[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('oikeus kieltäytyä vastaamasta') results in 1 hits


 
1. Viljanen, Pekka : Salaamisen ja valehtelemisen oikeudesta, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Salaamisen ja valehtelemisen oikeudesta : rikoslakiprojektin ehdotuksen herättämiä ajatuksia / Viljanen, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 91 (7)., p. 1008-1029. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1993. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* rätt att vägra att svara = right not to answer = oikeus kieltäytyä vastaamasta
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland


24.11.1999