[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Malmberg, Eva') gav 6 träffar


1. Malmberg, Eva / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  Att upptäcka systemnätverk i edukativ slöjd : analyser av elevens slöjdhandlingar i en kontext : en paradigmutvecklande ansats / av Eva Malmberg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1995. - v, 433 s. : ill., diagr., tab.. Diss. : Åbo Akademi. Summary.
ISBN 952-9616-54-6
2. Malmberg, Eva / Institutionen för lärarutbildning
  Att upptäcka systemnätverk i edukativ slöjd : analyser av elevens slöjdhandlingar i en kontext : en paradigmutvecklande ansats / Eva Malmberg.
- Ingår i: Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, ISSN 0022-927X, 26 (1995) 5, s. 498-501.

3. Malmberg, Eva / Institutionen för lärarutbildning
  Elevens slöjdhandlingar i en kontext : att producera föremål och att lära genom slöjd ur elevperspektiv / Eva Malmberg.
- Ingår i: Nordisk konference På sporet af "Den tyste kundskab" : en udfodring for de praktiske fag i skolen : Aalborg seminarium den 26.-28. oktober 1994. - Aalborg : Aalborg seminarium/NordFo, 1994, s. 90-94.

4. Malmberg, Eva / Institutionen för lärarutbildning
  Kan eleverna tillämpa slöjdkunskap? / Eva Malmberg.
- Ingår i: Juuret ja arvot : etnisyys ja eettisyys - aineen opettaminen monikulttuurisessa oppimisympäristössä / Ainedidaktiikan symposiumi Helsingissä 3.2.1995 ; Seppo Tella (toim.). - Helsinki : Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1995, s. 345-354. - (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, ISSN 0359-4203 ; 150).
ISBN 951-45-7027-8
5. Malmberg, Eva / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  Mjuk systemmetodologi i teori och praktik / Eva Malmberg.
- Ingår i: Slöjdkompetens i nordisk kultur : bidrag av forskarnätverk 1995 : del 1 / red. Linnéa Lindfors och Juhani Peltonen. - [Vasa] : NordFo, 1995, s. 85-103. - (Techne serien : forskning i slöjdpedagogik. B, ISSN 1238-9498 ; 1).
ISBN 952-90-7156-6
6. Malmberg, Eva / Institutionen för lärarutbildning
  Teoretisering av elevens och lärarens gestaltande planering i undervisningsprocessen : en utredning över skolans förutsättningar att utveckla elevens gestaltande planeringsfärdighet i slöjdundervisning / Eva Malmberg.
- Ingår i: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.