[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Musikvetenskapliga institutionen') results in 63 hits


1. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Akademiska sångföreningen 150 år / Fabian Dahlström.
- In: Hufvudstadsbladet : weekend 6.3.1988

2. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Dokumentation av folkmusiken : /insändare/ / Fabian Dahlström.
- In: Vasabladet 28.9.1988

3. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Från Pacius till a la Carte : Akademiska sångföreningen 150 år / Fabian Dahlström.
- In: Resonans, ISSN 0782-3487, (1988) 1, s. 18-20.

4. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  /Historikdelen jämte repertoarförteckning/ / Fabian Dahlström.
- In: Akademiska sångföreningen 1838-1988 : 150-årsjubileumsskrift med historik av Fabian Dahlström / utg. av Akademiska sångföreningen;/fotogr. av Sixten Johansson...et al./. - Hfors : Akademiska sångföreningen, 1988, s. 11-246.
ISBN 951-99926-3-4
5. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Kritik av kritik : insändare / Fabian Dahlström.
- In: Kvartetten, ISSN 0785-8043, (1988) 4, s. 26-27.

6. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Minnesruna över Nils-Eric Ringbom / Fabian Dahlström.
- In: Svenska folkskolans vänners kalender 1988 : årgång 102 / /red. Christoffer Grönholm/. - Jakobstad, 1988, s. 104-105.

7. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Music in Turku castle / Fabian Dahlström.
- In: Finnish music quarterly, ISSN 0782-1069, (1988) 4, s. 44-49.

8. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  A short keybord history : Finnish keyboard building 1460-1900 / Fabian Dahlström ; John Skinner (övers.).
- In: Finnish music quarterly, ISSN 0782-1069, (1988) 1, s. 32-37.

9. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Den suveräna biografin om Sibelius nu fullbordad : rec. av Erik Tawaststjerna, Jean Sibelius 5, Helsinki 1988 / Fabian Dahlström.
- In: Hufvudstadsbladet 31.8.1988

10. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Judarna och musiken / Fabian Dahlström.
- In: Judiska perspektiv / Karl-Johan Illman (red.). - Åbo : Åbo akademi, 1989, s. 13-37. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 19).
ISBN 951-649-609-1
UDC 29, 296.1
11. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Eva Helenius Öberg, Svenskt klavikorbygge 1720-1820 (Diss.) / Fabian Dahlström.
- In: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 0081-9816, (1988) s. 108-110.

12. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Instrumentariet i det gustavianska Åbo / Fabian Dahlström.
- In: Den gemensamma tonen : Esbo den 2.-4. december 1988 / red. av Hannu Apajalahti. - Helsingfors : Musikvetenskapliga sällskapet i Finland, 1990, s. 33-59.
ISBN 951-95336-4-8
UDC 78
13. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Prolog till året 1790 / Fabian Dahlström.
- In: Turun soitannollinen seura 200 vuotta : 1790-1990 juhlajulkaisu / toimittaja: Ilpo Tolvas. - Turku : Turun soitannollinen seura, 1990, s. 79-147.
ISBN 952-90-1698-0
UDC 78.077(098), 78
14. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Om stadsmusiken i Åbo på 1600- och 1700-talen / Fabian Dahlström.
- In: Musiikki, ISSN 0355-1059, (1990) 1-4, s. 244-253. Föredrag från Nordisk Musikforskarkongress, Åbo 15.-20.8.1988.

15. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Turku Musical Society : bicentenary / Fabian Dahlström.
- In: Finnish music quarterly, ISSN 0782-1069, (1990) 1, s. 54-64.

16. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  B. H. Crusell a Paris en 1803 / Fabian Dahlström.
- In: Finnish music quarterly : numero special en francais, ISSN 0782-1069, (1990) s. 54-58.

17. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Ett verk av Pergolesi? / Fabian Dahlström.
- In: Turun soitannollinen seura 200 vuotta : 1790-1990 juhlajulkaisu / toimittaja: Ilpo Tolvas. - Turku : Turun soitannollinen seura, 1990, s. 148-156.
ISBN 952-90-1698-0
UDC 78.077(098), 78
18. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Förord / Fabian Dahlström.
- In: Den gemensamma tonen : Esbo den 2.-4. december 1988 / red. av Hannu Apajalahti. - Helsingfors : Musikvetenskapliga sällskapet i Finland, 1990, s. 1-3.
ISBN 951-95336-4-8
UDC 78
19. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Musiklivet på Åbo slott under den äldre Vasatiden / Fabian Dahlström.
- In: Musiikkitiede, ISSN 0786-7794, (1990) 1, s. 16-53.

20. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Orkesterilaitos Suomessa 200 vuotta = Orkesterväsendet i Finland 200 år / Fabian Dahlström.
- In: Suomalainen sinfoniaorkesteri 200 vuotta, Suomen sinfoniaorkesterit ry. 25 vuotta : Suomen sinfoniaorkesterit ry:n juhlajulkaisu / toim. Alarik Repo. - Jyväskylä : Suomen sinfoniaorkesterit ry., 1990, s. 9-16.

21. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Musiken den 15 juli 1640 / Fabian Dahlström.
- In: Åbo Akademi i rikets universitetsliv 1640-1808 : föredrag hållna vid Henrik Gabriel Porthan-institutet / red. Hannu Laaksonen. - Åbo : Henrik Gabriel Porthan institutet, 1990, s. 86-96. - (Skrifter ; 13). Även i: Jahrbuch fur finnish-deutsche Literaturbeziehungen 22(1990), s. 89-96.

22. Kvist, Barbro / Musikvetenskapliga institutionen
  Nationskörernas betydelse för studentsången i Finland på 1800-talet / Barbro Kvist.
- In: Musiikki, ISSN 0355-1059, (1990) 1, s. 73-79.

23. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Crusellin konsertoista : professori Fabian Dahlströmin esitelmä Suomen Klarinettiseura ry:n 10-vuotisjuhlakokouksessa / Fabian Dahlström.
- In: Jäsentiedote/Suomen klarinettiseura, ISSN 0785-1340, (1991) 1, s. 10-11.

24. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Fredrik Pacius 1809-1891 / Fabian Dahlström.
- In: Kvartetten, ISSN 0785-8043, (1991) 1, s. 6-7. Tidigare i: Akademiska sångföreningen 1838-1988. Hfors, Akademiska sångföreningen, 1988.

25. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Musikaliska strömningar i Finland före 1891 / Fabian Dahlström.
- In: Musik - sång - fest 1891-1991 : de finlandssvenska sångfesterna som kulturföreteelse och impulsgivare / red.: Fabian Dahlström...et al ; bildred.: Kitty von Wright. - Vasa : Finlands svenska sång och musikförbund, 1991, s. 9-15. Även i: Resonans, ISSN 0782-3487, (1991)10, s. 4-8.
ISBN 952-90-2928-4
26. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Sibelius's early chamber music / Fabian Dahlström.
- In: Fazer music news, ISSN 1235-5615, (1991) 2, s. 6-7.

27. Långbacka, Ulf / Musikvetenskapliga institutionen
  Körmusik under 100 år / Ulf Långbacka.
- In: Musik - sång - fest 1891-1991 : de finlandssvenska sångfesterna som kulturföreteelse och impulsgivare / red.: Fabian Dahlström...et al ; bildred.: Kitty von Wright. - Vasa : Finlands svenska sång och musikförbund, 1991, s. 172-181.
ISBN 952-90-2928-4
28. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Musik över Bottniska viken / Fabian Dahlström.
- In: Finnish music quarterly, ISSN 0782-1069, (1992) s. 3-11. Specialnummer på svenska.

29. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Musiklivet i det gamla Viborg : en östersjöangelägenhet / Fabian Dahlström.
- In: Musiikki, ISSN 0355-1059, (1991) 3-4, s. 42-73.

30. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Tystnaden i Järvenpää : några randanmärkningar / Fabian Dahlström.
- In: Musikrevy, ISSN 0027-4836, (1992) 5, s. 179-181.

31. Jakobsson-Wärn, Inger / Musikvetenskapliga institutionen
  Eesti teatri- ja muusikamuuseum i Tallinn / Inger Jakobsson-Wärn.
- In: Intervalli, ISSN 0785-2843, (1992) 4, s. 67.

32. Jakobsson-Wärn, Inger / Musikvetenskapliga institutionen
  Minnen från Frankfurt am Main / Inger Jakobsson-Wärn.
- In: Intervalli, ISSN 0785-2843, (1992) 4, s. 25-26.

33. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Grieg und Finnland / Fabian Dahlström.
- In: Studia musicologica Norvegica, ISSN 0332-5024, 19 (1993) s. 77-85.

34. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Musikvetenskap - Sibeliusmuseum / Fabian Dahlström.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 174-192.
ISBN 952-9616-22-8
35. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Organisten och kyrkomusiken ; Universitetens musik ; Musiklivet i Finland / Fabian Dahlström.
- In: Musiken i Sverige : del 2: frihetstid och gustaviansk tid / red. av Leif Jonsson och Anna Ivarsdotter-Johnson. - Stockholm : Fischer, 1993, s. 152-154, 162-164, 421- 428. - (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie ; nr 74, 2).
ISBN 91-7054-701-7
36. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Sibelius' works for mixed chorus / Fabian Dahlström.
- In: Fazer music news, ISSN 1235-5615, (1993) Spring, s. 2-3.

37. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Erik Tawaststjerna : minnestal hållet vid Finska vetenskapsocietetens sammanträde 18 oktober 1993 / Fabian Dahlström.
- In: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1994 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Hfors : Finska Vetenskapssocieten, 1994, s. 74-79. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

38. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Working on the thematic-bibliographic catalogue of Jean Sibelius / Fabian Dahlström.
- In: Fontes artis musicae, ISSN 0015-6191, Vol. 40 (1993) Jan.-Mar., s. 41-46.

39. Brusila, Johannes / Musikvetenskapliga institutionen
  Musikindustrin och musikens globalisering : Zimbabwe som fallstudie / Johannes Brusila.
- In: Musiikin suunta, ISSN 0780-0703, 17 (1995) 1, s. 43-54.

40. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Suomen musiikin historia : 1: Ruotsin vallan ajasta romantiikkaan : keskiaika - 1899 / Fabian Dahlström, Erkki Salmenhaara. - Porvoo : WSOY, 1995. - 580 s. : ill., färgill., noter.
ISBN 951-0-20123-5
41. Lagerspetz, Carita / Musikvetenskapliga institutionen
  Musikerprivilegier i Åbo på 1800-talet / Carita Lagerspetz. - Åbo : Åbo Akademi , 1995. - 110 s. - (Meddelanden från Musikvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi, ISSN 0781-6520 ; 12). Pro gradu: Åbo Akademi. Musikvetenskapliga institutionen.
ISBN 951-650-594-5
42. Nilsson, Ann-Marie / Musikvetenskapliga institutionen
  Brunsskapellet spelar svensk 1800-talsmusik : om svenska musikers arbetsförhållanden / Ann-Marie Nilsson.
- In: Från stormakt till smånation : Sveriges plats i Europa från 1600-tal till 1900-tal : en antologi / utg. av S. Dahlgren, T. Jansson, H. Norman. - Stockholm : Tiden, 1995, s. 298-313.
ISBN 91-550-4120-5
43. Brusila, Johannes / Musikvetenskapliga institutionen
  .
- In: Finlandssvenskarnas musiksmak, musikupplevelser och radiovanor / Johannes Brusila. - [Helsingfors] : Yleisradio, 1994, - (Forskningsrapport / Oy. Yleisradio ab., forsknings- och utvecklingsavdelningen, ISSN 0789-8444 ; 11/1994).

44. Brusila, Johannes / Musikvetenskapliga institutionen
  Samtidskulturen som forskningsobjekt : [rec. av Den påbegynte virkelighet : studier i samtidskultur / Odd Are Berkaak og Even Ruud. - Oslo, 1992] / Johannes Brusila.
- In: Etnoidi : Suomen etnomusikologisen seuran tiedotuslehti (1996) 1, s. 6-8.

45. Brusila, Johannes / Musikvetenskapliga institutionen
  Svart på vitt? : Problematiken kring den afro-amerikanska musikens rötter / Johannes Brusila.
- In: Musiikin suunta, ISSN 0780-0703, 18 (1996) 4, s. 32-38.

46. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Organisten und Stadtmusikanten in Narva im 17. Jahrhundert / Fabian Dahlström.
- In: Musica Baltica : interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum / Ekkehard Ochs ... (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Lang, 1997, s. 276-282. - (Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft ; 4). Kongress: Musica Baltica (Greifswald : 1994).
ISBN 3-631-30480-3
47. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Organisten und Stadtmusikanten in Åbo und Viborg während des 17. Jahrhunderts / Fabian Dahlström.
- In: Studien zur Geschichte des Ostseeraumes : Del: 2 : Die Städte des Ostseeraumes als Vermittler von Kultur 1240-1720 / Julia-K. Büthe & Thomas Riis (ed.). - Odense : Odense U.P., 1997, s. 91-98. - (Odense University studies in history and social sciences ; 202). (Byhistoriske skrifter ; 9).
ISBN 87-7838-240-8
48. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Sibelius : his era and his music / Fabian Dahlström.
- In: Journal of Finnish studies, ISSN 1206-6516, Vol. 1 (1997) no. 1, March s. 34-46 .

49. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Sibelius research / Fabian Dahlström.
- In: The Sibelius companion / ed. by Glenda Dawn Goss. - Westport, Conn. : Greenwood , 1996, s. 297-322.
ISBN 0-313-28393-1
50. Dahlström, Fabian / Musikvetenskapliga institutionen
  Staden som musikmiljö / Fabian Dahlström, Harald Herresthal.
- In: Musik i Norden / [huvudred. Greger Andersson]. - Stockholm : Kungl. Musikaliska akademien, 1997, s. 107-130. - (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie ; nr 85). (Föreningen Nordens årsbok ; 1998).
ISBN 91-89038-02-9

[Next]