[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)') results in 37 hits


1. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Munkki ja sateenvarjo / René Gothóni.
- In: Vartija, ISSN 0782-033X, (1992) 3, s. 112-114.

2. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Religio = Hyveellinen tehtävä / René Gothóni.
- In: Teologinen aikakauskirja, ISSN 0040-3550, 95 (1992) 6, s. 506-512.

3. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Är du rådvill? : trösterika ord till dig som kämpar med ditt examensarbete / Rene Gothóni. - Hki : Yliopistopaino, 1992. - 64 s.
ISBN 951-570-125-2
4. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Humanisten som entreprenör / Bengt Stenlund, Nils G. Holm.
- In: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 19-22.
ISBN 952-9616-10-4
5. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Introduction / Nils G. Holm.
- In: Politik och religion : vägar till befrielse eller våldsutövning / Nils G. Holm (red.). - Åbo : Åbo akademi, 1992, s. 7-8. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 23).
ISBN 951-650-042-0
6. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Kognitive und emotionale Aspekte religiöser Erziehung / Nils G. Holm.
- In: Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724, (1992) s. 11-18.

7. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  [Rev. of] Sven Harvardson, Samfund och samhälle. Svenska missionsförbundet - dess medlemsutveckling, inre miljö och socio-kulturella kontext / Nils G. Holm.
- In: Kyrkohistorisk årsskrift : 1992 / red. av Harry Lenhammar. - Uppsala : Svenska kyrkohistoriska föreningen, 1992, s. 295-296. - (Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen, ISSN 0085-2619 ; 1992,1).
ISBN 91-85582-33-6
8. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Sundén's role theory and glossolalia / Nils G. Holm.
- In: Psychology of religion, personality, problems, possibilities / ed. by H. Newton Malony. - Grand Rapids : Baker Book House, 1992, s. 215-222. - (Psychology and christianity ; 5).
ISBN 0-810-6268-3
9. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Svenska predikantskolan i Ekenäs / Nils G. Holm.
- In: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 107-118.
ISBN 952-9616-10-4
10. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Tradition, upbringing, experience : a research program for the psychology of religion / Nils G. Holm.
- In: Psychology of religion, personality, problems, possibilities / ed. by H. Newton Malony. - Grand Rapids : Baker Book House, 1992, s. 223-230. - (Psychology and christianity ; 5).
ISBN 0-810-6268-3
11. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Vem var William Branham? / Nils G. Holm.
- In: Kyrkans ungdom - Människovännen, ISSN 0356-6692, 14 (1991) 9, s. 15-17.

12. Illman, Siv / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  [Rev. of] Martin Buber, Människan och hennes bildkonst. I övers. och med efterskrift av Pehr Sällström. Dualis förlag 1991 / Siv Illman.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 13 (1992) 2, s. 187-190.

13. Illman, Siv / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Vere adest : religionspsykologisk tolkning av närvarotemat i Olov Hartmans romaner / av Siv Illman. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1992. - 366 s. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 952-9616-07-4
14. Lahtinen, Tommy / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  I Westermarcks fotspår / Tommy Lahtinen och Kirsti Suolinna.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1992) 2, s. 36.

15. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Paradise within reach : monasticism and pilgrimage on Mt Athos / René Gothóni. - Helsinki : Helsinki University Press, 1993. - 183 s. : ill., kart.
ISBN 951-570-158-9
16. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Pilgrimage = transformation journey / René Gothóni.
- In: The problems of ritual : based on papers read at the Symposium on Religious Rites held at Åbo, Finland, on the 13th-16th August 1991 / ed. by Tore Ahlbäck, publ. by the Donner Institute for Research in Religious and Cultural History. - Åbo : <Åbo Akademi>, 1993, s. 101-115. - (Scripta Instituti Donneriani Aboensis, ISSN 0582-3226 ; 15).
ISBN 951-650-196-6
17. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Religionsvetenskapens sine qua non / René Gothóni.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 6, s. 332-341.

18. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Forskning rörande religiositeten och religiösa samfund / Nils G. Holm.
- In: Atlas över Finland : samfund och medborgaraktivitet. - Helsingfors : Lantmäteristyrelsen, cop. 1992, s. 15. Atlasen finns även svensk och engelsk version.
ISBN 951-48-0521-6
19. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Introduction / Nils G. Holm.
- In: Teaching islam in Finland / Nils G. Holm (ed.). - Åbo : Åbo Akademi, 1993, s. 11-20. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 26).
ISBN 951-650-292-X
20. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  L'islam dans les manuels finlandais d'éducation religieuse / Nils G. Holm.
- In: Dialogue Arabo-Scandinave : etudes réunies et édités / par Tuomo Melasuo. - Tampere : Institut de recherche de la paix a Tampere, 1993, s. 183-192. - (Rapport de recherche / Tapri ; no 51). Colloque "Dialogue arabo-scandinave" organisé l'Institut finlandais a Paris en avril 1992.
ISBN 951-706-120-X
21. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  [Rev. of] L. B. Brown, The psychology of religion : an introduction / Nils G. Holm.
- In: The international journal for the psychology of religion, ISSN 1050-8619, 3 ( 1993) 4, s. 257-259.

22. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Relationerna mellan de religiösa samfunden / Nils G. Holm.
- In: Atlas över Finland : samfund och medborgaraktivitet. - Helsingfors : Lantmäteristyrelsen, cop. 1992, s. 13. Atlasen finns även svensk och engelsk version.
ISBN 951-48-0521-6
23. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Religionshistoria : en introduktion med textläsning / Nils G. Holm. - Åbo : Åbo Akademi. Religionshistoriska institutionen, 1993. - 320 s. : ill., kart. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 25).
ISBN 951-650-226-1
24. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Religionshistoria / Nils G. Holm.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 226-232.
ISBN 952-9616-22-8
25. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Religionspsykologins grunder / Nils G. Holm. - Åbo : Åbo Akademi. Religionshistoriska institutionen, 1993. - 181 s. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 23). 3. rev uppl.
ISBN 951-649-487-0
26. Lahtinen, Tommy / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Westermarck's personal development and ideology / Tommy Lahtinen.
- In: Westermarck et la societe marocaine / . - Rabat : Université Mohammad V. Faculé des lettres et de sciences humaines, 1993, s. 17-26. - (Colloques et séminaires / Université Mohammed V. Faculté des lettres et de sciences humaines ; no 27).
ISBN 9981-825-11-5
27. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Concepts on early Buddhism, Theravada Buddhism and modern Theravada Buddhism / René Gothóni.
- In: Macmillan dictionary of religion / Michael Pye. - London : Macmillan Press, 1994,
ISBN 0-333-45409-X
28. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Luostari- ja pyhinvaellustutkimuksesta / René Gothóni.
- In: Te menitte asumaan meren saareen... : tutkimuksia Valamon luostarista / [toimitus: Sari Hirvonen, Hannu Kilpeläinen ja Leena Mäkelä]. - Heinävesi : Valamon luostarin kirjasto, 1994, s. 17-22. - (Valamon luostarin kirjaston julkaisuja ; 1). Summaries - Valamo-tutkimuksen esitelmät, Valamon kansanopisto 10.-11.12.1993.
ISBN 951-9468-61-7
29. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Paraplyet som särmärke för singalesisk buddhism / René Gothóni.
- In: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1994 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Hfors : Finska Vetenskapssocieten, 1994, s. 47-56. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

30. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Religio and superstitio reconsidered / René Gothóni.
- In: Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724, Bd 21 (1994) s. 37-46.

31. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Tales and thruth : pilgrimage on Mount Athos : past and present / René Gothóni. - Helsinki : Helsinki University Press, 1994. - 221 s. : ill., kart.
ISBN 951-570-215-1
32. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Virtuos undervisning förutsätter grundforskning / René Gothóni.
- In: Lectio, ISSN 0355-9998, (1994) 4, s. 18-19.

33. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Religion and mental health : a case study of the Finnish-Swedish popular writer Joel Pettersson / Nils G. Holm.
- In: Religion, personality and menthal health / Lawrence B. Brown, editor. - New York : Springer-Verlag, 1994, s. 42-49. - (Recent research in psykoogy).
ISBN 0-387-97773-2 3-540-97773-2
34. Illman, Siv / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Heilung aus der Begegnung / Siv Illman.
- In: Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724, Bd 21 (1994) s. 169-177.

35. Illman, Siv / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Litteraturen som religionsförmedlare / Siv Illman.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 99 (1994) 2, s. 101-110.

36. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Oletko neuvoton : lohdutuksen sanoja opinnäytteen laatijalle / René Gothóni ; [ruotsin kielestä suomentanut Elise Miettinen]. - Helsinki : Yliopistopaino, 1991. - 75 s.
ISBN 951-570-099-X
37. Gothóni, René / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Tutkijatyypeistä / René Gothóni.
- In: Tieteellisten menetelmien perusteita ihmistieteissä : opiskelijan opas / Vesa A. Niskanen (toim.). - [Helsinki] : Helsingin yliopisto, 1994, s. 103-113. - (Oppimateriaaleja / Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, ISSN 0784-0640 ; 30). Övrig titel: Aino-projekti. 2. oförändr. uppl. 1996. - 3. oförändr. uppl. 1997.
ISBN 951-45-6606-8