[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Österbacka, Eva') results in 1 hits


1. Österbacka, Eva / Statistiska institutionen
  Påverkar familjebakgrunden de finska männens levnadsförhållanden? / Eva Österbacka.
- In: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, Årg. 48 (1995) 3, s. 121-130.