[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='kiusaaminen' results in 2 hits


 
1. Wiklund, Gunilla (ed.) : Rädslan för brott, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rädslan för brott / Wiklund, Gunilla (ed.) - (BRÅ-rapport 1991 ; No. 2), 109 p.. - Stockholm : Brottsförebyggande rådet, 1991.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Contents. 1. Tiby, Eva: Kvinna och rädd? 2. Vogel, Joachim: Otrygghet: ett välfärdsproblem. 3. Nordlund, Jan-Erik: Nyhetsvärdering och TV-våld. 4. Öhman, Arne: Brott och rädsla: om rädslans psykologi. 5. Sjöberg, Lennart: Vad påverkar våra upplevelser av risker? 6. Sarnecki, Jerzy: Rädslan för narkotika.Kan mitt barn bli knarkare? 7. Olweus, Dan: Rädd för att bli mobbad: räddad från att bli mobbad.

INDEX WORDS:
* narkotikamissbruk = drug abuse = huumausaineiden väärinkäyttö
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* mobbning = mobbing = kiusaaminen
* offer = victims = uhrit
* våld = violence = väkivalta
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
2. Lapsen oikeuksien toteutuminen kansalaisyhteydenottojen valossa, 2013
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lapsen oikeuksien toteutuminen kansalaisyhteydenottojen valossa : Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2013 = Genomförandet av barnets rättigheter i ljuset av kontakterna från medborgarna : Barnombudsmannens årsbok 2013 / - ( Lapsivatuutetun toimiston julkaisuja 2013 ; 9), 75 p.. - Helsingfors : Barnombudsmannens byrå, 2013. - ISSN 1798-3991

ISBN 978-952-00-3621-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* barnombudsman = children's ombudsman = lapsioikeusasiamies
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* barnomsorg = child welfare = lastenhuolto
* mobbning = mobbing = kiusaaminen
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): CRC;

LIBRARY LOCATION: S Barnombudsmannens...


24.11.1999