[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Andersson, Erik') gav 21 träffar


1. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  När gäller subjektsregeln? / Erik Andersson.
- Ingår i: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1989) 1, s. 15-24.

2. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Språkmöte i finlandssvenska sjöfartsskildringar / Erik Andersson.
- Ingår i: Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi / genom Erik Andersson, Bengt Loman. - Åbo, 1989, s. 179-195.
ISBN 952-90069-6-9
3. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Människans förmåga att uppfatta språkliga strukturer / Erik Andersson.
- Ingår i: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1990 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1990, s. 39-58. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

4. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Språkmöte i finlandssvenska sjöfartsskildringar / Erik Andersson.
- Ingår i: Folkmålsstudier, ISSN 0356-1771, 32 (1990) s. 179-195.

5. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Kompendium i svensk grammatik : instuderingsmaterial för inträdesprovet / Erik Andersson. - Åbo : Åbo akademi. Humanistiska fakulteten, 1991. - 88 s.
ISBN 951-649-902-3
6. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Om svenskans tempus / Erik Andersson.
- Ingår i: Språkbruk, ISSN 0081-3818, (1991) 1, s. 7-13.

7. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Grammatik i grundskolan / Erik Andersson.
- Ingår i: Ett gott mål : modersmålet i skolan / redigerad av Viking Brunell, Sven-Erik Hansén och Christer Laurén. - [Esbo] : Editum, [1992], s. 256-278.
ISBN 951-553-691-X
8. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Kompendium i grammatik och allmän språkvetenskap : instuderingsmaterial för inträdesprovet i främmande språk / Erik Andersson. - Åbo : Åbo akademi. Humanistiska fakulteten, 1992. - 142 s. : ill. Läromedel i kompendieform.
ISBN 951-650-056-0
9. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Om konstruktionsväxling : varför säga det annorlunda? / Erik Andersson.
- Ingår i: Nordens språk i Baltikum : konferense for laere og sendelektorer ved Baltiska universiteter, Riga 26.-30. november 1991. - Oslo : Nordiskt språksekreteriat, 1992, s. 35-60. - (Nordisk språksekretariat rapporter ; 18).

10. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Ordföljsprinciper i de nordiska språken / Erik Andersson.
- Ingår i: Nordens språk i Baltikum : konferense for laere og sendelektorer ved Baltiska universiteter, Riga 26.-30. november 1991. - Oslo : Nordiskt språksekreteriat, 1992, s. 18-34. - (Nordisk språksekretariat rapporter ; 18).

11. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Grammatik från grunden : en koncentrerad svensk satslära / Erik Andersson. - Uppsala : Hallgren & Fallgren, 1993. - 192 s. - (Ord och stil ; 24).
ISBN 91-7382-700-2
12. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Hur låter svenskan i dag? / Erik Andersson.
- Ingår i: Muntliga färdigheter : Hanaholmens kulturcentrum 27-28 mars 1993. - Helsingfors : Nordiska språk- och informationscentret, 1993, s. 25-37. - (Rapport / Nordiska språk- och informationscentret, ISSN 0789-8673 ; 35).

13. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  En syntaktisk definition av svenskans pronomen / Erik Andersson.
- Ingår i: Språk och social kontext / red. av Ann-Marie Ivars.... - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1993, s. 215-227. - (Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B, ISSN 0358-0172 ; 15).
ISBN 951-45-6305-0
14. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Grammatik från grunden : en koncentrerad satslära / Erik Andersson. - Uppsala : Hallgren & Fallgren, 1994. - 192 s. - (Ord och stil ; 24). 2. uppl.
ISBN 91-7382-700-2
15. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Grammatik från grunden : en koncentrerad satslära / Erik Andersson. - Uppsala : Hallgren & Fallgren, 1994. - 192 s. - (Ord och stil ; 24). 2. uppl.
ISBN 91-7382-700-2
16. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Meningsfull grammatik i skolan : planering av grammatikundervisningen / Jeanette Slotte och Erik Andersson.
- Ingår i: Vårt bästa arv : modersmålet i skolans läroplan / Agneta Wickman-Skult (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1994, s. 115-128. - (Utbildning i utveckling ; 3).
ISBN 951-47-9549-0
17. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Respons på Freunds & Sundqvists recension / Erik Andersson.
- Ingår i: Språk och stil, ISSN 1101-1165, N.F. 3 (1994) s. 177-186.

18. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Swedish / Erik Andersson.
- Ingår i: The Germanic languages / ed. by Ekkehard König and Johan van der Auwera. - London, New York : Routledge, 1994, s. 271-312. - (Routledge reference). (Routledge family descriptions).
ISBN 0-415-05768-X
19. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Finlandssvensk språkvård som minoritetsstrategi / Erik Andersson, Mikael Reuter .
- Ingår i: Språk i Norden 1997 : årsskrift for Nordisk språksekretariat og språknemndene i Norden = Sprog i Norden 1997 / redigert av Ståle Løland ... [et al.]. - Oslo : Novus, 1997, s. 78-92.
ISBN 82-7433-033-1
20. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Om svenskans historia / Erik Andersson.
- Ingår i: Språkbruk, ISSN 0081-3818, (1997) 2, s. 21-24.

21. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Svenska rörelseverb och måladverbial / Erik Andersson.
- Ingår i: Svenskan i Finland : 4 : Föredrag vid fjärde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Åbo 25-26 april 1997 / redigerade av Saara Haapamäki. - Åbo : Åbo Akademi, 1997, s. 35-50. - (Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi, ISSN 1237-8445 ; nr 3).
ISBN 952-12-0071-5