[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('protection of journalistic sources') results in 1 hits


 
1. Manninen, Sami : III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Sananvapaus ja julkisuus (PL 12), 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Sananvapaus ja julkisuus (PL 12) / Manninen, Sami

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 387-418. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* skydd av informationskällor = protection of journalistic sources = tietolähteen suoja
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus

NOTE (THESIS): ECHR-10; ICCPR-19;


24.11.1999