[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('mental illness act') results in 15 hits


 
1. Tiivola, Ilkka : Psykiatrisen potilaan oikeusturva, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Psykiatrisen potilaan oikeusturva / Tiivola, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 46-54. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1981. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: V. 1977 annettiin esitys mielisairaslain muuttamisesta (521 / 77) sekä uusi mielisairasasetus (1044 / 77), jotka tulivat voimaan 1.1.1978.Muutoksella pyrittiin ensi kädessä mielisairaslain sovellutusalan laajentamiseen sekä mielisairaalaan tahdostaan riippumatta otettavien henkilöiden oikeusturvan parantamiseen.Kirjoituksessa selvitetään edellytykset mielisairaalaan ottamiselle, mielisairasasioiden käsittely lääninoikeudessa ja miten LO-käsittelyä voitaisiin kehittää. In 1977 a proposition was made for a new mental illness act, and new mental illness regulations came into force on January 1th, 1978.The primary aim of the reform was to enlarge the scope of application of the Mental Illness Act, and to improve the legal protection of persons taken in for treatment , and the handling of matters of mental illness in the provincial courts.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Winterwerp cases : judgment of 24th October 1979., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Winterwerp cases : judgment of 24th October 1979. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 33), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18747 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1)-5(4)-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
3. Case of X v.United Kingdom : judgment of 5th November 1981., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of X v.United Kingdom : judgment of 5th November 1981. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 46), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1982.

ISBN 3 452 19054 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-50;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
4. Nielsen case : 1. decision of 26th April 1988 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 28th November 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nielsen case : 1. decision of 26th April 1988 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 28th November 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 144), 49 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21474 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* föräldrar = parents = vanhemmat
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR-5-27;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
5. Luberti case: judgment of 23th February 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Luberti case: judgment of 23th February 1984. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 75), 32 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20004 3

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* psykiatri = psychiatry = psykiatria
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1,4)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. 1.Lawfulness of a confinement in a psychiatric hospital/case of Luberti v. Italy, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Lawfulness of a confinement in a psychiatric hospital/case of Luberti v. Italy : 2. Prisoner's rights : access to legal advice, solicitor's visits, personal correspondence/case of Campbell and Fell v. United Kingdom. 3. Leader of the political opposition in Madagascar victim of arbitrary arrest and detention. 4. Suriname's responsibility for killings at military police action in 1982. 5. Legal status of conscientious objectors in Finland. 6. Discrimination on the basis of language : promotion policies in the Canadian armed forces / ; European Court of Human Rights

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 6(2-4)., p. 242-338. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1985. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* psykiatri = psychiatry = psykiatria
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* fångar = prisoners = vangit
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy / United Kingdom / Turkey / West Germany / Portugal / Southen Africa : 8233 / 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-8-10ECHR-P1-1

 
7. Modeen, Tore : Hälso- och sjukvårdsförhållandet, särskilt beträffande myndighetsutövning, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Hälso- och sjukvårdsförhållandet, särskilt beträffande myndighetsutövning / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, p. 181-195. - Helsingfors / Helsinki : Juridiska Föreningen i Finland, 1991.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
8. Ashingdane case: judgment of 28th May 1985., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ashingdane case: judgment of 28th May 1985. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 93), 43 p.. - Köln : Carl Heymann, 1985.

ISBN 3 452 20470 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* psykiatri = psychiatry = psykiatria
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* tillintetgöra friheter och rättigheter = destruction of rights and freedoms = tehdä tyhjäksi jokin oikeus tai vapaus
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-17-18; ECHRP-4-2;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
9. Dhoest case (application no. 10448 / 83) : report of the commission (adopted on 14th May 1987)., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Dhoest case (application no. 10448 / 83) : report of the commission (adopted on 14th May 1987). /, 58 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-3-5-7

 
10. Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten : betänkande av socialberedningen / ; Socialdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 64), 548 p.. - Stockholm : Liber, 1984. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 08441 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* psykiatri = psychiatry = psykiatria
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Sweden : 8002 / 8246

NOTE (GENERAL): With an English summary

LIBRARY LOCATION: Main library

 
11. Takala, Jukka-Pekka : Mielisairaat, kriminaalipotilaat, oikeusturva , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mielisairaat, kriminaalipotilaat, oikeusturva : pakkohoidon oikeudellisia oikeuspoliittisia ongelmia / Takala, Jukka-Pekka - (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. ; No. 92), 82 p.. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1989. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 1209

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary : Mental patients, criminal patients and due process : problems of law and legal policy in involuntary treatment.

 
12. Hayson, Nicholas : The mad Mrs Rochester revisited , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The mad Mrs Rochester revisited : the involuntary confinement of the mentally in South Africa / Hayson, Nicholas ; Strous, Martin ; Vogelman, Lloyd

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): South African journal on human rights : No. 6(3)., p. 341-362. - Johannesburg : Centre for applied legal studies, 1990. - ISSN 0258-7203

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* sinnessjukdom = mental illness = mielisairaus
* psykiatri = psychiatry = psykiatria

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

 
13. Decision of the Commission, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17236/90 by T against Finland / ; European Commission of Human Rights, 2 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-2-3-8-15-17-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17811/91 by Mihail Varfolomejiv against Finland /, 11 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Estonia / USSR : 8222 / 8150

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-18-27

 
15. Kothari, Jayna : The future of disability law in India, 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The future of disability law in India : a critical analysis of the persons with disabilities (Equal opportunities, protection of rights and full participation) Act 1995 / Kothari, Jayna, xxviii, 216 p.. - Delhi : Oxford U.P., 2012.

ISBN 0-19-807762-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Introduction. 1. Equality in the context of disability:the right to be different but equal. 2. Definition of disability. 3. The right to education. 4. Equal opportunities in public employment for persons with disability. 5. The right to access and public services. 6. Disability and the private sector. 7. The UN convention on rights of persons with disabilities and its impact on disability law in India.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship (EU) = kansalaisuus
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* WHO = WHO = WHO
* HIV/AIDS = HIV/AIDS = HIV/AIDS

NOTE (GENERAL): CRPD; EU charter of fundamental rights;

URL http://www.oup.co.in/product/academic-general/law/human-rights-civil-liberties-law/444/the-future-disability-law-india/9780198077626


24.11.1999