[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)') results in 62 hits


1. Gothóni, René / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Athonite monasticism as a ship of Byzantium / René Gothóni.
- In: Byzantium : identity, image, influence : XIX International Congress of Byzantine Studies, University of Copenhagen, 18-24 August, 1966 / edited by Karsten Fledelius ... [et al.]. - Copenhagen : Danish National Committee for Byzantine Studies. Eventus, 1996, s. 352-372. Bidrag på engelska, tyska, franska, italienska, grekiska och ryska.

2. Gothóni, René / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Becoming the pilgrim to be interviewed / René Gothóni.
- In: Sundén's role theory - an impetus to contemporary psychology of religion / Nils G. Holm & J. A. Belzen (eds.). - Åbo : Åbo Akademi, 1995, s. 27-45. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 27).
ISBN 951-650-499-X
3. Gothóni, René / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Carl Robert Sederholms liv, verk och intellektuella individuation / René Gothóni. - Helsingfors : Finska Vetenskaps-Societeten, 1996. - 120 s. : ill. - (Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk, ISSN 0067-8481 ; 150).
ISBN 951-653-285-3
4. Gothóni, René / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Paraplyet som särmärke för singalesisk buddhism / René Gothóni.
- In: SPHINX. Årsbok = Vuosikirja 1994 : föredrag och uppsatser = esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1994, s. 47-56. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

5. Gothóni, René / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Pilgrimage to Mount Athos as the habit of the laity / René Gothóni.
- In: Byzantium and the North : Acta byzantina Fennica, ISSN 0783-2478, Vol. 7 ( 1993/1994) s. 45-54.

6. Gothóni, René / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Principles of studying religions / René Gothóni.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 31 (1995) s. 37-54.

7. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Alkohol och religion / Nils G. Holm.
- In: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1997) 5, s. 4-7. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

8. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Apokalyptik - religiös och profan / Nils G. Holm.
- In: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1996) 4, s. 5-9. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

9. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Att sjunga om och om igen... / Nils G. Holm.
- In: Mixturen : musiktidning från Frikyrkliga studieförbundet, ISSN 0345-8105, 1 ( 1995) s. 24-25.

10. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Biodiversitetsforskning med humanistisk inriktning / Nils G. Holm.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, (1997) 3, s. 46.

11. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  A cross-cultural investigation of world view : student samples from ten countries / Barbara Bergbom, Kaj Björkqvist & Nils G. Holm.
- In: World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 29-46. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1
12. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Extas, trans och tungotal / Nils G. Holm.
- In: Mänskliga gränsområden : om extas, psykos och galenskap / Lars Bergquist ... [et al.] ; red. Johan Cullberg, Karin Johannisson, Owe Wikström. - Stockholm : Natur och kultur, 1996, s. 35-59. Boken bygger på en serie föredrag hållna på ett symposium, Psykosen ur ett humanistiskt perspektiv, ordnat av Forskningsrådsnämnden.
ISBN 91-27-05831-X
13. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  The familiar and the unfamiliar in the world religions : challenges for religious education today / ed. Nils G. Holm. - Åbo : Åbo Akademi University, 1997. - 240 s. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 34).
ISBN 951-650-873-1
14. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Gränslöst / Nils G. Holm, Marianne Zimmer. - [Helsingfors] : Söderström, 1994. - 149, [1] s.
ISBN 951-52-1533-1
15. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Gräsbeckska väckelsen i Houtskär / Nils G. Holm.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, (1997) 2, s. 16-18.

16. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Hans Åkerberg in memoriam / Nils G. Holm.
- In: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, 3 (1994) s. 200.

17. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  An integrated role theory for the psychology of religion : concepts and perspectives / Nils G. Holm.
- In: The psychology of religion : theoretical approaches / ed. by Bernard Spilka and Daniel N. McIntosh. - Boulder : Westview, 1997, s. 73-85.
ISBN 0-8133-2946-9
18. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  [Introduction] / Nils G. Holm, J. A. Belzen.
- In: Sundén's role theory - an impetus to contemporary psychology of religion / Nils G. Holm & J. A. Belzen (eds.). - Åbo : Åbo Akademi, 1995, s. 11-15. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 27).
ISBN 951-650-499-X
19. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Kyrkorum och upplevelse / Nils G. Holm.
- In: Konsten och kyrkan / föredrag av Nils G. Holm och Martin Lind. - Linköping : Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift, 1997, s. 17-27.

20. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Människans symboliska verklighetsbygge : en psykofenomenologisk studie / Nils G. Holm. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - 151 s. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 40).
ISBN 952-12-0106-1
21. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Parantuminen ja eheytyminen / Nils G. Holm.
- In: Sielunhoidon aikakauskirja, ISSN 0785-4870, Vol. 8 (1995) s. 38-54.

22. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Parental influence on religiosity / Kaj Björkqvist & Nils G. Holm.
- In: World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 79-88. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1
23. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Psychology of religion : towards a synthesis for a challenging discipline / Nils G. Holm.
- In: Taking a step back : assessments of the psychology of religion / ed. by Jacob A. Belzen and Owe Wikström. - Uppsala : Uppsala univ, 1997, s. 97-109. - (Acta Universitatis Upsaliensis. Psychologia et sociologia religionum, ISSN 0283-149X ; 13).
ISBN 91-554-4018-5
24. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Psychosis and religion / Nils G. Holm, Pertti Järvinen.
- In: Religion, psychopathology and coping / ed. by Halina Grzymala-Moszczynska and Benjamin Beit-Hallahmi. - Amsterdam : Rodopi, 1996, s. 263-268. - (International series in the psychology of religion ; 4).
ISBN 90-420-0101-1 90-5183-626-0
25. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Rebellion against religious upbringing / Kaj Björkqvist & Nils G. Holm.
- In: World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 89-96. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1
26. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  [Rev. of] Tage Kurtén, Tillit, verklighet och värde : begreppsliga reflexioner kring livsåskådningar hos fyrtioen finska författare. Nora : Nya Doxa, 1995 / Nils G. Holm.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 31 (1995) s. 270-273.

27. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  [Rev. of] The function of myth in Akan healing experience : a psychological inquiry into two traditional Akan healing communities / Desmond Ayim-Aboagye. - Uppsala, 1993 / Nils G. Holm.
- In: Svensk religionshistorisk årsskrift : Vol. 6 : 1997 / [Svenska samfundet för religionshistorisk forskning]. - Stockholm : Svenska Samfundet för Religionshistorisk forskning, [1998], s. 233-234.
ISBN 91-973063-1-2
28. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religion i det multikulturella Bomarsund / Nils G. Holm.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1996) H. 5, s. 278-288.

29. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religion och aggression / Nils G. Holm.
- In: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1996) 3, s. 3-6. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

30. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religion och våld / Nils G. Holm.
- In: Fredsposten, ISSN 0357-2250, Årg. 70 (1996) 1, s. 4-7.

31. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religionspsychologie gestern und heute : plurale Ansätze / hrsg. von Nils G. Holm, Erwin Möde, Heinrich Petri. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. - 274 s. : diagr., tab. - (Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724 ; Bd 22).
ISBN 3-525-62354-2
32. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religionspsychologie gestern und heute : einige Entwicklungslinien / Nils G. Holm.
- In: Religionspsychologie gestern und heute : plurale Ansätze / hrsg. von Nils G. Holm, Erwin Möde, Heinrich Petri. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, s. 15-27. - (Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724 ; Bd 22).
ISBN 3-525-62354-2
33. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religionspsykologin som vetenskapsområde idag / Nils G. Holm.
- In: SPHINX. Årsbok = Vuosikirja 1996 : föredrag och uppsatser = esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1996, s. 31-43. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

34. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religious symbols and role taking / Nils G. Holm.
- In: Sundén's role theory - an impetus to contemporary psychology of religion / Nils G. Holm & J. A. Belzen (eds.). - Åbo : Åbo Akademi, 1995, s. 129-151. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 27).
ISBN 951-650-499-X
35. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Role theory and religious experience / Nils G. Holm.
- In: Handbook of religious experience / Ralph W. Hood, ed. - Birmingham, Ala. : Religious Education, 1995, s. 397-420.
ISBN 0-89135-094-2
36. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Sundén's role theory - an impetus to contemporary psychology of religion / Nils G. Holm & J. A. Belzen (eds.). - Åbo : Åbo Akademi, 1995. - 151 s. : ill. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 27).
ISBN 951-650-499-X
37. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Vorwort = Preface / Nils G. Holm.
- In: Religionspsychologie gestern und heute : plurale Ansätze / hrsg. von Nils G. Holm, Erwin Möde, Heinrich Petri. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, s. 7-13. - (Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724 ; Bd 22).
ISBN 3-525-62354-2
38. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  World-view and personality / Kaj Björkqvist, Barbara Bergbom, Nils G. Holm.
- In: Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724, 21 (1994) s. 185-207.

39. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  World view and personality / Kaj Björkqvist, Barbara Bergbom & Nils G. Holm.
- In: World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 13-28. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1
40. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  The world view of the Åland Islanders / Nils G. Holm, Kaj Björkqvist & Barbara Bergbom.
- In: World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 59-75. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1
41. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - 125 s. : diagr., tab. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1
42. Illman, Siv / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Barn av förintelsen : [rec. av Leva vidare : berättelse / Susanne Levin. - Stockholm, 1994] / Siv Illman.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 237-238 (1995) H. 10, s. 635-639.

43. Illman, Siv / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Everyday religion : [rec. av Religion in everyday life : papers given at a symposium in Stockholm, 13-15 September 1993, arranged by the Royal Academy of Letters, History and Antiquities along with The Foundation Natur och Kultur, publishers / editor: Nils-Arvid Bringéus. Stockholm, 1994] / Siv Illman.
- In: Arv : Nordic yearbook of folklore published by the Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala, Sweden / ed. Ulrika Wolf-Knuts, ISSN 0066-8176, 52 (1996) s. 165-166.

44. Illman, Siv / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Franz Kafka och judendomen / Siv Illman.
- In: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1996) 4, s. 9-13. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

45. Illman, Siv / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Meningen med termen spiritualitet / Siv Illman.
- In: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1997) 6, s. 1-11. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

46. Illman, Siv / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  [Rev. of] Leva vidare : berättelse / Susanne Levin. - Stockholm, 1994 / Siv Illman.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 16 (1995) 1-2, s. 130-132.

47. Illman, Siv / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  [Rev. of] Religion and modernization in China : proceedings of the Regional Conference of the International Association for the History of Religions held in Beijing, China, April 1992. - Cambridge, 1995 / Siv Illman.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 32 (1996) s. 296-298.

48. Illman, Siv / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religion in literary works : on the study of psychological aspects of religion in literary settings / Siv Illman.
- In: Religionspsychologie gestern und heute : plurale Ansätze / hrsg. von Nils G. Holm, Erwin Möde, Heinrich Petri. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, s. 80-99. - (Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724 ; Bd 22).
ISBN 3-525-62354-2
49. Mansikka, Tomas / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap) / Project
  Antroposofia ja länsimainen hengentiede / Tomas Mansikka.
- In: Takoja : antroposofinen kulttuurilehti, ISSN 1239-3142, (1995) 2, s. 30-31.

50. Mansikka, Tomas / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap) / Project
  Om Salomos visdom och vidskepelse / Tomas Mansikka.
- In: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1995) 2, s. 9-17. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

[Next]