[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Konsthistoriska institutionen') results in 73 hits


1. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Genomgångsvapenhuset / Knut Drake.
- In: Aboa : Åbo landskapsmuseum : årsbok / Kari Appelgren...et al. (red.). - Åbo : Åbo landskapsmuseum, 1988, s. 9-18. - (Årsbok, ISSN 0780-1882 ; 50/1986).
ISBN 951-9125-67-1
2. Kotkavaara, Kari / Konsthistoriska institutionen
  Ikoninäyttely on ajan merkki / Kari Kotkavaara.
- In: Helsingin sanomat 18.6.1988

3. Kotkavaara, Kari / Konsthistoriska institutionen
  Miksi ikoni on museossa? / Kari Kotkavaara.
- In: Aamun koitto, ISSN 0355-9009, (1988) 6, s. 110-111.

4. Kotkavaara, Kari / Konsthistoriska institutionen
  Det nya ikonmåleriets bakrund i Finland / Kari Kotkavaara.
- In: Den ryska ikonen 1000 år, Nationalmuseum 16.12.1988-27.3.1989 : Nationalmusei utställningskatalog n. 513 / /katalogred. Ulf Abel. - Stockholm, 1988, s. 29-32 .
ISBN 91-7100-352-5
5. Kotkavaara, Kari / Konsthistoriska institutionen
  Poissaolevan morsian : /Alain Cavalierin "Therese"/ / Kari Kotkavaara.
- In: Filmihullu, ISSN 0782-3797, (1988) 3, s. 44-45.

6. Kotkavaara, Kari / Konsthistoriska institutionen
  Tysjaceletie krescenija Rusi i vystavka Obscestva (Ikony) / Kari Kotkavaara.
- In: Russkaja mysl' 21.10.1988

7. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Brandkårshusen societetshusens arvtagare / Åsa Ringbom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 6, s. 317-327.

8. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Societetshusen i storfurstendömet Finland / Åsa Ringbom. - Hfors : /Finska fornminnesföreningen/, 1988. - 275 s. : ill., kart. - (Suomen muinasmuistoyhdistyksen aikakauskirja, ISSN 0355-1822 ; 92). Diss. - Summary. Summary.
ISBN 951-9056-83-1
9. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Emblem / Sixten Ringbom.
- In: Bildanalys : teorier, metoder, begrepp : /uppslagsbok/. - Stockholm : Gidlund, 1988, s. 111-112.
ISBN 91-7844-129-3
10. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Ikonografi / Sixten Ringbom.
- In: Bildanalys : teorier, metoder, begrepp : /uppslagsbok/. - Stockholm : Gidlund, 1988, s. 173-175.
ISBN 91-7844-129-3
11. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Marc Chagalls "Selbstporträt mit Sieben Fingern" und die Wiederherstellung verlorener Bildmittel / Sixten Ringbom.
- In: Kunst um 1800 und die Folgen, Werner Hofman zu Ehren / hrsg. von Christian Beutler. - München, 1988, s. 360-365.
ISBN 3-7913-0890-4
12. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Überwindung des Sichtbaren : die Generation der abstrakten Pioniere / Sixten Ringbom.
- In: Das geistige in der Kunst : abstrakte Malerei 1890-1985 / hrsg. von Maurice Tuchman. - Stuttgart, 1988, s. 131-153. Artikeln förkortad: "Kandinsky, Mondrian : Überwindung des Sichtbaren" ingår i: Die Drei 58 (1988), s. 573-588.
ISBN 3-87838-561-7
13. Viljo, Eeva Maija / Konsthistoriska institutionen
  Arkitektur och politik kring några ständerhusprojekt / Eva Maija Viljo.
- In: Taidehistoriallisia tutkimuksia=Konsthistoriska studier 11 : with summaries / Red. Leena-Maija Rossi. - Hfors : Föreningen för konsthistoria, 1988, s. 9-45. Summary.
ISBN 951-95275-3-2
14. Viljo, Eeva Maija / Konsthistoriska institutionen
  Arkkitehtuuri kylmän sodan aseena : rec. av Anders Åman, Arkitektur och ideologi i stalintidens Östeuropa : ur det kalla krigets historia. Carlssons, 1987. / Eeva Maija Viljo.
- In: Helsingin sanomat 9.3.1988

15. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Borgar, kyrkor och ekonomi i Finland 1220-1520 / Knut Drake.
- In: Meta, ISSN 0348-7903, (1989) 3, s. 2-11.

16. Holländer, Tove / Konsthistoriska institutionen
  Die Bespr. von Boel Westin, Familjen i dalen. Tove Janssons muminvärld (Die Familje im Tak. Die Mumivelt von Tove Jansson). Stockholm, 1988 / Tove Holländer.
- In: Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen / hrsg. von Hans Fromm...et al. - Hki : Deutsche Bibliothek, 1989, s. 230-233. - (Mitteilungen aus der Deutschen Bibliotek, ISSN 0781-3619 ; 21).

17. Kotkavaara, Kari / Konsthistoriska institutionen
  Kokoelman tärkeimmät ikonit = Samlingens viktigaste ikoner / Kari Kotkavaara.
- In: Venäläisiä ikoneja noin 1780-1915 : Katri ja Harri Willamon kokoelma. - Espoo : Weilin+Göös, 1989, s. 24-25.
ISBN 951-35-4744-2
18. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Bröderna Dahlström : Åbos konstmecenater / Rolf Nummelin.
- In: Konsthistorisk tidskrift, ISSN 0023-3609, 58 (1989) 3-4, s. 129-132.

19. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Rönndruvans glöd i Norden : rec. av Bo Grandien, Rönndruvans glöd. Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under 1800-talet / Rolf Nummelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 1, s. 64-71.

20. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Pinta ja syvyys : esseitä / Sixten Ringbom. - Hki : Taide, 1989. - 136 s. : ill .
ISBN 951-891-209-2
21. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Sankt Martin i Sverige : rec. av Ingalill Pegelow, Sankt Martin i medeltida kult och konst, Stockholm 1988 / Sixten Ringbom.
- In: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, 65 (1989) 2, s. 179-180.

22. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Den historiska bebyggelsen som akademisk miljö / Eeva-Mija Viljo.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 6, s. 353-364.

23. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Kaupungistuvan yhteiskunnan rakennustaide / Eeva-Maija Viljo.
- In: Ars : Suomen taide : 4 / toimitusneuvosto: päätoim.: Salme Sarajas-Korte...et al. - Espoo : Weilin + Göös, 1989, s. 76-111.
ISBN 951-35-4205-X
UDC 7(091)(480), 73/76, 72, 712/719
24. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Ritarihuone / Eeva-Maija Viljo.
- In: Ars : Suomen taide : 4 / toimitusneuvosto: päätoim.: Salme Sarajas-Korte...et al. - Espoo : Weilin + Göös, 1989, s. 44.
ISBN 951-35-4205-X
UDC 7(091)(480), 73/76, 72, 712/719
25. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Till minnet av ett försvunnet byggnadsmonument / Eeva-Maija Viljo.
- In: Brandkårsliv : festskrift till Helsingfors FBK:s 125 års jubileum / red. av Henrik Stenius och Christoffer Tigerstedt. - Hfors : Helsingfors FBK, 1989, s. 69-86.
ISBN 952-90093-1-3
26. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Why is history not historical enough? : the responsibility of an art historian / Eeva-Maija Viljo.
- In: Building Conservation 88 Symposium : Helsinki, 22-26 August 1988 report / ed. by Marja Ivars. - Hki : Finnish National Commission for Unesco, 1989, s. 76-82. - (Publication of the Finnish National Commission for Unesco, ISSN 0357-1106 ; no. 48).
ISBN 951-47-2907-2
UDC 72
27. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Åbo svenska teaters byggnad / Eeva-Maija Viljo.
- In: Åbo teaterhus 150 år / Eeva Maija Viljo, Lena Nyman, Clas Zilliacus. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 6-51.
ISBN 951-9498-54-0
28. Kotkavaara, Kari / Konsthistoriska institutionen
  Missä ikoni pysyy pyhänä? : kurkistuksia entisajan ja nykypäivän huoneisiin / Kari Kotkavaara.
- In: Aamun koitto, ISSN 0355-9009, (1990) 20, s. 376-379.

29. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Tio impulsexempel och en case study ur finländsk konst / Rolf Nummelin.
- In: Den 3.die internordiske kunsthistorikerkongres, Ry, Danmark 5.-8. maj 1990. - Kopenhavn : Kopenhavns universitet. Institut for kunsthistorie, 1990, s. 30.

30. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Carl Ludvig Engel och societetshus / Åsa Ringbom.
- In: Carl Ludvig Engel 1778-1840 : näyttely Helsingin Tuomiokirkon kryptassa 7.8.-14.9.1990 / toim. Henrik Lilius. - Hki : Opetusministeriö, 1990, s. 212-223.

UDC 72.071 Engel
31. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Action and report : the problem of indirect narration in the academic theory of painting / Sixten Ringbom.
- In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, ISSN 0075-4390, 52 (1989) s. 34-51.

32. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Åbo Akademis arkitekturmiljö = Åbo Akademin arkkitehtuurimiljöö / Sixten Ringbom.
- In: Takstooli, ISSN 0357-0991, (1990) 1, s. 47-51.

33. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Gallen-Kallelas symposium : genre och uppbyggnad / Sixten Ringbom.
- In: I sekelskiftets ljus : om Anders Zorn och andra konstnärer / red.: Birgitta Rapp. - Stockholm : Carlssons, 1990, s. 148-155.
ISBN 91-7798-327-0
UDC 75(485)"1880/1920":75.071.1 Zorn
34. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Vision and conversation in early Netherlands painting : the Delft master's Holy family / Sixten Ringbom.
- In: Simiolus, ISSN 0037-5411, 19 (1989) 3, s. 181-190.

35. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Text och bild i finlandssvensk modernism / Sixten Ringbom.
- In: Tijdschrift voor Skandinavistiek 11 (1990) 1-2, s. 5-31.

36. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Dialog med SYSTEMET = Vuoropuhelu JÄRJESTELMÄN kanssa = A dialogue with the SYSTEM / Sixten Ringbom.
- In: Jan-Erik Andersson : the Baby Retrospective 1980-1990 / toim.: Marketta Seppälä . - Pori : Porin taidemuseo, 1990, - (Porin taidemuseon julkaisuja).
ISBN 951-9355-26-X
37. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Kauko Pirinens kyrkohistoria har kommit = Kauko Pirisen kirkkohistoria ilmestyny : rec. av Kauko Pirinen, Suomen kirkon historia 1. Keskiaikaa ja uskonpuhdistuksen aika. Porvoo 1991 / Knut Drake.
- In: Museotiedote = Museinytt, ISSN 0780-8224, 12 (1991) 4, s. 30.

38. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Raseborg : gråstensmurarna berättar sin historia / Knut Drake.
- In: Snappertuna : en kustbygds hävder : del 1: Forntid -1809 / Henry Rask ; med ett bidrag av Knut Drake. - Ekenäs : Snappertuna sockenhistoriekommitté, 1991, s. 87-140.

39. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Suomen keskiajan arkeologian seura / Knut Drake.
- In: Muinaistutkija, ISSN 0781-6790, (1991) 3, s. 9-10.

40. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Ur Lilius' tecknaruniversum : rec. av Carl-Gustav Lilius, Drawings - piirustuksia - teckningar. Inledning av Erik Kruskopf / Rolf Nummelin.
- In: Finsk tidsskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 1, s. 53-54.

41. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Boethius Murenius : en åländsk ikonoklast? / Åsa Ringbom.
- In: Tro og bilde i Norden i Reformasjonens århundrade : foredrag fremlagt ved det 11. nordiske symposion for ikonografiske studier, Granavollen 16.-21. september 1988. - Oslo : Universitetets oldsaksamling, 1991, s. 253-267.
ISBN 82-7180-094-4 (Felakt. ISBN)
42. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Aaland / Åsa Ringbom.
- In: Enciclopedia dell'arte medievale : volume I. - Roma : Instituto della Fondata da Giovanni Treccani, 1991, s. 1-3.

43. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  De åländska kyrkorna berättar / Åsa Ringbom.
- In: Mediaevalia Fennica / Christian Krötz (toim.=red.). - Hki : Suomen historiallinen seura, 1991, s. 49-81. - (Historiallinen arkisto, ISSN 0073-2540 ; 96).
ISBN 951-8915-43-1
44. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Grootvaders strooien hoed : het eeuwig van moderne kunst / Sixten Ringbom.
- In: Akt over kunst : 50, ISSN 0166-0497, 15 (1991) 1, s. 5-12.

45. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Det ytliga djupet : essäer om den abstrakta konsten och dess förhistoria / Sixten Ringbom. - Hfors : Föreningen konstsamfundet, 1991. - 150 s. : ill.
ISBN 951-95948-4-1
46. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Ateneumin kuvaohjelma / Eeva-Maija Viljo.
- In: Ateneum / toim.: Marja Levanto. - /Hki/ : /Valtion taidemuseo/, 1991, s. 11-56.
ISBN 951-47-4147-1
47. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  /Finland/, Arkitektur : förhistorisk tid och medeltiden : vasatiden och den karolinska tiden : frihetstiden och den gustavianska tiden : empiren : 1800-talets senare del / Eeva-Maija Viljo.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 6. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1991, s. 279-280.
ISBN 91-7024-619-X
48. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Nationellt - internationellt / Eeva-Maija Viljo.
- In: Rakennettu ympäristö, identiteetti, yhdentyvä Eurooppa : seminaarijulkaisu. - /Hki/ : /Suomen Unesco-toimikunta/, 1991, s. 87-92. - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja, ISSN 0357-1106 ; n:o 58).
ISBN 951-47-5443-3
49. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Byggnadsmonumentens vittnesbörd om övergång från tidig till högmedeltid / Knut Drake.
- In: Suomen varhaishistoria : Tornion kongressi 14.-16.1991 / toim.: Kyösti Julku. - Rovaniemi : Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1992, - (Studia historica septentrionalia, ISSN 0356-8199 ; 21).
ISBN 951-96174-6-9
50. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Mikä on keskiaika? / Knut Drake.
- In: Muinastutkija, ISSN 0781-6790, (1992) 2,

[Next]