[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Statistiska institutionen') results in 100 hits


1. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Characterizations of efficiently estimable parametric functions in linear models with nuisance parameters / by Kenneth Nordström. - Hki : University of Helsinki, 1988. - 26 s. - (Research report, ISSN 0357-9778 ; no. 64).
ISBN 951-45-4537-0
UDC 51
2. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Founder effect and genetic disease in Sottunga, Finland / E. O'Brien...et al.
- In: American journal of physical anthropology, ISSN 0002-9483, 77 (1988) s. 335-346 .

3. Fellman. Johan / Statistiska institutionen
  Inbreeding and genetic dieases in Sottunga, Finland / E. O'Brien...et al.
- In: American journal of physical anthropology, ISSN 0002-9483, 75 (1988) s. 477-486 .

4. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Marital migration and genetric structure in Kitee, Finland / K. Pitkänen...et al.
- In: Annals of human biology, ISSN 0301-4460, 15 (1988) s. 23-34.

5. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  On efficient estimation in linear models with nuisance parameters / Johan Fellman. - Hfors : Svenska handelshögskolan, 1988. - 11 blad - (Meddelanden från Svenska handelshögskolan, ISSN 0357-4598 ; 180).
ISBN 951-555-285-0
UDC 51
6. Höglund, Rune / Statistiska institutionen
  The Cartesian ARIMA search algorithm / Ralf Östermark. - Åbo : Åbo Akademi. Statistiska institutionen, 1988. - 77, 126 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 261).
ISBN 951-649-457-9
UDC 519.246.8, 51
7. Höglund, Rune / Statistiska institutionen
  Cartesian ARIMA search algoritmh / Ralf Östermark.
- In: The eighth International Symposium on Forecasting, June 12-15, 1988 / Amsterdam, The Netherlands : program /abstracts. - Amsterdam, 1988, s. 46.

8. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Finansiering av vetenskaplig publicering i Norden : kommentar om NOP-S / Leif Nordberg.
- In: FBR-publikation, ISSN 0900-2626, (1988) 10, s. 132-134.

9. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Gunnar Fougstedt : minnestal hållet vid Finska Vetenskapsocietetens sammanträde den 16 februari 1987 / av Leif Nordberg.
- In: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1987 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Hfors : Finska Vetenskapsocieteten, 1988, s. 73-75. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarum Fennica, ISSN 0783-5892 ; 1987).

10. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  .
- In: Journal of general evolution, ISSN 0260-4027, 25 (1988) 1-2, Red. av P. Malaska och Leif Nordberg.

11. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  [Rev. of] Lars-Erik Öller, Analys av ekonomiska tidsserier / Leif Nordberg.
- In: Ekonomiska samfundets tidsskrift, ISSN 0013-3183, (1988) 2, s. 124-126.

12. Widjeskog, Östen / Statistiska institutionen
  Statistik : en introduktion / Östen Widjeskog. - Åbo : W-statistik, 1988. - 203 s. : ill.
ISBN 952-90003-7-5
13. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Comments on the paper "The monozygotic twinning rate : is it really constant?" / Johan Fellman.
- In: Acta geneticae medicae et gemellologiae : twin research, ISSN 0001-5660, 37 ( 1988) s. 201-202.

14. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Consanguinity avoidance and mate choice in Sottunga, Finland / Johan Fellman, E. O'Brien...et al.
- In: American journal of physical anthropology, ISSN 0002-9483, 79 (1989) s. 235-246 .

15. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  An empirical study of class of iterative searches for optimal design / Johan Fellman.
- In: Journal of statistical planning and inference, ISSN 0378-3758, 21 (1989) s. 85-92.

16. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Letter / Johan Fellman.
- In: Teaching statistics, ISSN 0233-1888, 11 (1989) s. 88-89.

17. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  On efficient estimation in linear models with nuisance parameters / Johan Fellman, K. Nordström.
- In: Scandinavian journal of statistics, ISSN 0303-6898, 16 (1989) s. 267.

18. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Strongly decreasing twinning rate after breaking up of isolates in the Baltic area / Johan Fellman, A. W. Eriksson...et al.
- In: American journal of human genetics, ISSN 0002-9297, 45 (1989) suppl., s. A238. 40th Annual meeting of the American Society of Human Genetics, Baltimore, Maryland, USA, 11-15.11.1989.

19. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Twinning rate in Scandinavia, Germany and the Netherlands during years of privation / Johan Fellman, W. M. A. Bressers...et al.
- In: Acta geneticae medicae et gemellologiae : twin research, ISSN 0001-5660, 37 ( 1988) s. 277-297.

20. Knif, Johan / Statistiska institutionen
  Parameter variability in the single factor market model : an empirical comparison of test and estimation procedures using data from the Helsinki stock exchange / Johan Knif. - Hki : The Finnish society of sciences and letters, 1989. - 167 s. : ill. - (Commentationes Scientiarum Socialium, ISSN 0355-256X ; 40).
ISBN 951-653-196-2
21. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Befolkningsstrukturen i svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland på 1980-talet : recension av Fjalar Finnäs, Åldersstrukturen i de svenska och tvåspråkiga kommunerna och dess inverkan på den nuvarande och framtida befolkningsutvecklingen / Leif Nordberg.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 12 (1989) 3, s. 46-48.

22. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Inkomstfördelningen som forskningsobjekt : en översikt.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 4, s. 168-177.

23. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Characterization and despersion-matrix robustness of efficiently estimable parametric functionals in linear models with nuisance parameters / K. Nordström, J. Fellman.
- In: Linear algebra and its applications, ISSN 0024-3795, 127 (1990) s. 341-361.

24. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Standardization of the twinning rate / J. Fellman, A. W. Eriksson.
- In: Human biology, ISSN 0018-7143, 62 (1990) s. 803-816.

25. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Historical epidemiology of smallpox in Kitee, Finland / L. B. Jorde...et al.
- In: Disease in populations in transition : anthropological and epidemiological perspective / Alain C. Swedlund, G. Armelagos (eds.). - New York : Bergin & Garvey, 1990, s. 183-200.
ISBN 0-89789-175-9
26. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  A mathematical model for recurrent twinning / J. Fellman, A. W. Eriksson.
- In: Acta geneticae medicae et gemellologiae : twin research, ISSN 0146-5660, 39 ( 1990) s. 307-316.

27. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Robust estimation in linear models with nuisance parameters : sammandrag / J. Fellman, K. Nordström.
- In: IMS bulletin, ISSN 0146-3942, 19 (1990) s. 369.

28. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Twinning in families with triplets in Finland, 1905-1959 / A. W. Eriksson...et al.
- In: American journal of human genetics, ISSN 0002-9297, 47 (1990) s. A133.

29. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Tweelingfrequentie bij verwanten van drielingen / A. W. Eriksson...et al.
- In: Sociale gezondheidszorg, ISSN 0920-0517, 18 (1990) s. 39.

30. Höglund, Rune / Statistiska institutionen
  Identification of multiple input transfer function noise models : a regression approach / Rune Höglund, Ralf Östermark. - Åbo : Åbo Akademi. Statistiska institutionen, 1990. - 180 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 298).
ISBN 951-649-638-5
UDC 51
31. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  On the use of Lorenz curves in prediction from truncated payment statistics / by Leif Nordberg. - Stockholm : University of Stockholm. Department of statistics, 1990. - 14 bl. : ill. - (Research report, ISSN 0280-7564 ; 1990,7).
ISBN 91-7474-118-7
32. Rosenqvist, Gunnar / Statistiska institutionen
  Is there a third management style? / Martin Lindell & Gunnar Rosenqvist. - Hfors : Svenska handelshögskolan, 1990. - 33 s. : ill. - (Meddelanden från Svenska handelshögskolan, ISSN 0357-4598 ; 204).
ISBN 951-555-324-5
UDC 65.01, 65.01, 339.1
33. Rosenqvist, Gunnar / Statistiska institutionen
  Om mänskligt beteende och marknadseffektivitet vid Travbanan / Gunnar Rosenqvist, Antti Kanto.
- In: Studia Contemporanea Economica : föredrag hållna vid Svenska handelshögskolans doktorspromotion 10.11.1989. - Hfors : Svenska handelshögskolan, 1990, s. 121-132. - (Forskningsrapporter från Svenska handelshögskolan, ISSN 0357-5764 ; 23).
ISBN 951-555-323-7
UDC 330, 33
34. Widjeskog, Östen / Statistiska institutionen
  Hälsobeteende och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar i östra och sydvästra Finland / R. Kroneld...et al.
- In: Finlands läkartidning, ISSN 0039-5560, (1990) 8, s. 735-739.

35. Höglund, Rune / Statistiska institutionen
  Automatic ARIMA modelling by the Cartesian search algorithm / Rune Höglund, Ralf Östermark.
- In: Journal of forecasting, ISSN 0277-6693, 10 (1991) s. 465-476.

36. Höglund, Rune / Statistiska institutionen
  Modelling VARMAX-processes by extended sample autocorrelation and linear regression techniques / Rune Höglund, Ralf Östermark. - Åbo : Åbo Akademi. Statistiska institutionen, 1991. - 31 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 347).
ISBN 951-649-968-6
37. Höglund, Rune / Statistiska institutionen
  Multiple input transfer function noise modelling : a time and frequency domain algorithm / Ralf Östermark, Rune Höglund. - Åbo : Åbo Akademi. Företagsekonomiska institutionen, 1991. - 43, 51 s. : diagr., tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 323).
ISBN 951-649-823-X
UDC 65
38. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Measuring poverty from under-reported income data / Leif Nordberg.
- In: A spectrum of statistical thought : essays in statistical theory, economics and population genetics in honour of Johan Fellman / eds.: Gunnar Rosenqvist...et al. - Hfors : Svenska handelshögskolan, 1991, s. 161-173. - (Ekonomi och samhälle, ISSN 0424-7256 ; nr 46).
ISBN 951-555-351-2
39. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Miten mitata köyhyyttä? / Leif Nordberg.
- In: Årsbok för statistiska samfundet i Finland : 1990, ISSN 0355-5941, (1991) s. 203-215.

40. Rosenqvist, Gunnar / Statistiska institutionen
  Clustering on the main diagonal in Markov chains / Gunnar Rosenqvist.
- In: A spectrum of statistical thought : essays in statistical theory, economics and population genetics in honour of Johan Fellman / eds.: Gunnar Rosenqvist...et al. - Hfors : Svenska handelshögskolan, 1991, s. 213-226. - (Ekonomi och samhälle, ISSN 0424-7256 ; nr 46).
ISBN 951-555-351-2
41. Rosenqvist, Gunnar / Statistiska institutionen
  Nuorten aikuisten hammashoitokäynnit ennen subventiouudistusta ja sen jälkeen / S.-S. Arinen, H. Sintonen, G. Rosenqvist.
- In: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5097, 28 (1991) s. 298-307.

42. Rosenqvist, Gunnar / Statistiska institutionen
  Testing Harville's formulas for racetrack betting / Antti J. Kanto, Gunnar Rosenqvist, Arto Suvanto. - Åbo : Åbo Akademi. Statistiska institutionen, 1991. - 6 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 334).
ISBN 951-649-851-5
43. Widjeskog, Östen / Statistiska institutionen
  Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i Åbolands skärgård / Östen Widjeskog...et al.
- In: Finlands läkartidning, ISSN 0039-5560, (1991) 28, s. 2622-2628.

44. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Anterior chamber depth in artic and tropical populations / H. Forsius, A. Eriksson, Johan Fellman.
- In: Circumpolar health 90 : proceedings of the 8th International Congress on Circumpolar Health, Whitehorse, Yokon, May 20-25, 1990 / ed. by Brian Postl...et al. - Winnipeg, Man. : University of Manitoba Press, 1991, s. 505-508.
ISBN 0-88755-155-6
45. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Iris eyeground, hair and skin pigmetation in circumpolar populations / H. Forsius, Johan Fellman.
- In: Proceedings of the Symposium on physical anthropology in taditional culture on Finno-Ugric peoples. - Moscow, 1991, s. 45-53.

46. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  [Robust estimation in linear models with nuisance parameters] / Kenneth Nordström, Johan Fellman.
- In: Theory of probability and its applications, ISSN 0040-585X, 37 (1992) s. 393-396. Artikeln utg. på ryska.

47. Fellman, Johan / Statistiska institutionen
  Twinning and the r/K reproductive strategy : a critiqueod Rushton's theory / G. Allen...et al.
- In: Acta genetiae medicae et gemellologicae : twin research, ISSN 0146-5660, 41 ( 1992) s. 73-83.

48. Höglund, Rune / Statistiska institutionen
  Lead-lag relations and cointegration in two Scandinavian stocks markets / Ralf Östermark, Rune Höglund. - Åbo : Åbo Akademi, 1992. - 27 s. : diagr., tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 376).
ISBN 951-650-098-6
49. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  On the estimation of age-earning profiles with AR(1)-errors and unequal observation intervals / Leif Nordberg.
- In: Two papers on income mobility / Markus Jäntti, Leif Nordberg. - Åbo : Åbo Akademi, 1992, s. 15-27. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 390).
ISBN 951-650-171-0
50. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Statistical inference and the measurement of poverty / Markus Jäntti, Leif Nordberg. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1992. - 22 s. : diagr. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 389).
ISBN 951-650-170-2

[Next]