[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Öberg, Ingemar') results in 1 hits


1. Öberg, Ingemar / Institutionen för systematisk teologi
  Luther och världsmissionen : historisk-systematiska studier med särskild hänsyn till bibelutläggningen / Ingemar Öberg. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 670 s. - (Studier utgivna av Institutionen för systematisk teologi vid Åbo Akademi, ISSN 0357-4334 ; 23).
ISBN 951-649-782-9