[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='lähdesuoja' results in 1 hits


 
1. Oikeutta ja politiikka, 2010
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeutta ja politiikka : viestintäoikeuden vuosikirja 2009 /, v, 236 p.. - Helsinki : Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunnan julkaisut: KATTI-instituutti, 2010. - ISSN 1456-842X

ISBN 978-952-10-5540-9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYSLUETTELO:. 1. Demokraattis-korporatistinen malli muutoksessa?, Juha Herkman. 2. Journalismin itsesääntelyn jäänyt ajastaan jälkeen, Sakari Huovinen. 3. Kärsimyskorvauksen määrästä sananvapausjutussa, Päivi Tiilikka. 4. TVkaista ja kultturinen demokratia, Hannu Nieminen. 5. Väitteitä internetistä ja viestinnän moniarvoisuudesta, Kari Karppinen. 6. Tutkimusmatkoja monimutkaistuvaan mediaympäristöön, Anette Alén. 7. Sananvapaus, doping ja lähdesuoja, Päivi Tiilikka.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* källskydd = source protection = lähdesuoja
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* Internet = Internet = Internet
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* ärekränkning = defamation = kunnianloukkaus
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR;


24.11.1999