[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='insesti' results in 32 hits


 
1. Scheper-Hughes, Nancy (ed.) : Child survival , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Child survival : anthropological perspectives on the treatment and maltreatment of children / Scheper-Hughes, Nancy (ed.) - (Culture, illness and healing ; No. 11), 396 p.. - Dordrecht : D.Reidel Publishing co.(D), 1987.

ISBN 1 55608 02 8 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This volume represents an attempt to situate reproduction, child treatments, and child survival within its broadest possible framework, one that takes into account bio-evolutionary, demographic, economic, moral, political and ideological constraints on individual and collective behaviors toward children.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* abort = abortion = abortti
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* födelsekontroll = birth control = syntyvyydensäännöstely
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* incest = incest = insesti
* barnamord = infanticide = lapsen murha
* barn = children = lapset

 
2. Fontaine, J.S. : Preliminary remarks on a study of incest in England., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Preliminary remarks on a study of incest in England. / Fontaine, J.S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Child survival : antropological perspectives on the treatment and maltreatment of children / Scheper-Hughes, N. (ed.) - ( Culture, illness and healing ; No. 11), p. 267-292. - Dordrecht : D.Reidel Publishing co.(D), 1987.

ISBN 1 55608 028 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book is an account of how evolution must have proceeded in order to develope inbuilt aversion to incest in human beings.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* incest = incest = insesti

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

 
3. Naapi, Marjo : Uusi lisääntymisteknologia ihmisoikeuksien kannalta, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Uusi lisääntymisteknologia ihmisoikeuksien kannalta / Naapi, Marjo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 2., p. 127-143. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet&Oikeus -ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1991. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* AIDS = AIDS = AIDS
* incest = incest = insesti
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR;

 
4. Linna, Leena : Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö perheissä, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö perheissä : insestin tyypilliset piirteet ja juriidisten toimenpiteiden merkitys hoidon kannalta = Die sexuelle Ausbedeutung der Kinder im Familienbereich : die typischen Zuge und die terapeutische Bedeutung von rechtlichen Massnahmen / Linna, Leena ; Varilo, Eero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 2., p. 137-147. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* incest = incest = insesti
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Benninger-Budel, Carin : Violence against women, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violence against women : a report / Benninger-Budel, Carin, 294 p.. - Geneva : OMCT, 1999.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. International human rights law and violence against women. 2. Country situations. 3. Startegies toward eliminating violence against women.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* våldtäkt = rape = raiskaus
* incest = incest = insesti
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* prostitution = prostitution = prostituutio
* handel med kvinnor = trafficking in women = naiskauppa
* tortyr = torture = kidutus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* reservationer = reservations = varaumat
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee

NOTE (GENERAL): DEDAW (full text); CEDAW (full text); ICCPR; ICESCR; CRC; CERD;

 
6. Ihmisoikeusraportti, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeusraportti : Helsinki-Liiton Suomen ryhmän julkaisu /, 20 p.. - Helsinki : Helsinki-liiton Suomen ryhmä, 1993. - ISSN 1237-0355

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The articles are:. 1.Suomela, Kalevi: Kansainvälinen Helsinki-liike alkoi Moskovasta. 2. Presidenttiehdokkaat ihmisoikeustentissä. 3. Scheinin, Martin: Puhelinkuuntelu uhka vapaudelle. 4. Tilli, Merja: IHF vaatii Wienin ihmisoikeuskokouksessa: ihmisoikeudet otettava tosissaa. 5. Suomela, Anu: Insestistä epäillyn perheen ihmisoikeudet olemattomat. 6. Pietikäinen, Merja: Euroopan neuvoston vankilatarkastus Suomessa 1992. K.J. Långin haastattelu. 7. Kumpula, Kristiina: Suvaitsevaisuus ETYKissä. 8. Pentikäinen, Merja: Kansainvälinen tuomioistuin tutkimaan entisen Jugoslavian sotarikoksia.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* incest = incest = insesti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR; ECPT

 
7. Dallmeyer, Dorinda G. (ed.) : Reconceiving reality, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Reconceiving reality / Dallmeyer, Dorinda G. (ed.), xiv, 283 p.. - Washington D.C. : The American Society of International Law, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* feminism = feminism = naisasialiike
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* abort = abortion = abortti
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ICJ = ICJ = ICJ
* incest = incest = insesti
* folkmord = genocide = kansanmurha
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* kvinnor = women = naiset
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit

NOTE (GENERAL): CEDAW; ECHR; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; Hague conventions; ICCPR; ICESCR; UDHR

 
8. Yotopoulos-Marangopoulos, Alice : The peculiarities of female criminality and their causes, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The peculiarities of female criminality and their causes : a human rights perspective / Yotopoulos-Marangopoulos, Alice ; Marangopoulos Foundation for Human Rights, 174 p.. - London : Esperia, 1992.

ISBN 960-7098-13-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* brottslighet = criminality = rikollisuus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* feminism = feminism = naisasialiike
* incest = incest = insesti
* sinnessjukdom = mental illness = mielisairaus

 
9. Alfredsson, Gudmundur (ed.) : A thematic guide to documents on the human rights of women, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

A thematic guide to documents on the human rights of women : global and regional standards adopted by intergovernmental organizations, international non-governmental organizations and professional associations / Alfredsson, Gudmundur (ed.) ; Tomasevski, Katarina (ed.) - (Raoul Wallenberg Institut human rights guides ; vol. 1), xvii, 434 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 90-411-0094-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* adoption = adoption = adoptio
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* barn = children = lapset
* barnarbete = child labour = lapsityö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* AIDS = AIDS = AIDS
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* implementering = implementation = toteuttaminen
* incest = incest = insesti
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* NGO = NGO = NGO
* graviditet = pregnancy = raskaus
* pornografi = pornography = pornografia
* prostitution = prostitution = prostituutio
* rasism = racism = rasismi
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* slaveri = slavery = orjuus
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* kvinnor = women = naiset
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen

NOTE (GENERAL): Vienna declaration and programme of action; Copenhagen declaration (full text); Declaration on equality of women and men; Cairo declaration on human rights in Islam; DEDAW; CEDAW; UN charter; ICCPR; ICESCR; ECHR; AMR; ACHPR; Draft declaration on the rights of indigenous peoples; Declaration on the right to development; Rio declaration; UDHR; ESC; Slavery convention; CRC; Geneva conventions;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-0094-6

 
10. Crnic, Kimberly A. : Redressing the undressing , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Redressing the undressing : a primer on the representation of adult survivors of childhood sexual abuse / Crnic, Kimberly A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Women's rights law reporter : vol. 14; no. 1., p. 65-78. - Newark (NJ) : Women's Rights Law Reporter - Rutgers, 1992. - ISSN 0085-8269

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* incest = incest = insesti

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
11. Bentham, Jeremy : An introduction to the principles of morals and legislation, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

An introduction to the principles of morals and legislation : an authoritative edition by J. H. Burns and H. L. A. Hart : with a new introduction by F. Rosen and an interpretive essay by H. L. A. Hart / Bentham, Jeremy ; The collected works of Jeremy Bentham, cxii, 343 p.. - Oxford : Clarendon, 1996.

ISBN 0-19-820516-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* hädelse = blasphemy = herjaus
* incest = incest = insesti
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* våldtäkt = rape = raiskaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* slaveri = slavery = orjuus
* självmord = suicide = itsemurha
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* kvinnor = women = naiset

 
12. Gonsiorek, John C. : Breach of trust, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Breach of trust : sexual exploitation by health care professionals and clergy / Gonsiorek, John C., xv, 427 p.. - London : SAGE, 1995.

ISBN 0-8039-5557-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* etik = ethics = etiikka
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* incest = incest = insesti
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* självmord = suicide = itsemurha

URL http://www.sagepub.co.uk/

 
13. Jacobus, Caroline W. : Legislative responses to discrimination in women's health care, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Legislative responses to discrimination in women's health care : a report prepared for the Commission to Study Sex Discrimination in the statutes / Jacobus, Caroline W.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Women's rights law reporter : vol. 16; no. 3., p. 153-330. - Washington, NJ : Rutgers, 1995. - ISSN 0085-8269

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* graviditet = pregnancy = raskaus
* abort = abortion = abortti
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* incest = incest = insesti
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
14. Freeman, Michael : The moral status of children, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The moral status of children : essays on the rights of the child / Freeman, Michael, xiii, 404 p.. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0377-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents: 1. The moral status of children. 2. Taking children's rights more seriously. 3. Laws, conventions and rights. 4. Beyond conventions - towards empowerment. 5. The limits of children's rights. 6. English law and the UN Convention on the Rights of the Child. 7. Children's rights and cultural pluralism. 8. Contact with absent parents: an emergent child right. 9. Do children have the right to be born? 10. The rights of the artific ially procreated child. 11. Can children divorce their parents?. 12. The James Bulger tragedy: childish innocence and the construction of guilt. 13. Cleveland, Butler-Sloss and beyond: how are we to react to the sexual abuse of children?. 14. In the child's best interests? Reading the Children Act critically. 15. Removing rights from adolescents. 16. Sterilizing the mentally handicapped.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* autonomi = autonomy = autonomia
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* barnarbete = child labour = lapsityö
* barn = children = lapset
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* kommittén för barnets rättigheter = CRC Committee = lapsen oikeuksien komitea
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* skilsmässa = divorce = avioero
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* feminism = feminism = naisasialiike
* ILO = ILO = ILO
* äktenskap = marriage = avioliitto
* muslimer = Muslims = muslimit
* föräldrar = parents = vanhemmat
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* sterilisering = sterilization = sterilisointi
* AIDS = AIDS = AIDS
* sexturism = sex-tourism = seksimatkailu
* våldtäkt = rape = raskaus
* graviditet = pregnancy = raskaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* incest = incest = insesti
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / Austria / Canada / Costa Rica / Cyprus / Czechoslovakia / Denmark / Ehiopia / France / Guatemala / India / Iraq / Israel / Italy / Malta / Netherlands / New Zealand / Nigeria / Philippines / Poland / Romania / South Africa / Thailand / Ukraine / United Kingdom / Venezuela / Viet Nam

NOTE (GENERAL): CRC;

 
15. rapporten sammanställd av Gunnel W. Bergström : Våld mot handikappade flickor och kvinnor, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Våld mot handikappade flickor och kvinnor : diskussion inför internationella kvinnodagen, Stockholm den 7 mars 1993 / rapporten sammanställd av Gunnel W. Bergström, 44 p.. - Stockholm : Projektet Kvinnor och handikapp, 1993.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* våldtäkt = rape = raiskaus
* sexuella rättigheter = sexual rights = seksuaaliset oikeudet
* incest = incest = insesti

 
16. Mazzoni, Cosimo Marco (ed.) : A legal framework for bioethics, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

A legal framework for bioethics / Mazzoni, Cosimo Marco (ed.) - (Nijhoff law specials ; vol. 34), 245 p.. - Hague : Kluwer, 1998.

ISBN 90-411-0523-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Bioethics needs legal regulation, by Cosimo Marco Mazzoni. 2. An international overview of developments in certain areas, 1984-1994, by Sev S. Fluss. 3. From bioethics to biolaw, by Linda Nielsen. 4. Towards a law for bioethics, by Paolo Zatti. 5. What rules for procreation, by Alexander M. Capron. 6. What rules for procreation, by Christian Byk. 7. What rules should govern artificial insemination, by Francesco D. Busnelli. 8. Licensing parenthood and regulating reproduction : towards consensus, by Derek Morgan. 9. Bioethics and law, by Dorothy Nelkin. 10. Bioethics markets and morals : the case of biotechnological patents, by Marco Ricolfi. 11. Markets for human organs, by Henry Hansmann. 12. Marketing of human organs, by Erwin Bernat. 13. Gift ethics and organ donation, by Cosimo Marco Mazzoni. 14. The right to die, by Ian Kennedy. 15. Euthanasia : changes in medicine and in legal regulation, by Carlo Alberto Defanti. 16. The right to die and the penal code : the arguments of a problematic relationship, by Fausto Giunta. 17. Self-determination and living wills, by Pietro Rescigno.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* AIDS = AIDS = AIDS
* kloning = cloning = kloonaus
* genetik = genetics = genetiikka
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* embryologi = embryology = sikiöoppi
* etik = ethics = etiikka
* fertilitet = fertility = hedelmällisyys
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* AIDS = AIDS = AIDS
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* incest = incest = insesti
* transplantation = organ transplantation = elinsiirto
* graviditet = pregnancy = raskaus
* självmord = suicide = itsemurha
* kvinnor = women = naiset
* WHO = WHO = WHO
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* EU = EU = EU

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-0523-9

 
17. Hamilton, Carolyn : Family, law and religion, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Family, law and religion / Hamilton, Carolyn, xxix, 366 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1995.

ISBN 0-421-60420-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* adoption = adoption = adoptio
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* barn = children = lapset
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* äktenskap = marriage = avioliitto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* AIDS = AIDS = AIDS
* katoliker = Catholics = katoliset
* kristendomen = Christianity = kristinusko
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skilsmässa = divorce = avioero
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* invandring = immigration = maahanmuutto
* incest = incest = insesti
* islam = Islam = islaminusko
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* judar = Jews = juutalaiset
* barnamord = infanticide = lapsen murha
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* muslimer = Muslims = muslimit
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus

NOTE (GENERAL): ACHPR; AMR; Convention on consent to marriage, minimum age for marriage and registration of marriage; CDE; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief; ECHR; Geneva conventions; ICCPR; ICESCR; CEDAW; CRC; UDHR;

 
18. Inger, Göran : Svensk rättshistoria, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Svensk rättshistoria / Inger, Göran. - 4. uppl.., 325 p.. - Malmö : Liber, 1997.

ISBN 91-47-04026-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* barnamord = infanticide = lapsen murha
* incest = incest = insesti
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* tortyr = torture = kidutus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
19. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan sekä seksuaalirikokset (eripainos), 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan sekä seksuaalirikokset (eripainos) / - (Lainvalmisteluosaston julkaisu ; 2), 311 p. . - Helsinki : Oikeusministeriö, 1998. - ISSN 0356-8431

ISBN 951-53-1898-X

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsproposition = law proposition = hallituksen esitys
* EU = EU = EU
* censur = censorship = sensuuri
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* faderskap = paternity = isyys
* sexualbrott = sexual crimes = seksuaalirikokset
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* barn = children = lapset
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* abort = abortion = abortti
* graviditet = pregnancy = raskaus
* incest = incest = insesti
* strafflag = criminal law = rikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): CRC;

 
20. Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning samt sexualbrott (särtryck), 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning samt sexualbrott (särtryck) / - (Lagberedningsavdelningens publikation ; 3), 311 p.. - Helsingfors : Justitieministeriet, 1998. - ISSN 0356-8431

ISBN 951-53-1899-8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* regeringsproposition = law proposition = hallituksen esitys
* EU = EU = EU
* censur = censorship = sensuuri
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* faderskap = paternity = isyys
* sexualbrott = sexual crimes = seksuaalirikokset
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* barn = children = lapset
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* abort = abortion = abortti
* graviditet = pregnancy = raskaus
* incest = incest = insesti
* strafflag = criminal law = rikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): CRC;

 
21. Hirvelä, Päivi : Lapsi rikosprosessissa - erityisesti insestin todistamisen ongelma, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lapsi rikosprosessissa - erityisesti insestin todistamisen ongelma = A child in criminal proceedings - evidence problems in incest cases / Hirvelä, Päivi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : no. 95 (7)., p. 1040-1055 . - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* incest = incest = insesti
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* utnyttjande av barn = sexual abuse = lasten hyväksikäyttö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
22. Gottberg, Eva : Insestistä rikosoikeudellisena, perheoikedudellisena ja lastensuojelullisena ongelmana,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Insestistä rikosoikeudellisena, perheoikedudellisena ja lastensuojelullisena ongelmana = Incest as a problem in criminal law, family law and child protection / Gottberg, Eva ; Ketonen, Anne ; Koski, Maija-Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : no. 90 (4)., p. 506-520. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* incest = incest = insesti
* utnyttjande av barn = sexual abuse = lasten hyväksikäyttö
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
23. van Bueren, Geraldine (ed.) : Childhood abused, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Childhood abused : protecting children against torture, cruel, inhuman and degrading treatment and punishment / van Bueren, Geraldine (ed.), 308 p.. - Aldershot : Dartmouth, 1998.

ISBN 1-85521-918-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Shame and Physical Pain: Cultural Relativity, Children, Torture and Punishment, Judith Ennew. 2. The Ill-treatment of Children - Some Developmental Considerations, Martin Richards. 3. Activism, Politics and the Punishment of Children, Pamela Reynolds. 4. Opening Pandora's Box - Protecting Children Against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and Punishment, Geraldine Van Bueren. 5. International Conventions Against Torture and on the Rights of the Child - The Work of Two United Nations Committees, Bent Sörensen. 6. Torture of the Girl-Child, Christine Chinkin. 7. The Violation of Economic, Social and Cultural Rights as Torture or Cruel, Inhuman or Degrading Treatment, Jeremy McBride. 8. Are the Rights of Refugee Children Protected Adequately Against Torture? by Louise Williamson. 9. A Non-Governmental Organization Perspective of the United Nations' Approach to Children and Torture, Eric Sottas. 10. Can Medicine be Torture? The Case of Children, Len Doyal. 11. Children and Reintegration, Gisela Perren-Klingler. 12. Children Exposed to War, Torture and Other Organized Violence - Developmental Consequences, Edith Montgomery. 13. The Effects on Children of Witnessing Violence Perpetrated against their Parents or Siblings, Dora Black and Martin Newman. 14. The Torture of Children: Assessing Torture and Devising Methods to Prevent It, Lois Whitman. APPENDICES: 1. United Nations Declaration on the Protection of all Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1975 II. United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984. III. Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture 1985. IV. The European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1987. V. United Nations Convention on the Rights of the Child 1989. Index

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* abort = abortion = abortti
* asyl = asylum = turvapaikka
* autonomi = autonomy = autonomia
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* invandring = immigration = maahanmuutto
* incest = incest = insesti
* ILO = ILO = ILO
* NGO = NGO = NGO
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* våldtäkt = rape = raiskaus
* rasism = racism = rasismi
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* slaveri = slavery = orjuus
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* gatubarn = street children = katulapset
* terrorism = terrorism = terrorismi
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Världsbanken = World BAnk = Maailmanpankki
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)

NOTE (GENERAL): CRC; CAT; ECPT; ECHR; Declaration on the rights of the African child; Declaration on the rights of the child; Declaration on the protection of women and children in emergency and armed conflict; ACHPR; An agenda for peace; African charter on the rights of the child; ICCPR; ICESCR; CERD;

 
24. Dottridge, MIchael : Review of the implementation of and follow-up to the conventions on slavery, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Review of the implementation of and follow-up to the conventions on slavery / Dottridge, MIchael ; Weissbrodt, David

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law (GYIL) 1999 : vol. 42, p. 242-292. - Berlin : Duncker & Humblot, 2000. - ISSN 0344-3094

ISBN 3-428-10216

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* implementering = implementation = toteuttaminen
* slaveri = slavery = orjuus
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* prostitution = prostitution = prostituutio
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* barnarbete = child labour = lapsityö
* incest = incest = insesti
* handel med kvinnor = trafficking in women = naiskauppa
* barnhandel = child trafficking = lapsikauppa
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): 1815 declaration; Slavery convention; ICCPR-8-12; ICESCR-7-8; Convention no. 105 on forced labour; Convention no. 29 on forced labour; Convention no. 117 on social policy; Convention no. 131 on minimum weight; Convention no. 182 on Worst forms of child labour; Geneva conventions-3; CRC-34; CEDAW;

 
25. Promoting women's rights as human rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Promoting women's rights as human rights / - (Studies on women in development ; 2), vi, 145 p.. - New York : United Nations, 1999.

ISBN 92-1-120003-2

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.00.II.F.53

ABSTRACT: CONTENTS:. PART ONE : Report of the Expert Group meeting on promoting women's rights as human rights. PART TWO : Conclusions and recommendations, follow-up action and general statement of the xpert group meeting. PART THREE : Country reports

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* internflyktingar = internally displaced persons = maan sisäiset pakolaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* våldtäkt = rape = raiskaus
* tvångssterilisering = forced sterilization = pakkosterilisointi
* incest = incest = insesti

 
26. Comments and additional information to the second periodic report by the Finnish government on the implementation of the convention on the rights of the child, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Comments and additional information to the second periodic report by the Finnish government on the implementation of the convention on the rights of the child : (shadow report) /, 5 p.. - Helsinki : Finnish League for Human Rights (Ihmisoikeusliitto), 2000.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* barnomsorg = child welfare = lastenhuolto
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* barnombudsman = children's ombudsman = lapsioikeusasiamies
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* pedofiler = pedophiles = pedofiilit
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* sexturism = sex tourism = seksiturismi
* incest = incest = insesti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Estonia / Russian Federation

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: Ihmisoikeusliitto

URL http://www.ihmisoikeusliitto.fi

 
27. Ramberg, Ingrid (gen. rapporteur) : Violence against young women in Europe, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violence against young women in Europe : seminar report / Ramberg, Ingrid (gen. rapporteur), 187 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 2001.

ISBN 92-871-4834-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are a.o.: 1. Violence and young women. 2. Domestic violence. 3. Trafficking. 4. Armed conflicts. 5. Racism and discrimination against minority women. 6. Female genital and other forms of bodily mutilation.

INDEX WORDS:
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* våldtäkt = rape = raiskaus
* incest = incest = insesti
* kvinnohandel = trafficking in women = naiskauppa
* offer = victims = uhrit
* rasism = racism = rasismi
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnlig könsstympning = female genital mutilation (FGM) = naisten sukupuolielinten silpominen
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

URL http://book.coe.int/GB/REC/fr_index.htm

 
28. Cohen, Stanley : States of denial, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

States of denial : knowing about atrocities and suffering / Cohen, Stanley, xvi, 344 p.. - Cambridge : Polity Press, 2001.

ISBN 0-7456-2392-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Chapter 1: The Elementary Forms Of Denial. Chapter 2: Knowing and Not-Knowing: The Psychology of Denial. Chapter 3: Denial at Work: Mechanisms and Rhetorical Devices. Chapter 4: Accounting for Atrocities: Perpetrators and Officials. Chapter 5: Blocking Out the Past: Personal Memories, Public Histories. Chapter 6: Bystander States. Chapter 7: Images of Suffering. Chapter 8: Appeals: Outrage Into Action. Chapter 9: Digging Up Graves, Opening Wounds: Acknowledging the Past. Chapter 10: Acknowledgement Now. Chapter 11: Loose Ends.

INDEX WORDS:
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* tortyr = torture = kidutus
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* barnsoldater = child soldiers = lapsisotilaat
* barn = children = lapset
* koncentrationsläger = concentration camp = keskitysleiri
* muslimer = Muslims = muslimit
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* globalisering = globalization = globalisaatio
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* ICRC = ICRC = ICRC
* incest = incest = insesti
* massaker = massacre = verilöyly
* nationalism = nationalism = nationalismi
* rasism = racism = rasismi
* självcensur = self-censorship = itsesensuuri
* barnsoldater = child soldiers = lapsisotilaat
* tortyr = torture = kidutus
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* offer = victims = uhrit
* kvinnor = women = naiset
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha

URL http://www.polity.co.uk/searchres.asp

 
29. Lernerstedt, Claes : Kriminalisering, problem och principer, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kriminalisering, problem och principer / Lernerstedt, Claes, 387 p.. - Uppsala : IUSTUS, 2003.

ISBN 91-7678-522-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: INNEHÅLL:. 1. Inledning. 2. Historisk översikt. 3. Generella legitimationsfrågor. 4. Intresse. 5. Skada. 6. Förstadier. 7. Effektivitet. 8. Avslutning.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* incest = incest = insesti
* barnpornografi = child pornography = lapsipornografia
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* AIDS = AIDS = AIDS
* brottslighet = criminality = rikollisuus
* kvinnlig könsstympning = female genital mutilation (FGM) = naisten sukupuolielinten silpominen
* narkotika = drugs = huumeet
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* prostitution = prostitution = prostituutio

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ECHR;

URL http://www.iustus.se/bokhandel/main.html

 
30. Hirvelä, Päivi : Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa / Hirvelä, Päivi, 590 p.. - Tampere : WSOYpro, 2006.

ISBN 951-0-32616-X

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* barn = children = lapset
* barnets bästa = best interest of the child = lapsen etu
* sexualbrott = sexual crimes = seksuaalirikokset
* incest = incest = insesti
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* bevis = evidence = todistus
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (THESIS): Doctoral thesis, University of Helsinki, 2006

URL http://www.wsoy.fi/pro/index.jsp?c=product&isbn=951-0-32616-X

[Next]


24.11.1999