[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Jusélius, August') gav 58 träffar
1. Avsändare: Alfthan, Anton Edvard
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1917
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

2. Avsändare: Armfelt, Carl Alexander
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 14 År: 1918-1922
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

3. Avsändare: Boije, Oskar
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1924
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

4. Avsändare: Borenius, Henrik
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1909
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

5. Avsändare: Born, Victor Magnus von
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1912
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

6. Avsändare: Brunou, August Wilhelm
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1912
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

7. Avsändare: Cederberg, Axel Johan Alfons
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1924
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

8. Avsändare: Durchman, Osmo (1890-1959)
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1922-1924
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

9. Avsändare: Eckerö, kommunalnämnden (-)
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1924
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

10. Avsändare: Fagerlund, Lars Wilhelm
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 8 År: 1919-1921
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

11. Avsändare: Juselius, August
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1921
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

12. Avsändare: Frosterus, Charles Emil af
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1918
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

13. Avsändare: Gadd, Uno
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1903
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

14. Avsändare: Genealogiska samfundet i Finland
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1920
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

15. Avsändare: Graeffe, Emil
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1919
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

16. Avsändare: Granfelt, Otto Hjalmar
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1919-1920
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

17. Avsändare: Gripenberg, Alexis
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

18. Avsändare: Hammarstrand, A.T.
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

19. Avsändare: Hartman, Jon
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

20. Avsändare: Hartman, Karl Julius
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1919-1920
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

21. Avsändare: Hausen, Reinhold
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1916
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

22. Avsändare: Hedenberg, Edvard Robert
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

23. Avsändare: Heikel, Felix
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1903-1920
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

24. Avsändare: Holmberg, J.E. (-)
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

25. Avsändare: Homén, Gustaf William
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1910
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

26. Avsändare: Huber, Robert
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1890
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

27. Avsändare: Idestam, Gunnar
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1923
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

28. Avsändare: Indrenius, Emanuel
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)
  Anmärkning: +AJ t. EI, 1921 (1).

29. Avsändare: Ingman, Lauri
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

30. Avsändare: Jacobsson, Alfred
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

31. Avsändare: Jacobsson, Nellie & Edv.
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1922
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

32. Avsändare: Juselius, Emil
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1906
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

33. Avsändare: Ljungberg, M.
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1916
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

34. Avsändare: Långhjelm, Georg
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1922
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

35. Avsändare: Montgomery, Victor
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 8 År: 1920-1925
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

36. Avsändare: Nordberg, Karl (-)
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1918
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

37. Avsändare: Nordenstreng, Sigurd
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1920
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

38. Avsändare: Nordiska aktiebanken
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1920
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

39. Avsändare: Nyström, Gustaf (-)
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1889
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

40. Avsändare: Orell, Werner
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

41. Avsändare: Parviainen, Walter
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1922-1923
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

42. Avsändare: Rasmussen, Leo
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1920-1921
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

43. Avsändare: Segerstråle, Nils (-)
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1920
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

44. Avsändare: Serlachius, Julian
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1909
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

45. Avsändare: Stenström, Johan Benjamin
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1924
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

46. Avsändare: Söderhjelm, Werner
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1922
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

47. Avsändare: Söderholm, Karl
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1909-1923
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

48. Avsändare: Söderman, Henrik
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1917
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

49. Avsändare: Talas, Onni
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1922
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

50. Avsändare: Tollet, Carl Johan
  Mottagare: Jusélius, August
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Jusélius, August 1 (G:3)

Följande 50 träffar