[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Sundback, Susan') gav 13 träffar


1. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  Homo sociologicus as a religious being : the case of the Finns / Susan Sundback .
- Ingår i: Religion as a social phenomenon : theologians and sociologists sharing research interests / ed. by Erik Karlsaune. - Trondheim : Tapir, 1988, s. 87-101. - (Relieff ; nr 25).
ISBN 82-519-0866-3
UDK 316.7
2. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  Karismatiska smågrupper : rec. av Raymond Trevor Bradley, Charisma and social structure : a study of love and power, wholeness and transformation / Susan Sundback.
- Ingår i: Sosiologia, ISSN 0038-1640, (1988) 1, s. 56-57.

3. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  The process of secularization : a neglected issue in Finnish sociology / Susan Sundback.
- Ingår i: Social compass, ISSN 0037-7686, 35 (1988) 1, s. 91-106.

4. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  Vår civilreligion? / Susan Sundback.
- Ingår i: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1988) 1, s. 10-12.

5. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  Sekularisering och kyrkotrohet i Danmark : ett sociologiskt fallstudium av utträden i Århus 1930-1981 / Susan Sundback. - Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 1989. - 59 s. : ill. - (Acta jutlandica Samfundsvidenskabelig serie ; 65:2, 18).
ISBN 87-7288-224-7
UDK 316.1:2
6. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  [Rec. av] Julian Illicki, Den föränderliga identiteten : om identitetsförändringar hos den yngre generationer polska judar som invandrade till Sverige under åren 1968-1972 / Susan Sundback.
- Ingår i: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 12 (1991) 2, s. 173-176.

7. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  Utträdet ur Finlands lutherska kyrka : kyrkomedlemskapet under religionsfrihet och sekularisering / Susan Sundback. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 369 s. : tab. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-81-8
8. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  [Rec. av] Johan Lundborg, Ideologiernas och religionernas död. En analys av Herbert Tingstens ideologi- och religionskritik. Nora 1991 / Susan Sundback.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 9, s. 547-551.

9. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  [Rec. av] W. Erhard R. Wiehn (Hrsg), Juden in der Soziologie. Konstantz 1989, 344 s. / Susan Sundback.
- Ingår i: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 13 (1992) 1, s. 55-57.

10. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  Nation and gender reflected in Scandinavian religiousness / Susan Sundback.
- Ingår i: Scandinavian values : religion and mortality in the Nprdic countries / ed. by Thorleif Pettersson and ole Riis. - Uppsala : Uppsala university, 1994, s. 129-150. - (Acta universitatis Upsaliensis. Psychologia et sociologia religionum ; 10).
ISBN 91-554-3411-8
11. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  Religionen som etnisk faktor bland finlandssvenskarna / Susan Sundback. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - 42 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 420). (Rapport / Finlandssvenska kulturindikatorer ; 4).
ISBN 951-650-449-3
12. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  TV-tittandet och den finlandssvenska identiteten / Susan Sundback. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - 36 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 419). (Rapport / Finlandssvenska kulturindikatorer ; 3).
ISBN 951-650-448-5
13. Sundback, Susan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kön, religion och politik i Norden : om kvinnlighet, religiositet och mjuka värden / Susan Sundback.
- Ingår i: Festskrift till Krister Ståhlberg : 50 år den 31 maj 1997 / utg. av Voitto Helander och Siv Sandberg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1997, s. 363-380.
ISBN 952-9616-77-5