[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('permission to stay') results in 78 hits


 
1. Översyn av utlänningslagen , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Översyn av utlänningslagen : betänkande av utredningen för översyn av utlänningslagen / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 1), 281 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1988. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10104 1

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I förhållande till den nuvarande utlänningslagstiftningen föreslås ändringar främst i avseende på handläggningen av asylärenden. Översynen har resulterar i ett förslag till ny utlänningslag, en lag om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund, en lag om anställningstillstånd samt ändringar i sekretsslagen och rättshjäpslagen m.m. I publikationen ingår texten ur olika konventioner (flyktingkonventioner, Europa-konventionen, 1966 års FN-konvention om medborgerliga och politiska rättigheter m.fl.) förslag till utlänningslag, som bilaga finns utlanningslagen (1980:376; omtryckt 1984:595).

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* terrorister = terrorists = terroristit
* pass = passport = passi
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic Countries : 8246 / 8002

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; Refugee convention;

LIBRARY LOCATION: Main library ÅA / The Institute

 
2. Shearer, I.A. : The legal position of aliens in national and international law in Australia, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in national and international law in Australia / Shearer, I.A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 41-90. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 16990 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia : 9012

 
3. Aleinikoff, T. Alexander : United States immigration, nationality and refugee law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

United States immigration, nationality and refugee law / Aleinikoff, T. Alexander

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1545-1673. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 16990 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
4. Oellers-Frahm, Karin : The contribution of the Council of Europe to the legal position of aliens, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The contribution of the Council of Europe to the legal position of aliens / Oellers-Frahm, Karin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1725-1773. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe : 8200

 
5. Plender, Richard : The legal position of aliens in national and international law in the United Kingdom., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in national and international law in the United Kingdom. / Plender, Richard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1675-1721. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

 
6. Boguslawski : Die Rechtsstellung der Ausländer in der USSR, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung der Ausländer in der USSR / Boguslawski

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1523-1544. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
7. Özsunay, Ergum : The legal position of aliens in Turkey, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in Turkey / Özsunay, Ergum

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1489-1522. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

 
8. Rodriguez Iglesias, Gil Carlos : Die Rechtsstellung von Ausländern in Spanien, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern in Spanien / Rodriguez Iglesias, Gil Carlos

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1444-1487. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Spain : 8245

 
9. Thurer, Daniel : Die Rechtsstellung des Ausländers in der Schweiz, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung des Ausländers in der Schweiz / Thurer, Daniel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1341-1441. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR

 
10. Melander, Göran : The legal position of aliens in Sweden, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in Sweden / Melander, Göran

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1303-1339. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
11. Silveira, Luis : Le regime juridique des e'trangers en droit portugais, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le regime juridique des e'trangers en droit portugais / Silveira, Luis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1257-1302. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Portugal : 8242

 
12. Kedzia, Zdzislaw : Die Rechtsstellung von Ausländern nach polnischem Recht, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern nach polnischem Recht / Kedzia, Zdzislaw

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1195-1256. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

 
13. Geistlinger, Michael : Zur Rechtsstellung der Ausländer nach Österreichischem Recht, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Zur Rechtsstellung der Ausländer nach Österreichischem Recht / Geistlinger, Michael ; Lebitsch, Gerhard ; Stolzlechner, Harald

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1009-1194. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR

 
14. Williams, Sylvia Maureen : The legal position of aliens in national and international law in Argentina, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in national and international law in Argentina / Williams, Sylvia Maureen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 3-40. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / South America / Latin America : 6414 / 6400

NOTE (GENERAL): AMR

 
15. Grahl-Madsen, Atle : The legal position of aliens in Norway, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in Norway / Grahl-Madsen, Atle

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 983-1007. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
16. Iluyomade, B.O. : The legal position of aliens in Nigerian law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in Nigerian law / Iluyomade, B.O. ; Popoola, A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 919-982. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Nigeria : 5548

 
17. Swart, A.H.J. : The legal position of aliens in Dutch law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in Dutch law / Swart, A.H.J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 869-918. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

 
18. Schleder, Guy : Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht im Grossherzogtum Luxemburg, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht im Grossherzogtum Luxemburg / Schleder, Guy

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 839-868. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Luxembourg : 8235

 
19. de Mestral, A.L.C. : Position of aliens in Canadian law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Position of aliens in Canadian law / de Mestral, A.L.C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 765-838. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

 
20. Besarovic, Vesna : Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht in Jugoslavien, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht in Jugoslavien / Besarovic, Vesna

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 751-764. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Yugoslavia : 8153

 
21. Miyazaki, Shigeki : Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht in Japan, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht in Japan / Miyazaki, Shigeki

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 727-750. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Japan : 7130

 
22. Nascimbene, Bruno : Le regime juridique des etrangers en droit Italien, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le regime juridique des etrangers en droit Italien / Nascimbene, Bruno

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 659-726. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

 
23. Klein, Claude : Le regime juridique des etrangers en droit Israelien, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le regime juridique des etrangers en droit Israelien / Klein, Claude

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 635-658. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel : 7329

 
24. Robinson, Mary : Report on legal position of aliens in Ireland, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Report on legal position of aliens in Ireland / Robinson, Mary

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 615-634. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland : 8231

 
25. Singh, Mahendra P. : Position of aliens in Indian law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Position of aliens in Indian law / Singh, Mahendra P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 569-614. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: India : 7425

 
26. Dagtoglou, P.D. : Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht in Griechenland, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht in Griechenland / Dagtoglou, P.D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 529-567. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Greece : 8227

 
27. Ofosu-Amaah, G.K. : The legal position of aliens in national and international law in Ghana, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in national and international law in Ghana / Ofosu-Amaah, G.K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 501-528. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Ghana / West Africa : 5530

 
28. Vincent, J.Y. : Le regime juridique des etrangers en droit francais, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le regime juridique des etrangers en droit francais / Vincent, J.Y.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 433-500. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): ECHR

 
29. Hailbronner, Kay : Die Rechtsstellung von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland / Hailbronner, Kay

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 323-432. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
30. Kosewähr, Rainer : Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht in der Deutschen Demokratischen Republik, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht in der Deutschen Demokratischen Republik / Kosewähr, Rainer

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 285-322. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: East Germany : 8124

NOTE (GENERAL): ECHR

[Next]


24.11.1999