[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Syntes av fluorescenta nukleosidderivat och deras inkorporering i oligonukleotider (FluNuc)

Synthesis of fluorescent nucleoside derivatives and their incorporation in oligonucleotides

Datum: 1.1.1999-31.12.2002
Kod: 8692
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för organisk kemi
Adress: Biskopsgatan 8, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 134
Fax +358-2-2154 866
E-post rainer.sjoholm@abo.fi
Projektledare: FD Rainer Sjöholm, Doc. Överassistent (1.1.1999-31.12.2002)
Forskare: FD Leif Kronberg (1.1.1999-31.12.2002)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
ÅA-intern finansiering: FIM 50000
Årsverken: 13 månader år 1999; Totalt: 52 månader
Partner: Prof.Harri Lönnberg, TY, Finland FM Harri Salo, TY, Finland FD Harri Siitari, Wallac Ab, Finland
Ämnesord: diagnostik, biofarmaci, farmaci, diagnostiikka, biofarmasia, farmasia, fluorescens, nucleosides,
Anmärkning: DAD HPLC NMR spektroskopi

Utveckling av syntesmetoder för framställning av fluorescenta nukleosider från icke-fluorescerande reagens samt syntes av fluorescenta nukleosid fosforamidit monomerer och deras inkorporering i oligonukleotider för tillämpningar i farmaceutisk och diagnostikindustri.I projektet kombineras avancerad organisk kemisk syntes med modern strukturanalytik

The project is concerning the development of synthetic methods for the preparation of fluorescent nucleosides from reactions of nucleosides with non-fluorescent reagents, the synthesis of fluorescent nucleoside phosphoramidite monomers and their incorporation into oligonucleotides for applications in the pharmaceutical and diagnostics industry.The objectives of the research project will be achieved by the combination of advanced organic synthesis and modern structural analysis.

Publikation(er)

16.2.1996 / 19.3.1999