (Kanada). 8.Ingrid de Geer : Ingermanländsk musikkultur i Sverige.

INDEX WORDS:
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* invandring = immigration = maahanmuutto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* muslimer = Muslims = muslimit
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
4. Nylund-Oja, Marja ... [et al.] : Finnish emigration and immigration, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Finnish emigration and immigration / Nylund-Oja, Marja ... [et al.]

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural minorities in Finland : an overview towards cultural policy / Pentikäinen, J.; Hiltunen, M. (eds.). - 2nd ed.. - ( Publications of the Finnish National Commission for UNESCO ; no. 66), p. 173-226. - Helsinki : Ministry of Education, 1995. - ISSN 0357-1106

ISBN 951-47-7450-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* emigration = emigration = maastamuutto
* återvändare = returnees = paluumuuttajat
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* ryssar = Russians = venäläiset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset
* utlandssvenskar = Swedes living abroad = ulkoruotsalaiset
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* förryskning = russification = venäläistäminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / USA

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Finlands UNESCO-kommission...

 
5. Pentikäinen, Marja ... [et al.] : Suomalainen maasta- ja maahanmuutto, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Suomalainen maasta- ja maahanmuutto / Pentikäinen, Marja ... [et al.]

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Suomen kulttuurivähemmistöt / Pentikäinen, J.; Hiltunen, M. (eds.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; no. 72), p. 195-242. - Helsinki : Suomen UNESCO-toimikunta, 1997. - ISSN 0357-1106

ISBN 951-53-1699-5

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* ryssar = Russians = venäläiset
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): European charter for regional or minority languages;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Finlands UNESCO-kommission...

 
6. Seppälä, Antti : Ulkomaalaisvaltuutettu - toimintakertomus 1998, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Ulkomaalaisvaltuutettu - toimintakertomus 1998 / Seppälä, Antti - (STM:n monisteita 1999 ; 3), 41 p.. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 1999 .

ISBN 952-00-0574-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningsombudsman = alien's ombudsman = ulkomaalaisvaltuutettu
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* asyl = asylum = turvapaikka
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; Refugee convention; Declaration on the human rights of individuals who are not nationals of the country in which they live; ECHR; ESC; ToA;

 
7. Leskelä, Maarit (ed.) : Outsiders or insiders?, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Outsiders or insiders? : constructing identities in an integrating Europe / Leskelä, Maarit (ed.) - (Publications of the doctoral program on cultural interaction and integration ; 4), 286 p.. - Turku : University of Turku, 1999.

ISBN 951-29-1503-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. OUTSIDERS EUROPE:. 1. Emilios Christodoulidis : Europe's Coummunity : dilemmas of exclusions. 2. Hans Entzinger : Towards a model of incorpoartion : the case of the Netherlands. 3. Annika Forsander : Outsiders or insiders? Ingrian Finns in a context of the Finnish immigration policy. 4. Vigdis Stordahl : National integration and ethnic incorporation : the case of the Sami in Norway. 5. Pertti Grönholm : Estonians, a nation on the borderline of two Europes. 6. Kevin Robins : European media culture and the problem of imagined community. 7. Janne Mäkelä : The outsider within : the Beatles and the re-evaluation of the North in the early 1960s. IDENTITY AS A CULTURAL, POLITICAL AND ECONOMIC CONTSRUCT:. 8. Ian Ward : Europe and continuing search of Community : reflections on the Amsterdam treaty. 9. Clive H. Church : The Treaty of Amsterdam & European political identity. 10. Iavana Markova : Lay representations of democracy : implications for integration. 11. John Hiden : Paul Schiemann on reconciling "nation" and "state". 12. Kate Lowe : The creation of Hong Kong Chinese identity in the late twentieth century (in readiness for its translation to the diaspora). 13. Eugene McLaughlin : Cultural constructions of Englishness : the case of the English "Bobby", 1829-1950.

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* invandring = immigration = maahanmuutto
* samer = Sami = saamelaiset
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* ester = Estonians = virolaiset
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ECJ = ECJ = ECJ
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Germany

NOTE (GENERAL): TEU; ToA;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
8. The framework convention on the protection of national minorities, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

The framework convention on the protection of national minorities /, 12 p.. - Helsinki : Finnish League for Human Rights = Ihmisoikeusliitto, 1999.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* ryssar = Russians = venäläiset
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rasism = racism = rasismi
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* romer = Roma = romanit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* samer = Sami = saamelaiset
* skuggrapporter = shadow reports = varjoraportit

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ICCPR;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Finnish League for Human Rights

URL http://www.ihmisoikeusliitto.fi/web/tiedotus/pui.htm

 
9. Forsander, Annika (ed.) : Cultural diversity and integration in the Nordic welfare states, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cultural diversity and integration in the Nordic welfare states : proceedings of the 12th Nordic migration conference / Forsander, Annika (ed.) ; Similä, Matti - (SSKH meddelanden ; 65), 254 p.. - Helsingfors : Helsingfors Universitet. Svenska social- och kommunalhögskolan. Forskningsinstitutet, 2003 . - ISSN 1235-3892

ISBN 952-10-0361-8

LANGUAGE: ENG, SWE, NOR

INDEX WORDS:
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* globalisering = globalization = globalisaatio
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* migration = migration = siirtolaisuus
* rasism = racism = rasismi
* sysselsättning = employment = työllisyys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* samer = Sami = saamelaiset
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway / Finland / Sweden / Denmark

 
10. Suomen toinen raportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta , 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomen toinen raportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta = The second periodic report onthe application of the framework convention on the protection of national minorities : Finland /, 104 p.. - Helsinki : Ministry for Foreign Affairs, 2004.

LANGUAGE: FIN, ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* FN = UN = YK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* romer = Roma = romanit
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ryssar = Russians = venäläiset
* judar = Jews = juutalaiset
* tatarer = Tatars = tataarit
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* rasism = racism = rasismi
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* NGO = NGO = NGO
* polis = police = poliisi
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* omskärelse = circumcision = ympärileikkaus
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 189); Framework convention for the protection of national minorities; Europan charter for the protection of regional or minority languages;

URL http://formin.finland.fi/doc/fin/ihmisoik/raportointi/raportit/IIraportti_kansalliset_vähemmistöt_eng.pdf
URL (full text)
URL http://formin.finland.fi/doc/fin/ihmisoik/raportointi/raportit/IIraportti_kansalliset_vähemmistöt_fin.pdf
URL (full text in Finnish)


24.11.1999