[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('legal development') results in 5 hits


 
1. Tuori, Kaarlo : Oikeuden rationaalisuus , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeuden rationaalisuus : Max Weber ja Jurgen Habermas oikeuskehityksen tulkitsijona / Tuori, Kaarlo - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D ; No.4), 222 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto, 1988.

ISBN 951 45 4599 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Lähtökohtana Max Weberin ja Jurgen Habermasin yhteinen perustuva ongelma länsimainen rationaalisuus, sen synty ja tulevaisuus, teoksessa tutkitaan Weberin ja Habermasin käsitys oikeuskehityksestä.

INDEX WORDS:
* rättsutveckling = legal development = oikeuskehitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat"

 
2. Vasak, Karel : Toward a specific international human rights law., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Toward a specific international human rights law. / Vasak, Karel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international dimensions of human rights : vol. II / Vasak, K.; rev. and edit. for the English ed. by Philip Alston, p. 671-683. - Westport, Connecticut : Greenwood Press ; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23396 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* internationellt samarbete = international co-operation = kansainvälinen yhteistyö
* rättsutveckling = legal development = oikeuskehitys
* implementering = implementation = toteuttaminen
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ESC; ECHR

 
3. Lador-Lederer, J. : Some reflections on the law of nations., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Some reflections on the law of nations. / Lador-Lederer, J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 361-368. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* rättsutveckling = legal development = oikeuskehitys
* internationellt samarbete = international co-operation = kansainvälinen yhteistyö
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti

 
4. Singh, Nagendra : The machinery and method for conduct of interstate relations in ancient India., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The machinery and method for conduct of interstate relations in ancient India. / Singh, Nagendra

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 845-854. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättsutveckling = legal development = oikeuskehitys
* historia = history = historia
* konventioner = conventions = valtiosopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: India : 7425

 
5. Fogelklou, Anders : Rättsstat och rättsutveckling i Sovjetunionen, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Rättsstat och rättsutveckling i Sovjetunionen / Fogelklou, Anders

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning : no. 9., p. 657-687. - Stockholm : Sveriges Advokatsamfund, 1991. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättsutveckling = legal development = oikeuskehitys
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* perestrojka = perestroika = perestroika
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

NOTE (GENERAL): ICCPR;


24.11.1999