[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='muntlighetsprincipen' results in 1 hits


 
1. Bylander, Eric (red.) : Muntlighet vid domstol i Norden, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Muntlighet vid domstol i Norden : en rättsvetenskaplig, rättspsykologisk och raättsetnologisk studie av presentationsformernas betydelse i förfarandet vid domstol i Norden / Bylander, Eric (red.) ; Lindblom, Per Henrik, 316 p.. - Uppsala : IUSTUS, 2005.

ISBN 91-7678-593-9

LANGUAGE: SWE, DAN, NOR

ABSTRACT: Innehållsförteckning:. 1. MUNTLIGHET VID DOMSTOL I NORDEN - EN EXPOSÉ, av Eric Bylander. 2. MUNDTLIGHED VED DOMSTOL I DANMARK, av Eva Smith. 3. MUNDTLIGHED VED DOMSTOL I ISLAND, av Stefán Már Stefánsson. 4. Muntlighet ved domstol i Norge, av Ulf Stridbeck,. 5. MUNTLIGHET VID DOMSTOL I SVERIGE, av Eric Bylander. 6. MEDBORGARE, MAKT OCH MUNTLIGHET, av Thomas Bull. 7. KOMMUNIKATION I EN RÄTTVIS RÄTTEGÅNG - Särskilt om muntlighetsprincipens betydelse i Finland av Laura Ervo. 8. MUNTLIGHET VID DOMSTOL UR ETT RÄTTSPSYKOLOGISKT PERSPEKTIV, av Pär Anders Granhag & Sara Landström. 9. JEG SKAL TA DEG MED BAK SENTERET, SÅ FÅR DU SE HVA SOM SKJER..., av Audun Kjus. FÖRFATTARPRESENTATIONER 317

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* muntlighetsprincipen = right to speak = suullisuusperiaate
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* konstitutionalism = constitutionalism = valtiosääntöistäminen
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Iceland / Norway / Denmark / Greenland

NOTE (GENERAL): ECHR-6; ICCPR;

URL http://www.iustus.se/html/contents/menu/03_katalog/bookshop/describtion/5939.pdf


24.11.1999