[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('professional interdiction') results in 12 hits


 
1. Sulkunen, Olavi : Virkakiellot Saksan Liittotasavallassa ja kansainvälinen työoikeus, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Virkakiellot Saksan Liittotasavallassa ja kansainvälinen työoikeus / Sulkunen, Olavi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 15., p. 119-131. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1986. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan virkakieltokäytännön juridista perustaa ja argumentaatiota sekä sitä koskevaa kritiikkiä. Artikkeli käsittelee Saksan Liittotasavallan sisäistä oikeutta ja kansainvälistä työoikeutta.Saksan Liittotasavalta on sitoutunut noudattamaan ILO:n normistoa, m.m. syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta vuodelta 1958 (n:o 111). The author discusses the legal basis, argumentation and criticism of professional interdiction.The article concentrates on West Germany domestic law, and international labour legislation.West Germany has committed itself to follow ILO norms, for example, the Convention on the Abolishing of All Forms of Discrimination from 1958 (no. 111).

INDEX WORDS:
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
2. von Kreitor, Nikolaj-Klaus : Yrkesförbud och svartlistning i Sverige, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Yrkesförbud och svartlistning i Sverige / von Kreitor, Nikolaj-Klaus

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 1., p. 44-48. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Föreliggande avhandling om yrkesförbud i Sverige är den första i sitt slag.I avhandlingen skiljs mellan yrkesförbud och svartlistning.I artikeln redogörs för grundlagens bestämmelser och åsiktsregistrerande myndigheter.En intressant del av avhandlingen utgör den bristande rättssäkerheten vid tillämpningen av "personalkontrollen".Till detta föreslår T. några lagändringar. The research to hand on professional interdiction is the first of its kind in Sweden.In the research a distinction is made between professional interdiction and blacklisting.The article describes the provisions of the constitution and opinion registering authorities.An interesting point in the research is the insufficient legal security of the application of "staff control".T. suggests some alterations of the law.

INDEX WORDS:
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto
* svartlistning = black-listing = musta lista

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): Artikeln är en recension av juristen Dennis Töllborgs avhandling i arbetsrätt "Svartlistning och yrkesförbud i Sverige"

 
3. Bruun, Niklas : "Yhden puheiden mukaan älköön ketään tuomittako", 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

"Yhden puheiden mukaan älköön ketään tuomittako" / Bruun, Niklas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p.266-267. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa arvostellaan Dennis Töllbergin :"Att dömas ohörd", 1982.Töllbergin kirja käsittelee Ruotsin v. 1969 Personalkontrollkungörelsen:iä (PKK).Töllberg tutkii PKK:n valituksia.Kirja on T:n väitöskirjatyön sivutuote ja käsittelee yksittäistä tapausta. The author criticizes Dennis Töllberg's book "Att dömas ohörd" (To be sentenced without hearing)(1982).The book deals with the Swedish Personnel Control Proclamation(Personalkontrollkungörelsen) from 1969, and it is a by-product of Töllberg's doctoral thesis.

INDEX WORDS:
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
4. Virkakieltojen vastainen kansalaistoimikunta perustettu, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Virkakieltojen vastainen kansalaistoimikunta perustettu /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 254-256. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1977. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Viime syksynä (1976) syyskuun 22 päivänä perustettiin Suomen Virkakieltojen Vastainen kansalaistoimikunta.Perustamiskokouksessa hyväksyttiin kansalaistoimikunnalle ohjesääntö- ja perustamisjulistus sekä valittiin kansalaistoimikunnan väliaikainen hallitus.Kansalaistoimikunnan keskeinen tehtävä on vastustaa Saksan Liittotasavallan virkakieltoja. .Kirjoitukseen on liitettynä "Virkakieltojen vastaisen kansalaistoimikunnan perustamisjulistus". On September 22, 1976 Suomen virkakieltojen vastainen kansalaistoimikunta (Finnish People's Committee Against Professional Interdiction) was founded.At its initial meeting the regulations and the declaration of foundation were approved of.Furthermore, a temporary board was elected.The basic function of the committee is protest against professional interdiction in Germany.The declaration of foundation is included in the article.

INDEX WORDS:
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto

GEOGRAPHICAL TERMS: West-Germany : 8225

 
5. Stuby, Gerhard : Virkakielto demokratian ja perustuslain vastaisena aseena (T), 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Virkakielto demokratian ja perustuslain vastaisena aseena (T) / Stuby, Gerhard

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 6., p. 244-254. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1977. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kansalaistoimikunta ("Weg mit den Berufsverboten") on laskenut Liittopäivien sisäasiainvaliokunnan selonteon perusteella että huhtikuun alusta 1973 vuoden 1976 alkuun suoritettiin n. 800.000 kuulustelua.Toimikunta olettaa että realistinen arvio virkakieltojen lukumäärästä on n. 3.000 tapausta. Artikkeli koostuu varsinaisesti I) perustuslain käsitteen "vapaa demokraattinen perusjärjestys" alkuperäinen merkitys ja II) virkakiellon poliittinen merkitys alkavan kansainvälisen jännityksen lievenemisen kaudella 1960-luvun lopulla. The citizens' committee ("Weg mit den Berufsverboten") has estimated that some 800.000 interrogations were carried out 1973-1975.The committee assumes that the actual number if professional interdictions is ca. 3.000 cases.The author discusses: 1) the original meaning of the constitutional concept "free democratic order" 2) the political consequences of professional interdiction during the time of easing international tension in the late 60s.

INDEX WORDS:
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto

GEOGRAPHICAL TERMS: West-Germany : 8225

NOTE (GENERAL): Artikkelia on lyhennelmä Gerhard Stubyn kokoomateoksesta Mayer, Stuby (hrsg.): Das lädierte Ggrundgesetz.Beiträge und Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1949-1976.(1977)

 
6. von Maltzam, Bernd : Vom Berufsverbot zum Gläsernen Menschen, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Vom Berufsverbot zum Gläsernen Menschen / von Maltzam, Bernd

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte- Wege zum gemeinsamen Verständnis . - p. 35-37 - (Arbeitskreis Europäische sicherheit und Zusammenarbeit : Veröffentlichungen ; No. 5) - Berlin (West) : Edition Neue Wege, 1988.

ISBN 3 88348 803 8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (MEETINGS): Beiträge einer internationalen Tagung mit Vertreternaus ost und West ; Berlin (West), (19880422), (C).

 
7. Rehof, Lars Adam : Beskaeftigelsesforbud og international control , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Beskaeftigelsesforbud og international control : Menneskerettighedsdomstolen mellem politik og jura / Rehof, Lars Adam

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettigheder - viden og handling / Gulmann, C.; Nordskov Nielsen, L.; Rehof, L. (eds.) - (Skrifter fra det Danske Menneskerettighedscenter ; No. 1), p. 82-94. - Köbenhavn : G.E.C. Gad, 1987.

ISBN 87 12 01746 9

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* ILO = ILO = ILO
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / West Germany : 8220 / 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-10

 
8. Kosiek case: 1. decision of 28th September 1984 (relinquihsment of jurisdiction); 2. judgment of 28 August 1986, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kosiek case: 1. decision of 28th September 1984 (relinquihsment of jurisdiction); 2. judgment of 28 August 1986 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 105), 51 p.. - Köln : Carl Heymann, 1986.

ISBN 3 452 70767 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-10; UDHR-21; ICCPR-25

LIBRARY LOCATION: IMR

 
9. Glasenapp case: 1. decision of 28th September 1984(relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 28th August 1986., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Glasenapp case: 1. decision of 28th September 1984(relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 28th August 1986. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 104), 64 p.. - Köln : Carl Heymann, 1986.

ISBN 3 452 20748 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-10-26; UDHR-21; ICCPR-25

LIBRARY LOCATION: IMR

 
10. Kjönstad, Asbjörn : Fra svartedomen för AIDS: referat för sektionsmötet under rubriken Farliga epidemier som rättligt problem, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Fra svartedomen för AIDS: referat för sektionsmötet under rubriken Farliga epidemier som rättligt problem / Kjönstad, Asbjörn. - p. 309, 1987.

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (MEETINGS): (Nordiska juristmöten), Förhandlingarna vid det 31. nordiska juristmötet i helsingfors, (19870819), (c)

 
11. Töllberg, Dennis : Europadomstolen och det svenska yrkesförbudet, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Europadomstolen och det svenska yrkesförbudet / Töllberg, Dennis

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift : No. 38., p. 7-22. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1987. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR

 
12. Tsatsos, Dimitris Th. (hrsg.) : Parteienrecht im europäischen Vergleich, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Parteienrecht im europäischen Vergleich : die Parteien in den demokratischen Ordnungen der Staaten der Europäischen Gemeinschaft: Ertväge eines Forschungs projektes an der Fern Universität Hagen / Tsatsos, Dimitris Th. (hrsg.) ; Schefold, Dian (hrsg.) ; Schneider, Hans-Peter (hrsg.) - (Schriften zum Parteienrecht ; Bd. 1) - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1990.

ISBN 3-7890-1850-3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* EG = EC = EY
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* kvinnor = women = naiset


24.11.1999