[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('religiöst förtryck') results in 1 hits


 
1. Pirjola, Jari : Geneven pakolaissopimus ja uskonnollinen vaino, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Geneven pakolaissopimus ja uskonnollinen vaino / Pirjola, Jari

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Uskonto ja ihmisoikeudet / Pirjola, J.; Pulkkinen, E. (toim.), p. 59-78. - Helsinki : Kirkon Ulkomaanapu, 1998.

ISBN 952-9747-20-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* förföljelse = persecution = vaino
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* muslimer = Muslims = muslimit
* EU = EU = EU
* religiöst förtryck = religious repression = uskonnollinen vaino

NOTE (GENERAL): Refugee convention;


24.11.1999