[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Projekt: the search term keyword='resin' results in 2 hits


1. Flödescytometri för snabb karakterisering av kolloidala partiklar i processvatten i pappersbruk / Laboratory of Forest Products Chemistry
2. Flöden och fasfördelning för extraktivämnen i moderna blekerier / Laboratory of Forest Products Chemistry