[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Franska och klassiska institutionen (franska)') results in 2 hits


1. Sundell, Lars-Göran / Franska och klassiska institutionen (franska)
  [Rev. of] G. Boysen, Fransk grammatik / Lars-Göran Sundell.
- In: Moderna språk, ISSN 0026-8577, 90 (1994) s. 118-119.

2. Sundell, Lars-Göran / Franska och klassiska institutionen (franska)
  Le temps futur en francais moderne / Lars-Göran Sundell. - Stockholm : Almqvist & Wiksell international, 1991. - 245 s. : tab. - (Studia Romanica Upsaliensia ; 49).
ISBN 91-554-2798-7