[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('politisk diskriminering') results in 5 hits


 
1. Suonperä, Arjo : Ennakkotapaus poliittisesta syrjinnästä, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ennakkotapaus poliittisesta syrjinnästä / Suonperä, Arjo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p. 105-106. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Korkein oikeus on päätöksessään 30.12.1977 antamallaan tuomiollaan tuominnut VKL:n ja sen johtokunnan jäsenet korvaamaan yhdistyksen entisen pääsihteerin

INDEX WORDS:
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Sullivan Donna J. : Advancing the freedom of religion or belief through the UN declaration on the elimination of religious intolerance and discrimination., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Advancing the freedom of religion or belief through the UN declaration on the elimination of religious intolerance and discrimination. / Sullivan Donna J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 82., p. 487-520. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): UDHR, ICCPR, Declaration on the elimimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief;

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
3. Human rights in Korea., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Korea. /, 364 p.. - New York : Asian Watch Committee, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* studentdemonstrationer = student demonstrations = opiskelijamielenosoitukset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* förföljelse = persecution = vaino
* förtryck = repression = sortotoimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Korea, Democratic People's Republic of / Korea, Republic of : 7121 / 7144

LIBRARY LOCATION: IMR

 
4. Copper, John F. : Human rights in Post-Mao China., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Post-Mao China. / Copper, John F. ; Michael, Franz ; Wu, Yan-li, 117 p.. - Colorado : Westview Press, 1985.

ISBN 08133 0182 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta
* socialism = socialism = sosialismi
* revolution = revolution = vallankumous
* förföljelse = persecution = vaino
* moral = morality = moraali
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic : 7117

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR;

 
5. Anttila, Outi (toim.) : Yhdenvertaisuuslaki kommentein, 2019
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yhdenvertaisuuslaki kommentein / Anttila, Outi (toim.) ; Ojanen, Tuomas (toim.), xviii, 514 p. - Helsinki : Alma Talent, 2019.

ISBN 978-952-14-3568-3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. I YLEINEN OSA. 1. Tuomas Ojanen: Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto perus- ja ihmisoikeuksina. 2. Tuomas Ojanen: Yhdenvertaisuuslain tausta. II YHDENVERTAISUUSLAIN SÄÄNNÖKSET. 1 Lain tarkoitus (Juha Lavapuro). 2 Soveltamisala (Juha Lavapuro). 3 Suhde muuhun lainsäädäntöön (Juha Lavapuro). 4 Määritelmät (Juha Lavapuro). 5 Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Outi Anttila). 6 Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Outi Anttila ja Liisa Nieminen). 7 Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Marjo Ylhäinen). 8 Syrjinnän kielto (Outi Anttila ja Liisa Nieminen) 9 Positiivinen erityiskohtelu (Liisa Nieminen ja Tuomas Ojanen). 10 Välitön syrjintä (Outi Anttila). 11 Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet (Outi Anttila). 12 Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet työssä ja työhön otettaessa (Outi Anttila ja Liisa Nieminen). 13 Välillinen syrjintä (Outi Anttila). 14 Häirintä (Outi Anttila, Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen9. 15 Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi (Outi Anttila, Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen). 16 Vastatoimien kielto (Marjo Ylhäinen). 17 Syrjivän työpaikkailmoittelun kielto (Marjo Ylhäinen). 18 Valvontaviranomaiset (Juhani Kortteinen). 19 Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävät ja toimivalta (Hanna Kiiskinen). 20 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tehtävät ja toimivalta (Hanna Kiiskinen). 21 Asian saattaminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi (Hanna Kiiskinen). 22 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta (Marjo Ylhäinen). 23 Hyvitys (Outi Anttila ja Hanna Kiiskinen). 24 Hyvityksen määrä (Outi Anttila ja Hanna Kiiskinen). 25 Syrjivät ehdot (Hanna Kiiskinen). 26 Hyvitystä tai syrjiviä ehtoja koskeva vaatimus (Hanna Kiiskinen). 27 Yhdenvertaisuusvaltuutetun kuuleminen (Outi Anttila). 28 Todistustaakka (Outi Anttila). 29 Voimaantulo (Juhani Kortteinen). III ERITYINEN OSA. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kiellot työelämässä (Outi Anttila ja Marjo Ylhäinen). YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen vaikutus yhdenvertaisuuslain soveltamisessa (Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen).

INDEX WORDS:
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* arbete = labour = työ
* diskriminering inom undervisningen = discrimination in education = syrjintä opetuksessa
* åldersrasism = age discrimination = ikäsyrjintä
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* språk = language = kieli
* religiös diskriminering = religious discrimination = uskonnollinen syrjintä
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* familj = family = perhe
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* hälsa = health = terveys
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* flerfaldig diskriminering = multiple discrimination = monitahoinen syrjintä
* positiv diskriminering = positive discrimination = positiivinen syrjintä
* indirekt diskriminering = indirect discrimination = välillinen syrjintä
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* gottgörelse = reparation = hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland


24.11.1999